Skryter av kulturskolen

av | 17. mars 2006 kl. 19.19 | 4 kommentarer

I et sosialdemokratisk samfunn skryter myndighetene av lovfesting av kommunale kulturskoler. I et liberalistisk samfunn er kultur noe som utøves i privat regi.

Det kommer daglig mange pressemeldinger og skriv fra departementene. Noen dokumenter er mer merkelig enn andre. Denne uken kom det et fra Kunnskapsdepartementet som tar det meste av kaken. Et skrytedokument om kultur og kulturskolene. Det er ikke godt å forstå poenget med dette dokumentet, bortsett fra et viss behov for å forklare kulturskolenes rolle i det norske samfunnet. Dessverre har disse tilbudene blir mer og mer viktig. Politikerne har med sine vedtak lokalt og nasjonalt opprettet et kunstig behov, en kunstig høy etterspørsel for et tilbud som i stor grad blir skattefinansiert og som kanskje reduserer kvaliteten i grunnskolen. Mer tid på kultur for elevene må gå utover andre fag, for eksempel matematikk. Politikernes kunnskapsløft må være en fleip når styrkingen av skolen skjer i form av uttrykksformene sang og musikk.

Skribenten bor i en kommune der kulturskolen er aktiv og gjør en god jobb for et offentlig inspirert kulturliv. Kulturskolen har gjennomført mange flotte arrangement, men tilbudet er en økonomisk belastning på kommunebudsjettet. Kulturskolen tar fokuset bort fra et fritt, selvstendig og avhengig kulturliv. I tillegg må en skolebasert kulturopplæring forme elevene til en stor masse. Mangfoldet reduseres. Som liberalist er det vanskelig å akseptere.

Barn, ungdom og voksne bør selvsagt bruke egen frihet på kultur, men det må være tilbud fra privat sektor. For en liberalist er det ikke unaturlig med kjøp av pianotimer, men det bør skje fra private aktører og ikke i form av skattefinansierte tilbud i regi av en politisk vedtatt kulturskole. Den kulturelle skolesekken har dessverre nettopp gjort sitt inntog i kommunene, i skolene og i lovpålagte kulturskoler.

Det er vanskelig å si hvordan utviklingen skal revansjeres. Kultureliten har fått betydelig politisk makt. Kultur og politikk er dessverre som hånd i hanske. Massiv offentlig satsing på kultur sikrer betydelig med arbeidsplasser. I tillegg formes fremtidens sosialdemokrati. I dette spørsmålet er det ingen politisk opposisjon. Stortingspolitikerne er i stor grad enige om dreiningen som vil gi Norge mange pianospillere som kan spille John Lennons Imagine. Dessverre er det få som ser prisen dette medfører for en sektor som skal være fri, selvstendig og helt uavhengig.


Kommentarer

 1. Fredrik A. | 18. mars 2006 kl 17.24

  Jeg kan ikke etter beste evne forstå hvorfor du skiller mellom den offentlige grunnskole og den offentlige kulturskole i ditt innlegg. Jeg mener: er det ikke minst like rystende at grunnskolen er offentlig finansiert?

  Tenk på alle utgiftene skattebetalerne og statskassen har til å dekke de enorme kostnadene til norsk skolevesen. Undervisning i matematikk er noe som bør reguleres og styres av private aktører! Jeg ønsker ikke at mine barn skal lære matematikk i offentlig skole subsidiert av det offentlige. Udugelige lærere som ikke kan matematikk godt nok fordi de nesten strøk i faget da de selv pinte seg gjennom Lærerhøgskolen – er ikke dette ennå mer rystende?!

  Jeg forstår ikke at Liberaleren orker å bruke kreftene på å rakke ned på det offentlige kulturtilbudet i dette landet, når tross alt hele det offentlige skolesystemet er den aller største pengeslukeren av offentlige midler. Kultur utgjør en så minimal andel av offentlige midler at det er ikke verdt å kritisere en gang.

  Hvor er det blitt av helprivatiseringen av norsk skolevesen, inkludert faget matematikk? Det lurer jeg og mange andre liberale på.

 2. Bjørn Magne Solvik | 18. mars 2006 kl 18.24

  Som liberalist hadde jeg foretrukket en privat skolestruktur, men vi er så langt unna en slik målsetning at spørsmålet er hypotetisk. Det er sannsynligvis bare en promille av befolkningen som ønsker et slikt system, dessverre.

  Grunnen til artikkelen om kulturskolen/Den kulturelle skolesekken er at politikerne har vedtatt en betydelig utvidelse av dette de siste årene. Det uten stor debatt. Det er blitt en offentlig oppgave å lære ungene sang, musikk og dans. Som liberalist er det umulig å forsvare denne utvidelsen. Jeg anbefaler deg å sjekke ut ordningen Den kulturelle skolesekken som er en konsekvent av et lovpålagt kulturskoletilbud. Da vil du forstå hva jeg mener med en utvidelse.

  Jeg må legge til at Liberaleren har hatt mange gode artikler om friskoleloven og private løsninger. Liberaleren var den første til å gratulere den forrige regjeringen med Friskoleloven.
  http://www.liberaleren.no/arkiv/000773.php#000773

  Jeg håper Fredrik A forsto hvorfor Liberaleren brukte litt ”spalteplass” på disse tilbudene.

 3. Fredrik A. | 18. mars 2006 kl 19.52

  Jeg synes fortsatt at Liberaleren fester seg ved små bagateller i forhold til helheten. Den kulturelle skolesekken (DKS) er en ordning som er øremerket grunnskolen, det har vært svært lave DKS-overføringer til skolene fram til nå. DKS har blitt evaluert og nå har ordningen økt sine overføringer med småsummer.

  Jeg sier «småsummer» fordi skolesektoren som helhet sluker så mye av statskassen at det er kvalmt. For eksempel skoleutbygging og ikke minst all kompetansehevingen som lærerne krever fra det offentlige! Da snakker vi store summer…

  Lærerne har fått i beste fall en middels utdanning, lærergruppen er middels gode og de utvikler middels gode elever gjennom det offentlige systemet. Hver eneste grunnskole i Norge bruker enormt mange tusen på å sende lærerne sine på kurs flere ganger i året hvert år, blant annet i matematikk: det koster enormt. Og hva får vi tilbake? Jo, fortsatt usikre, dårlige og likhetsforkuserte lærere og middels gode elever.

  Dette er mye mer kritikkverdig enn DKS, etter mitt syn. Målet med DKS er dessuten ikke noe nytt i skolen, det kan faktisk argumenteres for at det er så få timer som vektlegger det som heter et menneskes følelsesregister (som igjen stimulerer til økt intelligens og bedre matematikkunnskaper), at DKS er et ledd i nettopp å øke elevenes helhetsbevisstgjøring: altså er målet at elevene bør bli flinkere i alle de andre fagene, fordi musikkfaget og DKS er ment å skulle bidra til økt og bedre konsentrasjon.

  Jeg ser at Liberaleren ikke helt har så veldig mye musikkunnskaper og ikke har fått med seg at undersøkelser viser at musikk (akkurat som idrett) kan gjøre barn mer konsentrerte og matematikkflinke. Boken «Det musiske menneske» er også en blant mange innen dette feltet.

  Jeg registrerer at vi har helt ulike innfallsvinkler i denne saken og at Liberaleren henger seg opp i støvkorn fremfor helhetsperspektiv.

  Link til forskning omkring musikk som skaper smartere barn (èn blant flere):
  http://www.edu-cyberpg.com/Music/musicsmart.html

 4. Bjørn Magne | 18. mars 2006 kl 21.36

  Hei igjen Fredrik.
  Vi er nok ikke så uenig. Også jeg ser denne saken som en bagatell, men mange bagateller blir til slutt en stor sak.

  Staten har overtatt store deler av barneoppdragelsen.
  Barnehager, skolefritidsordning, utvidelse av grunnskolen, kulturskolen osv. Dessverre har det meste av dette gått igjennom uten store protester eller debatter. Fremskrittspartiet var for noen år siden i opposisjon til en slik politikk. Nå er også det partiet en del av den store massen.

  Staten overtar ansvaret for barneoppdragelsen til tross for skiftende regjeringer, såkalte forskjellige politiske retninger. Derfor blir bagateller til slutt viktig.

  Jeg vil avslutte med å si at jeg ikke er imot musikk og kultur, men setter grenser for hvem som har ansvaret. Ansvaret må være privat, ellers mister familiene sin rett og plikt til å oppdra barna.

  Offentlig barneoppdragelse er nokså nytt. På noen få tiår har staten fått utrolig med makt og arbeidsoppgaver på barneoppdragelsen. Når jeg vokste opp var kulturskolen et fremmedord. I dag er den lovpålagt.

 • Dagens sitat

  I was born a heretic. I distrust those people who know so well what God wants them to do because I notice it always coincides with their own desires.

  — Susan B. Anthony
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter