Frp frem på uheldige saker

av | 27. juni 2003 kl. 10.33 | 4 kommentarer

Fremskrittspartiet går frem på meningsmåling AC Nielsens har utført for Avisenes nyhetsbyrå. Ikke en gang Carl I Hagen legger skjul på hvorfor fremgangen kommer.

Fremskrittspartiet går frem med 2,4 prosentpoeng i en ny meningsmåling. Carl I. Hagen mener at innvandringspolitikken hjelper Frp fremover.

Hagen har rett. Partiet har brukt de siste tids uheldige saker kynisk, og har dermed fått fremgangen på gallupen. Hagen bør også skjønne at å spille på fremmedfrykt gjør han og partiet uspiselig for svært mange. Han kommer aldri inn i regjeringsvarmen med å spille på slike strenger.

I følge Dagsavisen har Frp langt på vei gitt regjeringen og de andre politiske partiene ansvaret for drapet av den 83 år gamle kvinnen i Haugesund. To asylsøkere er som kjent siktet for drapet, og Frp mener at dette har en direkte sammenheng med den «dumsnille» innvandringspolitikken. Dette resonnementet blir for dumt. Det er det samme som å gi Frp skylden for mange av dødsfallene i trafikken fordi Fremskrittspartiet er for en liberal alkoholpolitikk. Helt uverdig !

Den politiske debatten den siste uken gir et klart og godt bilde på hvorfor Fremskrittspartiet ikke er inne i den politiske varmen. De blander hummer og kanari i sørgelige saker. Det er snakk om å bygge opp om fremmedfrykten, noe som ikke er et politisk parti verdig.


Kommentarer

 1. Kai | 27. juni 2003 kl 11.51

  Jeg synes det er flott at politikere stilles til ansvar, gjerne av politikerkolleger. På den måten øker politikerforakten og raseriet mot politikerne.

  Selvsagt har den umoralske innvandringspolitikken Bondevik står for negative konsekvenser. Jeg har aldri hørt Bondevik si at hvis vi åpner grensene for flyktninger og innvandrere betalt av skattebetalernes penger så vil det føre til mer korrupsjon, mer kriminalitet og mer sosial uro. Men det er sannheten. Så lenge velferdsstaten er generøs og universell så vil kriminelle innvandrere komme. Bare en liberal innvandringspolitikk vil gi positive effekter, slik innvandringen til Amerika viste.

  FrP har rett i mye i innvandringspolitikken, men de har dessverre ikke forstått at innvandring kan være svært positivt, men da kun under liberalistiske forutsetninger. Men så lenge velferdssaten består vil innvandringen være drepende.

 2. Bent Mosfjell | 2. juli 2003 kl 21.02

  Det er ikke riktig at innvandringen vil være drepende under velferdsstaten selv om den vil være enda bedre i et fritt samfunn.

  La meg nevne fire grunner:
  – Hessam, fra Iran
  – Salim, kurder
  – Tom, fra Syria
  – Shah, fra Pakistan
  Disse har jeg jobbet sammen med eller jobber jeg fortsatt sammen med. De bidrar aktivt med å skape verdier, selv under velferdsstaten.

  Mennesker skaper ting og bidrar således positivt til samfunnet de lever i.

  Det krever et minstemål av initiativ til å bryte opp fra der man kommer fra, uansett. Dette betyr at innvandrere er mer risikovillige og villige til å stå på enn et snitt av befolkningen.

  Et negativt aspekt med risikovillighet kan være kriminalitetsmessig, men problemet er i så måte kriminalpolitikken og ikke velferdsstaten i seg selv.

  Et positivt element med innvandring under velferdsstaten er at man slipper å betale utdanningen til folk som kommer hit når de er 20. Så slik sett vil det ent kost-bytte-messig være best å forby barnefødsler, de koster jo mine penger til barnetrygd, barnehage og skole, og i stedet satse på fri innvandring av mennesker over 18 år?

  Men så er det jo noe som heter frihet, og den bør tas vare på uavhengig av kost-nytte, selv i en velferdsstat. Og frihet gjelder både innvandring og formering.

 3. Kai | 4. juli 2003 kl 01.07

  >Men så er det jo noe som heter frihet, og den
  >bør tas vare på uavhengig av kost-nytte, selv i
  >en velferdsstat.

  Det er ingen frihet i innvandringspolitikken så lenge jeg blir tvunget til å betale sosialhjelp, arbeidsledighetstrygd, asylmottak, fengselsutgifter, norskopplæring, advokatutgifter… Det er en total kortslutning å snakke om frihet i denne sammenhengen. Det er som å høre sosialistene snakke om at vi må ta penger fra A for å gi til B, slik at B får frihet.

  >La meg nevne fire grunner:
  >- Hessam, fra Iran
  >- Salim, kurder
  >- Tom, fra Syria
  >- Shah, fra Pakistan

  Men så lenge disse menneskene kan velge å leve på min og andres bekostning, så kan jeg ikke ikke forsvare innvandringen. Disse fire har valgt et verdig liv, men mange velger å snylte på andres penger. Denne snylte-holdningen viser seg i innvandrermiljøene bl.a. ved at svært mange stemmer SV og RV.

  >men problemet er i så måte kriminalpolitikken og
  >ikke velferdsstaten i seg selv

  Kriminalpolitikken er en del av velferdsstats ideologi: Det er ingen respekt for liv og eiendom. Derfor tas det heller ikke hensyn til prinsippet om at tar man friheten fra et annet menneske, så mister man også sin automatiske rett til frihet. Så lenge denne ideologien råder, er innvandringen en tikkende bombe.

 4. Bent Mosfjell | 14. juli 2003 kl 01.27

  Beklager sent svar. Du skriver:

  > Det er ingen frihet i innvandringspolitikken så > lenge jeg blir tvunget til å betale
  > sosialhjelp, arbeidsledighetstrygd, asylmottak, > fengselsutgifter, norskopplæring,
  > advokatutgifter… Det er en total kortslutning
  > å snakke om frihet i denne sammenhengen. Det er
  > som å høre sosialistene snakke om at vi må ta
  > penger fra A for å gi til B, slik at B får
  > frihet.

  Du blander to ting her. Handlingen som sådan og mulige tilhørende, mulige konsekvenser innen velferdsstaten.

  Det å innvandre innebærer ingen kostnader for andre enn innvandreren. Selve innvandringen er således gratis for skattebetalerne.

  La oss dra en parallell for å illustrere hvor tynt argumentet ditt er.

  To mennesker velger å få et barn sammen. Dette innbærer i seg selv ingen kostnader for andre enn foreldrene. Selve barneproduksjonen er således gratis for skattebetalerne.

  Men så finnes det fødeavdeling på sykehus, barentrygd, kontantstøtte, barnehager, grunnskole, skolefritidsordning m.m. som jeg blir tvunget til å betale. Legitimerer dette barnestopp? Er det en kortslutning å snakke om frihet i denne sammenhengen?

  Poenget er nettopp frihet! At et inngrep i friheten (tollere, sosialstøtte, barnetrygd m.m.) ikke kan legitimere inngrep i andre friheter (innvandringen, barneproduksjon m.m.). Den onde sirkel må brytes!

  Så en digresjon. Jeg vil tippe at du er medlem og aktiv i FrP. Du lider således av akkurat den samme feilen som de liberalister jeg kjenner som er tilsvarende i Høyre og Venstre. På grunn av antiliberale hangups i programmene, så velger dere vekk god tenkning av hensyn til å prøve å forsvare ikke-liberale deler av partiet.

  Jeg ser mange gode sider ved at liberalister engasjerer seg i politiske partier, FrP eller andre. Et problem er imidlertid at en konsekvens er at man bruker sin brainpower til å prøve å finne begrunnelser for sosialistiske inngrep i friheten (i dette tilfelle innvandringsstopp) istedenfor å argumentere for et fritt samfunn.

  Et godt innvandringsargument ville være: Fri innvandring er det beste, men dessverre er det problemer knyttet til sosialistiske institusjoner innen dagens velferdsstat. Typiske eksempler er frværet av ansvar i kriminalpolitikken, sosialstøtte og arbeidsledighetstrygd. Gjennom disse kan noen mennesker – både innvandrere og nordmenn – lempe kostnadene ved sine valg over på andre. Vi må derfor arbeide for å avskaffe disse trygdene uten at det går på bekostning av fri flyt over landegrenser. At mennesker og varer kan bevege seg fritt over landegrenser er det naturlige i et fritt samfunn. Dette står som en motsetning til det nasjonalistiske sosialdemokratiet som er avhengig av en mur mot verden.

 • Dagens sitat

  The great question — which I have not been able to answer — is, «What does a woman want?»

  — Sigmund Freud
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter