Skatt er tyveri!

av | 30. april 2004 kl. 15.53 | 4 kommentarer

I anledning innleveringen av selvangivelsen er det på sin plass at i det minste en avis forteller klart og tydelig hva skatt egentlig er. Liberaleren tør der andre tier.

Det går selvsagt an å anlegge en språklig detaljdebatt om hvorvidt skatt er tyveri, væpnet ran, utpressing, svindel eller utbytting. Liberaleren overlater sådan fingerspitzgefühl til den enkelte leser i denne omgangen.

La oss anta følgende situasjon: Vi avtaler at jeg skal gjøre en dagsjobb for deg mot at jeg får 1500 kr for jobben. Vi stoppes av en mann med revolver som forteller oss at han skal ha halvparten av pengene, hvis ikke…

Er det noen tvil om at dette er et tyveri? Selvsagt ikke. Og det er nesten nøyaktig det samme som skjer gjennom skattlegging. En parasittisk tredjepart – staten – stjeler sin del av det som skapes.

Nå vil noen innvende at situasjonen ikke er helt lik, og du har rett. Det er forskjeller. Staten stjeler mer enn halvparten. Staten gjør ikke jobben selv, men tvinger deg og arbeidsgiveren til selv å levere pengene. I tillegg så kommer Høybråthen og plager deg etter at pengene er i statskassa.

Det er på tide med et skatteopprør. Dessverre så har de kriminelle – enten de jobber i storting, regjering eller på ligningskontoret – beskyttet seg mot slike opprør. Jeg gjorde meg ekstra flid med selvangivelsen min i dag i visshet om at denne artikkelen kan medføre ekstra problemer hvis ligningsmyndighetene finner ut av det. De liker vel heller ikke sine fiender. De kan ikke ta meg for noe, det har jeg sørget for. Jeg er vel i tillegg også landets fattigste liberalist?

Jeg kjenner imidlertid mange selvstendig næringsdrivende som er livredde for å kritisere skattene i frykt for forfølgelse. Selv om de ikke har gjort noe galt, er det jo et mareritt å ha kontoret sitt – inkl. pc og arkiver – beslaglagt i månedsvis. Dessuten er du ikke uskyldig, skattelover er jo så komplekse at det er nesten umulig å la være å gjøre feil, og når alle er skyldige, kan jo den enkelte forfølges. Lovverket er innordnet slik at konsekvensene blir enorme dersom man tas i skattesnytteri. Skjenkebevillinger ligger f.eks. tynt an.

Hva kan man gjøre? For det første kan du si ifra høyt og tydelig om at skatt er tyveri og umoralsk. Der du jobber. Der du bor. Du kan i tillegg støtte organisasjoner som jobber mot skatt (eller for mindre skatt). Du kan anvende svart arbeidskraft så ofte anledningen byr seg. Du kan smugle så mye øl, vin og sigaretter som mulig. Du kan etablere bedrifter i utenlandske skatteparadis.

Du kan i tillegg ta kontakt med undertegnede som går med småplaner om å danne et nettverk med tanke på fremtidig skatteopprør. En eller gang vil jeg føle at tiden er taktisk klar for å brenne selvangivelsen i stedet å levere den. Når dette skjer, vil jeg ha med flest mulig mennesker på kampen mot organisert kriminalitet.


Kommentarer

 1. Erling Hartviksen | 1. mai 2004 kl 20.37

  du har nok et poeng, men ser lissom ikke for meg hvordan ting skal gå opp, hvordan de store krisene dersom de kommer skal hanskes opp i, hvordan veier skal vedlikeholdes, sykehus pusses opp, at det ikke står at kong Olav er konge i Norge i skolebøkene osv

 2. Bent Mosfjell | 3. mai 2004 kl 11.53

  Takk for spørsmål som både er viktige og vanlige.

  Det finnes ingen fasit på hvordan ting skal ordnes i det private når staten holder fingrene av fatet. Dette er et enormt pedagogisk problem for oss forkjempere for private løsninger. Samtidig så er det den kanskje viktigste grunnen til at private løsninger vil være bedre enn de politiske.

  Dersom det oppstår et behov i et marked (f.eks. forsikring mot store kriser, vedlikehold av veier eller oppussing av sykehus), så er det enorm profittpotensiale dersom man kommer med en god løsning. Samtidig har alle mennesker og bedrifter mulighet til å prøve ut sine løsninger, uten politiks samtykke. Kundene kan velge hvilke løsninger de ønsker gjennom å betale for dem. Dårlige løsninger forkastes og gode fremheves. Nøyaktig hvilke som dukker opp i det enkelte tilfelle er umulig å si, det er en rekke evolusjonære trekk som gjør at de forbedres, endres eller forsvinner, alt avhengig av hvilke behov mennesker har.

  Skisser til løsninger kan man imidlertid komme med. Jeg skal gi et par punkter knyttet til sykehus. Eierne av et sykehus er den som har ansvaret for sykehusoppussing. Et privat sykehus er avhengig av at pasienter velger sykehuset. Det er således grunn til å tro at man ønsker at sykehuset skal være så pent og innbydende som mulig, på samme måte som private butikkeiere pynter sine butikker. Siden man i tillegg eier bygningsmassen, så øker oppussing verdien av bygningen, noe som gjør at oppussing ikke er bortkastet selv om virksomheten skal avvikles. Man eier verdiøkningen, så det er grunn til å tenke langsiktig.

  Dette står i motsetning til innen politikken der man har alle incentiver til å la bygninger forfalle (jfr. Oslo-skolene). I politikken er man opptatt av neste valg, og om 20 år er det andre politikere (og brukerne selvsagt) som må ta støyten.

 3. aina | 17. oktober 2004 kl 00.38

  Du sier du er norges fattigste liberalist. Om det nå ble slik at alle skatter skulle fjernes. Hvordan skulle sykehus finansieres. Hva ville skje med deg om du trengte en stor operasjon?

 4. TorbX | 30. januar 2005 kl 16.16

  Dette later til å være en gal manns ralling… Bent, du er ikke særlig glup.

 • Dagens sitat

  Patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it

  — George Bernhard Shaw
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter