Forbud mot reklame før barnefilmer

av | 4. november 2004 kl. 10.20 | 6 kommentarer

Hvis deler av det økonomiske grunnlaget for kinoene forsvinner vil det gå utover gruppen som politikerne prøver å beskytte. Et reklameforbud før barnefilmer kan bety færre filmer på kino.

For å redusere kjøpepresset mot barn vurderer politikerne et forbud mot å vise reklame før barnevisninger på kinoene. Geir Magnus Nyborg i Familie og Medier forsvarer et forbud. Bransjen selv er naturlig nok betenkt, og Liberaleren forstår kinosjefene. Et forbud kan bety et dårligere filmtilbud for barn. Det er også et tak for hvor mye billettprisen kan økes uten at det går utover besøkstallet.

Bekymring for økt kjøpepress og ”voksne” reklamer har skapt bred politisk støtte for å forby kinoreklame før barnefilmer. Snart legger regjeringen frem sitt syn på saken, skriver Vårt Land.

Liberaleren håper ikke at regjeringen legger seg på forbudslinjen også i denne saken. Vi frykter det, men har fortsatt et håp før vi ser regjeringens syn på saken. Et forbud vil innskrenke eiernes muligheter til å drive økonomisk forsvarlig. Et forbud vil også kunne videreføres til andre grupper. Til slutt kan kinoreklame bli ulovlig?

De som driver kino må selv få full frihet over driften. Det ideelle hadde vært at markedet får råde uten reguleringer vedtatt av politikerne. Hvilken filmer som skal vises, reklamesnutter, priser og aldersgrenser bør bestemmes lokalt og ikke gjennom et nasjonalt regelverk, regler som i stor grad gjelder for kinodriften i dag. Denne bransjen tåler ikke nye og strengere regler uten at det går utover tilbudet som gis.

For oss er dette både et prinsipielt og praktisk spørsmål. Vi mener driverne må ha full frihet i driften. Hvis denne friheten innskrenkes vil færre filmer bli vist. Geir Magnus Nyborg og andre kan ikke pålegge kinoene å gå med tap. Tilslutt vil det ikke være kinoer igjen slik vi kjenner disse i dag.


Kommentarer

 1. Borgar | 4. november 2004 kl 10.50

  Er det ikke et poeng at umyndige personer ikke står til ansvar, og dermed bør beskyttes? Og bør man ikke ha universelle regler for beskyttelse av umyndige? Være seg abort, reklam, alkohol osv.

 2. Bønna | 4. november 2004 kl 11.10

  Hei Borgar.
  Også jeg mener barn har krav på beskyttelse, og gode holdninger. Jeg har likevel en tro på at foreldre og foresatte kan gi disse innputtene i langt større grad enn i dag. Ansvaret for beskyttelse og holdninger bør overflyttes fra staten til hjemmet i regi av foreldre og familie.

  I dag har hjemmet mistet mye av ansvaret for oppdragelse. Statlige regler/anmodninger skal regulere alt fra kinoreklame til matpakken på skolen. Et så stort offentlig ansvar ønsker ikke jeg. Det er også umulig å forsvare et slikt statlig engasjement gjennom liberalistisk ideologi.

  Jeg ser at det finnes noen motargumenter mot et slik syn, for eksempel at det finnes barn som ikke har et ”godt hjem”. Det er likevel en litt annen debatt som har en sammenheng med det store ansvaret staten har tatt på seg på vegne av foreldre/foresatte.

 3. knubbe | 4. november 2004 kl 13.20

  Ikke noe i veien med reklame, men det må være politisk styring av den. Et kommunalt utvalg bør forhåndsgodkjenne reklamen og fastsette hvilken aldersgrupper som skal kunne tsettes for den.

 4. Borgar | 5. november 2004 kl 07.39

  Foreldre skal ha ansvaret for oppdragelsen. så lenge familien er «funksjonell». Men jeg mener at man trenger visse universelle regler, som aldersgrenser, når det gjelder filmer, reklame ol. og min egen kjepphest religion. Akkurat på dette området syns jeg reglene for dem under myndighetsalder ikke er så ille. Å innføre politisk styrt reklame er jeg svært skeptisk til, skal et utvalg bestemme hvilke reklamer/produkter som skal godkjennes? Og etter hvilke regler? Samme som film? Hvis ikke ser jeg for meg at politisk korrekte leker som blånisser eller hva det heter blir ok, mens barbie og knallpistoler blir forbudt å reklamere for, noe av en våt drøm for mange på venstre-siden, men ikke for meg.

 5. Snorre | 6. november 2004 kl 03.30

  Ææ. Reklameforbud er i seg selv noe herk. Hvis foreldre ikke vil utsette barna sine for reklame, kan de heller lese en god bok for dem. Da ville kanskje også folk slutte å klage over at det leses for få bøker?

 6. Eks | 25. september 2008 kl 18.52

  Kan de ikke se bedre over reklamene som blir vist?

 • Dagens sitat

  Ask not what the government can do for you. Ask hat the government is doing to you.

  — David Friedman
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter