Kollektiv ledelse i FRIdemokratene

av | 9. oktober 2006 kl. 10.33 | 4 kommentarer

Årsmøtet i FRIdemokratene ble avholdt lørdag 07.oktober. Forslaget til Bent Johan Mosfjell ble vedtatt av årsmøtet. Dermed ble det ikke valgt ordinært sentralstyre for 2007.

Sverre Berg (valgt 2003) ble dermed FRIdemokratenes siste ordinære leder.

FRIdemokratenes tidligere ledere
Den første lederen var daværende stortingsgrepresentant Ellen Christine Christiansen. Hun ble avløst av Jon Henrik Gilhuus (som satt som representant i Buskerud fylkesting, innvalgt for Buskerud Frie Fylkesliste). Han ble efterfulgt av Heidi Nordby Lunde. Efter henne var Bent Johan Mosfjell leder. I hans periode ble Liberaleren startet opp. Han har på mange måter vært en drivende kraft både i FRIdemokratene og FRIstud i alle år. Mosfjell ble avløst av Kristian Norheim, som nå er rådgiver for FrP på Stortinget. I 2000 ble Hans Jørgen Lysglimt den første lederen for FRIdemokratene uten bakgrunn fra FrP/FpU fra tiden før Dolkesjø-splittelsen i 1994. I 2003 ble altså Sverre Berg valgt, og han har vært leder helt til helgens årsmøte.

Frihetsprisen
Ved FRIdemokratenes femårsjubileum i 1999 ble Frihetsprisen innstiftet, og tildelt tidligere direktør for Konkurransetilsynet, Egil Bakke. I 2001 ble prisen tildelt mangeårig redaktør i Farmand, Ole Jacob Hoff. Ved FRIdemokratenes tiårsjubileum i 2004 fikk Jan Arild Snoen prisen. Han er skribent og forfatter (blant annet av en uautorisert biografi om Carl I. Hagen).

Vi takker det siste sentralstyret for innsatsen!
FRIdemokratenes siste sentralstyre bestod av Sverre Berg (leder), Hårek Hansen (nestleder – som også er leder av styret i Bauta Bøker), og Camilla Kokkersvold som sentralstyremedlem. Vi takker dem for innsatsen!

Liberaleren og Bauta bøker skal leve videre!
Siste avsnitt i det vedtatte forslaget til Bent Johan Mosfjell var:

«Årsmøtet setter ned en arbeidsgruppe/styre som skal forberede oppløsingen av FRIdemokratene og utarbeide forslag til nye driftformer for FRIdemokratenes ulike deler. Disse skal vedtas på et ekstraordinært årsmøte. Forslagene sendes ut sammen med innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet som innkalles i tråd med FRIdemokratenes vedtekter.»

Årsmøtet valgte arbeidsgruppe
i tråd med dette forslaget. Den består av lederen i FRIstud Rune Pedersen, lederen i styret for Bauta Bøker Hårek Hansen, Liberalerens redaktør Per Aage Pleym Christensen, samt forslagsstiller og initiativtager til denne prosessen, Bent Johan Mosfjell.

Det er opp til denne arbeidsgruppen å finne frem til hvordan Liberaleren og Bauta Bøker skal drives videre, slik at den liberale kapitalen og levedyktige arven efter FRidemokratene sikres for fremtiden.


Kommentarer

 1. VamPus | 9. oktober 2006 kl 14.05

  Kankje gruppen også bør vurdere at Liberaleren og Bauta samarbeider om en høstkonferanse i året for å holde de gamle troppene samlet? Tror fortsatt at dette nettverket kan være interessant, men ikke som organisasjon uten mål og mening. Fysiske møteplasser er fortsatt viktige…

 2. Eivind Knudsen | 9. oktober 2006 kl 14.13

  Betyr dette at det ikke lenger vil finnes noe liberalistisk parti, som stiller til valg, i Norge? I så fall virker det hele noe overilet på meg.
  Det er å håpe at det kommer i stand et liberalistparti i Norge. Dette kan kanskje gjøres av Fremskrittsparti, men der er jeg usikker. Flere FRP’ere agerer jo som rene statssosialister når vinden blåser den veien.

 3. Pleym | 9. oktober 2006 kl 14.27

  Til VamPus: FRIdemokratene har både mål og mening, som det fremgår av hjemmesiden. FRIs utadrettede virksomhet er Liberaleren, Bauta og FRIstud.

  FRIdemokratene er ment å være et organisatorisk samlingspunkt for liberalister, uavhengig av deres eventuelle partipolitiske ståsted. Både årsmøtet, Høstkonferansen og grøtfesten, samt FRIstuds samlinger og bokmøter hos Bauta er mulige møteplasser. Hva som skjer med møteplassene fremover, er blant de tingene arbeidsgruppen skal ta stilling til.

  Til Eivind: FRIdemokratene stiller ikke til valg. DLF er et liberalistisk parti som stiller til valg, og FrP pretenderer å være et liberalistisk parti. For enkelte av oss er ingen av dem noe attraktivt alternativ.

 4. Pleym | 9. oktober 2006 kl 14.38

  FRIdemokratenes to formål, slik de er uttrykt på hjemmesiden:

  Organisatorisk samlingspunkt for alle norske liberalister: Å samle norske liberalister i én organisasjon, basert på individuelt medlemskap. Det spiller ingen rolle hvilket parti du er medlem av/ aktiv i, eller om du jobber for liberalismen utenfor partiene. Gjennom FRIdemokratene kan du delta i et partipolitisk uavhengig nettverk.

  Idéspredning: Å utbre liberalismens ideer i Norge. Dette gjør FRIdemokratene på 3 måter: gjennom internettavisen Liberaleren, internettbokutsalget Bauta Bøker og studentorganisasjonen FRIstud.

 • Dagens sitat

  My opinions may have changed, but not the fact that I am right.

  — Ashleigh Brilliant
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter