Puben ble stengt

av | 12. juni 2006 kl. 14.42 | 15 kommentarer

Eiendomsretten bør stå sterkt, så sterkt at folk må bestemme på egen eiendom. Dessverre mangler eiendomsretten denne kraften i Norge, noe som betyr redusert frihet for folk flest.

For Liberaleren er eiendomsretten noe av det viktigste som finnes. Frihet til å bestemme over egen eiendom er svært sentralt i liberalismen. Eiendomsretten står dessverre svakt i Norge, noe som kommer godt fram i en artikkel i Fedrelandsvennen.

Puben
En mann i 50-årene hadde innredet garasjen til pub. Han solgte brennevin og øl til gjestene som stort sett kom fra Kvinesdal-distriktet. Den ulovlige puben fikk mange gjester etter at de ordinære uteplassene stengte om kveldene. Han tjeneste penger i svarte markedet som Liberaleren har vært innom mange ganger tidligere. Politiet oppdager den ulovlige puben og stengte den. Mannen har lagt kortene på bordet, og forventer bot for sin geskjeft.

Brøt lovene
Mannen har brutt en rekke lover, spesielt alkoholloven. Han hadde ikke skjenkebevilling fra kommunestyret. Det er de folkevalgte som bestemmer hvem som skal få skjenke alkohol, nesten helt vilkårlig. For mange lokalpolitikere er ”øldebatten” periodens høydepunkt.

Liberaleren er motstandere av bevillinger, også skjenkebevillinger. Vi mener denne mannen og alle andre skal få drive pub eller annen aktivitet på egen eiendom uten politisk innblanding. Så blir det opp til forbrukerne å godkjenne eller forkaste tilbudet gjennom etterspørsel. Stenging av denne puben er et klart brudd på eiendomsretten, pluss et unødvendig inngrep i mannens næringsaktivitet. Denne puben var sikkert et godt tilbud, på lik linje med de andre skjenkestedene som har fått bevilling av kommunestyret i Kvinesdal kommune eller i nabokommunene.

Alkohol – et gjennomregulert område
Den norske alkoholpolitikken er gjennomregulert på alle måter, både gjennom tilgjengelighet og pris. Kommunene har et spillerom, men Stortinget har satt rammene for et strengt regelverk. Ingen skal blant annet omsette alkohol etter klokken 03:00. Reguleringene bidrar til et stort svart marked. I tillegg mye unødvendig slåsskamper og nattlig bråk. Hvis alkoholloven ble opphevet ville omsetningen ha kommet inn i ordentlige former der markedet styrte tilbudet gjennom fri konkurranse. Et vanntett system som ikke vil medføre større ulemper enn dagens reguleringslinje som oppmuntrer til garasjesalg av øl, vin og brennevin.


Kommentarer

 1. Eivind Knudsen | 12. juni 2006 kl 17.42

  Ja, dette blir for dumt. Kunne man ikke bare latt fyren fortsette, så kunne man eventuelt grepet inn dersom stedet hadde trukket til seg tvilsomme elementer som laget bråk eller på annen måte skadet noen. I og med at mannen tilstår, får vi regne med at den evt. tilståelsesdom som vil følge gir redusert straff for stakkaren. Ellers slutter jeg meg helt og fullt til ønsket om oppheving av alkoholrestriksjoner og deregulering av omsetningsmarkedet. Den eneste reguleringen av restaurantbransjen jeg er for, er den Mattilsynet driver på med. Rotter i fruktfromagen og kakkerlakker i fiskesuppen har ikke noe med eiendomsret å gjøre, og her må det kontroll til.

 2. Chris Joy | 12. juni 2006 kl 18.36

  >Den eneste reguleringen av restaurantbransjen
  >jeg er for, er den Mattilsynet driver på med.
  >Rotter i fruktfromagen og kakkerlakker i
  >fiskesuppen har ikke noe med eiendomsret å
  >gjøre

  For no’ forbanna sludder. Her gjelder eieretten
  over sin egen kropp samt den implisitte avtale
  om at det er mat av en viss kvalitet som skal
  serveres. Bryter noen denne avtale så gjelder
  den del av avtalen som sier noe om avtalebrudd.
  Vi har absolutt intet behov for noen kontroll-
  myndihget til å ta hånd om disse forhold.

  Igjen er det Eivinds psykoser og sosialdemokratiske
  hjernevask som infiserer hans innlegg og ikke
  holdbar argumentasjon.

 3. Simon | 13. juni 2006 kl 11.11

  Hei Bønna, kan du ikke kaste ut Chris Joy, som sjikanerer andre debattanter ? Det er uinteressant å delta her sålenge denslags adferd tolereres.

 4. Chris Joy | 13. juni 2006 kl 12.30

  Hei Solviken,

  kan ikke dere starte å slette innlegg som inneholder
  selvmotsigende fyllerør samt innlegg som ikke
  befatter seg med tema samt innlegg som bryter
  med elementær argumentasjonsteoretisk dannelse?

  Ånei, det går jo ikke, fordi da må jo alle innlegg
  bortsett fra mine, og noen av Playern’s slettes,
  og da må selv jeg innrømme at det blir litt
  stusselig å være her inne:-)

  Men da har jeg et annet forslag: hva med å starte
  en argumentasjonsskole her, slik at vi på sikt
  kan hjelpe alle skrullingene til å skrive holdbar
  argumentasjon.

 5. Rocambole | 13. juni 2006 kl 12.45

  Ettersom Chris Joy vil kontrollere andres argumentasjon ved hjelp av skolering, og ettersom Chris Joy tidligere har uttalt at alle som vil kontrollere andres adferd er psykopater, er Chris Joys egen argumentasjonsrekke en indikasjon på at Joy er psykopat, hvilket skulle bevises.

 6. Chris Joy | 13. juni 2006 kl 13.13

  >Ettersom Chris Joy vil kontrollere andres
  >argumentasjon ved hjelp av skolering, og
  >ettersom Chris Joy tidligere har uttalt at
  >alle som vil kontrollere andres adferd er
  >psykopater, er Chris Joys egen
  >argumentasjonsrekke en indikasjon på at Joy
  >er psykopat, hvilket skulle bevises.

  Veldig morsom logikk det du der skriver, og
  nu skal jeg pelle det ifrahverandre og vise
  at det er forfeilet argumentasjon:

  1) Det å undervise er ikke det samme som kontroll
  2) Diskusjon uten at partene forplikter seg til
  argumentasjonsteoretisk dannelse er: meningsløs.
  3) Om jeg skulle gå til det skritt å tvinge deg
  til enten å skrive holdbare argumenter eller la
  være å poste innlegg, så er ikke dette omfattet
  av begrepet tvang slik vi benytter det i dagligtalen.
  Det kan derimot sammenlignes med å skyte en tyv
  som nekter å oppgi et tyveriforsøk for på denne
  måte å forsvare sin eiendom. Dette er selvfølgelig
  ikke tvang. Å kalle det å forsvare seg selv og
  sin eiendom for tvang er å gjøre begrepet tvang
  meningsløst.

  Altså, Chris Joy er ingen psykopat. Rocambole
  er en begrepsforvirret skrulling som fortjener
  en real ørefik.

 7. Eivind Knudsen | 13. juni 2006 kl 13.57

  Jeg skal ikke legge meg opp i hva redaktøren av siden foretar seg, men etter min mening ville det være galt å bortvise Chris Joy fra siden. Jeg oppfatter i alle fall ikke hans tirader som over streken; ved Zevs, vi er da voksne mennesker som bør tåle såpas. Det eneste jeg vil si om Chris Joy er at han er en sofist, som – når han slipper opp for argumenter – ønsker å gå løs på sine motstandere med fysisk makt. Det kan da heller ikke godt kalles holdbar argumentasjonsteori å kalle sine meningsmotstandere for psykotiske psykopater; skrullinger som kommer med fyllerør, som fortjener juling.
  Rocamboles innfallsvinkel er interessant. Joy hevder at undervisningen ikke er tvang, fordi de som lar seg undervise evt. gjør dette av fri vilje. Javel, la meg føre en analogi til en annen gammel traver på hjemmesiden her, nemlig verneplikten. Kun norske statsborgere blir innkalt, det er en frivillig sak å være norsk statsborger, ettersom en kan frasi seg et statsborgerskap. Derfor er heller ikke verneplikten tvang, fordi dette bare rammer dem som av fri vilje ønsker å være norske statsborgere.
  Hverken diskusjon eller argumentasjonsteori er, i motsetning til matematikken, eksakte vitenskaper. At syv ganger fire er åtteogtyve er en absolutt og uforanderlig standard. Hva som er god og dårlig argumentering blir vel til syvende og sist opp til den enkelte. Se bare på den juridiske teoridannelse. Når professor Aschehoug i sin tid mente det ville være grunnlovsstridig å innføre parlamentarismen, mens advokat Blehr hevdet det motsatte, kan dette bare avgjøres ved at den enkelte holder de ulike argumenter opp mot hverandre og trekker konklusjoner utifra hvilket argument han selv mener veier tyngst. Selv må jeg nok si jeg ligger på Aschehougs linje rent juridisk, men argumentene for den blehrske løsning kan være like god jus det også. Det kommer an på øynene som ser.
  For øvrig har jeg stor sans for Chris Joys bruk av riksmål. Riksmål er tøft.

 8. Chris Joy | 13. juni 2006 kl 14.16

  >Det eneste jeg vil si om Chris Joy er at han
  >er en sofist, som – når han slipper opp for
  >argumenter – ønsker å gå løs på sine
  >motstandere med fysisk makt.

  Det er morsomt når idioter projiserer egne feil
  og mangler over på sine motstandere slik Eivind
  gjør her. Hvor mange ganger har jeg tatt idioten
  Eivind for uholdbar argumentasjon bare de siste
  tre dager?

  >Det kan da heller ikke godt kalles holdbar
  >argumentasjonsteori å kalle sine
  >meningsmotstandere for psykotiske psykopater;
  >skrullinger som kommer med fyllerør,

  Joda, det er ytringer som søker å forklare hvorfor
  bl. a du ikke klarer å skrive holdbar argumentasjon.
  Det kan ha med alkohol å gjøre, men i ditt tilfelle
  tror jeg fylla er av psykologisk karakter.
  Når jeg kaller deg psykopat, så er det i forbindelse
  med ditt ønske om å tvinge andre til å gjøre ting,
  eksempelvis tvinge dem til å gjennomgå førstegangstjeneste
  eller forsvare det land de tilfeldigvis er født.
  Psykopat er et svært godt ord på en person med
  slike ønsker.

  Hvorfor har du slike problemer med at jeg setter
  rett navn på ting? Er det fordi disse ord er stygge
  og at de passer på deg?

  >Javel, la meg føre en analogi til en annen
  >gammel traver på hjemmesiden her, nemlig
  >verneplikten. Kun norske statsborgere blir
  >innkalt, det er en frivillig sak å være norsk
  >statsborger, ettersom en kan frasi seg et
  >statsborgerskap.

  1) Nei, det er ikke mulig å frasi seg sitt
  statsborgerskap. Les loven!

  2) Om en så skulle klare å si fra seg sitt
  statsborgerskap, så betyr dette ikke at man er
  f-r-i-t-a-t-t for verneplikt. Les loven!

  3) Bare fordi det er frivillig å bo i landet,
  betyr ikke at det er frivillig å delta i verne-
  plikten. Dette er to totalt ulike saker som
  på ingen måte henger logisk isammen, men er noe
  en arbitrært har bestemt skal henge sammen.

  Vi vet nemlig at det er fullt mulig å ville bo
  i Norge uten at man samtidig ønsker å gjennomgå
  førstegangstjeneste. Således vet vi at det ikke
  følger fra et ønske om å bo i Norge at man også
  vil gjennomgå førstegangstjeneste.

  Eivind har et skrikende behov om undervisning
  i elementær logikk. Liberaleren, vær vennlig
  å starte tidligre nevnte skole, per omgående!

  Om noen lurer på hvorfor jeg skriver f-r-i-t-a-t-t
  på denne
  måte så er svaret følgende:

  Your comment submission failed for the following reasons:

  Your comment could not be submitted due to questionable content: i*t*a*t*t

  Please correct the error in the form below, then press POST to post your comment.

  LOL!

  (stjernene er lagt til av meg)

 9. Eivind Knudsen | 13. juni 2006 kl 15.55

  Dersom Chris Joy kunne være av den godhet å starte den undervisning han bebuder med å sitere de lovparagrafer hvorav det fremgår at det ikke lar seg gjøre å unndra seg sitt norske statsborgerskap, den paragraf i loven som inneholder bestemmelser om ikke-statsborgeres verneplikt, vil det være en prøve på hans geni. En unnlatelse herav ville om ikke bevise, så i alle fall indikere at det motsatte er tilfellet.
  Jeg registrerer også at du helt ser bortifra min argumentasjonsrekke med tanke på forholdet mellom jus, logikk og den vekt den enkelte legger på de relevante argumenter.
  For øvrig finner jeg meg ikke i å bli kalt psykopat av en forvirret silkeramp!

 10. Eivind Knudsen | 13. juni 2006 kl 16.44

  Psykopat er en medisinsk definisjon. Den har ingenting med politikk å gjøre. Å bli kalt psykopat er – ikke minst på grunn av at begrepet er belastet i dagligtalen – forferdelig stigmatiserende. Den som urettmessig hevder at en annen er psykopat, tillegger personen evner og egenskaper som rent medisinsk knytter seg opp mot voldelig adferd.
  Chris Joy er således ansvarlig for at der på denne hjemmesiden er blitt satt ut et rykte om at undertegnede lider av antisosial personlighetsforstyrrelse, hvilket er den nye medisinske betegnelse på begrepet psykopati.
  At Chris Joy har sine egne private definisjon av psykopati, er uinteressant. Jeg kan f.eks. lage mine egne definisjoner av begreper som overgrepsdømt, barneskjender, voldsmann eller for den del høyforræder, men kommer jeg med slike begreper om en person, er det til syvende og sist mitt ansvar å føre sannhetsbevis for påstanden dersom den ramte krever det. Det dreier seg her altså om objektive sannhetsbeviser, og ikke om en eller annen lenestolsfilosofs omsonste definisjoner og ditto verdensoppfatninger.
  Jeg krever således en unnskyldning fra Chris Joy og at påstanden om min psykopati erklæres død og maktesløs. Dette krav gjelder KUN dette ene begrepet, alt det annet er godt innenfor rammen av det tillatelige.
  Jeg vil gi Chris Joy frist til torsdag førstkommende klokken 12 middag. Dersom en modifikasjon – enten på denne hjemmeside eller på privat e-post til undertegnede, da ikke har kommet frem, vil saken bli overlatt i mer kompetente hender. Og da snakker jeg om juridisk kompetanse – om nødvendig domskompetanse.
  43 timer og 17 minutter altså, Chris Joy. Ett ord er nok!

 11. Chris Joy | 13. juni 2006 kl 17.45

  >Dersom Chris Joy kunne være av den godhet
  >å starte den undervisning han bebuder med
  >å sitere de lovparagrafer hvorav det fremgår
  >at det ikke lar seg gjøre å unndra seg sitt
  >norske statsborgerskap, den paragraf i loven
  >som inneholder bestemmelser om ikke-
  >statsborgeres verneplikt, vil det være en
  >prøve på hans geni.

  Du har rett i at jeg er et geni. Det er også
  derfor jeg lar være å gi deg nøyaktige referanser
  som bekrefter noe som du burde ha satt deg inn
  i før du babler i vei i dette spørsmål med
  største selvfølge. Fremfor å gjøre krav på
  slik undervisning burde du isteden selv oppsøke
  kilden samt være takknemmelig for at jeg ga deg
  det tips som forteller hva loven sier. At du
  gjør krav på at jeg skal undervise deg er bare
  nok en bekreftelse på at du er en psykopat faen.

  >Jeg registrerer også at du helt ser bortifra
  >min argumentasjonsrekke med tanke på forholdet
  >mellom jus, logikk og den vekt den enkelte
  >legger på de relevante argumenter.

  Hva loven sier om hva man er forpliktet til, når
  det er lovens plikt som er under kritikk, er
  ikke relevant, men derimot sirkelargumentasjon.

  >Psykopat er en medisinsk definisjon.

  Nei, «psykopat» er derimot et ord.

  >Den har ingenting med politikk å gjøre.

  Nei, men derimot har psykopati noe å gjøre med
  et menneskets forsvar av å skade uskyldige
  mennesker.

  >Å bli kalt psykopat er – ikke minst på grunn
  >av at begrepet er belastet i dagligtalen –
  >forferdelig stigmatiserende.

  Og det håper jeg vedvarer slik at vi kan få
  utryddet dere psykopater.

  >Den som urettmessig hevder at en annen er
  >psykopat, tillegger personen evner og
  >egenskaper som rent medisinsk knytter seg
  >opp mot voldelig adferd.

  Det er ikke riktig. Psykopati er ikke av fysisk
  natur med nødvendighet. Du er en kunnskapsløs
  skrulling.

  >Chris Joy er således ansvarlig for at der på
  >denne hjemmesiden er blitt satt ut et rykte
  >om at undertegnede lider av antisosial
  >personlighetsforstyrrelse, hvilket er den
  >nye medisinske betegnelse på begrepet psykopati.

  Det er ikke riktig. Jeg har definert psykopati
  slik jeg bruker ordet på deg ved spesifikt
  å adressere den handling/mening som gjør deg
  til psykopat, og det er din vilje til å tvinge
  mennesker imot sin vilje uten at disse mennesker
  har vært andre til tvang. Dette gjør deg til
  psykopat. KONSENTERER DU DEG NU!?

  DU ER EN PSYKOPAT, EIVIND! LESER DU DETTE?
  DU ER EN PSYKOPAT, EIVIND!

  >At Chris Joy har sine egne private definisjon
  >av psykopati, er uinteressant. Jeg kan f.eks.
  >lage mine egne definisjoner av begreper som
  >overgrepsdømt, barneskjender, voldsmann eller
  >for den del høyforræder, men kommer jeg med
  >slike begreper om en person, er det til syvende
  >og sist mitt ansvar å føre sannhetsbevis for
  >påstanden dersom den ramte krever det.

  Helt uproblematisk. Dette er allerede gjort.

  >Det dreier seg her altså om objektive
  >sannhetsbeviser, og ikke om en eller annen
  >lenestolsfilosofs omsonste definisjoner og
  >ditto verdensoppfatninger.

  Hvis du studerte hvilke handlinger psykopater
  gjør seg skyldig til, som er diagnosert som
  psykopater av medisinen, så vil det øyeblikkelig
  gå opp for deg at du forsvarer tilsvarende
  handlinger selv. Det er disse handlinger som
  gjør at mennesker omfattes av definisjonen av
  ordet.

  >Jeg krever således en unnskyldning fra Chris
  >Joy og at påstanden om min psykopati erklæres
  >død og maktesløs. Dette krav gjelder KUN dette
  >ene begrepet, alt det annet er godt innenfor
  >rammen av det tillatelige.

  Her er min unnskyldning:

  Måtte glødende kull bli penetrere din anal
  i tilstrekkelige mengder at du slutter å forsvare
  ideer som går ut på å tvinge uskyldige mennesker
  imot sin vilje!

  >43 timer og 17 minutter altså, Chris Joy.

  Jeg har med god magin overholdt din frist, ikke
  fordi jeg lar meg diktere av psykopater, men
  fordi det er med største fornøyelse at jeg smører
  «PSYKOPAT!» inn i psykopater som deg.

  >Ett ord er nok!

  PSYKOPAT!

 12. Eivind Knudsen | 14. juni 2006 kl 17.58

  Det er nå 18 timer og 6 minutter til jeg inngir min politianmeldelse av Chris Joy. I stedet for å ta imot mitt tilbud om forsoning, har den samme Joy bare fortsatt å overfuse meg, ikke bare med ønske om at jeg skal utryddes, men også med følgende kraftsalve: «måtte glødende kull bli penetrere din anal». (Det er ikke den mangelfulle ortografi som jeg reagerer på i dette tilfellet.)
  Men jeg er en gentleman, og er naturligvis til – på et hvert tidspunkt før klokken 12 i morgen – villig til å motta en hver unnskyldning/modifisering av psykopatpåstand samt utryddelses- og penetreringsønskene.
  Og tro ikke at dette er tomme trusler fra min side. Jeg er en mann som holder ord, det skal Chris Joy få føle – om nødvendig med hjelp fra den Høyst Ærverdige Rett, Rikets Øverste Dommere.
  Som sagt; ett ord er nok.

 13. Chris Joy | 14. juni 2006 kl 19.36

  Jeg har på ingen måte tvilt på at Eivind er istand
  til å gjennomføre en politianmeldelse, men
  har hele tiden tatt ham alvorlig (trass det
  er ganske komisk) når han sier at han vil
  få mine utsagn prøvet for retten.

  Jeg fastholder min påstand om at Eivind er en
  psykopat og begrunnelsen for dette følger av
  hans vilje til å tvinge uskyldige mennesker
  imot sin vilje. Dette er både et nødvendig
  og tilstrekkelig kriterie for å omfattes av
  begrepet psykopati slik jeg har definert dette.

  Mer spesifikt adresserer jeg Eivinds ønske om
  å tvinge mennesker til å gjennomgå førstegangs-
  tjeneste, til tross for at veldig mange av disse
  mennesker ikke vil. Det gjør Eivind til psykopat
  efter definisjonen.

  En psykopat er en som mener det er rett å skade
  et annet menneske imot dets vilje, når dette
  mennesket selv ikke har vært andre til skade.
  Eivind mener det er rett å skade et annet
  menneske imot dets vilje, trass det ikke har vært
  andre til skade. Således er Eivind en psykopat.

  Med skade menes all form for tvang som enten i
  fysisk, åndelig eller økonomisk forstand
  påvirker et menneske imot dets vilje hvor dette
  er gjort uten samtykke, og uten at den som
  rammes rammes først har rammet andre med
  tilsvarende, bare begrenset av andre individers
  rett til ikke ikke å bli tvunget.

  Jeg har god erfaring med psykopater og vet at
  de aldri slutter å bedrive psykopati, og derfor
  er det jeg håper at disse skal bli utryddet.
  Dette mener jeg er etisk forsvarlig fordi et
  menneske som ikke klarer å la være å tvinge
  andre uskyldige mennesker, fortjener ikke å leve.
  Det bygger på at deres forsvar av tvang er
  etisk uholdbart da det ikke kan gjennomføres som
  en generell rettighet, uten å lede direkte til
  selvmotsigelse. Eksempelvis: gitt at tvang er en
  absolutt rettighet som alle skal kunne ta ibruk,
  også imot ikke-tvingere; gitt individene Per og
  Pål, hvor Pål benytter seg av sin rett til
  å tvinge, der han benytter ytterste grad av tvang,
  hvor han tar livet av Per. Han har da ikke bare
  hindret Pers rett til å utøve den rettighet han
  var lovet, men demonstrert at tvang som prinsipp
  ikke er holdbart etisk system, med eneste unntak
  når det utøves i selvforsvar. Med selvforsvar menes
  å benytte alle nødvendige midler (i symetrisk
  forstand) for å hindre andre å ramme seg med tvang.

  Oppsummering og konklusjon:

  Den absolutt eneste måte som Eivind kan fri seg
  fra min psykopatstempling er ved å forandre sine
  meninger. (hvilket jeg erfaringsmessig vet nesten
  aldri skjer med psykopater) Hvis Eivind forandrer
  sine meninger så vil jeg øyeblikkelig slutte å kalle
  ham for psykopat. Jeg vil ikke engang bære nag til
  ham for at han tidligre har forfektet psykopati.
  Han er altså ikke lenger min fiende hvis dette
  krav oppfylles. Hvis han derimot fortsetter
  å forsvare tvang av uskyldige, skal jeg med min
  retorikk forfølge ham og stemple ham med hans
  rette navn: PSYKOPAT! i alle forum jeg selv
  frekventerer. Dette gjelder naturligvis ikke
  kun Eivind, men alle mennesker som forsvarer
  tvang av uskyldige.
  Dette vil være gjendende vilkårsløst hva norske
  lover tillater meg. Gitt at jeg efter loven
  ikke har rett til å kalle Eivind ved hans rette
  navn, så føler jeg meg ikke forpliktet til
  å følge loven. Jeg gir derfor blaffen i loven.
  Jeg føler meg slett ikke sikker på at jeg vil
  vinne en evt. sak i retten. Det er meget mulig
  at loven i praktisk bruk nekter meg å kalle
  andre for psykopat, med referanse til paragrafen
  som sier man ikke har tillatelse til å vanære
  andre mennesker. Hvorvidt retten vil vektlegge
  retten til å skrive sannhet sterkere enn retten
  til ikke å bli vanæret er høyst usikkert da
  min bruk av «psykopati» faktisk omfatter ca. 99%
  av den norske befolkning. Det er altså ca. 99%
  av den norske befolkning som forsvarer bruk av
  tvang imot uskyldige. Eksempelvis: tvinge folk
  til å gi penger til staten. Derfor kan det være
  at retten faktisk vil ta ibruk paragrafen som
  jeg liker å kalle «Folkefiendeparagrafen» for
  å få meg dømt. Typisk vil bot á kroner NOK 10K
  være aktuelt. (Jeg kunne referere til flere
  lignende saker) Jeg kommer selvfølgelig ikke
  til å godta en slik bot, men vil bruke en slik
  domsavsigelse for ALT den er verdt, jeg lover.

  Eivind, du er en psykopat. Hvis du klarer
  å forandre på dette skal du vite det står stor
  respekt av dette.

 14. Eivind Knudsen | 15. juni 2006 kl 12.16

  Kjære Chris Joy!
  Ditt siste innlegg var etter min mening både velformulert og saklig. Det var også skrevet i en langt vennligere og mer forsonende form enn dine siste innlegg. Innleggene dine inneholder klare definisjoner av hva du mener er psykopati. Disse definisjoner er ikke i tråd med de medisinske eller almene definisjoner av begrepet.
  Ikke desto mindre mener jeg at dine klargjøringer godtgjør på en for meg tilstrekkelig måte at du ikke har ønsket å karakterisere meg som psykopat i ordets medisinske og almene forstand.
  Jeg har derfor kommet til at dette ikke vil være gjenstand for ytterligere forfølgelse fra min side. Dette skyldes tre forhold.
  1 Det faktum at det ikke foreligger noe straffbart forhold efter min mening.
  2 Hensynet til ytringsfriheten, som jeg mener må stå meget sterkt.
  3 En viss fascinasjon for din argumentasjonsrekke, tross alt.
  Alt er således i den skjønneste orden fra min side. Jeg ser frem til ytterligere diskusjoner med deg, på denne og andre hjemmesider.
  Med hensyn til verneplikten så er ikke mitt standpunkt uforanderlig. Jeg er villig til å lytte til et hvert argument, fremmet for å overbise meg om det uheldige med denne og andre tvangsordninger.

 15. Chris Joy | 15. juni 2006 kl 14.14

  >Ditt siste innlegg var etter min mening både
  >velformulert og saklig. Det var også skrevet
  >i en langt vennligere og mer forsonende form
  >enn dine siste innlegg. Innleggene dine
  >inneholder klare definisjoner av hva du mener
  >er psykopati. Disse definisjoner er ikke i
  >tråd med de medisinske eller almene
  >definisjoner av begrepet.

  Joda, det er de. Du har ikke greie på hva du
  snakker om.

  >Ikke desto mindre mener jeg at dine
  >klargjøringer godtgjør på en for meg
  >tilstrekkelig måte at du ikke har ønsket
  >å karakterisere meg som psykopat i ordets
  >medisinske og almene forstand.

  Joda, det er akkurat hva jeg har ønsket,
  med det eneste unntak i at jeg ikke innbiller
  meg at det er mulig å være syk på sitt sinn,
  slik som skrullingene i medisinen tror.
  Du er psykopat fra et presist ønske om å være
  det. Aktså, din ondskap er velkalkulert.

  >Jeg har derfor kommet til at dette ikke vil
  >være gjenstand for ytterligere forfølgelse
  >fra min side. Dette skyldes tre forhold.
  >
  >1 Det faktum at det ikke foreligger noe
  >straffbart forhold efter min mening.
  >

  Dette er et tvilstilfelle, og det er høyst
  uvisst hva en rett vil si om saken.

  >2 Hensynet til ytringsfriheten, som jeg
  >mener må stå meget sterkt.

  Du skal bare gi faen i å late som du har noe
  som helst frihetsideal, du som ikke engang
  klarer å la være å tvinge uskyldige mennesker,
  din psykopate feige dumme faen!

 • Dagens sitat

  Morality is always the product of terror; its chains and strait-waistcoats are fashioned by those who dare not trust others, because they dare not trust themselves, to walk in liberty.

  — Aldous Huxley
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter