Flere bør nekte førstegangstjenesten!

av | 8. juni 2006 kl. 19.39 | 15 kommentarer

Høyesterett har bestemt at norske ungdommer slipper fengsel for å nekte førstegangstjenesten. Liberalerens redaksjon er på mange måter i ekstase, og har snakket med advokat John Christian Elden.

Bakgrunnen for dommen er at en mann i tjueårene i november 2004 ble dømt til 24 dagers ubetinget fengsel for ikke å ha møtt til førstegangstjeneste. Dommen ble anket frem til Høyesterett fordi advokat John Christian Elden mente endringene i forsvarets behov de siste årene burde bety endringer for straffeutmålingspraksisen. Elden er utvilsomt en smart mann. Høyesterett har slått fast at endringene i Forsvaret skal ha noe å si for straffeutmålingen. Høyesterett reduserte straffen til 14 dagers betinget fengsel. I praksis betyr dette en endring fra et opphold i fengsel til et liv i frihet for mannen som var tøff nok til å nekte førstegangstjenesten. Mer om saken på TV2 Nettavisen. Mer om Liberalerens holdninger på artikkelen Bent Johan Mosfjell har skrevet.

Krigsdansen
Det var redaktør i Liberaleren, Per Aage Pleym Christensen, som snoket opp de første opplysningene om denne saken, men Solvik fikk æren av å skrive en av artiklene vi skulle publisere. For Liberaleren finnes det mange viktige saker og mange viktige prinsipp. For denne skribenten er verneplikten kanskje det viktigste. Bakgrunnen er enkel. Syv måneder i fengsel for å nekte statens slaveri setter sine spor. Derfor betyr slike saker mye for undertegnede. Når beskjeden kom fra Pleym Christensen måtte undertegnede hoppe på det solide skrivebordet med en kropp på godt over hundre kilo. Det ble heftige rytmer og noen uforglemmelige jubelrop. Resten av kontorlandskapet kalte mosjonen for en utmerket krigsdans, en betegnelse som passer fint ettersom skribenten mener krigen snart er vunnet. Det er norske ungdommers frihet som er vinneren, mens statens tvangstjeneste eller slaveri om du vil er taperen. Dommen som i dag ble presentert i media kan være første virkelige skritt mot en systemendring der verneplikten blir opphevet.

Ingen skal i fengsel
Liberaleren har stilt John Christian Elden noen spørsmål etter at dommen ble kjent. Svarene er positive for alle som ikke ønsker fengselsstraff for totalnektere.

Hvilke konsekvenser får denne saken for fremtidens ungdommer som nekter førstegangstjenesten?
–For det første fastslår Høyesterett at de fleste som søker om fritak allerede får det etter den liberale praksis som Forsvaret har ført de siste årene – samt at dette er i samsvar med Stortingets uttalte politikk der man ønsker en omlegging til å benytte seg av de mest motiverte og beste i ungdomskullet – både jenter og gutter, sier Elden.

–For det andre, for de som likevel innkalles og ikke møter, fastslår de at det vil være galt på den ene side å fremstille Forsvaret som en attraktiv tjeneste for de få, samtidig som man putter de som ikke møter i fengsel for å virke avskrekkende overfor andre. Da må jo Forsvaret være noe negativt der bare fengsel er verre, svarer advokat Elden.

Vil nekterne nå unngå fengsel?
–Ingen skal få fengsel bare fordi de ikke møter til tjeneste, i alle fall første gang de skofter, sier Elden som legger til at de som ikke møter til tjeneste i første runde kan bli innkalt på nytt, og dermed kan det bli en ny sak ved fortsatt nekting.

Nekt, nekt, nekt
Liberaleren ønsker at mange, gjerne alle, blir totalnektere, og nekter førstegangstjenesten. Redusert straff i forhold til tidligere betyr at det blir lønnsomt å være totalnekter. Nekter mange nok, vil politikerne bli tvungen til å gjennomføre et systemskifte der verneplikten blir avviklet. Det betyr frihet for norske ungdommer, og sannsynligvis et bedre forsvar, selv om framtidens debatt vil gå på hvor mye skattefinansierte ressurser Norge skal bruke på denne delen av offentlig sektor. Skribenten har en drøm om 1995 nivå, men det er slett ikke sikkert det er en god og riktig satsing og prioritering. I overkant av 20 milliarder kroner skal være nok til å ha et lite, effektivt og moderne forsvar.

Fortsatt uoversiktlig
Dommen i Høyesterett er positiv på alle måter, men det er fortsatt uklart hva som skjer med totalnekterne hele prosessen igjennom. Tidligere har Forsvaret på mange gjennomført nye innkallelser slik at de som nekter kan få straff nummer to, pluss miste retten til å gjennomføre tjeneste for Norge. Det kan fortsatt skje, og straffeutmålingspraksisen på sak to er fortsatt ukjent basert på de nye prinsippene fra Høyesterett. Tidligere har de som har vært igjennom denne mølla i moderne tid fått den strengeste straffen på runde to. Det kan fortsatt godt skje, uten skribenten vil tippe straffenivået. Samtidig la generaladvokaten i Høyesterett stor vekt på at Forsvaret var interessert i de som var best motivert, og det kan jo neppe gjelde de som ikke møtte opp første gang.

På spørsmål fra Liberaleren har John Christian Elden følgende kommentar til dette punktet.
–På samme måte som man mister studieplassen sin ved ikke å møte, tror jeg nok praksis vil trekke i en retning av at man mister retten på plassen i Forsvaret. Høyesterett tar imidlertid ikke stilling til dette. Det er politikk, avslutter han.

La oss håpe noen av Liberalerens lesere utfordrer staten også på dette området!


Kommentarer

 1. VamPus | 8. juni 2006 kl 20.45

  Gratulerer til Finnmarks store sønn 🙂

 2. coz | 8. juni 2006 kl 21.09

  3x Hurra for Elden!

 3. Eivind Knudsen | 9. juni 2006 kl 03.03

  I motsetning til de andre som kommenterer artiklene deres, er jeg tøff nok til å fremstå med fullt navn og autentisk e-postadresse. JEG tør nemlig stå for mine meninger, og trenger ikke skjule meg bak anagramper som Vaampus og Cosmuz eller hva de nå heter. Eivind Knudsen heter jeg, og det står jeg for, likemeget som jeg står for det jeg vil skrive nedenfor.
  At jeg er uenig med Liberaleren om verneplikten kommer neppe som noen overraskelse. Men hva vil dere ha i steden? Tror dere en vervet her er noen løsning? Se hva de frivillige soldater i Irak har avstedkommet, for eksempel. Jeg tror en vervet hær bare vil trekke til seg potensielle rambotyper, mens en vernepliktig her vil inneholde fredelige Ola Soldat-typer, som tenker seg om to ganger før de voldtar en fiendtlig sivilist.
  Jeg synes også det er betenkelig hvordan det hele tiden hevdes at å forsvare og å være glad i sitt land er nasjonalistisk vås. Slik sier bare dem som aldri har opplevd krigen og som også satt og halvslumret da de hadde om den i historietimen. Er ikke jødeutryddelser, gestapotortur og reichskomissariat noe å forsvare seg mot?
  Men en ting lover jeg: jeg skal aldri bli liberalist. Aldri skal jeg sette mine dekadente frihetsidealer foran hensynet til mitt land og de som står meg nær. Aldri skal mitt mikroliv veie tyngere enn nasjonens fremtid. Jeg er når som helst beredt på å forsvare det land jeg er født og oppvokst i, og som har gitt meg så mye, tross alt. Så får det heller våge seg at der finnes noen der ute som forakter meg for det, og lever livet på en sky av drømmer.

 4. Cosmuz/coz | 9. juni 2006 kl 08.36

  Jeg tør også stå for mine meninger, og har brukt fullt navn her før, dog så er det å bruke et nick VELDIG vanlig på internett. Så det er nok noe du må venne deg til.

  Men du er vel Chris Sky? Minner utrolig om måten han skrev på hvertfall. Nesten like irriterende 😀 Men langt fra provoserende.

 5. Eivind Knudsen | 9. juni 2006 kl 10.12

  Nei, jeg er ikke Chris Sky – vet ikke hvem det er. Bruker alltid fullt navn når jeg utsetter et vergeløst samfunn for mine sterke meninger.
  At nicknames er vanlig er ikke noe godt argument for å bruke det, i alle fall ikke i seg selv. Det er da heller ikke meningen å provosere, men jeg blir litt oppgitt over frihetsideer som jeg til tider virker absurde. Etter min mening er livet 80 % plikt, 10 % søvn og 10 % fritid, som også bør brukes til noe nyttig. Jeg kan ikke skje noe vesensforskjellig på om det er en arbeidsgiver eller staten som bestemmer om en skal møte på jobben 7 eller 8 om morgenen. Møte opp og jobbe må en uansett, skal det bli til salt i maten.
  Ellers var det ikke min mening å ramme noe personlig, minst av alle Vampus.

 6. coz | 9. juni 2006 kl 10.19

  selvfølgelig mente jeg Chris Joy.

 7. Bjørn Magne Solvik | 9. juni 2006 kl 10.57

  Hei Eivind, Knudsen det er en betydelig forskjell om det er staten eller en privat bedrift, stat, fylkeskommune eller kommune som bestemmer om folk skal møte på jobb klokken 7 eller 8 hver morgen. Gjennom en jobb i privat eller offentlig sektor har arbeidstakerne valgt jobben selv gjennom å takke ja til jobbtilbudet. I vernepliktstjenesten er denne valgmuligheten borte. Du kan altså ikke med dagens system, selv om det har blitt liberalisert de siste årene, takke nei til verneplikt. Det eneste du kan gjøre er å velge tjeneste, militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste. Prøver du å takke nei, havner du i fengsel, selv om det finnes mange som har kommet seg unna gjennom sykdom eller andre personlige forklaringer. Liberaleren skiller ikke mellom militær førstegangstjeneste og siviltjeneste. Begge ordningene er tvangsordninger og er en del av verneplikten.

  Liberaleren ønsker et profesjonelt forsvar der alle som er der har takket ja til et jobbtilbud. Vi tror, Forsvaret er enig basert på de siste års liberalisering, at de som selv søker tjeneste er mer inspirert enn de som ikke ønsker å være i Forsvaret. Dessuten er det liten tvil om at kompetansen vil øke fordi et profesjonelt forsvar vil medføre at folk har dette som jobb, kan trene på sine ting hele tiden, fremfor ett års tjeneste og ellers noen øvelser i løpet av den ”militære karrieren”.

  Liberaleren har ikke tatt stilling til hvor stor organisasjon Forsvaret bør ha, hvor mye skattefinansierte penger som skal brukes. Det vil være en del av den generelle debatten. Jeg ønsker meg et forsvar på 1995 nivå med ca 20 milliarder kroner i budsjett, men dette trenger ikke å være en god satsing. 20 milliarder kroner kan være mer enn nødvendig for en god, liten og effektiv organisasjon. Debatt om finansiering vil være en kontinuerlig debatt ettersom mange liberalister hele tiden vil jobbe for å redusere statens størrelse på grunn av motstanden mot skatter og avgifter.

  Jeg håper dette innlegget besvarte noen av dine spørsmål til hvordan Liberaleren ser på Forsvaret.

 8. Erik Sandal | 9. juni 2006 kl 11.12

  Tanken om at verneplikt er et bolverk mot militarisme og «rambovirksomhet» er ikke ny. I konservative kretser er ideen om det gode «folkeforsvaret» og plikten til å forsvare «fedrelandet» særlig utbredt. Gjør din plikt og krev din rett er sosialdemokratiets credo.
  For frihetssøkende mennesker er det en sannhet at individet ikke har plikter men rettigheter(liv, frihet og eiendom),og at «samfunnet» ikke er en egen eksisterende entitet, men en abstraksjon og en samling individer hvor alle har de samme rettigheter i kraft av å være mennesker ikke fordi noe samfunn/stat har tildelt dem det. Opphøyer man en abstraksjon til et konkret er man på ville veier og veien til fellesnytten foran egennytten er kort.
  Jødeutryddelser, gestapotortur og reichkommissariat var et resultat av verneplikt og ideen om at «samfunnet» kunne pålegge den enkelte plikter, som verneplikt og skatt. De tyske konsentrasjonsleirene var egentlig ikke nazistiske, i betydnigen et partiprisjekt, men statlige og finanisert over skatteseddelen! (Kort formulert kan man hevde at uten skatt og uten (verne)plikt ville gasskamrene ikke blitt bygget)Det samme han fremføres om Kina og Sovjetunionen, bl.andre.
  Kort om egen erfaring: Jeg var i mill. i 1973. Da min kontingent ankom Evjemoen 8/1-73 ble vi møtt av en særdeles fiendtlig sivilbefolkning fordi en av soldatene hadde begått en voldtekt i bygden.Dette i tillegg til en rekke andre tvilsomme episoder fra ulike soldaters side førte til en debatt lokalt om nytten av det mill. nærvær. I min tid i nord bestod tiden (9 mnd.) i å sluntre unna og gjøre minst mulig. Dette gjaldt ALLE soldater og de fleste befal. Undertegnede er ingen mill. ekspert men hvis min erfaring er representativ for tingenes tilstand kan det norske forsvar bare nedlegges. Jeg har et inntrykk av at opprettholdelsen av verneplikten som politisk idé er viktigere enn å ha et strategisk fungerende forsvar. (Distriktspolitikk i nord er også viktig!)
  Det allierte soldater i Irak, rettmessig og urettmessig, er blitt anklaget for er egentlig ubetydeligheter sammenlignet med hva man kunne vente seg i en krig av denne typen. Studerer man allierte soldaters oppførsel under 2. v. krig finner man mange tilfeller av lignende karakter, men de nevnes ikke i de vanlige historiebøkene fordi denne krigen er av alle (også sosialister) oppfattet som den gode og moralske krigen. ET britisk fly som skulle bombe den tyske ubåtbunkersen på Laksevåg i Bergen traff i stedet Håstein skole og drepte 67 barn. I dette tilfelle var det kun NS-medlemmer som anklaget vesten for terror og umoral!!
  Ideen om at nordmenn er gode av natur stemmer ikke med alle «olaer og karier» som meldte seg til tjeneste for bl. annet Gestapo under krigen. (Rinnan-banden f. eks.)
  Jeg definerer slaveri som «med trussel om straff blir man tvunget til å arbeide for andre». Husk at «samfunnet» ikke er en overindividuell størrelse, men kun et annet begrep for «andre». Man kan ikke underordne seg «samfunnet», «fellesskapet», men andre mennesker!
  Verneplikt er derfor slaveri.

 9. andyq | 9. juni 2006 kl 11.29

  Eivind Knudsen sa:
  «Men en ting lover jeg: jeg skal aldri bli liberalist.»

  Det er helt greit, som liberalist ønsker jeg deg lykke til med dine frie valg. Jeg vil dog be om det samme fra deg, men jeg forstår at du tilhører dem som mener de vet best hva som er bra for andre.

  Det er forresten ikke så nobelt å skrive under fullt navn når det du skriver ikke finnes kontroversielt. Jeg kan gjerne stå frem i landsdekkende media med den sjokkerende opplysningen at jeg liker jordbær.

 10. Kjetil | 9. juni 2006 kl 12.18

  Fikk du flettet inn noen frekke brasilianske hoftevrikk i dansen, Bønna?

 11. Eirik Haver | 9. juni 2006 kl 17.45

  Hei mitt navn er Eirik Haver. Jeg er liberalist, objektivist, kapitalist, egoist, randianer eller hva enn du vil kalle det.

  Jeg oppfordrer alle som ønsker det til å boikotte værneplikten, til å lyve, bedra eller om nødvendigvis forsvare seg fysisk for å motstå den akt av slaveri verneplikten er.

  Var det dette som var så vanskelig å si?

 12. Chris Joy | 9. juni 2006 kl 18.55

  >Men du er vel Chris [Joy]?
  >Minner utrolig om måten han skrev på hvertfall.

  Det minner iallefall intet om mitt frihetsideal,
  som han uten omsvøp forkaster i sitt hig efter
  å være slave for landet han tilfeldigvis er født.

  Hans inkonsistente fyllerør der han først
  latterliggjør nasjonalisme, og noen linjer senere
  sier han at landet er viktigre enn hans eget liv.
  Slikt selvmotsigende rør finner du aldri i mine
  postinger.

  Forøvrig, når skal dere idioter lære dere
  prinsippene som ligger til grunn for argumentasjonsteori?
  Det er revnende likegyldig hvem som skriver noe
  eller hvem som mener noe. Når skal dere lære
  å forstå dette?

 13. Eivind Knudsen | 12. juni 2006 kl 17.36

  Dersom noen har oppfattet det jeg skrev som latterliggjøring av nasjonalismen, kan det skyldes to forhold. Enten har jeg uttrykt meg klønete (ikke usannsynlig), eller så har man misforstått meg. Jeg betrakter den patriotiske nasjonalisme som det å være glad i eller føle kjærlighet for «det landet hvor man tilfeldigvis er født». Jeg kan ikke se hva som er galt i en slik oppfatning, så lenge man ikke derigjennom ser ned på folk fra andre land eller kulturer. Dersom en fremmed makt skule ønske å legge Norge under seg, ville det føre til at vi nordmenn ikke lenger var herrer i eget hus. En slik utvikling synes jeg det er riktig å sette seg imot, ikke bare for egen del, men også fordi det jo finnes andre som på lik linje med meg er glade i og stolte av Norge. Dette handler ikke om at alle nordmenn er gode og alle andre er onde – noen nevnte Rinnan her – men jeg tror det er sundt for mennesker å føle tilhørighet til noe; til ei bygd, et land, en verdensdel – eller en venneflokk.
  Siden Chris Joy angrep meg i en kommentar har vi vel en gang for alle fastslått at han (ingen kvinne ville uttrykke seg så vulgært) og jeg ikke er samme person.
  Fyllerør, Chris Joy? Nåja, riktignok er jeg ikke avholdsmann, men er jeg beruset vokter jeg meg i alle fall vel for å skrive. Der finnes jo dem som også uttrykker seg som fullerter når de er i edru tilstand. Om jeg tilhører den mennesketypen er det opp til andre å vurdere.
  Og til slutt samler vi oss alle i et rungende «Gud bevare Kongen og Fedrelandet». 🙂 Og hvis det kan glede noen, føyer jeg gjerne til et «leve for Friheten» også – den frihet som bl.a. består i å leve i et land uten invasjon. Så det så…

 14. Chris Joy | 12. juni 2006 kl 18.18

  Hei igjen Eivind,

  Det er ingen i denne diskusjon som har kritisert
  deg for å ville utagere din altruisme ved å forsvare
  deg selv og og mange andre, fra en ytre fiende.

  Det du er kritisert for er ditt ønske om å utagere
  din psykopati, der du vil tvinge andre til å gjøre
  det samme.

  Forsøk å konsentrere deg, vil du?

 15. Ragnarokk | 22. september 2006 kl 15.25

  Jeg husker at det i avisen for mange år siden var en øvelse i nord-norge. En kanadisk militær enhet var i ferd med å gå i land på en strand der.
  På stranden var det mange demonstranter som hindret landgangsfartøyene å komme i land med soldatene. Soldatene måtte derfor hoppe ut og vasse inn i det kalde vannet.
  På stranden står en journalist og spør en av de kanadiske soldatene hva han synes om velkomsten etter å ha reist helt fra Kanada for å hjelpe Norge med en tenkt fiende.
  Soldaten sier noe slikt som ‘jeg synes at det jeg gjør er enda viktigere nå. Jeg er her for å forsvare retten til demonstrantene som protesterer på stranden’

  Jeg har tenkt mye på dette og vet ikke om dette er noe soldaten hadde fått beskjed om å si eller om han kom på dette selv.
  Jeg bestemte meg da jeg ble innkalt at jeg vill gjennomføre og at det er riktig og viktig å forsvare det som er vår måte å leve på.
  Jeg har stor respekt for de som etter grundig overveining velger å nekte militærtjeneste. Men har ingen respekt for de som bare vil vri seg unna.

  Når det gjelder verneplikten så var dette greit for meg så lange alle måtte dra. Om man dro i militære eller gjorde en form for samfunnstjeneste spiller ingen rolle. Når alle måtte var det greit.

  Jeg gjorde 15mnd tjeneste og ble etter endt studie overført til HV. Der har jeg de siste 14 årene måtte bruke en uke hvert/annenhvert år.
  Jeg har ikke klaget for mye over dette til tross for at det er et økonomisk tap privat å ikke få lønn fra arbeidsgiver når jeg er på rep.
  Valget var å være i HV og ha en uke i året eller å være i rullene til noen som kunne finne på å sende deg på øvelse i 3-4uker i nord norge.

  I dag er HV omorganisert og det er «kun» 50.000 der. Av disse er det 5.000 som er spesiellt interessert(av den typen som bare elsker dette og kjøper seg egne magasintasker og slikt).

  Jeg spør meg nå om det er rettferdig at jeg skal bruke en uke i året på HV når så mange slipper. Trusselen om å komme på 3-4ukers øvelse i nord-norge er ikke tilstede lenger.

  Jeg mener fortsatt at vi skal forsvare det vi har kjært. Og jeg føler ikke at jeg kan mene det uten å selv være villig til å gjøre det.

  Jeg er en av de rundt 40 i avdelingen og følgelig en som de yngre i avdelingen ser til. Vi rundt 40 har en dempene effekt på nytt yngre befal som tar helt av. Føler at dette er viktig slik at vi ikke får et forsvar som kommer i utakt med folk flest. Det vil skape flere problemer enn det vil løse.

  HV er omorganisert og skal møte den nye fienden. Dvs terrorister og slikt.
  HV soldater vil bli satt til å passe på bygninger, skip etc.
  Som HV soldat kan jeg bli satt til å passe på et amerikansk krigsskip. Jeg vil få skarpe skudd i magasinet og klar ordre om å ikke slippe noen forbi sperrelinjen.
  Sett at det ble demonstrasjoner der demonstranter vil forbi sperrelinjen. Tilfeldigheter (hvem kalles inn og hvem som ikke kalles inn er et merkelig lotto system) har avgjort at jeg står med våpen og skal passe på og at du står på andre siden og protesterer.
  Jeg kan i dette tenkte tilfellet være helt enig med deg og ha samme ønske som deg: Få det amerikanske krigsskipet ut av norsk farvann.

  Jeg har liten trening i å stå vakt og minimal innsikt i hvordan man ser hvem som vil gjøre alvor av trusselen om å slå meg ned og sprenge det amerikanske skipet.

  På siste HV øvelse lekte vi slike scenario med kuler som satte rød farge når vi skjøt. Jeg skjøt en sivil person fordi jeg trodde han kom til å angripe.
  Veldig trist for den sivile personen. Ikke så bra for meg heller. Jeg hadde gjort en feilbedømmelse.

  Sett at jeg står vakt forran det amerikanske krigsskipet og en fyr der gjør noe som jeg oppfatter som et angrep. Og jeg skyter personen slik at han dør.
  Jeg vil da bli stillt for retten iogmed jeg har gjort en feilbedømmelse, dvs det er sikkert noe jeg skulle ha gjort/ropt før jeg skjøt.
  Militæret sier at om man gjør en feil på vakt og skader noen vil de stille med advokatbistand.

  Jeg ser for meg at advokatene fra forsvaret vil forsvare forsvaret mer enn de vil forsvare meg. De vil trolig lete i gamle dagsedler og finne at jeg en gang har fått høre at man skal rope «Stopp», «Stopp, jeg skyter» før man skyter. Følgelig har forsvaret ikke gjort noe galt.
  Er sikker på at jeg ville hatt en sivil advokat med for å sikkre at forsvarets advokat tenkte mest på meg.

  Ser for meg spørsmålet fra anklageren i retssaken. «hvorfor skjøt du han to ganger i brystet. Holdt det ikke med å skyte ham en gang i beinet»

  Alle blinker jeg har skutt mot i forsvaret har inner-tier midt i brystet. Her er drilles vi i å treffe. Jeg kan ikke si å ha sett en eneste blink med bein på.

  Føler at jeg er satt i en vanskelig situasjon. Jeg avla løftet om å forsvare landet mot yttre fiender. Ante vel ikke noen gang at jeg skulle bli satt til å ‘forsvare’ det mot indre fiender.
  Mener at dette er politiets oppgave.

  Så om du en gang står ovenfor en HV soldat. Vær ytterst forsiktig, normalt jobber han som regnskapsfører og det mest spennende han opplever i hverdagen er at reiseregningene ikke stemmer. Men han er kommandert dit og har skarpe skudd i magasinet.

 • Dagens sitat

  Youth has no age.

  — Pablo Picasso
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter