Ja til demokrati

av | 19. juni 2006 kl. 16.28 | 11 kommentarer

Venstre fortsetter tradisjonen med å utvikle demokratiet. Derfor kommer forslaget om at 16-åringene skal få stemmerett. Et forslag som er begrunnet enkelt, men godt.

Partiet begrunner standpunktet godt. Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig. Ungdom som må betale skatt og kan bli satt i fengsel, bør også gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha i landet, skriver Venstre på sin hjemmeside.

Nå har kommunene minimalt å si på eksemplene som Venstre gir på forslaget, men retorikken er god. Selvsagt bør 16-åringene kunne påvirke systemet gjennom deltakelse i valg. Det blir en selvmotsigelse å være voksen nok til å være foreldre, men ikke gammel nok til å stemme ved kommune – eller stortingsvalget.

Stemmerett for 16-åringer har vært en sak det har vært et fokus på i flere år. Sist ute var mindretallet i lokaldemokratikommisjonen, som leverte sin utredning til regjeringen 4. april i år. Der gikk Venstre og SV inn for at stemmerettsalderen bør bli satt til 16 år ved lokalvalg. Det er på tide at Venstre får gehør for sitt syn.


Kommentarer

 1. Morten | 19. juni 2006 kl 17.08

  Venstre ønsker bare å senke stemmerettsalderen til 16 år ved lokalvalg, og ikke ved det viktigste valget, nemlig stortingsvalget.

 2. Simon | 19. juni 2006 kl 19.36

  Stemmerett bør være forbeholdt voksne folk. Hvilke indikasjoner finnes på at 16-åringer (flest) er voksne ?
  Jeg vil si ingen. For 50 år siden var 16-åringer like voksne som 26-åringer idag. Not any more.

 3. Bigboyen | 19. juni 2006 kl 21.37

  Det må du få mene Simon, men er det riktig at barn kan bli satt i fengsel? eller er det riktig at barn må betale skatt? Eller være foreldre?

  Jeg mener det bør være en aldersgrense for alt.

 4. Bjørn Magne Solvik | 19. juni 2006 kl 23.46

  Simon, enten må stemmerettsalderen ned eller så må den seksuelle lavalderen opp pluss en rekke andre samfunnsendringer. Dagens 18-årsgrense for å stemme, eller det året en fyller 18, er en selvmotsigelse. Det er umulig for meg å forsvare at 16-åringer skal kunne bli mamma eller pappa, men ikke være gammel nok til å bestemme om de vil stemme Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, Det Liberale Folkepartiet, Fremskrittspartiet eller noen andre parti. Er du gammel nok til å bestemme over andre liv gjennom egne barn, bør du også være gammel nok til å få politisk innflytelse/makt.

  Konsekvensene med å øke den seksuelle lavalderen og øvrige endringer er for stor. Derfor er det en naturlig konsekvens å senke stemmerettsalderen. Det er unaturlig at en 16-åring må betale skatt, dersom han/hun tjener over en viss sum, uten å kunne være med på å påvirke hva skattepengene skal brukes til.

  Alternativet er å sette myndighetsgrensen, da mener jeg en virkelig myndighetsalder, på 18, 20 eller 22 år med de konsekvensene dette medfører. Dagens system er blodig urettferdig.

  For egen regning må jeg legge til at jeg synes ikke det skal være to forskjellige grenser på kommune – og stortingsvalg. Kan 16-åringer stemme i lokalvalg, må de også kunne gjøre dette i stortingsvalg ettersom det er sentrale myndigheter som bestemmer kursen i de fleste saker.

  Modenhet?
  Jeg mener mange er moden nok for å bruke stemmeretten før dagens 18-årsgrense. Den politiske debatten i mange ungdomsorganisasjoner kan være et bevis for dette. De yngre er ofte langt mer bevist og politisk korrekt enn sine moderorganisasjoner. Politikken til Unge Høyre er langt mer å foretrekke enn den politikken Høyre står for.

  De som ikke kan ta dette ansvaret med en alder av 16 år og 10 måneder er neppe i stand ett år senere slik dagens lov tillatter.

 5. John Glærum-Gaupseth | 20. juni 2006 kl 00.24

  Siden når ble det en sammenheng mellom noe så tragisk som at unger på 16 år blir foreldre og retten til å stemme?

 6. Arild Holta | 20. juni 2006 kl 07.47

  Det er ikke tragisk at 16-åringer blir foreldre. Det er naturlig. Holdningene John Glærum-Gaupseth kommer med er noe av det sykeste i vår kultur.

  Ingen ting er mer naturlig enn å få barn.

  På ingen andre områder lever mennesker seg mer ut enn i det å få barn.

  At de kan trenge en støttende foreldregenerasjon til barnevakter, noe penger, kunnskap og råd, er en annen sak.

  Barn er naturlig. Kjønnsmodne får barn om de lever naturlig. Det er ingen feil i skapelsen eller evolusjonen som gjør at 16-åringer er kjønnsmodne.

  Derimot har ofte kulturer veldig mange feil og mangler. I vår kultur har vi barnevernet som ofte rituelt stikker av med tenåringenes barn i stedet for å hjelpe. Slik gir de tenåringen en psykisk knekk for livet uten å kunne tilby noe bedre selv for barnet.

 7. Eivind Knudsen | 20. juni 2006 kl 14.34

  Jeg må si meg enig med Simon, fullt og helt. Argumentet om skatt er irrelevant. Dersom en 10-årings foreldre dør, vil 10-åringen, ved verge, måtte betale arveavgift til staten. Er dødsskatten 10-åringen må betale et godt argument for å gi ham stemmerett?
  Etter min mening bør vi ha samme myndighetsalder som i 1814, nemlig 25 år. Jo modnere velgerne er, jo tryggere bør en kunne være på at stemmegivningen skjer etter moden overveielse, og ikke fordi man flokker seg om populistiske hylere. Det er nok en grunn til at særlig SV støtter opp om så ung stemmerettsalder som mulig. «Ja til fint, nei til teit,» er et budskap som er lett å sluke for 16-åringer.
  Der finnes også andre områder hvor grensen er satt til over 18. Hva sies f.eks. om lovkravet om høyesterettsdommeres fylte 30 år?
  Men jeg er enig i at man bør ha èn myndighetsalder; der en både kan stemme, bli foreldre, kjøpe cognac på polet osv. For hva slags samfunn ønsker vi egentlig? Er det viktigste at flest mulig ffår anledning til å styre, eller ønsker vi et samfunn som styres mest mulig. Med best mulig mener jeg her ved moden overveielse. Jeg mener vi bør ha det siste, og gjentar mitt ønske om 25 års myndighetsalder.
  Dersom politikerne senere hen gir avkall på å styre over så mange av livets områder, kan vi evt. vurdere å sette myndighetsalderen ned.

 8. John Glærum-Gaupseth | 21. juni 2006 kl 09.08

  Ja Hr. Holta, det er naturlig å få barn, men det er ikke bra hverken for den 16-åringen som får barn eller barnet vedkommende får, slik majoriteten av 16-åringer er. De er nemlig barn selv ennå, tiltross for at de er over den seksuelle lavalder.
  De aller aller fleste 16-åringer er for umodne til å få barn.

 9. coz | 21. juni 2006 kl 11.03

  til Eivind; de partiene som gjorde det best ved forrige skolevalg var FrP og AP.

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/valg2005/article1110014.ece

 10. Eivind Knudsen | 21. juni 2006 kl 15.42

  Jeg tviler ikke på at AP og FRP gjorde det best ved fjorårets skolevalg, men egentlig beviser ikke det noe som helst. Arbeiderpartiets valgkamp var etter min mening ei salig røre av vensrepopulistisk tingeltangel og nærmest jantistisk misunnelsesretorikk, ispedd munnhell som «velferd», «fellesskap» og «sol’daritet» – uttalt med Hedmark-L. Ikke rart at mange 16-åringer – eller andre for den saks skyld – følte seg tiltrukket av at «de rike» (de som har mer enn dem selv) skulle betale mer skatt. Det var «ja til bra, nei til teit» på melodien «Seiren følger våre faner».
  Hva Fremskrittspartiet angikk fløt de på en anti Bondevik-bølge, som nok tiltalte mange.
  Og så må jeg få komme med et oppriktig ment ønske om god bedring til Chris Joy.

 11. Eivind Knudsen | 22. juni 2006 kl 18.38

  Er ikke det også et spørsmål om den såkalte avslørerens mentale habitus?

 • Dagens sitat

  After all is said and done, a lot more is usually said than done.

  — Unknown
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter