Et møte om bistand

av | 28. mars 2006 kl. 17.14 | 4 kommentarer

Det hadde vært et stort skritt i riktig retning om frivillige organisasjoner ba om et systemskifte i bistandspolitikken med mindre bistand og mer frihandel.

Den 27. mars ble frivillige organisasjoner som mottar overgangsbistand invitert til møte hos bistandsministeren. Partene drøftet kriteriene som bør ligge til grunn for å motta støtte. Utviklingsminister Erik Solheim pekte på at det er i land der Norge har særlige fortrinn og på felt der de frivillige organisasjonene har gode kontaktnett og innehar spesialkompetanse at denne støtten er mest effektiv. Et viktig moment for denne støtten er at den blant annet skal ha en stabiliserende effekt i det landet bistanden blir gitt til.

Organisasjonene stilte aldri det store, det viktige spørsmålet til statsråden, nemlig om bistand er et godt virkemiddel. Diskusjonen om bistandsmidler burde ha vært dreid om til mer frihandel, slik at utviklingslandene får selge sine varer på markedene. Norge kunne ha vært et foregangsland på dette området, istedenfor er vi verdensmester i skattefinansiert bistandsoverføringer. Vi beskytter eget næringsliv med ulike barrierer. På den måten utelater vi land som er avhengig av økonomisk vekst for å kunne skape velferdssamfunn. Frihandel med færre barrierer er en god løsning, men det politiske systemet kjøper seg god samvittighet gjennom skattefinansiert bistand. Et møte som kunne ha vært fruktbart, nyskapende ble helt tradisjonelt. Statsråden oppfordrer tradisjon tro de frivillige organisasjonene til å være aktive i forhold til å begrunne egne prosjekter og til å ta del i den offentlige debatten om hvordan overgangsbistanden best kan innrettes. Dermed kan vi glemme systemskiftet vi så sterkt ønsker oss. Nye muligheter i neste valgperiode.


Kommentarer

 1. Marion | 28. mars 2006 kl 18.17

  Overgangsbistand gis i fasen mellom nødhjelp og utviklingsbistand. Det handler om å legge til rette for varig fred. UD har selv definert økonomisk utvikling og styrking av privat sektor som en del av dette, se http://www.odin.no/filarkiv/221493/peace-engelsk.pdf

 2. Bjørn Magne Solvik | 28. mars 2006 kl 18.31

  Riktig Marion.
  Organisasjonene bør bruke hver anledning til å peke på at bistand ikke er det rette. Økt handel er et bedre alternativ. Mange organisasjoner vil sage over sin egen gren om politikken blir endret, men målet for alle som er interessert i utvikling, uavhengig om det er overgangsbistand eller utviklingsbistand, bør være at utviklingslandene får muligheten for økonomisk vekst. Derfor er det synd at også dette ble et tradisjonelt møte mellom ”politikeren” og hans disipler.

  Ellers ble de tradisjonelle spørsmålene om helse, veier, skoler, barns- og kvinners rettigheter tatt opp også på dette møtet.

 3. Tor Økland Barstad | 28. mars 2006 kl 19.53

  Frihandel kan være viktig for u-land, men ofte kan det også være lurt for dem å beskytte sine egne markeder. Les mer på bloggen min: http://torbarstad.blogg.no/250206161154_er_frihandel_lsningen.html

 4. Marion | 28. mars 2006 kl 20.38

  Jeg var på møtet, så jeg fikk med meg hva det dreide seg om. Organisasjonene bør selvfølgelig ikke bruke møtene til å påpeke noe de ikke mener. Organisasjonene bør bruke slike møter til å identifisere felles satsninger UD og organisasjonene i mellom, og hvis mulig påvirke politikkens retning. Når det gjelder noe så politisk som overgangsbistand, tror jeg ikke et slikt møte er rette forum for endringsforslag.

  Næringslivsbistand og støtte til privat sektor er viktig, men skaper ikke et velfungerende demokrati helt av seg selv. Bistand som sikrer kvinners rettigheter er endelig kommet høyere på agendaen. Skoler og helsevesen er essensielle faktorer i utvikling.

 • Dagens sitat

  Nostalgia is the realization that things weren’t as unbearable as they seemed at the time

  — Unknown
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter