Selvangivelsen kommer

av | 13. april 2004 kl. 09.29 | 8 kommentarer

Noen har allerede fått den, men mange får den i dag. Det er klart for liberalistenes store skrekk, nemlig selvangivelsen.

Det er tre grunner til at selvangivelsen ikke er spesielt hyggelig lesning.

For det første, og det gjelder sannsynligvis for alle uansett politisk tilhørighet, er det en viss fare for baksmell. Det å bli skyldig skatt er surt. Restskatten er ikke spesielt hyggelig å betale. Sure penger er et godt begrep som kan brukes.

For det andre er det skremmende å se hva staten sitter på opplysninger om egen privatøkonomi. Den store stygge staten vet nesten alle inntektene og bortimot hele gjelden. For en liberalist, med skrekk for overvåkning, er det ikke spesielt hyggelig å lese tilbakemeldingen fra ligningskontoret.

Det tredje argumentet mot dagens lesestoff er å registrere hvor mye penger staten stjal i fjor. Skatt er tyveri. Staten stjeler inntekter hver og en bør disponere på egenhånd. Selvangivelsen skildrer det statlige tyveriet på en god måte.

Dagens postforsendelse fra staten kunne skribenten ha klart seg uten!


Kommentarer

 1. Harry Steen | 14. april 2004 kl 08.56

  «Skatt er tyveri» skriver du! Hvordan vil du finansiere velferdsstaten da? Almiser fra de rike og tilbake til fattighus ordningen? Alle som er noen lunde oppegående forstår at det må betales skatt for å holde hjula i gang. Det er overhodet ikke liberal politikk å kalle sakatt for tyveri. Å ikke betale skatt er ren egoisme. Slik du framstiller det så ser det ut til at staten er en personifisert type som stjeler fra oss for så å bruke pengene til eget bruk, slik som du gjerne vil med dine penger. Det er ikke så enkelt som du framstiller det. Skoler, sykehus, veier, kolektivtransport os osv koster litt penger. Men en med ditt syn mener vel at det skal forvitre og forfalle mens du og jeg og kanskje noen til sitter med hele kaken uten å dele? Det synet som du forfekter har overhodet ikke noe med liberalisme og gjøre. Det kalles anarki, egoisme og idioti!
  I ytringsfrihetens navn så må du selvfølgelig få skrive hva du vil, men å bli tatt alvorlig er heldigvis ikke en grunnlovsfestet rett enda! Og forhåpentligvis kommer det aldri en slik rett heller.
  God bedring og betal din skatt etter evne. Tenk på det neste gang du eller dine blir alvorlig syk og trenger hjelp fra fellesskapet. Tror ikke du snakker høyt om ego samfunnet når du ligger der med nesa i været og er avhengig av samfunnets spleiselag for å holde deg i livet.

 2. Bønna | 14. april 2004 kl 11.03

  Hei og takk for henvendelsen. Det er sjeldent jeg svarer på kommentarene på artiklene, men ønsker å gjøre dette nå. Jeg håper du blir fornøyd med svaret, selv om vi kanskje ikke er enige.

  Jeg og flere av skribentene i Liberaleren er motstandere av den kjente velferdsstaten. Vi tror ikke staten trenger å løse alle oppgavene. Vi ønsker oss en stat, men den skal ha begrensede oppgaver. Jeg har heller ikke noe imot staten, men den skal kun ta seg av oppgaver som politi, rettsvesen og forsvar. Det at liberalister setter grenser for politikken, slik Liberaleren ofte gjør, er grunnen til at denne ideologien skiller seg klart ut fra andre retninger. Det er det som gjør liberalismen så egen, så ufatterlig deilig.

  ”Skatt er tyveri” er et godt begrep for å forklare at vi bør beholde mer av egen inntekt slik at hver enkelt får bestemme hvordan ressursene skal brukes. På den måten vil vi være i stand til å betale egen helse, utdannelse osv. Dette standpunktet er prinsipielt og tatt ut fra liberalismen som ideologi. Det hadde vært mye mer oppsiktsvekkende om en liberalist forsvarte et betydelig skattenivå.

  Jeg legger til at skatt er ved siden av verneplikten den største frihetsinnskrenkningen for oss som individ. Skattenivået demper den personlige friheten voldsomt.

  Så kan du si at ”Skatt er tyveri” er et motto som ikke kan gjennomføres fordi jeg innrømte at staten skal ha ansvaret for oppgaver som politi, rettsvesen og forsvar. Slike tjenester vil koste penger som må finansieres gjennom bidrag til fellesskapet.
  Det er for så vidt riktig. Disse tjenestene må finansieres med skatt eller avgifter. La meg likevel gi et eksempel. Stortinget kan kutte all formueskatt, all inntektsskatt og hele arbeidsgiveravgiften. Det vil redusere statens inntekter på vel 300 milliarder kroner (Dette er en ca sum. Jeg har ikke regnet på den i dag). Likevel vil politikerne ha en betydelig sum å ”leke” med, både for å finansiere fellesgoder liberalister er enige i, men også goder vi ikke støtter. Jeg anbefaler at du deltar på et foredrag med tidligere vinner av frihetsprisen, nemlig Egil Bakke. Han er svært god på å forklare fordelen med å senke skatter og avgifter betydelig, samtidlig som de viktigste oppgavene fra staten kan videreføres. Istedenfor å bruke uttrykket ”senke skatter og avgifter betydelig” kunne jeg ha valgt ”redusere statens tyveri”. Det er det som i realiteten skjer hvis vi hadde fått beholde mer av egen inntekt.

  Jeg vil for egen regning legge til at fellesskapsløsninger kan være mer kostbart. La meg bruke allmennlegeordningen som eksempel. Den er byråkratisk, og koster penger å holde i gang. Den politiske uenigheten går på hvor kostbar den er. Det er likevel ikke uten grunn at det politiske flertallet ikke har innført en refusjonsordning for å gå til tannlegen. Der har de fleste voksne et privat ansvar, helt i tråd med tanker og ideer jeg har lansert ovenfor.

  Jeg håper du forsto dette svaret, og at det var greit på de fleste områder. Jeg tipper vi fortsatt er uenig, men diskusjoner og meningsutvekslinger kan være sunt.

  La meg avslutte med å si at jeg ikke regner meg som en anarkist. Jeg er en klassisk liberalist som prøver etter beste evne å leve etter ideologien jeg tror på. Jeg gikk i fengsel for å komme unna verneplikten. Jeg prøver å ikke motta offentlige tilskudd. Jeg gikk ikke til tannlegen når regningen ble betalt av det offentlige, men går i dag når jeg betaler selv. Jeg prøver altså å ikke bidra til høyere offentlige utgifter, samtidlig som jeg dessverre betaler de skatter og avgifter som jeg blir pålagt. Jeg håper jeg klarer å følge denne tråden livet ut. Det gir en voldsomt god selvfølelse, og anbefales det på det sterkeste, selv om jeg skjønner at ikke alle har de mulighetene til å gjøre dette.

 3. Harry Steen | 14. april 2004 kl 12.54

  Hei og takk for svar. Jeg er enig i prinsippet som en liberal står for, men jeg heller til den SOSIALLIBERALE. Tror ikke vi får ett godt samfunn der alle skal tenke ego. At skattenivået og begrensninger som staten legger på oss borgere er for stor er det ingen tvil om, men det er forskjell på å barbere seg og å skjære av hele hodet. Tenk deg åssen det hadde vært i ditt samfunn med tilnærmet null skatt, kun skatt til de områdene du nevnte. Ett barn blir syk, kan være født syk/handikaped,stakkars de borgerne som kommer i den situasjonen i ditt «drømmesamfunn». Da hadde vi fått ett samfunn som jeg ikke ville vært en del av. Og hva om du en dag iriterer deg så jævlig over inlegg på denne portalen at du får magesår og hjerteproblemer!! Vet du hva det koster å bli behandlet for dette?? Da hjelper det ikke at du hadde hatt inntekt uten skatt. Du hadde blitt avvist i døren. Men da kommer sikkert det samme argumentet som pleier å komme:forsikringer, helseforsikringer. Og ulykkesforsikringer og forsikringer for og mot det meste. Tror du det blir mindre tyveri av inntekten din?
  er som sagt enig med deg i at det er for høy skatt. Vi betaler for mye for de tjenestene vi får, og det er en utfordring.
  Angående din innstilling til militærtjenesten så støtter jeg deg fult ut. Jeg har også av overbevisningsgrunner nektet all tjeneste, og måtte sone fengsel pga det. Jeg mener det er ett større inngripen i en borgers rett til frihet at den mannlige befolkningen tvinges ut til å tjenestegjøre i militæret/samfunnstjeneste, enn det å være litt solidarisk i ett samfunn der vi spleiser på det viktigste som blir for dyrt for hver enkelt å finansiere.
  ett lite sleivspark til slutt; du er vel mot å bosette menesker i blokk også kanskje? Der er det jo samspleis på ett stort bygg, en betaaler etter størelse og deler utgiftene til vedlikehold på alle beboere. Det er på en måte samfunnet i liten skala.
  Ikke sikkert du svarer på dette innlegget, men det er intresant som du sa og utveksle meninger. Jeg personlig lærer stadig noe av meningsmotstandere og korigerer kursen min etter hvert som jeg får mere viten.

