Gode spørsmål, dårlige svar

av | 29. mars 2006 kl. 19.16 | 2 kommentarer

Denne uken stilte Høyres Olemic Thommessen, medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, opp på et nettmøte. Han fikk flere interessante spørsmål. Ikke alle svarene var like imponerende, ikke for liberalister i alle fall.

Stor enighet
Det har vært bred politisk enighet om kulturpolitikken i Stortinget de siste periodene. Kun Fremskrittspartiet skiller seg ut. Flertallet har vært enige om statens store engasjement på kulturområdet. Derfor har ikke det ikke vært store konflikter innen kulturfeltet. Mangel på debatter og konflikter gir liten oppmerksomhet. Det må være et tankekors for Høyre. Kanskje er dette hovedgrunnen til Høyres lave oppslutning for tiden. Høyre har blitt for lik konkurrentene?

Tror ikke på markedene
Olemic Thommessen fikk mange gode spørsmål. Politikeren svarte så godt han kunne, men i hvert fall et av svarene ga skribenten fæle vibrasjoner nedover ryggmargen. Thommessen har ikke tiltro til markedene, og det bør ikke være mulig for en som markedsfører seg selv som en del av høyresiden i norsk politikk.

Mats Nilsen spør:
Mener Høyre at det er viktig at det offentlige støtter kulturlivet i Norge med penger? Hvis ja, hvorfor det?

Olemic Thommessen svarer:
Ja det er viktig. Det er et offentlig ansvar å sikre at kulturinstitusjoner gis mulighet til å eksistere. Et marked alene vil ikke gi grunnlag for et mangfoldig kulturtilbud med god kvalitet. For oss er det viktig med kvalitet og mangfold, særlig i en tid hvor kulturområdet er en sterk vekstnæring og hvor vi er en del av et internasjonalt marked vi må klare å matche.

Skribenten lurer på hvordan Høyre-politikeren kan bevise at et marked ikke vil gi grunnlag for et mangfoldig kulturtilbud med god kvalitet. Hvordan kan en stortingsrepresentant fra Høyre vise ren mistillit til markedet? Høyre tar ofte til ordet for mer marked og mer valgfrihet, men viser i realiteten ren mistillit ovenfor markedene.

Markedet fungerer
I et marked er det rom for alle. Alle kan skape sitt tilbud, helt uavhengig av hva politikere, byråkrater og et politisk flertall mener. Et marked trenger ikke bare å være kjøp av varer og tjenester. Det kan også være frivillig utveksling av verdier. Det betyr idealisme, gavmildhet og solidaritet. Mange av dagens kulturtilbud i privat sektor er tuftet på denne tankegangen, og det fungerer, det fungerer kjempegodt. Gjennom frivillighet har vi et mangfoldig tilbud innen alt fra idrett til sære musikkgrupper. Det bør egentlig Thommessen vite. Det er synd han legger lokk på det gode budskap for å tekke sosialdemokratiske velgere.


Kommentarer

 1. Chris Joy | 1. april 2006 kl 10.24

  «Markdet» referer til «alle som kjøper og selger».
  Det refereer altså til absolutt alle mennesker.

  Er man fientlig innstilt imot markedet, er man
  også fientlig innstilt til absolutt alle
  mennesker valg.

  Det bør derfor være unødvendig å forklare
  sammenhengen mellom formynderpolitikere og
  deres fientlige innstilling til markedet.

 2. Titti | 20. mai 2006 kl 23.58

  Når ble Høyre et liberalistisk parti?
  Innen kulturområdet har man en spesiell grunn til å ta vare på det smale og det sære samt sikre at vi har kvalitet og kulturbærende institusjoner tilgjengelig for alle. I et slikt landskap kan ikke markedet alene få råde. Dette er riktig politikk for et verdi-konservativt parti.

 • Dagens sitat

  Don’t worry about people stealing your ideas. If your ideas are any good, you’ll have to ram them down people’s throats

  — Howard Aiken
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter