Midtøsten – kollektivismens sanne ansikt

av Bent Johan Mosfjell | 25 juli 2000 kl. 19.07 | 2 kommentarer

Nå har fredsforhandlingene på Camp David mellom Barak og Arafat blitt avsluttet, uten resultat. Før dette skjedde, leste jeg imidlertid en liten interessant sak i Nettavisen. Der står følgende:
Les artikkelen

Drømmen om regjeringsmakt – Lykkes Carl I. Hagen i tredje forsøk?

av Per Aage Pleym Christensen | 22 juli 2000 kl. 20.36 | Ingen kommentarer

Fremskrittspartiets nye strategi og dens muligheter diskuteres i denne kronikken.
Les artikkelen

Heksejakt på mc-mennesker

av Bent Johan Mosfjell | kl. 19.06 | Ingen kommentarer

De fleste har vel fått med seg av Outlaws skal ha fest denne helgen. Det siste jeg har lest er at 15 skal bortvises. Det har utlendingsdirektoratet bestemt. Det er merkelig hvor mange offentlige etater og hvor mye av skattebetalernes penger man bruker på en liten fest.
Les artikkelen

Det er ikke synd på henne!

av Bent Johan Mosfjell | 21 juli 2000 kl. 19.05 | Ingen kommentarer

På AUFs sommerleir på Utøya i går ble statsminister Jens Stoltenberg overrasket av en alenemor. Avisene presenterer en gråtkvalt historie om en alenemor som sviktes av samfunnet, d.v.s. offentlige myndigheter. Jeg synes imidlertid ikke synd på henne!
Les artikkelen

Ingen forskjell

av Bent Johan Mosfjell | 20 juli 2000 kl. 19.04 | Ingen kommentarer

I Aftenposten i dag kan vi lese at det norske kontrollapparatet er ute av stand til å kartlegge genmodifiserte organismer (GMO) i matvarer. Grunnen er rett og slett at det ikke er noen vesensforskjell på genmodifisert mat og ikke-genmodfisert mat, bortsett fra hvordan den er blitt skapt.
Les artikkelen

Feige poltikere

av Per Aage Pleym Christensen | 15 juli 2000 kl. 19.03 | Ingen kommentarer

er intet nytt. Den tidligere redaktøren av Dine Penger, Christian Vennerød, advarer mot slike i gårsdagens utgave av Dagsavisen.
Les artikkelen

Hyklersk kristen-forslag

av Bent Johan Mosfjell | 14 juli 2000 kl. 19.02 | Ingen kommentarer

Vidar Kleppe slutter aldri å sjokkere. I dagens utgave av VG kan vi lese at Kleppe vil endre grunnloven slik at statsministeren må være kristen.
Les artikkelen

Når er begeret fullt?

av Per Aage Pleym Christensen | 13 juli 2000 kl. 19.01 | Ingen kommentarer

Statskirken er en underlig konstruksjon i et land der religionsfriheten er grunnlovsfestet i Grunnlovens par. 2. Denne friheten blir innskrenket allerede i neste setning, der det fastslås at det evangelisk-lutherske kirkesamfunn er statens foretrukne religiøse samfunn.
Les artikkelen

Om å samarbeide med djevelen…

av Bent Johan Mosfjell | 12 juli 2000 kl. 19.00 | Ingen kommentarer

… for å hindre folk i å rømme fra Helvete. Det var mine tanker da jeg leste følgende sak i VG.
Les artikkelen

Mislykket narkotikaforbud

av Bent Johan Mosfjell | 11 juli 2000 kl. 18.59 | Ingen kommentarer

I Aftenposten kan vi lese at tollvesenets beslag av tyngre narkotiske stoffer blir stadig større. Dette er bare et tegn på at narkotikaforbudet er mislykket. Det har imidlertid to sider som jeg har spesielt lyst til å fremheve.
Les artikkelen

Er det så lurt?

av Per Aage Pleym Christensen | 10 juli 2000 kl. 18.58 | Ingen kommentarer

Aftenposten melder at fylkespolitikerne i Akershus ønsker å overta den lokale togdriften, for å få en bedre kollektivtransport, og en øket konkurranse mellom buss og tog.
Intensjonen er sikkert god, slik politikerne ofte fremstiller sine intensjoner om alltid å ville det beste for alle. Det er vel derfor de stadig vil ta på seg nye oppgaver, finansiert gjennom stadig nye skatter og avgifter.
Les artikkelen

Politikken har spilt fallitt på boligmarkedet

av Bent Johan Mosfjell | 8 juli 2000 kl. 18.57 | Ingen kommentarer

I Dagsavisen i dag har Arne Strand en merkverdig analyse av boligkrisen i Oslo. Skjønt analyse er kanskje et litt pent uttrykk, en tirade av usammenhengende og feilaktige påstander er mer presist.
Les artikkelen

Voff, voff, sosialpornografi

av Bent Johan Mosfjell | 6 juli 2000 kl. 18.56 | Ingen kommentarer

Jeg så forsiden til en av Akersgatas åndsprodukter i dag. Der stod det: «Viste frem Mette-Marit». Jeg fikk øyeblikkelig en del assosiasjoner, ingen av dem særlig hyggelig for Mette-Marit etellerannetetternavn.
Les artikkelen

Skjenkebyråkrati

av Bent Johan Mosfjell | 5 juli 2000 kl. 18.55 | Ingen kommentarer

I Nettavisen kan vi lese at 224 ølutsalg og skjenkesteder i Oslo får ikke lenger selge øl, fordi de ansatte ikke har tatt skjenkeprøven.
Les artikkelen

Bra med færre postkontor

av Bent Johan Mosfjell | 4 juli 2000 kl. 18.54 | Ingen kommentarer

I dag var det et oppslag i Lillesandsposten om at postkontoret i hjemkommunene min og et i nabobygda blir nedlagt. Deler av tjenesten blir isteden overført til en butikk som skal sørge for disse.
Les artikkelen

To positive oppslag

av Bent Johan Mosfjell | 3 juli 2000 kl. 18.53 | Ingen kommentarer

I dag vil jeg bare vise til to positive oppslag som begge illustrerer at flere begynner å forstå at liberale løsninger er nødvendige.
Les artikkelen

Pøbler mot globalisering

av Bent Johan Mosfjell | 2 juli 2000 kl. 18.51 | Ingen kommentarer

Jeg viste til et utenlandsk oppslag i gårsdagens kronikk. Nå er saken mot den franske bonden også kommet i norske avisen, sjekk bare følgende artikkel i Dagsavisen.
Les artikkelen

Nasjonalisme – den moderne stammeideologi

av Gjesteskribent | 1 juli 2000 kl. 20.32 | 1 kommentar

Nasjonalismen har vært den ideologien som trolig har hatt størst betydning i det forrige århundre, og vil antageligvis leve videre i dette århundret med fornyet styrke.
Les artikkelen

Gi oss heller lavere aldersgrense

av Bent Johan Mosfjell | kl. 18.49 | Ingen kommentarer

En arbeidsgruppe i Rusmiddelpolitisk råd vil ha 20 års aldersgrense for kjøp av øl og vin, melder Aftenposten.
Les artikkelen