Nok en tilbakebetaling fra regjeringen

av | 24. oktober 2006 kl. 11.48 | 1 kommentar

til Fagbevegelsen. Nå skal omstilling i kommunene foregå på de ansattes premisser. Kommunalminister Åslaug Haga mener at det vil stanse iveren efter å privatisere og konkurranseutsette kommunale tjenester. Et ideologisk valg.

I går inngikk tre departementer og Kommunenes Sentralforbund (KS) avtale med Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio, Akademikeren for utvikling av kvalitet i kommunesektoren. Dette skriver Nationen, under overskriften «Avtale om mer offentlig kvalitet».

Ved å samarbeide med de ansatte om omstilling, kan kommunene la være å benytte seg av innleiede konsulenter, tror Haga. Og det har hun sikkert rett i. Om det fører til lavere sykefravær og bedre kvalitet på offentlige tjenester, er vi mer i tvil om.

Det er nemlig en rekke hensyn å ta når man skal utvikle tjenester. Kundene (eller innbyggerne, som Haga ville sagt – fordi det handler om kommunale tjenester) skal ha best mulig kvalitet – til lavest mulig pris. Mener Liberaleren. Men mener Åslaug Haga dette?

Vi tviler. For noe av poenget med konkurranseutsetting er at det blir konkurranse om hvilken pris en vare eller tjeneste skal leveres til. Det er de som utlyser anbudskonkurransen som bestemmer kriteriene. Det er ikke slik at private tilbydere stripper tjenesten for alt annet enn det mest nødvendige – for å få ned prisen. Man må jo forholde seg til kriteriene for anbudet.

Når Haga ønsker å unngå konkurranseutsetting, betyr det at hun gir slipp på et virkemiddel for å finne den reelle prisen på tjenestene. Men de som skal betale, altså skattebetalerne, bør være interessert i prisen. Det er man jo når det gjelder andre tjenester enn vann, vei, kloakk og søppeltømming.

La det være liten tvil om at når Haga vil unngå konkurranseutsetting, så er det et ideologisk valg. Hun ønsker ikke å benytte seg av virkemiddelet. Det ligger en overbevisning bak; om at det er offentlige ansatte som skal utføre en rekke såkalte velferdsoppgaver i samfunnet. Og samtidig at prisen ikke er så viktig.

Konsekvensen for oss som både betaler og bruker tjenestene er alvorlig: Ikke vet vi om vi får den beste tjenesten, ikke vet vi om vi får den beste tjenesten til lavest mulig pris. Ikke vet vi om det vi betaler er det tjenesten faktisk koster. For det er ingen mulighet til reell prisfastsetting. Bør vi egentlig finne oss i slikt?

Fagbevegelsens organisasjoner (nevnt over) jubler ifølge Nationen over avtalen. Ikke så rart. De slipper den konkurransesituasjonen de fleste andre er i. Fagbevegelsen får igjen valuta for de pengene de brukte på valgkampen ifjor – til fordel for Ap, SV og SP.

Vi andre lurer på om vi får valuta for de skattepengene vi betaler.

Muligheten for å få svar er Haga iferd med å avskaffe. Hvis du vil vite svaret er det viktig å tenke igjennom hvem du skal stemme på ved valget neste år. For regjeringspartiene har oppfordret sine lokale og regionale partifeller til å samarbeide med hverandre ved konstitueringen av kommunestyrer og fylkesting efter valget.

Hvis du vil sette grenser for politikk, beholde valgfriheten, og samtidig sørge for at de folkevalgte bruker effektive virkemidler for å finne reell pris på tjenestene de tilbyr, bør du unngå regjeringspartiene Ap, SV og SP.

Det handler om avdemokratisering av offentlige tjenester.


Kommentarer

 1. FløtePus | 25. oktober 2006 kl 10.57

  Haga uttalte seg på TV2-nyhetene mandag om dette spørsmålet. Hun ble da spurt av journalisten om dette var «takk for pengene» til fagbevegelsen. Hun uttalte da: «Senterpartiet mottok ikke ei eineste krone fra noen i valgkampen». Altså: en bevisst, utilslørt, forsettlig, skurk- og slyngelaktig løgn fra ansvarlig statsråd. Lurer å om Haga kjenner Grunnlovens §§30 og 86, og Ansvarlighetslovens §11.
  Dette er andre gang på fire dager at Regjeringen velger omsonste ideologiske kjepphester fremfor en politikk som er til landets beste. Fredag kunne NRK avsløre at det er 1.500 fler i sykehuskø nå enn da Valla-regjeringen overtok, samtidig som ventetiden er økt med 3 dager fra 67 til 70. Dette skyldes at Vallas adjutanter i regjeringskvartalet nå lenger ikke vil kjøpe tjenester fra private sykehus. Situasjonen er altså den noe pussige at private sykehus har ledig kapasitet, folk står i kø, men regjeringen vil ikke kjøpe tjenestene. Dette vil kun hjelpe de rike, fordi de kan kjøpe seg forbi køen uansett, og kjøpe de sykehusplasser det offentlige kunne ha kjøpt og hjulpet vanlige folk.
  Dette blir faktisk også innrømmet av statssekretær Libakk i helsedepartementet. Hvor vidt den samme Libakk er en fjern etterkommer etter den trekkspilleren Christian Libakk som i 1915 komponerte «Kirurgmarsjen» er ukjent, men sikkert er det i alle fall at «vår» Libakk blåser en lang marsj i folks helse, og er mer opptatt av sitt sosialistisk-ideologiske hjernespinn.

 • Dagens sitat

  The argument for liberty is not an argument against organization, which is one of the most powerful tools human reason can employ, but an argument against all exclusive, privileged, monopolistic organization, against the use of coercion to prevent others from doing better.

  — F.A. Hayek
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter