Viktig med kildevern

av | 7. september 2004 kl. 10.03 | 1 kommentar

Hvis journalister må røpe sine kilder, vil færre gå til redaksjonene. Mange saker vil ikke bli omtalt, debattert eller få et søkelys på seg. Derfor er kildevernet viktig.

Høyesterett skal nå ta stilling til om pressen kan holde sine kilder skjult, når den lekker taushetsbelagt informasjon. Torsdag behandles den såkalte dørvaktsaken fra Bergens Tidende. Utfallet av saken kan bli at to journalister må oppgi hvem som var kildene til taushetsbelagte opplysninger de fikk tilgang til.

Uten et absolutt kildevern vil det være vanskelig, om ikke umulig, å presentere samfunnskritisk og oppsøkende journalistikk. Journalisters mulighet til å innhente informasjon vil reduseres dramatisk dersom kildevernet ikke opprettholdes. Derfor er det bare en tenkelig utgang i denne saken, nemlig at konklusjonen fra Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett opprettholdes. Begge steder Fikk Bergens tidende medhold.


Kommentarer

 1. online poker | 20. februar 2005 kl 22.49

  online poker

  The Spice Girls? Is it a book? by online poker

 • Dagens sitat

  Nothing great was ever achieved without enthusiasm.

  — Ralph Waldo Emerson
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter