Statens innerste vesen

av Bent Johan Mosfjell | 1 mai 1999 kl. 14.38 | Ingen kommentarer

Hva er statens viktigste funksjon?

Vanlige mennesker ville i sitt privatliv aldri tillate seg å stjele andre folks penger. Eller å tvinge folk til ufrivillig arbeid. Eller bruke eller true med å bruke vold for å påtvinge mennesker en spesiell livsstil. Folk har en grunnleggende og viktig barriere mot privat kriminalitet!
Les artikkelen