Høyere utdanning.

av | 19. mai 2003 kl. 10.46 | Ingen kommentarer

Med noen hederlige unntak er høyere utdanning i Norge styrt av staten. Innenfor rammene av statlige finansierte og styrte universiteter og høyskoler gjennomføres de fleste høyere utdanninger. Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal foreslå en felles lov for høyere utdanning.

Utvalget skal komme med sin innstilling 1. september. Utvalget skal blant annet vurdere hvordan gratisprinsippet i høyere utdanning fungerer og hvordan dette virker inn på konkurransen mellom private og offentlige utdanningsinstitusjone.

Vi stiller spørsmålet om den sterke statlige innblandingen er til studentenes interesse. Er det riktig at staten skal bestemme rammene og rettingen på høyere utdanning.
Det moderne globale samfunnet stiller helt nye krav til menneskelig kompetanse en hva som var tilfelle for bare få år siden. Fremfor alt krever den moderne virkelighet at unge mennesker får internasjonale perseptiv, virkelighetsforståelse og erfaring.
Viktigst av alt krever det moderne samfunnet at individer tar ansvar for sitt eget liv, sin karriere og sitt valg av utdanning. Når staten styrer utdanning i så høy grad som den gjør ser vi blant annet at folk utdanner seg til yrker det ikke finnes behov for, og deretter krever at staten gjør noe med dette.

Vi tror studentene gjør bedre valg en staten gjør, men staten må da la studentene få lov til å velge uten å blande seg i.


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.