 4. Borgar | 15. april 2004 kl 14.05

  Jeg finner det noe markelig at i en velferdsstat så er alle visstnok full av barmhjertighet og omtanke, mens i et fritt og liberalt samfunn vil alle bli til ville rovdyr som bare venter på sjansen til å hoppe bukk over noen som ligger nede. Jeg tror at de oppgaver som staten utfører til dels dårlig nå, vil i stor del bli løst av folk selv, og folk som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, vil hjelpes av forsikringer eller andre instanser som frivillig organisjoner, eller kanskje til og med familie og venner.
  Tragiske tilfeller og hendelser vil man sikkert også få i et slikt samfunn, men det vil iallfall skje i et et fritt samfunn. Og jeg for min del har ikke valgt ideologisk ståsted utifra hva som er best eller mest effektivt på alle områder, men utifra hva jeg er overbevist om er riktig og sammmenfaller med mine prinsipper (at jeg mener at frie individer i et fritt samfunn både er «best» og mest effektivt er egentlig irellevant).

  Dette med «blokken» forstår jeg lite av. Her får man hva man betaler for. Kjøper man en stor leilighet som har større drifts- og vedlikeholdsutgifter betaler man mer og vice versa. Dette er jo tvert motsatt av det norske samfunn, hvor 1/4 (ca. ansatte i private næringsliv av totalbefolkningen) ville betale både for alle leilighetene, og vedlikehold og drift av hele blokka. Direkte og inndirekte.

 5. Anett Bjørnstad | 15. april 2004 kl 16.11

  Begrepet «frihet» kan brukes i mange sammenhenger og kan ha ulikt innhold for forskjellige individer.

  Er en liberaler i stand til å føle seg fri som menneske? Er en liberaler istand til det på tross av ytre omstendighter og realiteter?

  Selv om en hater staten og skatter, kan en liberaler likevel føle seg lykkelig og/eller fri? Det virker nemlig ikke slik når man leser hva en liberaler er opptatt av.

  Liberale prinsipper ytret av liberale mennesker kan fortone seg som svært ekstreme for mange av oss som lever i den virkelige verden.

  Det er svært mange av oss som ikke liker å utlevere oss selv og betale skatt til staten. Hvem ønsker vel å gi bort penger?

  Er en liberaler istand til å føle frihet på tross av at han/hun må betale skatt?

  Det er nok svært mange som lurer på det.

 6. Bård Standal | 15. april 2004 kl 16.29

  Ikke nok med at den j***a staten har grabbet mesteparten av pengene mine i løpet av hele året. Nå fikk jeg til og med et brev der det sto at de skulle ha 10.000,- til!

  Tjuvradder!

 7. borgar | 19. april 2004 kl 13.45

  Først vil jeg be om at «sosial-liberale» og andre som er mindre liberale forklare hvorfor de har monopol på den «virkelige verden», slev om ønsker å leve i et samfunn som er radikalt annerledes, betyr vel forhåpentligvis at vi er evig forvist til en fjern drømmeverden?

  Jeg personlig føler frihet stadig vekk, de kan være når man stor på toppen av en fjelltopp etter en strbasiøs tur og nyter inntrykkene, men i dette landet blir vi stadig vekk brutalt minnet på hvor begrenset får frihet er, og hvor sprett denne trangen til å begrense frihet er over hele kloden. Men så lenge den sterkeste menneskelige driften er makt, og det er mulig bruke makt til å tvinge sin vilje på andre (f.eks høybråten, bush, castro osv osv) må vi vel nøye oss med disse små glimt av frihet.

 8. Anders Lund | 23. april 2004 kl 20.54

  Re:Anett Bjørnstad

  >Begrepet «frihet» kan brukes i mange sammenhenger og kan ha ulikt innhold for forskjellige individer.

  Å diskutere på dette nivået er meningsløst. Relativistisk pjatt. Hva om vi først blir enig om en klar definisjon på frihet? La oss prøve med: Frihet = fravær av tvang. Tvang kan defineres på følgende måte: bruk av fysisk makt eller trussel om bruk av fysisk makt.

  >Er en liberaler i stand til å føle seg fri som menneske?

  Emotivistisk pjatt totalt uinteressant i denne sammenheng.

 • Dagens sitat

  Moderation is a virtue only in those who are thought to have an alternative.

  — Henry Kissinger
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter