La dem komme, la dem bli!

av | 1. april 2006 kl. 18.46 | 11 kommentarer

Jeg så nettopp en reportasje på TV2-nyhetene om innvandring til USA. Dette falt sammen med et argument jeg hørte i går.

Gårsdagens argument var et vi liberalister stadig blir møtt med. Det er omtrent som følger: «Hvis vi ikke liker Norge og dets lover slik det er, så kan vi jo bare flytte til et annet land.» Dette er et argument som har sine klare svakheter og som det bør argumenteres imot. La oss imidlertid for en gangs skyld ta det på alvor.

Ken Scholland fortale meg for noen år siden en historie om noen tyske jøder som i 1939 var redde for Hitler og ønsket å flytte. De leide seg et skip og seilte fra havn til havn i ulike land. I alle land ble de nektet innreisetillatelse. Resultatet var at de måtte reise tilbake til Tyskland. I 1945 var nesten alle av dem døde.

Poenget er ganske enkelt: Sier man nei til fri innvandring, sier man også nei til fri utvandring.

I USA pågår det for tiden en hard debatt om vilkårene til ulovlige innvandrere. Ikke uventet ønsker mange mennesker å innvandre til dette landet som «alle» hater men «alle» ønsker å bo i…

Liberalerens syn er veldig enkelt enten det gjelder Norge eller USA. Grensene bør åpnes. Nå! Uten forbehold! Det handler om noe så elementært som fattige eller forfulgte menneskers rett til å forsøke å skape seg et bedre liv. Dette er en helt grunnleggende positiv menneskelig egenskap som bør oppmuntres.

Det dukker selvfølgelig opp en rekke praktiske innvendinger. Et argument som finnes i en rekke varianter er at de vil leve av velferden vår. Enten det er snakk om politiske velferdsgoder eller vår generelle rikdom. Hva så?

Norge er full av mennesker som aldri har gjort en dritt selv for å ha en høy levestandard. Det gjelder nesten oss alle. La oss ta et eksempel knyttet til en som begynner i en jobb på McDonalds i ulike land. Dette er nesten samme jobb i alle land. Hvor ligger rettferdigheten i at en som jobber på McDonalds i Norge skal leve mye bedre enn en som jobber på tilsvarende restaurant i et fattig land?

Selvsagt kan mye sies om det norske politiske og økonomiske markedssystemet gjennom mer enn hundre år. Men hvorfor skal en 18 åring født i Ålesund ha større rett på en slik jobb enn et menneske født i Burma? Hvis vedkommende fra Burma klarer å reise til Oslo og overtale arbeidsgiveren om å ansette vedkommende, bør vedkommende selvsagt få lov til det. Mennesker bør få lov til å konkurrere på like vilkår, uavhengig av fødested. De kan tilby de fortrinn de har enten det er kunnskaper, utseende eller lavere lønn. Det er et individuelt valg.

Vi har ikke rett til å nekte dem dette gjennom politisk nasjonalisme.

Vi skal holde øynene åpne for de nye alliansene som bekymrer seg for innvandring. Det er en allianse på gang – slik som i USA – med fagforeningspamper som vil hindre fri konkurranse på arbeidskraft i samarbeid med kulturnasjonalister på høyresiden. Det er på tide at de mer liberale kreftene på både høyre og venstresiden står opp mot den nye nasjonalsosialismen.

Oppfordringen gjelder spesielt liberale mennesker i Fremskrittspartiet. Dere stå opp mot den nasjonalsosialismen som flommer i det partiet. Hvis ikke taper dere ikke bare kampen for en liberal verdipolitikk, men også kampen for det uregulerte marked. Det går ikke an å argumentere mot fri innvandring uten å også argumentere mot det frie marked.

Oppfordringen gjelder like mye verdiliberale mennesker på venstresiden. Fagforeningapampene har skjønt at global rettferdighet er en trussel mot lnnsprivilegiene til bortskjemte norske hverdagsrasister. Dere må bekjempe de skjulte virkemidlene fagforeingene bruker for å holde arbeidere i andre land nede, f.eks. gjennom å forby dem å konkurrere på lønn.

Gjør jobben ide ulike fora, så skal vi Liberaleren gjøre vår del av jobben: Holde den liberale fane høyt hevet, blafrende i vinden som et frihetssymbol som sier høyt og tydelig til alle mennesker:

La dem komme, la dem bli… La dem skape en fremtid der de selv velger å bo!


Kommentarer

 1. Bent Mosfjell | 2. april 2006 kl 11.14

  Nei, fordi det er ikke noen feil!

  Ikke misforstå, jeg mener selvsagt at skatt er tyveri og at alt staten deler ut er tyvgods!

  Problemet med ditt poeng er at det i så fall måtte gjelde over hele linjen. For å ta en eksempel: En 19-åring fra en liten bygd. Han kan 1) Begynne som snekker i hjembygda. 2) Reise til Oslo for å studere. Ut ifra ditt resonnement måtte vi ikke tillate 19-åringen å reise til Oslo fordi han da ville komme hit og nyte tyvegods som staten har rappa f.eks. gjennom studielån og subsidiert universitetsutdannelse, noe han ikke ville motta som snekker i hjembygda.

  Poenget er at anhver har rett til å søke lykken til tross for at staten har satt opp et kriminelt system. Det er det kriminelle systemet som må avskaffes, ikke menneskers frihet til å søke lykken der de måtte ønske!

 2. Detector | 2. april 2006 kl 14.15

  Med forbehold om at dette er en aprilspøk ….

  Kansje du kunne nevne et land hvor denne liberale politikken har blitt iverksatt og hvor denne har hatt en positiv effekt for nasjonen?

  Videre så skriver du at «grensene bør åpnes nå!»

  Da mener du sikkert at den innvandringspolitikken som har vært ført her i landet har vært en gedigen suksess og ført til en generell økning i livskvalitet for alle landets borgere?

  Hva med de innvandrerene som ikke makter å skaffe seg en jobb, har du tenkt å la disse få bli og leve på vår velferd, eller skal disse sendes rett ut? Hvis du mot formodning mener at disse skal få sponset opphold i Norge da må vel også nordmenn som ikke makter å overleve på den minimumslønnen som du ønsker å innføre ha samme rett til sponset opphold?

  Hvis disse innvandrerne derimot skal sendes ut hvem skal da betale for denne utsendelsen, og de andre utgiftene i forbindelse med denne? Skattebetalerne?

  Denne liberale politikken som du her trekker opp har til en viss grad blitt iverksatt i land som england og tyskland for å nevne et par, og den har kun vært en suksess for dem som har en høyere utdannelse og en «trygg» jobb, men for ufaglærte og folk som jobber med «henda» har det vært en katastrofe. Hvordan forventer du f.eks at et menneske med lovlig opphold skal kunne overleve på 300 kroner dagen i en storby som London eller Berlin? Er det virkelig dette du ønsker å innføre i Norge? Å gjenintrodusere fattigdom i kongeriket?

  Tror du foresten at det ville bli mindre kriminalitet i Norge med en slik fri innvandring?

 3. Eivind Knudsen | 2. april 2006 kl 14.33

  Skulle en ta Liberaleren på ordet, betyr det at vi bør la Mullah Krekar få lov å bo i Norge, både fordi verden for øvrig forfølger ham som terrorist, og fordi han vil «skape seg en fremtid» her i landet, en fremtid som består i å kaste bomber i hodet på alle som ikke setter likhetstegn mellom Allah og Sannheten. At faggforeningspampene ikke har noe å være stolte av i innvandringsdebatten er jeg enig i, likeledes at Nasjonalsosialisme er en god betegnelse på mye av det som foregår i og utenfor Regjeringsbygget, men hva nå hvisen person som kommer hit ikke er interessert i å skape en annen fremtid enn å være en utgiftspost for Staten? En hver den som vil bosette seg i Norge og gjøre en arbeidsinnsats her, bør efter min mening ønskes velkommen med åpne armer. Gjerne gi ham noe startkapital også for at han kan komme i gang. Men like lite som vi har bruk for lokale snyltere og parasitter, har vi heller ikke bruk for snyltere og parasitter fra utlandet. I så måte har vi nok med vår egen skit, og Zevs skal vite vi har nok av den. For øvrig mener vel heller ikke Liberaleren at 10 kroner timen er god nok lønn for en polsk byggearbeider, selv om han har kommet hit frivillig.

 4. Bent Mosfjell | 5. april 2006 kl 11.23

  Til Detector:

  Til ditt første spørsmål vil jeg stille deg følgende spørsmål: La oss anta at du sendes drøyt hundre år tilbake i tid, og noen stiller deg følgende spørsmål: «Kan du nevne noen samfunn der biler er blitt tillatt og hvor dette har hatt en positiv effekt for nasjonen?» Denne innvending er konservatisme i sin mest primitive og destruktive form og er i realiteten et argument mot enhver utvikling. Den kan du ta med deg tilbake til den gang menneskene satt med rått kjøtt p.g.a. at ilden ikke var oppfunnet og døde 20 år gamle – i snitt…

  I Norge har vi dessverre har vi dessverre lenge hatt en restriktiv innvandringspolitikk, noe som har hatt negative konsekvenser. Åpnere grenser ville ført flere produktive, skapende mennesker hit, med de positive konsekvensene det ville hatt. Dette er et svar på din antydning om at Norge har hatt en liberal innvandringspolitikk, og underforstått har vært ille.

  Jeg er ikke tilhenger av at noen skal leve på offentlig velferd, denne bør selvsagt avskaffes. men så lenge den finnes, så synes jeg det er bedre at en fattig innvandrer får pengene enn en rik student fra Bærum!

  Jeg ønsker ikke å innføre minimumslønn.

  Vi lever i en verden full av fattigdom. Nå er alle nordmenn blant de 1% rikeste. Jeg synes det absolutt er på sin plass at fattige mennesker får lov til å søke lykken i kongeriket på like vilkår med de som tilfeldigvis er født her.

  Til Eivind:

  Her er to ting som kan sies. Jeg deler din bekymring for at kriminelle skal kunne ta seg tilrette, uavhengig av hvor i verden de er født. Når det gjelder Mullah Krekar, så er det to muligheter: Hvis han er kriminell – og dette kan bevises i henhold til vanlige rettsstatsnormer – så bør han straffes på linje med andre kriminelle. Hvis ikke, så bør han være fri på lik linje med andre mennesker.

  Siden vi ikke er tilhengere av minimumslønn (som er et virkemiddel for å ekskludere de svakeste fra ærlig arbeid), har vi ikke noe syn på hva som er en passende lønn for en polakk, utover det vedkommende selv aksepterer. Så enkel er markedsøkonomien!

  Til Chris Joy:

  Det er to problemer med din innvending. Den forutsetter at staten opererer som private aktører der samtykke hos betalerne (og hvem de er) er en relevant problemstilling. Det er det ikke. Dernest ville mitt være like gyldig med en enkel modifikasjon: 19-åringer må forbys å flytte til Oslo for å studere hvis 1) deres foreldre ikke har betalt nok skatt og 2) hvis deres foreldre har betalt nok skatt, men nekter å gi tillatelse for at avkommet skal få lov til å studere.

  Hovedpoenget her er at du kun produserer ad hoc argumenter for å i frihetens navn å innføre ufrihet. Hvis du er tilhenger av frihet, til å slippe å betale skatt eller flytte over landegrensene, så bør du forsvare den frihet, ikke bruke ufrihet som et argument for å redusere friheten ytterligere.

 5. Bamse | 18. oktober 2006 kl 03.47

  Igjen driver denne Bent Mosfjell sin pseudo-journalisme, og naa sier han vi skal ta inn saa mange innvandrere som vil hit. Bare kom inviterer Bent. Kanskje du vil ha de boende hos deg, Bent! Kanskje du vil betale for de Deres integrering! Du sier skatt er umoralsk (selv for aa finansiere politi og vedlikehold/utbygning av infrastruktur)men paa den annen side skal vi trylle frem midler for at resten av denne overbefolkede verden skal kunne invadere landet vaart? Det ville selvsagt vaere demografisk selvmord. Jeg kjenner ikke en eneste innvandrer som ville vaert dum nok til aa si seg enig med Bent. Aapenbart mangler Bent virkelighetssans, men finns ikke en redaksjon, en rasjonelt tenkende redaksjon, som kan la vaere aa poste slike uvettige kronikker. Slike meninger kan dere holde for dere selv. Og om dere maa dele de, slik dere har full rett til, kan dere i det aller minste la vaere aa kalle dere libertarianere, for det er dere slett ikke.

 6. Heimdal | 4. november 2006 kl 00.55

  Så lenge folk kan ta mer ut av velferdsgoder enn det de putter inn i form av skatt og avgifter vil «retten til å få seg et bedre liv» medføre at de kan snylte og ødelegge for VÅR rett til økt verdiskapning.
  Si meg, er det liberalt at jeg skal betale, la oss si 10.000 ekstra i året fordi Muhammed går på trygd?

  Norges velstand er et resultat av flere generasjoners møysommelige slit. At jeg har det godt i dag er arv. På samme måte som jeg har rett til å arve mine foreldre har det norske folket rett til å arve Norge som nasjon.
  At negre og denslags lite verdiskapende folkeslag ikke arver annet enn potensiale for enorm verdivekst (som følge av de enorme naturressursene som Afrika faktisk har, men som kun den hvite mann har evnet å utvikle) gir ikke dem noen rett til å forsyne seg av vår arv. Det du forkynner her er ikke først og fremst liberalisme, men kommunisme!
  Eiendomsretten gjelder også kollektivt, for folkegrupper, ikke bare for enkeltpersoner.

 7. Heimdal | 4. november 2006 kl 01.04

  «Tilfeldigvis er født her» !!???

  Det er ikke tilfeldig at mine foreldre fødte meg.
  Videre har jeg, i kraft av å ha deres gener, visse kvaliteter som gjør meg unik. Vi er et resultat av arv (nordiske gener) og kultur (europeisk kultur). Dette gjør at vi har større rett og krav på nasjonen Norge enn en bantu-neger fra Afrika!

 8. Per | 4. november 2006 kl 01.14

  Jeg tar avstand fra de rasistiske uttalelsene til signaturen «Heimdal».

  En afrikaner eller annen utlending har moralsk krav på å få jobbe i Norge dersom en arbeidsgiver ønsker å ansette ham/henne. Dette er et liberalt standpunkt, ikke kommunistisk.

  En afrikaner eller annen utlending har IKKE moralsk krav på å komme hit og passivt motta sosialstønad eller annen trygd (vi holder flyktningdiskusjonen utenom, her snakker vi om arbeidsinnvandring). Dette er også et liberalt standpunkt.

  Så lenge vi har det skattesystemet vi har, så har selvsagt en hvilken som helst person som bor og arbeider i Norge – uavhengig av hvor i verden han/hun måtte ha sitt etniske opphav – krav på de samme sosiale rettighetene som innfødte nordmenn.

 9. Bent Mosfjell | 4. november 2006 kl 02.41

  Jeg har lyst til å svare gjennom en parallell til følgenge:

  «Si meg, er det liberalt at jeg skal betale, la oss si 10.000 ekstra i året fordi Muhammed går på trygd?»

  Innenfor velferdsstaten subsidieres barn med kontantstøtte, barnehageplass, grunnskole og i de fleste tilfeller videregående skole og høyere utdanning. Dette koster enormt mange penger som belastes skattebetalerne.

  Si meg, er det liberalt at jeg skal betale, la oss si 10.000 ekstra i året fordi andre mennesker får lov å få barn?

  Selvsagt ikke!

  Men her er det viktige skillet. Det ideologiske skillet. Det skillet som dessverre folk ikke klarer å trekke. Om det skyldes dårlige intellektuelle evner eller at de er intellektuelt uærlige eller fanget av partipolitisk agitasjon fra partier som er liberale på noen områder, vil nok variere fra tlfelle til tilfelle.

  Det er ikke det at man får barn som krenker mine rettigheter. Det er det at penger stjeles fra meg i skatt og deles ut uten mitt samtykke som krenker mine rettigheter.

  Det er ikke det at man innvandrer som krenker mine rettigheter. Det er det at penger stjeles fra meg i skatt og deles ut uten mitt samtykke som krenker mine rettigheter.

  Det som krenker rettigheter i enda større grad når man bruker denne uretten til å forby mennesker å formere seg eller flytte til en annen del av verden.

 10. Heimdal | 5. november 2006 kl 01.10

  Problemet med barn og kontantstøtte er følgende:
  I gamle dager fikk folk mange barn fordi de var avhengige av at noen kunne ta vare på dem når de ble gamle. Så kom pensjon og rikdommen og plutselig var barn kun en økonomisk byrde. Med mindre vi da skal dø ut som folk må vi gi befolkningen et økonomisk incentiv til å få barn. Dette kan gjøres ved at vi tar dine penger og gir til barnefamilier eller ved at vi slutter å gi folk pensjon.

  Problemet med fri innvandring er følgende:
  Dersom folk får det bedre her enn i hjemlandet vil alle som har råd til å dra hit fra f.eks. Afrika, dvs. de som har god råd fra før av (relativt sett) komme hit. Da vil de fattigste, typisk de uten utdannelse, bli værende igjen. Vi låser da den tredje verden til en fattig skjebne.

  Videre vil ikke afrikanerne som kommer hit uten å få jobb (eventuelt mister jobben) slå seg til ro med valget mellom å dra hjem igjen eller å uten sosiale støtteordninger (hvilket vil bety null inntekt overhodet). De vil selvfølgelig finansiere seg ved hjelp av kriminalitet fremfor å dra tilbake. Så formerer de seg i et voldsomt tempo og Norge synker ned på nivået til de nasjonene de har forlatt grunnet en overbefolkning av primitive og underutviklede negroide.

 11. Jone | 15. august 2012 kl 09.55

  «Kansje du kunne nevne et land hvor denne liberale politikken har blitt iverksatt og hvor denne har hatt en positiv effekt for nasjonen?»

  Svar på spørsmål: USA 1800 tallet.

  Er enig med friedman jeg. Et land med betydelige velferdssystem kan ikke ha fri innvandring. Hvis velferdssystemet i det hele tatt fungerer så er det satt opp til å fungere for den eksisterende befolkning. Et land som USA på 1800 tallet hadde ingen eller svært få velferdsordninger. Dermed kunne de nyte et enorm immigrasjon av mennesker som ikke forventet å få særbehandling.

 • Dagens sitat

  Like all great travellers, I have seen more than I remember, and remember more than I have seen.

  — Benjamin Disraeli
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter