Hvem skal sove i din seng?

av | 4. januar 2007 kl. 22.28 | 23 kommentarer

Hotellkjeden Scandic nekter en kubansk delegasjon å bo på sine hoteller. Det må kjeden ha lov til, på samme måte som at du må kunne bestemme hvem som skal overnatte i din leilighet.

Hotellkjeden Scandic ble i fjor kjøpt opp av Hilton, som på grunn av den amerikanske boikotten av Cuba ikke ønsker gjester fra landet på sine hoteller. En kubansk delegasjon som skal delta på en reiselivsmesse i Norge er dermed nektet opphold på Hotell Scandic Edderkoppen, der delegasjonen har bodd flere år på rad.

Dette liker norske myndigheter og kvasi-myndigheter dårlig, i tur og orden har Antirasistisk senter, UD og LO Oslo reagert i dag. UD mener at Scandics oppførsel er ulovlig, LO ber regjeringen nekte selskaper som Scandic å drive næringsvirksomhet i Norge, og Antirasistisk senter har gått til politianmeldelse.

Jeg vet ikke hva LO reagerer mest mot, at deres kubanske venner (for eller mot Castro?) er nektet opphold eller at en amerikansk bedrift kan «overkjøre» den norske regjeringen på denne måten.

For liberalister er spørsmålet selvsagt enkelt, enhver hotelleier må selv bestemme hvem som skal få overnatte på hans eller hennes hotell, uavhengig av om eieren er amerikansk eller norsk. Dette på samme måte som at du og jeg må få bestemme hvem som skal få overnatte i våre hus og leiligheter.

De som måtte mislike at kubanske gjester ikke får overnatte på Scandic får heller boikotte kjeden, arrangere demonstrasjoner utenfor hotellene, skrive lange og kjedelige brev til ledelsen og opprette websider med informasjon om hvorfor de mener dette er galt. Så blir det opp til ledelsen i kjeden å eventuelt endre sin holdning.

Dette er den liberalistiske holdningen. Den sosialistiske holdningen er selvsagt at staten må bruke sitt voldsmonopol på å tvinge hotellkjedene til å åpne sine dører og re opp sine senger.

Ville de kubanske gjestene sovet godt dersom de visste at hotellets ledelse satt i fengsel fordi de foretrakk at kubanerne overnattet på et annet hotell?


Kommentarer

 1. Trond | 4. januar 2007 kl 23.16

  Scandic er i sin fulle rett til å nekte hvem de vil å sove på hotellet sitt så lenge ikke begrunnelsen for eksempel er at de som nektes har en gitt nasjonalitet. Sånn er norsk lov for øyeblikket.

  Du kan gjerne være imot denne lovgivningen og arbeide for å få den endret, men du kan ikke hevde at Scandic er i sin fulle rett når de bryter gjeldende norsk lov.

  Hvorvidt det er fornuftig eller ikke å boikotte Cuba er totalt irrelevant i denne sammenhengen.

 2. Per | 5. januar 2007 kl 00.53

  Jo, han kan hevde at de er i sin fulle rett, fordi noe kan være moralsk rett selv om det er i strid med gjeldende lov.

 3. Stig Hess | 5. januar 2007 kl 05.00

  Nå er de vel ikke nektet adgang fordi de er av en gitt nasjonalitet, men fordi de er representanter for diktaturet på Cuba. Straffeloven §349a skulle derfor ikke være brutt i dette tilfellet.

 4. Henrik Lunde | 5. januar 2007 kl 09.47

  Det er forskjell på hva man gjør i næringsvirksomhet og hva man gjør i sitt private hjem. Lovverk må vi forholde oss til alle sammen uansett. Men litt pussig at dere ikke kan snu dere rundt å se saken fra de cubanske individers synsvinkel – hva slags inngrep er dette i deres frihet? Det blir jo enda mer paradoksalt når dette handler om en reiselivsmesse – som skal bidra til økt reising i hele vår vidunderlige frie verden. Mener ikke Liberalen at min daglige dose frihet også skal omfatte å kunne bo der jeg har lyst uten å måtte oppleve å bli utestengt pga. mitt pass? Norske gjester nektes hotellsenger i USA pga hvalfangst – ville det medført jublende støtte fra dere? Bør cubanere nektes å kjøpe CocaCola på Rimi også?

 5. Bent Johan Mosfjell | 5. januar 2007 kl 10.02

  Jeg har to poenger til Henrik. Det første er ganske enkelt at mennesker og firmaer må få lov til å utestenge f.eks. cubanere, det betyr imidlertid ikke at det er lurt å gjøre det. En åpen verden er viktig for å utbre de liberale verdier. Statlig boikott og restriksjoner er derimot noe helt annet, det bør selvsagt ikke være tillatt, slik sett er de amerikanske myndigheters restriksjoner i forhold til cuba selvsagt feil.

  For det andre er det få ting som skremmer meg så mye som mennesker som mener at «Lovverk må vi forholde oss til alle sammen uansett.» La meg illustrere det med et demokratisk valgt regime, Hitlers Tyskland. Ville du sendte dine jødiske naboer til gasskamrene? Undersøkelser viser at det ikke var fæle sadistister som gasset jøder, det var vanlige tyske familiefedre som bare gjorde jobben sin og fulgte lovverket.

  Mennesker har et individuelt ansvar for å vurdere lovers moralske legitimitet.

  Dessuten: Eksisterende lovverk er fullstendig irrelevant i forhold til spørsmålet om hvordan lover bør være. Liberaleren mener at Norges lover på en rekke områder er kriminelle i den forstand at de krenker individers rettigheter og legitimerer overgrep mot uskyldige mennesker.

 6. b | 5. januar 2007 kl 11.12

  «Dessuten: Eksisterende lovverk er fullstendig irrelevant i forhold til spørsmålet om hvordan lover bør være. Liberaleren mener at Norges lover på en rekke områder er kriminelle i den forstand at de krenker individers rettigheter og legitimerer overgrep mot uskyldige mennesker.»

  Men i dette tilfelle virker det som om en amerikansk uliberal lov overstyrer en norsk uliberal lov. Hotelleieren får tydeligvis ikke lov til å bestemme uansett. Er det ikke da bedre at norsk lov følges i Norge istedet for en amerikansk?

  Og på en annen side: er det ikke bedre å tvinge noen til å være urasistiske enn å tvinge noen til å være rasistiske? Det beste hadde selvsagt vært fraværet av tvang, men i dette tilfelle MÅ man velge mellom to onder. Hvis Norge ikke handler, vil den amerikanske loven være gjelde.

 7. Magnus Olafsen | 5. januar 2007 kl 11.13

  Cuba bør boikottes på alle vis helt til de innfører demokrati og fri markedsøkonomi. Kommunistregimet nekter innbyggerne de mest elementære menneskerettigheter og dissidenter blir idømt lange fengselsstraffer. Les Torgrim Eggens roman Hermanas. Da vil du få et innblikk i hvordan det er å leve på Cuba, og livet der er langt unna det sosialistiske paradiset som SVere elsker å fremstille det som. For meg er det en gåte at stortingsrepresentanter fra dette partiet hvert år nominerer Castro til Nobels fredspris.

 8. Henrik Lunde | 5. januar 2007 kl 11.22

  til Bent Mosfjell som skriver «Jeg har to poenger til Henrik. Det første er ganske enkelt at mennesker og firmaer må få lov til å utestenge f.eks. cubanere, det betyr imidlertid ikke at det er lurt å gjøre det. En åpen verden er viktig for å utbre de liberale verdier. Statlig boikott og restriksjoner er derimot noe helt annet, det bør selvsagt ikke være tillatt, slik sett er de amerikanske myndigheters restriksjoner i forhold til cuba selvsagt feil.»
  Nei jeg ville ikke sendt mine jødiske naboer til gasskamre, men jeg måtte FORHOLDT meg til de konsekvenser som da ville komme.
  Lovverk som krenker individers rettigheter og legitmerer overgrep er du mot. Utmerket. Men hva med lover som beskytter individers rettigheter og skal hindre overgrep – slik som straffelovens §349a? Her er det rett-mot-rett. Hotellets rett til å diskriminere mot individets rett til å slippe å bli diskriminert. Du og jeg velger hvert vårt ståsted. Jeg står på de cubanske individenes side og du står på hotellkjedens.

  En åpen verden er viktig – men samtidig er det helt i orden at vi stenger hoteller på bakgrunn av nasjonalitet eller rase? Frihet for hvem?

  Du forholder deg også til lovverk. OM du velger å FØLGE loven er noe annet, men forholde deg må du uansett. Velger du – eller et hotell – å bryte loven så kommer det konsekvenser.

 9. Bent Johan Mosfjell | 5. januar 2007 kl 12.20

  Til Henrik: Da misforstod jeg hva du mente med «Forholde seg til». Med din presisering, er jeg nok enig, jeg må forholde seg til en pøbel med et balltre i en bakgate som truer meg, uten at det ligger noe moralsk autoritet i hans balltre.

  Vi er nok uansett uenige om diskriminering. Menneskers rett fritt til å velge impliserer med nødvendighet rett til å velge egne kriterier og legitimerer sådan også retten til å diskriminere.

  Frihet må være for alle. Er således tilhenger av enhver cubaners rett til å komme til Norge og besøke landet eller bosette seg her.

 10. Henrik Lunde | 5. januar 2007 kl 14.09

  Til Bent Mosfjell.
  Vi skal ikke holde på i årevis med dette, men denne saken er vel rett mot rett. Du mener altså at det er en del av friheten til individ A å kunne begå overgrep eller diskriminere individ B. «Retten til å diskriminere» – pussig å høre dette var en liberaler. Rett mot rett – du står på Hilton-kjedens rett til å diskriminere individer og jeg står på individenes rett til å leve sitt liv i frihet uten diskriminering. vi får la det bli med det, men jeg må innrømme at jeg har problemer med å skjønne logikken her.

 11. Erik Sandal | 5. januar 2007 kl 17.45

  De omtalte cubanere er ikke enkeltstående individer på ferie/messereise, men representanter for Castros cubanske utgave av rød-fascismen.

  Den eneste grunnen til at dette er blitt en sak skyldes at Cuba er en av venstresidens kjæledegger.
  Forøvrig har Bent Johan på en presis måte artikulert liberale synspunkter på sp. om boikott.

 12. Per | 5. januar 2007 kl 18.04

  Henrik Lunde skivebommer fullstendig idet han snur saken på hodet. Du har ingen «rett» til å oppholde deg på annen manns eiendom mot eiers vilje. Jeg har derimot rett til å nekte deg å komme inn i mitt hus. Du har ikke «frihet» til å kunne kreve å komme inn i mitt hus. Så enkel er faktisk saken for en liberalist. Du kan gjerne kalle dette «diskriminering», jeg synes et mer passende ord å bruke er eiendomsrett. Eiendomsretten bør gjelde enten vi snakker om eiendom som er eid av private enkeltpersoner eller av firmaer, her er det ingen prinsipiell forskjell.

  Og til «b»: Det er da vel ikke slik at amerikansk lov gjelder i Norge?? Ergo er det hotellkjeden selv som ikke ønsker cubanerne på sitt hotell. Og hotellkjeden er således i sin fulle moralske rett til selv å avgjøre hvem de ønsker å slippe inn på sin eiendom.

 13. Henrik Lunde | 5. januar 2007 kl 21.26

  Til Per.
  «annen manns eiendom»? Å drive et hotell er noe annet enn ens eget hjem – enten liberalere liker det eller ikke. Det er regler for næringsvirksomhet i dette landet som man må følge for å kunne drive. Det er greit at dere «liberalere» har ders prinsipper, men hva med å ha i alle fall en finger i nærheten av bakken? Hvis mattilsynet vil stenge en restaurant pga. rotter og bakterier så kan jeg godt stå å skrike «eiendomsrett» og «annen manns kjøkken» til jeg er fiolett, men det hjelper lite.

 14. Per | 6. januar 2007 kl 00.01

  Igjen sammenligner du epler og appelsiner. Hva har rotter og bakterier på et restaurantkjøkken å gjøre med hvorvidt en hotelleier selv skal bestemme hvem som skal få overnatte på hotellet eller ikke? Hvis jeg går på en restaurant for å spise er det en del av avtalen – en del av det jeg betaler for – at maten skal være tilberedt på en hygienisk forsvarlig måte. Hvis ikke restauranten etterkommer dette bryter de dette tillitsforholdet. Det vil være det samme som om det fyker støvdotter rundt på hotellrommet. I begge tilfellene får du ikke det du betaler for, og har dermed rett til å klage. Dette eksemplet har dermed ingenting med det som diskuteres i denne tråden å gjøre.

  Når det gjelder trådens emne argumenterer du ikke prinsipielt for hvorfor det skal være forskjell på om man snakker om et hotell eller et privat hjem, du bare skriver at det er «regler», osv. Vel, at det «er regler» er intet argument for at disse reglene skal være slik til evig tid, det må være en prinsipiell begrunnelse bak for hvordan regler skal utformes. Inntil du har andre argumenter enn at «det bare er slik» er det ikke noe poeng i å diskutere dette videre.

 15. Knut Stian Olsen | 6. januar 2007 kl 07.31

  Mener liberaleren at man også skal kunne nekte negere (eller hva det kalles i dag :)) også å bo på hotellet?

 16. Henrik Lunde | 6. januar 2007 kl 08.47

  Per: Hvis du ikke aksepterer at det er forskjell på et privat hjem og næringsvirksomhet så tror jeg vi stanser der. Jeg fortsetter å forsvare individets rett til å leve sitt liv uten å bli diskriminert, mens du insisterer på å forsvare utøvers rett til å diskriminere et individ på bakgrunn av faktorer individet ikke er herre over. Liberalt? Jeg tar liberalistenes holdning til etterretning og stopper min deltakelse her.

 17. Bent Johan Mosfjell | 6. januar 2007 kl 09.16

  Jeg har et par siste kommentarer knyttet til Henriks siste innlegg:

  1) Jeg jobber fra hjemmekontor, hvilket viser flyttende overganger mellom det private hjem og min næringsvirksomhet. Når går penger fra å være privat til å bli produksjonsmidler? Synet på forholdet mellom privat og offentlig er et vanskelig forhold, men et der liberalister foretrekker likebenhandling i stedet for et skille.

  2) Veien til helvete er brolagt med gode forsetter. Jeg tror de fleste liberalisters holdning er svært klar. Vi er kategorisk imot slik diskriminering, og jeg personlig merker meg hvem som driver med slikt og driver privat boikott av diskriminerende virksomheter.

  Dilemmaet er imidlertid i hvor stor grad liberale også skal være tolerante overfor de intolerante. Skillet er ikke alltid lett, men tommelfingerregelen er at et forbud vil krenke de intolerantes likeverdiges rett til å ha sine synspunkter og oppfatninger i fred. Lovverket bør ikke brukes til å endre folks holdninger. En grunn er at man da får en politisk kamp om kontroll istedenfor fredelig sameksistens.

  Debatten knyttet til diskriminering er kompleks, men nettopp i slike saker er det etter min oppfatning viktig å sette til side sine egne subjektive preferanser og kutte ned til kjernen. Og for meg er kjernen at hvert menneske selv må velge hvem de skal kunne omgås med, enten det er privat eller i offentlige sammenhenger. Deres motiver eller begrunnelser eller deres resultat er således noe jeg ikke har rett til å blande meg bort i.

  Jeg trenger ikke å like det de gjør, jeg trenger ikke å respektere det de gjør, men jeg må respektere deres RETT til å selv bestemme dette.

 18. doomguy | 6. januar 2007 kl 10.02

  og det hadde sikkert vært OK om hotellet hadde nektet alle afrikanere eller muslimer tilgang?

 19. andyq | 7. januar 2007 kl 12.21

  doomguy:

  Jeg vil tippe at det hadde vært hotellets undergang i så fall. De fleste, og i hvert fall liberalister, ville da unngått dette hotellet som pesten.

  Nå er det ganske langt mellom å nekte hele folkegrupper og religioner og å nekte offisielle handeldelegasjoner fra kommunistiske diktaturer.

  Scandic må betale for dette ved at færre fra de cubanske myndigheter og norske blodrøde tar inn på hotellet. Dette synes jeg er det mest rettferdige.

 20. Per | 7. januar 2007 kl 22.54

  Doomguy later til å tro at det ville være afrikanere eller muslimer som ville tape på at et hotell skulle nekte dem adgang.

  Selvsagt ville det ikke bli slik. Som andyq helt korrekt skriver, så ville de eneste som ville tape på dette være hotelleierne. En slik praksis ville ført til massiv boikott av dette hotellet fra store lag av befolkningen. Hotellet ville gått dundrende konkurs. Således er det ingen økonomi i å innføre en slik praksis.

  Også på dette området er det dermed slik at det er liberalismen og den frie markedsøkonomien som står for de beste løsningene.

 21. Amund Farberg | 8. januar 2007 kl 09.17

  Videre diskusjon med personer som helt klart ikke anerkjenner eiendomsretten tjener kun ett formål, og det er å sanksjonere disses standpunkter som noe det er verdt å ta opp til vurdering. Anbefales ikke.

 22. Bent Johan Mosfjell | 8. januar 2007 kl 09.30

  For det første så bør man med et slikt utgangspunkt aldri kunne diskutere med mennesker som er uenige, siden man da «sanksjoner» deres synspunkter. Selv om det i enkelte tilfeller er slik at diskusjoner bør avsluttes (eller ikke påbegynnes), så er en diskusjon med meningsmotstandere helt nødvendig for å utbre sine egne oppfatninger.

  For det andre er slike diskusjoner nødvendige for å få skjerpet sine egne tanker og meninger. Det kan jo være at man faktisk lærer noe av dem eller faktisk til og man oppdager at man tar feil på et punkt eller to.

  For det tredje er aksept av eiendomsrett et gradsspørsmål. Denne nyansen er helt nødvendig for å unngå at Norge havner i kategori med Nord-Korea. Liberaleren er opptatt av å utbre oppfatningen av at fullstendig privat eiendomsretten ikke bare er hensiktsmessig, men også rettferdig.

  Debatt med meningsmotstandere er således nødvendig dersom man ikke ønsker å mure seg inne i sin egen leilighet, ha funnet den ene sannhet i bokhyllen under «R» og betale sine 50-60% i skatt med ubehag.

 23. Per | 9. januar 2007 kl 01.00

  Hvordan mener Amund Farberg man skal få spredd ideer hvis man aldri skal diskutere med de som ikke anerkjenner det vi liberale regner som grunnleggende rettigheter??

  De fleste i Norge anerkjenner ikke eiendomsretten fullt ut (noe en titt på valgresultatene eller debatten om røykeloven bare er to eksempler på). Den eneste måten man kan forsøke å påvirke dette på, er ved å diskutere.

  Når en diskusjon degenererer til personangrep og/eller usakligheter, eller hvis motstanderen ikke bringer argumenter til torgs som lar seg diskutere, da avslutter man diskusjonen. Uenighet i seg selv er sjelden noen grunn til ikke å diskutere (kun evt. hvis diskusjonen står i stampe og videre diskusjon bare ville føre til at man gjentar seg selv).

 • Dagens sitat

  Political correctness is tyranny with manners.

  — Charlton Heston
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter