En absurd situasjon

av | 22. mai 2006 kl. 19.32 | 42 kommentarer

SAS Braathens måtte i dag møte i Oslo Tingrett fordi de solgte flybilletter for billig.

I 2004 prøvde selskapet Coast Air å ta opp kampen med SAS Braathens på strekningen Oslo – Haugesund. Det gikk dårlig, og etter vel en måned måtte Coast Air gi opp.

Saken var imidlertid ikke ferdig. Konkurransetilsynet gransket saken, og mente at SAS hadde solgt sine billetter for billig, slik at Coast Air hadde blitt presset ut av ruten. Tilsynet ga SAS et gebyr på 20 millioner kroner, som flyselskapet nektet å godta, og dermed havnet saken i retten.

Som regel klager politikerne over at prisene har blitt for høye, og vedtar håpløse tiltak som skal «stoppe priskarusellen» eller «gjøre det mulig for vanlige folk å (fyll inn)». Her er det altså omvendt, politikerne mener at prisene var for lave, og som straff skal SAS få betale til staten mellomlegget mellom prisen de tok og den prisen de burde ha tatt!

Hva med alle andre selskaper som selger produkter billig? Burde ikke IKEA betalt noen hundre millioner til staten fordi de forsyner norske forbrukere med billige møbler, og dermed ødelegger for sine konkurrenter? Burde ikke REMA betale en milliard fordi de har lave priser? Burde ikke alle som har har suksess dele sine overskudd med de som har dyre, dårlige produkter?

Jo. Det kalles sosialisme, og Norge er smittet.


Kommentarer

 1. Johan Andorsen | 22. mai 2006 kl 21.54

  Dersom en rasjonell pris på et gode skal dannes i et marked, avhenger dette av at markedet er fritt, åpent og tilgjengelig. SAS har som sin fremste oppgave å tenke på sin egen butikk, og ser seg best tjent med å slippe å ta hensyn til konkurrenter. En god metode for en stor og dominerende aktør kan derfor være å operere med lave priser i en periode, slik at konkurrentene tvinges til å gi opp. Deretter kan SAS bestemme prisen selv, fordi selskapet har etablert monopol på flyreiser over den aktuelle strekningen. Ingen markeder er tjent med monopoler, hverken private eller statlige. Det er derfor ikke kritikkverdig at Konkurransetilsynet ser på saken, og tar den til rettsapparatet. Kan det virkelig være et liberalt syn å forsvare monopoldannelser?

 2. Jakob | 22. mai 2006 kl 22.17

  Joda, SAS tenkte på sin egen butikk – på samme måte som Coast Air. Den eneste forskjellen var at passasjerene valgte SAS fordi pris/produkt var bedre. Slik fungerer business, og slik overlever de beste produktene og tjenestene mens de dårligste dør.

  Det er absolutt et liberalt syn å forsvare monopoler, så lenge monopolet oppstår som følge av best pris/produkt. Da er ingen rettigheter krenket. Hvem som helst som ønsker det kan ta opp konkurransen.

  I praksis oppstår monopoler kun av en eneste grunn, og det er statlige reguleringer. Konkurransetilsynet bør heller kjempe mot påbud og forbud som tvinger oss til å kjøpe alkohol på polet og sende brev med posten.

 3. coz | 22. mai 2006 kl 22.44

  monopol og kartelldannelser er vel ikke ønskelig siden markedet da ikke lenger er fritt?

 4. Jakob | 22. mai 2006 kl 23.04

  Det er ingen motsetninger mellom monopol og kartelldannelser og et fritt marked.

 5. Boye | 22. mai 2006 kl 23.49

  «Det er absolutt et liberalt syn å forsvare monopoler, så lenge monopolet oppstår som følge av best pris/produkt. Da er ingen rettigheter krenket. Hvem som helst som ønsker det kan ta opp konkurransen.»

  Da ignorerer du fullstendig inngangsbarrierer, som kan være ordninger som binder kunder til den nåværende monopolisten (f.eks. bonusordningene i norsk luftfart som ble avviklet etter at SAS/Braathens fikk monopol), eller ved at monopolisten har store nok ressurser til å drive en langvarig priskrig mot eventuelle nye konkurrenter. Husk at en priskrig som føres av en eksisterende monopolist mot nye aktører er subsidiert av den monopolprisen som tas ut før og etter priskrigen.

  Monopolpris er en pris som er kunstig høy, fordi det er enten regulative eller markedsmessige barrierer som hindrer nye konkurrenter i å komme på banen. Derfor bør det være en offentlig oppgave å hindre at noen kan ta ut monopolpris, enten det skyldes monopoldannelse eller prissamarbeid/kartelldannelse.

  Inngripen mot monopol og karteller er faktisk helt avgjørende for å sikre et fritt marked mellom konkurrerende aktører som opererer på like vilkår.

  Og som Adam Smith sa det når det gjelder kartellvirksomhet: «People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices».

 6. Jakob | 23. mai 2006 kl 00.17

  Bonusordninger = bedre produkt.
  Priskrig = lav pris.

  Dette er ikke krenkelse av noens rettigheter.

 7. Børge Svanstrøm Amundsen | 23. mai 2006 kl 00.49

  Skrev om dette for en tid tilbake på vår nettside:

  http://www.dnof.no/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=2

 8. Svenn Richard Mathisen | 23. mai 2006 kl 03.05

  Dette var i bunn og grunn ingen spesielt klok artikkel. Heldigvis skrev Boye som sant er:

  «Husk at en priskrig som føres av en eksisterende monopolist mot nye aktører er subsidiert av den monopolprisen som tas ut før og etter priskrigen.»

  Konkurranseloven forbyr samarbeid som begrenser konkurransen og misbruk av dominerende stilling. Om SAS kunne tilby billigst billetter som følge av at de satt på den største pengesekken (ved å drive med tap), er dette selvsagt misbruk av dominerende stilling.

 9. Pleym | 23. mai 2006 kl 09.51

  Emnet Jakob tar opp er det debatt om blant liberalister. Nettopp derfor der det viktig at han skriver om det.

  Det er naturligvis forskjell på offentlige og private monopoler.

  Offentlige monopoler er beskyttet av lovverket, gjerne med forbud mot konkurranse fra private aktører.

  Private monopoler kan naturligvis bruke sin markedsmakt til å knuse små konkurrenter. Hvis et stort firma (ikke nødvendigvis i samme bransje) velger å utfordre f.eks SAS vil dette firmaet ha økonomisk rygg til å bære store inngangskostnader. Private monopoler kan hele tiden utfordres – nettopp fordi de ikke kan bruke staten til å stanse evt. konkurrenter.

  Smith hadde naturligvis rett i at aktører i samme bransje kan rotte seg sammen mot kundene, og avtale priser etc. Det har vi sett flere eksempler på også i Norge. til tross for Konkurransetilsynets eksistens.

  Men Smiths innvending er kanskje vel så vesentlig når han peker på at kapitalister ikke liker kapitalisme. Istedenfor å rotte seg sammen mot kunden, går de til staten og ber om beskyttelse; bedre skatteregler, importvern, etc.

 10. Pål Magne Ånestad | 23. mai 2006 kl 12.51

  Det er ikke snakk om at det beste produktet vinner her, ettersom SAS presset Coast Air ut med en taktikk som SAS ikke kunne opprettholdt over tid eller om de ikke hadde hatt kapital til å dekke tapet.

  Jeg synes slikt er forkastelig, da det ikke er tilbud/etterspørsel som styrer dette, men derimot konkurranse og manglende evne/vilje til å kutte kostnader.

  Husk at mange av markedsøkonomiens pionerer har advart mot mye av det som skjer i verden idag; hadde man ikke vært så dogmatiske tilhengere av det frie marked kunne man kanskje sett praktiske fordeler og ulemper.

 11. Pleym | 23. mai 2006 kl 13.01

  Den beste måten å sikre er fungerende marked, er om politikerne klarer å holde fingrene av fatet: Ingen subsidier, ingen import-/eksportreguleringeer, ingen tollmurer – og ingen statlig deltagelse med eiede bedrifter.

  Bedrifter som Konkurransetilsynet blir for store på det nasjonale markedet er som mygg utenfor våre landegrenser. Så istedenfor å hindre sammenslåinger bør man åpne for utlendinger.

 12. Jakob | 23. mai 2006 kl 13.12

  Til Pål: At SAS tilbydde flybilletter til under kostpris (dvs at de tapte penger på å selge billetter) er i praksis en overføring av midler til flypassasjerene fra SAS sine aksjonærer. At person A overfører penger/tjenester til person B FRIVILLIG medfører ingen krenkelse av rettigheter.

 13. coz | 23. mai 2006 kl 13.26

  så hvis jeg forstår Jakob korrekt, så er liberalister positive til monopol så lenge det er en privat aktør som har markedet?

 14. Gaute | 23. mai 2006 kl 14.34

  Husk at SAS aldri vil kunne oppnå monopol uansett. De vil alltid måtte konkurrere mot jernbaneselskaper, privatbiler, internettbaserte konferansesystemer, osv.

 15. Jakob | 23. mai 2006 kl 14.55

  Som Gaute sier vil det alltid finnes alternativer som tilfredsstiller samme behov men som ikke er akkurat samme tjeneste.

  Så lenge ikke det finnes statlige reguleringer er det dessuten alltid åpent for andre selskaper å ta opp konkurransen.

 16. Johan Andorsen | 23. mai 2006 kl 18.44

  For meg er det vanskelig å forstå at Liberaleren støtter monopol-dannelser. Monopoler, skjulte avtaler mellom ulike tilbydere, samt korrupsjon, er noen av de største hindringer for utvikling og realisering av nye idéer. Så litt om flyselskaper: De fleste er vel enige i at å etablere en konkurrerende rute til SAS krever en svært solid kapitalbase. For å lykkes med en inntrenging på flymarkedet, må kapitalbasen minst være like stor som den SAS har, dersom SAS tillates å dumpe sine priser for å unngå flukt av kunder. Det er knapt tenkelig at noen vil risikere store penger i det marginale markedet Norge representerer. Resultatet, dersom Konkurransetilsynet ikke tillates å gripe inn mot dumping, vil derfor bli at SAS over tid vil opparbeide monopol på å tilby flyreiser i Norge. Enten er Liberaleren blind for et fritt markeds klare svakheter, eller så støtter Liberaleren monopol-dannelser. Begge alternativene er jo katastrofale.

 17. Pleym | 23. mai 2006 kl 19.47

  Først og fremst fremhever Liberaleren forskjellen mellom offentlige, lovdefinerte monopoler og private monopoler som skyldes stordriftsfordeler (eller som Andorsen skriver, kapitalbasen).

  For det annet er det mange av Konkurransetilsynets avgjørelser som synes logiske innenfor Norges grenser. Men konkurranse foregår ikke bare mellom selskaper i Norge, men mellom norske og utenlandske selskaper – både i Norge og utenlands.

  Om SAS (som forøvrig bør helprivatiseres) ved hjelp av sin kapitalbase kan konkurrere ut andre, mindre selskaper, bør SAS få konkurranse av tunge, utenlandske aktører.

  Nå lever vel heller ikke SAS-kundene i et vakum. Noen vil alltid se mest på pris når de efterspør en vare eller tjeneste. Personlig ser jeg like gjerne efter om produsenten er offentlig eiet eller får bistand av det offentlige. Kunder er vel også tilbøyelige til å se på firmaets rykte. Og der er vel SAS omtrent sist i køen blant flyselskaper i Norge.

  Alle disse preferansene som hver enkelt av oss bruker når vi avgjør hvem vi kjøper av, vil forhindre at SAS får reelt monopol i markedet.

 18. Helge Magnus | 23. mai 2006 kl 21.29

  Jacob Utgård – sjelden har jeg sett noen bomme så totalt.

  Prisdumping, dvs. salg av en vare eller tjeneste til en lavere pris enn produksjonskostnader, utført for å presse konkurrenter ut av markedet og således hindre konkurranse som presser prisene ned, er ikke fri konkurranse. Misbruk av markedsmakt er ikke fri konkurranse. At markedet perverterer, er ikke fri konkurranse.

  Konkurransetilsynet sikrer fri konkurranse ved å gjøre inngangsbilletten for nye flyselskaper overkommelig.

 19. Jakob | 23. mai 2006 kl 21.43

  Jeg er ingen tilhenger av monopoler, personlig foretrekker jeg voldsom konkurranse og fantastiske produkter til en latterlig lav pris.

  Jeg støtter imidlertid menneskets rett til å gjøre som man selv vil, så lenge man ikke krenker andres rettigheter. Dersom jeg ønsker å selge et produkt til under kostpris og en annen ønsker å kjøpe til den prisen – hvem har rett til å stoppe denne 100% frivillige handelen, og hvor kommer denne retten fra? Fra Gud?

  Den som støtter inngripen fra Konkurransetilsynet må svare på nettopp dette spørsmålet. Hvor kommer retten til å stoppe frivillige handlinger mennesker i mellom fra? Jeg utfordrer dere.

 20. Erlend | 23. mai 2006 kl 23.54

  Jeg er for offentlig monopol jeg. Offentlig voldsmonopol for eksempel…

  Jeg er derimot mot alle formerer for private monopol. Hvorfor skal noen få enerett til å drive med noe? Ja, det blir som om jeg skulle kjøpe opp all jord rundt f.eks Lillehammer og nektet noen å kjøre inn eller ut? Blir ingen rettigheter krenket?

  Eller vis jeg kjøpte opp all dyrkbar jord i verden og hevet prisen på korn så høyt som det passet meg. Ingen rettigheter er i følge Jakob, men hvordan skulle man kunne få konkurranse på korn viss all dyrkbar jord allerede var eid av meg?

  Eller for den sags skyld. Jeg kjøper hele verden. Alle verdens tomter, hver eneste centimeter. Erlend jord. Oh, my world. Hva var det du sa, født fri? Feil, født til å betale Erlend 100 000 for å gå rundt på Erlend jord.

  Kan du ikke betale, synd. Da får du finne deg en annen planet.

  For jeg krenker vel ikke noen rettigheter??

  Nei, unnskyld for å si det, men objektivister er helt ute på jordet.

  Locks rettighetsliberalisme gjerne, men Ayn Rands «religion» / darwinisme nei takk.

  Like rettigheter forutsetter at vi alle de facto har muligheten til å utøve de rettighetene en plass. Da kan ingen få eie alt. Selv ikke et halv statlig flyselskap.

  Litt artig egentlig, objektivist til forsvar for monopolvirksomheten til et statlige flyselskap.

  Vakkert.

 21. Pleym | 24. mai 2006 kl 10.30

  Om du kjøper opp en masse jord, er det helt greit så lenge handelen er frivillig. Det er en avtale mellom deg og selger.

  Hvis det så kommer andre og ønsker å kjøpe enten all eller av jorden av deg, er du i din fulle rett til å si nei, ja, eller nei til noen og ja til andre.

  Du ville bare få kjøpt all jord i verden om alle var villige til å selge til deg. men alt kan ikke kjøpes for penger.

 22. Boye | 24. mai 2006 kl 12.14

  Det er bare én ting som er verre enn statlige monopoler, og det er uregulerte private monopoler.

  Forskjellen mellom et statlig monopol og et privat monopol, er at et statlig monopol ihvertfall har som utgangspunkt å tjene fellesskapets interesser, mens et privat monopol har som utgangspunkt å tjene mest mulig penger. (Et halvstatlig børsnotert selskap som SAS faller vel også inn under sistnevnte kategori.)

  Bare for å gjøre det klart, det er ikke noe galt i å tjene mest mulig penger. Men når man gjør det ved å ødelegge all konkurranse (dvs. opparbeide seg et monopol gjennom oppkjøp, sammenslåing, prissamarbeid eller markedsdeling), så kan man ta ut en pris som er over markedsprisen gjennom å redusere tilbudet. Dårligere tilbud til en høyere pris er en dårlig deal for forbrukeren. Konkurransetilsynet eksisterer nettopp for å forhindre at slikt skjer.

  Når man først har oppnådd monopol, slik SAS gjorde da de slukte Braathens – i en sak der Konkurransetilsynet absolutt burde ha grepet inn, men ikke gjorde det – er det forholdsvis enkelt å forsvare monopolet mot inntrengere i markedet. Gjennom å bygge opp en infrastruktur, kundelojalitetsprogrammer, reservekapasitet og en pengebinge som tåler en langvarig priskrig – alt subsidiert ved uttak av en pris som ligger over reell markedspris – kan man etablere betydelige inngangsbarrierer som gjør at det vil koste enorme ressurser å trenge inn i markedet, dersom det ikke tas regulatoriske grep for å redusere disse barrierene. Norwegian kom på banen delvis fordi det allerede fantes regler mot misbruk av markedsmakt (f.eks. prisdumping), delvis fordi det ble tatt nye regulatoriske grep (f.eks. forbud mot bonusordninger), og delvis fordi staten aktivt gikk inn som kunde i oppstartsfasen av den grunn at man ønsket konkurranse på luftfartmarkedet.

  Pleym: «Alle disse preferansene som hver enkelt av oss bruker når vi avgjør hvem vi kjøper av, vil forhindre at SAS får reelt monopol i markedet.»

  Det er ikke så veldig mange årene siden at SAS faktisk hadde et reelt monopol i markedet. Jeg tillater meg å hevde at i fravær av et konkurranseregelverk ville SAS fremdeles hatt monopol på norske innenriksflyvninger. Eksempelet med Coast Air underbygger den påstanden.

  Pleym: «Først og fremst fremhever Liberaleren forskjellen mellom offentlige, lovdefinerte monopoler og private monopoler som skyldes stordriftsfordeler»

  Monopoler er ikke alltid samfunnsskadelige. Særlig infrastruktur er et såkalt naturlig monopol hvor konkurranse vil medføre økte kostnader fordi ting gjøres dobbelt opp. Du trenger bare én vei til huset ditt, ett kloakksystem, én strømledning, én vannledning. Spørsmålet er da hvem som skal drive disse monopolene, eller på hvilke vilkår monopolene skal drives.

  I et uregulert marked, vil det være en privat aktør som tilbyr disse infrastrukturtjenestene til monopolpris. Nye aktører vil ikke etableres, fordi det ikke vil være mulig å tjene inn kostnadene ved å bygge en parallell infrastruktur. Forbrukerne vil betale en ågerpris for tjenestene, og har ingen reell valgmulighet.

  Det offentlige kan da enten gå inn på eiersiden, drive tjenestene selv, eller man kan overlate driften til private, men kontrollere den gjennom regulering. Slik regulering kan f.eks. omfatte vedlikeholdsplikt (når det ikke finnes konkurranse, forsvinner noe av incentivet til stadige forbedringer og utbedringer) og regulering av makspriser.

  Hva er Liberalerens syn på naturlige monopoler? Bør ledningsnett, veier og rørledninger selges til private uten at det følger med reguleringer for driften av disse monopolene?

 23. rino | 25. mai 2006 kl 16.31

  et flyselskap som planlegger å utfordre en monopolist på en flyrute, bør ikke være helt hjernedød. i kostnadsberegningen bør han regne med nettopp at det etablerte selskap vil forsvare seg mot «angrepet» ved å bruke lavere priser. han bør imidlertid vite at slik ubalanse ikke går i lengden og at etter en overgangsperiode vil billettprisen komme opp på et nivå som samsvarer med reelle kostnader. Dermed bør utfordreren alliere seg med banker eller selskap som kan hjelpe dem til å holde seg i markedet gjennom en tapsperiode. Dette kan foreksempel gjøres ved å la seg selge til et større utenlandsk selskap, som flere har vært inne på. Å bruke den statlige tvangsmaskinen (her konkurransetilsynet) til å tvinge seg inn på markedet, tyder bare på at utfordreren ikke har forberedt seg grundig nok.

  men til slutt ser vi at makta over flymarkedet sitter hos de reisende. hvis forbrukerne vil ha konkurranse i markedet, gjelder det å støtte opp om utfordrere til de får festet seg i markedet. og ingen behøver å ofre noe for den saks skyld, det handler kun om langsiktig egeninteresse.

 24. jan rino | 25. mai 2006 kl 16.40

  når et flyselskap skal utfordre en monoppolist i markedet, gjelder det å ikke være helt hjernedød. utfordreren bør forstå at monopolisten vil prøve å forsvare seg mot «angrepet» ved en periode å ha lavere priser. med visshet om at det i lengden ikke er aktuelt for noe selskap å operere med tapsprosjekter, bør utfordreren alliere seg med banker eller større utenlandske selskap som kan hjelpe dem gjennom en tapsperiode i oppstarten. at de benytter det statlige tvangsmaskineriet til å tvinge seg inn på markedet, tyder bare på at de ikke har forberedt seg godt nok.

  men igjen, det er det de reisende som sitter på makta over flymarkedet. i forbrukernes langsiktige egeninteresse, gjelder det å støtte opp om nykommerne i markedet, til disse har befestet seg. gevinsten er lavere priser og bedre tjenester og dette skulle da de fleste av oss ha interesse i?

 25. Johan Andorsen | 25. mai 2006 kl 19.08

  Dersom en klarer å kvitte seg med mulighetene et selskap har til å dumpe prisene, ville sannsynligheten for å lykkes med å etablere en konkurrerende virksomhet stige betraktelig. Konkurransetilsynet må bidra til å hindre bruk av dumpingpriser for å ta knekken på brysomme konkurrenter. SAS har ikke vunnet konkurransen fordi de har det beste tilbudet til den laveste kostnaden, men fordi de har hatt økonomi til å selge billetter med store tap for å vippe en brysom konkurrent av pinnen. Formålet er selvsagt å skaffe seg monopol i norsk luftrom, med de muligheter dette gir til å melke passasjerene i framtida. Se til Sunnmøre, der næringslivet ber på sine knær til Norwegian om å etablere konkurrerende flyginger til SAS mellom Ålesund og Oslo. Her ønsker de reell konkurranse i lufta i form av flyginger, ikke bare en hypotetisk mulighet til å ta opp konkurransen med SAS. Selv om det er opp til enhver å etablere flyruter i Norge, vil dette aldri skje dersom SAS gis fritt leide til å feie nye aktører av banen ved å selge billetter med tap en periode. Dersom et marked skal fungere, må det være åpent for nye konkurrerende etableringer. I enkelte tilfeller må noen se til at konkurransen foregår på like vilkår, f.eks. ved et Konkurransetilsyn. Dersom ikke, risikerer vi å ende opp med en haug monopoler og karteller som bestemmer tilbud og priser. Stikk i strid med enhver liberal tanke.

 26. Pål Magne Ånestad | 26. mai 2006 kl 15.23

  Så dersom jeg forstår de mest dogmatiske liberalister her inne, så gjør det ingenting om man hindrer alle andre i å gjøre noe her i livet, så lenge tvang ikke er blant midlene man bruker? Nei, dette begynner å minne om en slags liberalistisk Sovjetunion.

  Sier meg enig med Erlends kritkk av Rands religion og jeg blir flau over å faktisk ha forsvart henne før.

 27. Jakob | 26. mai 2006 kl 15.33

  Ved å gifte deg med kona di hindrer du i de fleste tilfeller alle andre i å gifte seg med henne.

  Burde dette ha vært forbudt?

 28. Børge Svanstrøm Amundsen | 26. mai 2006 kl 20.58

  Jeg ser at et par representanter for det «liberale» Venstre benytter egalitære premisser for utledninger relatert til konkurranse. «Ulovlige» monopoler eller «urimelig» konkurranse er begreper som kun er gyldige i de tilfeller hvor loven forfordeler/diskriminerer under ellers like vilkår – altså i kontrast til komperative fortrinn man har opparbeidet UNDER like vilkår. Sagt på en annen måte: Fri disposisjon av eiendom (ref. eiendomsrett) og fortrinn opparbeidet UNDER like vilkår er legitimt. Herunder prisdumping.

  Forøvrig er eksempelet til Erlend om å kjøpe opp all landjord i verden fullstendig søkt.

 29. Pål Magne Ånestad | 26. mai 2006 kl 21.06

  Som sagt, dogmatisk. Kan se på det den andre veien: har jeg rett til å ta livet av deg, så lenge jeg gjør det bare ved å legge miner rundt eiendommen din og jeg da eier eiendommene rundt og vi har en frivillig inngått avtale om at du får benytte mine eiendommer til å ferdes til og fra din egen – og jeg tilfeldigvis glemte å nevne minene?

  Ingen rettigheter er krenket, men du er like fullt død – og jeg tar kona fra deg.

 30. Steinbukken | 26. mai 2006 kl 23.09

  Å unnlate å informere om livsfare vil være like forbudt i et liberalistisk samfunn som i dag… Det vil ikke være tillatt å ha dødsfeller på egen eiendom hvor man lar andre uvitende personer passere. Jovisst er det rettighetskrenkende, og jeg vil bruke samme ord som Børge brukte om en annen kommentar: Eksemplet er søkt…

 31. Borgar | 27. mai 2006 kl 12.12

  Som liberaler vil jeg ha et fritt marked fordi det er fritt, ikke fordi det er «økonomisk perfekt» eller mest mulig effektivt, men bare fordi det er fritt.
  At jeg mener det er det beste for den jevne forbruker er en annen sak

 32. Boye | 27. mai 2006 kl 14.02

  Børge: «Jeg ser at et par representanter for det «liberale» Venstre benytter egalitære premisser for utledninger relatert til konkurranse.»

  Disse premissene er ikke annerledes enn de liberalismens far Adam Smith brukte når han forsvarte statlig intervensjonisme i markedet mot monopoler og kartellvirksomhet.

  Børge: «»Ulovlige» monopoler eller «urimelig» konkurranse er begreper som kun er gyldige i de tilfeller hvor loven forfordeler/diskriminerer under ellers like vilkår – altså i kontrast til komperative fortrinn man har opparbeidet UNDER like vilkår.»

  Det er vel kanskje i overkant drøyt å hevde at den tidligere helstatlige bedriften SAS har opparbeidet seg sine fordeler på like vilkår som alle andre.

 33. Chris Joy | 28. mai 2006 kl 14.31

  Slipper dere til alt av skribenter som er istand
  til å skrive på tastatur for tiden? Makan til
  tulleinnlegg er det lenge siden jeg har sett.

  SAS er i den posisjon at de kan betale en rute
  ved å overføre noen kroner fra alle de andre ruter.
  Dermed blir ethvert forsøk på konkuranse umulig
  med SAS som har staten i ryggen som konsesjonbevilger.

  Dog har forfatteren klart å komme til riktig
  konklusjon. Det ér sosialisme som har sørget
  for dette problem, men han har bommet totalt på
  {hvorfor}.

 34. Christoffer | 29. mai 2006 kl 11.30

  Huff, det her var sprøyt.

  Du oppgir ikke en eneste kilde, noe som gjør det vanskeligere å verifisere hva saken dreier seg om i det hele tatt. Vel, her har vi en:
  http://www.boarding.no/art.asp?id=16805
  Det er to ting som er tydelig her. Det første er at dette ikke er første gang SAS prøver å dumpe priser. Det andre er at det har pågått en prisdumping på denne strekningen, i denne saken. Økokrim blander seg ikke uten videre. ØK er andre instans etter tilsynet som velger å bøtelegge SAS.

  Denne institusjonen du så hånlig kaller «staten» har faktisk bevegd seg en del skritt i riktig retning på dette de siste tiår. Konkurransevernet er reellt og absolutt nødvendig for næringslivet og en nyttig konkurranse. IKEA får ikke bøter, for de kan tjene (mye) penger på dette, og de har reelle konkurrenter. REMA er heller ikke ufyselig lavt nede på pris, og heller ikke overrepresentert med lokasjoner. SAS har her et monopol i form av enerepresentasjon i lufta, og har stor nok kapital til å dumpe prisene, noe som åpenbart er det som er gjort.

  Forventer artikkelforfatteren forøvrig at man skal stille med samme kapital som konkurrenten når man skal gjøre sin inntreden i et marked, så man kan holde ut dumping like lenge?

  Det stiller spørsmålstegn ved hvem staten er for. Er den for mest mulig kapitalfrihet eller forbrukerfrihet? Jeg heller mot forbrukerfrihet, i en avbalansering av verdiskaping og fordeler til menigmann. I dette tilfellet skal staten arbeide for å sikre konkurransen så den gagner brukerne av en tjeneste. Når vi ser på f.eks. Norwegian Air Shuttle ser vi at å prioritere fordeler for brukere og verdiskaping er fullstendig mulig i en slik situasjon, og det er for meg det beste som kan skje. Å la SAS ture frem som de vil her er ikke til det beste for noen andre enn SAS, og selvom det er «fritt», kan jeg ikke kalle det liberalt og borgerlig. For stor kapitalmakt korrumperer like mye som for stor statsmakt.

  Jeg er ikke enig i at det er sosialisme som er grunnen til dette. Før hadde vi full konsesjonskontroll på rutene – det var sosialisme. Nå er det frislipp som blir større og større, og det er ingenting annet enn sleiphet og misbruk av markedet for egen vinning fra SAS’ side.

  -Christoffer, «liberal» Venstremann

 35. Christoffer | 29. mai 2006 kl 15.35

  Denne DNOF-artikkelen var forøvrig også noe tull uten like. Er du virkelig idiotisk nok til å tro at monopolet kommer forbrukerne til gode i form av lave priser etter Coast Air har sluttet å trafikkere?

  DNOF er forøvrig samme gjenget som prøvde å lure noen tusen ut av meg ved nyttår ved å utgi seg som Brønnøysundregistrene. Håper du koser deg med å svindle folk, i ekte liberalistisk stil. For næringslivets – og din – vinning.

 36. Børge Svanstrøm Amundsen | 30. mai 2006 kl 02.27

  Boye: Vil det si det samme som at du ville akseptert prisdumping fra Coast Airs side gitt at disse hadde hatt tunge investorer bak som var villige til å tape penger i en etableringsfase?

  Christoffer: Jeg er 100% sikker på at vi ikke utga oss for å ringe fra Brønnøysundregistrene. Q-tips?

 37. Boye | 31. mai 2006 kl 03.27

  Børge:

  Ja, statens oppgave i markedet skal være å sikre konkurranse og forhindre monopol. Om noen i en etableringsfase selger til under kostnadsnivå for å ta markedsandeler slik at de kan etablere seg på markedet, så er det ingen – bortsett fra de etablerte aktørene – som taper på det. Det er når prisdumping fører til svekket konkurranse, at det blir legitimt for statlige myndigheter som Konkurransetilsynet å gripe inn.

 38. Børge Svanstrøm Amundsen | 31. mai 2006 kl 11.54

  Ok, da har jeg forstått hva du mener.

  Jeg er imidlertid av en diametralt motsatt oppfattning da jeg anser prisdumping som del av konkurranse. I et fritt marked er dumping legitimt, uavhengig av om det er ny eller etablert aktør. Vi er altså uenige og jeg vil hevde at ditt synspunkt er antiliberalt. Videre finner jeg ingen elementer som legitimerer statlig tvang mot selskapers disposisjoner av egne midler.

  Temaet er nyelig diskutert her:

  http://forum.dlf.info/viewtopic.php?t=1531

 39. Boye | 31. mai 2006 kl 12.25

  Du må gjerne hevde at mitt synspunkt er antiliberalt, men jeg er i så fall ikke mer antiliberal enn det Adam Smith ville ha vært.

 40. Børge Svanstrøm Amundsen | 3. juni 2006 kl 19.41

  Ja det var jo et knusende argument…

 41. Liber | 4. juni 2006 kl 15.43

  «Dersom jeg ønsker å selge et produkt til under kostpris og en annen ønsker å kjøpe til den prisen – hvem har rett til å stoppe denne 100% frivillige handelen, og hvor kommer denne retten fra? Fra Gud?

  Den som støtter inngripen fra Konkurransetilsynet må svare på nettopp dette spørsmålet. Hvor kommer retten til å stoppe frivillige handlinger mennesker i mellom fra? Jeg utfordrer dere.»

  SAS har i en mannsalder hatt tilnærmet monopolpå ruter til/fra Nord-Norge, og dette monopolet utnyttet selskapet til å holde høye priser (over 8000 kroner mellom Kirkenes og Oslo t/r).

  Andre selskaper har sett at staten (helse/forsvar) kjøpte konsekvent på rammeavtaler fra SAS, og dermed ble det et for lite marked igjen til å konkurrere på. Et nytt selskap kan ikke ta tunge investeringer for kun å betjene 10% av markedet – dvs. feriereiser, studenter og pensjonister.

  SAS har brukt merinntekten til å kryssubsidiere andre ruter/delmarkeder, og til å opprettholde et høyt kostnadsnivå i flere år etter at andre selskaper startet omstillingen. Høye flypriser i Finnmark har bidratt til å holde høye huspriser i Bærum. 😉

  Jakob er på lag med Hedstrøm og AP, der monopoler er OK så lenge de gir billige priser. problemet er at det er lønnsomt å misbruke en monopolsituasjon i ett delmarked for å kryssubsidiere en underpris i et annet delmarked – dvs. «kjøpe seg markedsandel».

  Konkurransetilsynet står på siden til et fungerende marked, mens Jakob ikke ønsker et effektivt, fungerende marked – bare billige varer.

  Mangelen på et fritt marked har en annen viktig negativ effekt. De som har nye, innovative løsninger trenger enten å selge disse til de eksisterende aktørene, eller de trenger selv å kunne nå markedet (få markedsadgang). Med monopolister som melker markedet vil man ikke få nye løsninger inn. Med telemonopol også på bredbånd ville man ikke fått Skype.

  Å «alliere seg med banker» er reelt sett tull. Norske banker tar ikke slik risiko. DnB, Norges største bank med delvis statseierskap, har uttalt at de kun tar risiko på SAS, som også er dominerende i sin sektor, med 14% norsk statlig eierskap. Dette er konkurransehemmende.

  Bestem eder – vil dere ha åpne markeder der også nye ideer skal få markedsadgang? Eller vil dere, som Hedstrøm, akseptere at markedsaktører har de facto monopol i Norge bare de møter konkurranse i utlandet, og dermed kan tyne forbrukerne i Norge og kryssubsidiere/kjøpe seg markedsandeler i andre delmarkeder/utlandet?

 42. Jakob | 4. juni 2006 kl 16.46

  Christoffer:
  Jeg greier ikke å skille mellom «kapitalfrihet» og «forbrukerfrihet». For meg finnes det kun en type frihet – «menneskefrihet». Dersom mennesket har frihet så kan han eller hun inngå frivillige avtaler med andre, som forbruker, bedriftseier eller i hvilken som helst annen rolle.

  Liber:
  Jeg mener ikke at monopoler er ok så lenge de gir billige priser. Jeg mener at monopoler er ok så lenge de er et resultat av frivillige handlinger.

  Du svarte for øvrig ikke i det hele tatt på min utfordring som du siterte først i din kommentar: «Dersom jeg ønsker å selge et produkt til under kostpris og en annen ønsker å kjøpe til den prisen – hvem har rett til å stoppe denne 100% frivillige handelen, og hvor kommer denne retten fra? Fra Gud?»

 • Dagens sitat

  Morality is always the product of terror; its chains and strait-waistcoats are fashioned by those who dare not trust others, because they dare not trust themselves, to walk in liberty.

  — Aldous Huxley
 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter