En spennende avgjørelse!

av | 24. april 2007 kl. 17.48 | 15 kommentarer

Grensen for ytringsfrihet skal være veldig, veldig, veldig liberal. Derfor venter vi med spenning på avgjørelsen i Trondheim tingrett.

Politiets Fellesforbund kommer til å levere en begjæring om midlertidig forføyning til Trondheim tingrett med krav om at utgivelsen av den neste CD-plata til gruppa Samvirkelaget skal stoppes. Den midlertidige begjæringen om midlertidig forføyning vil bli levert til tingretten på onsdag, skriver Politiets Fellesforbund i en pressemelding.

Det er sangen ”Stopp volden” som irriterer politiet og som skaper debatt i kultur-Norge. Første del av låten handler om Baidoo-saken, hvor en politimann måtte møte i retten for å ha kalt Sophia Baidoo «faens svarting». Politimannen ble frifunnet for utilbørlig opptreden i tjenesten, en frifinnelse som Aftenposten skrev om.

Den andre delen av låten handler om den såkalte Obiora-saken, hvor Eugene Obiora i september i fjor døde under et basketak med politiet. Spesialenheten for politisaker har rutinemessig etterforsket saken, der fire tjenestemenn var involvert.

Samvirkelaget skriver mer om sangen og forteller sin tolkning av hendelsene på sin blogg på Myspace. Flere av bandmedlemmene har stilt opp i intervju med adressa.no for å fortelle om sangen.

Denne saken kan sammenlignes med Marianne Aulie sin sak, der hun navnga to personer som hun mente prøvde å voldta henne tidlig på 90-tallet, en sak Liberaleren har omtalt. De samme argumentene kan brukes i denne saken for å godta at Samvirkelaget skal kunne navngi politinavn gjennom kunstneriske uttrykk. Det kan være en kollisjon mellom viktige rettsprinsipp og ytringsfrihet, men er standpunktet at kun eiendomsretten skal sette grenser for ytringsfriheten må vi godta ytringer som Samvirkelaget kommer med. CD-plata som skal utgis er medlemmene i Samvirkelaget sin eiendom, så fremst ingen ting annet er avtalt. Liberaleren kjenner ikke til avtaler om at Samvirkelaget har gitt bort retten til egen CD-plate, eget materiale.

En forsvarstale for full ytringsfrihet betyr at injurielovgivning ikke skal være gjeldende. Det er den i dagens Norge, noe som begrenser ytringsfriheten og som sørger for at Politiets Fellesforbund mest sannsynlig vinner frem i tingretten, med krav om at utgivelsen skal stoppes og at sangen ”Stopp volden” ikke skal spilles offentlig.


Kommentarer

 1. Knut Stian Olsen | 24. april 2007 kl 18.45

  Hvorfor ikke navngi politimannen Trond Volden her også slik jeg og andre har gjort tidligere når dere likevel velger å skrive om retten til å ytre seg?

 2. Bjørn Magne Solvik | 24. april 2007 kl 19.19

  Knut Stian Olsen, ingen begrunnelse overhode for at jeg ikke kom med navnet. Det er en link til kilden som er Samvirkelaget som skal være ansvarlig for den omtalte CD-plata. Det er ikke en ytringsplikt vi argumenterer for, men en rett til full ytringsfrihet der kun eiendomsretten setter begrensningene.

 3. Eivind Knudsen | 24. april 2007 kl 20.31

  Dersom eiendomsretten skulle være det eneste avgjørende og all injurielovgivning skulle oppheves, kan jeg i min neste kriminalroman skrive at «Peder Ås er en pedofildømt barnemorder, som ikke bare har cyfilis, men som også jevnlig raner banker, spiser små barn, og dessuten var han nazist og Rinnans høyre hånd under krigen, samtidig som han stod ansvarlig for de fleste av Hjemmefrontens folkerettsstridige likvideringer». Peder Ås – som ikke er skyldig i noe av dette, men som har levd hele sitt 83-årige liv i ro og fred som gartner i Lillesand – har da heller ingen rett til å ta til motmæle, fordi ingen av landets aviser vil ta inn Ås’ innlegg, og ingen skal tvinge dem til det, fordi aviseier har uinnskrenket eiendomsrett til egen avis.
  For å si som Jørgen sa i den første Elling-filmen: «Skjerpings, gutter».

 4. Per | 25. april 2007 kl 01.50

  Hm, her tror jeg liberalister er uenige. Etter mitt syn skal det ikke være tillatt å fremsette løgner om navngitte personer i det offentlige rom uten at den eller de som blir ærekrenket skal kunne anmelde dette. Jeg er enig med Eivind. Marianne Aulie-saken blir nå et voldsomt grensetilfelle da, siden dette sannsynligvis er to forskjellige tolkninger av en faktisk hendelse. Men hvis noen hadde skrevet i lokalavisen f.eks. «Per stjal fra kassa når han jobbet på supern» når jeg med hånden på hjertet vet at dette ikke er tilfelle, da mener jeg at jeg har full rett til å rettsforfølge dette. Ytringsfrihet innbefatter etter mitt syn ikke en frihet til å spre løgner og bakvaskelser om navngitte personer. Dette er også etter mitt syn en del av enkeltindividets ukrenkelighet: Man skal ha rett til beskyttelse mot falske påstander.

 5. Bjørn Magne Solvik | 25. april 2007 kl 10.21

  Per, hvem skal ha rett til å definere hva som er en sannhet eller hva som er en løgn? Hvem skal ha den fulle retten til å bestemme hva som er sant eller ikke?

  Så lenge det er flere parter vil det som regel alltid være flere versjoner på hva som skjedde i fortid. Jeg kan mene du prøvde å voldta meg på byen på lørdag, mens du er uenig. Retten vil dømme deg for selve handlingen eller komme med en frifinnelse, men jeg må fortsatt få lov å hevde hva som er min oppfatning av saken. Denne retten må være soleklar på privat område, men jeg mener også klar i det offentlige rom, eller mye av det som blir definert som det offentlige rom i dag, fordi staten gjennom rettsystemet ikke skal ha monopol på sannheten. Er vi uenige om den eventuelle voldtekten, må vi konkurrere om troverdighet. Det må være tillatt å være uenige, ha ulike oppfatninger om alt fra voldtekt til CD-utgivelser og tyveri.

  Jeg må legge til at jeg ønsker det offentlige rom så lite som mulig, ettersom jeg ikke har noe imot privatisering av det som i dag kalles for fellesområdene. For meg er en pub, et konsertlokale et privat område.

  Det staten blant annet skal gjøre, med det systemet vi har i dag, er å dømme deg eller frifinne deg for voldtekt mot meg. Det er det få som har protestert på, og det er ikke det denne saken om Samvirkelaget dreier seg om.

  Eksemplet du bruker i din kommentar er en sak fra en tenkt lokalavis der det blir påstått at du stjal fra kassa. Hvis påstanden medfører riktighet, ville du mest sannsynlig ha fått en eller annen form for straff og mistet jobben. Hvis påstanden er feil, ville den sannsynligvis ikke kommet på trykk i avisen fordi de som driver avisen vil være så troverdig som mulig. Kommer det mange useriøse påstander i avisen, vil den tape konkurransen mot seriøse aktører og til slutt gå konkurs. De som driver avisen vil vakte seg vel fordi forbrukerne/leserne tenker selv. Nøkkelordene er kamp om troverdighet som igjen blir kamp om oppslutning/kunder.

  Jeg må avslutningsvis smile litt. Tanken om voldtekt mot meg er latterlig. Den personen som prøvde, skal være rimelig glad i flesk. :))

 6. Eivind Knudsen | 25. april 2007 kl 20.38

  Solviks konklusjoner blir altså følgende: Alle skal få lov til å si absolutt alt om absolutt alle til en hver tid og på en hver måte. Løgnaktige påstander vil ikke bli uttalt, fordi folk ganske enkelt ikke lyver, og fordi redaktørene er avhengig av troverdighet. Herre Bacchus! Opphevet man injurielovgivningen tror jeg krigsoverskrifter som «Jernbaneminister Snertingdal har vært gift syv ganger, og har drept alle sine koner» ville være daglig kost, fordi salgstall ikke har noe med troverdighet å gjøre, men handler mer om folks nysgjerrighet og vitebegjær. Ofte har vi sett at aviser har blitt dømt nord og ned for ærekrenkelser, men uten at deres således beviste manglende troverdighet har hatt negativ innvirkning på salgstallene.
  Det er pussig at liberalismen tydeligvis vil beskytte meg mot å bli skutt, men ikke vil beskytte meg mot påstanden om at jeg har skutt min egen far, med den begrunnelse at ingen skal kunne definere hva som er sannheten, uaktet om min far ikke har blitt skutt på av andre enn bjørka om våren.
  At Solvik efter eget utsagn har stor mave er imidlertid nok et positivt trekk med ham, for det har saft suse meg jeg også.

 7. Bjørn Magne Solvik | 25. april 2007 kl 22.42

  Nei, alle skal ikke få si alt til alle til enhver tid, men på egen eiendom der den private eiendomsrett gjelder, skal det være full ytringsfrihet. Grunnen til dette er selvfølgelig det prinsipielle, men også fordi ingen har monopol på sannheten. Sannheten vil variere fordi vi alle oppfatter ulike situasjoner forskjellig. En sannhet for meg, er noe Eivind Knutsen kan være helt uenig i. Den uenigheten må få komme til overflaten.

  Eivind Knutsen tror tydeligvis at det vil bli fullstendig kaos om det ble muligheter for full ytringsfrihet og injurielovgivning ble liberalisert eller fjernet. Det tror ikke jeg på.

  La meg bruke Liberaleren som eksempel. Vi er for full ytringsfrihet og praktiserer dette, blant annet med oppfordringer om å nekte verneplikten, noe som er ulovlig i dag og et klart brudd med ytringsfriheten.

  Vil Eivind Knutsen si at Liberaleren driver uforsvarlig og hvis ja, kan han komme med noen eksempler? Sannsynligvis finner han mange artikler han er uenige i, både politisk og redaksjonelt, men jeg håper han sliter med å finne uansvarlige artikler eller uansvarlig drift på Liberaleren. Og vi er svært liberal i alle sakene og vi støtter ikke pressens Vær Varsom Plakat.

 8. Voodoo-king | 26. april 2007 kl 02.57

  Til Eivind:

  Gjenta følgende 100 ganger så skjønner du kanskje hvorfor liberalismen vil beskytte deg mot å bli skutt, men ikke mot alle mulige påstander sanne eller usanne.

  STICKS AND STONES WILL BREAK MY BONES, BUT WORDS WILL NEVER HURT ME

 9. Grenseløs | 26. april 2007 kl 03.23

  Som en av medlemmene i Samvirkelaget sa på nrk: «Som vanlig har politiet klart å forvrenge saken. Dette er en drapsak, ikke en injuriesak».

 10. Jalle | 29. april 2007 kl 01.56

  Samvirkelaget og ytringsfriheten vant i Tingretten i dag!!! det er lov til å synge «Trond Volden er en drapsmann»!

 11. Richard Deadwing | 9. juni 2007 kl 17.46

  Trond Volden, en kjent politirasist, kvalte Obiora, det er et faktum.

  Norge – en politistat eller en rettstat?

  Kjære Storberget, når skal du gjøre jobben din?

 12. kjell | 10. juni 2007 kl 11.57

  T.V er en meget dyktig tjenestemann som beskyttet sosialkontoret i Trondheim, og de ansatte der, mot en voldelig og utagerende person, som med sine egne handlinger satte seg selv, og andre, i fare.

 13. Richard | 10. juni 2007 kl 16.19

  Hei Kjell

  Kanskje Volden beskyttet sosialkontoret mot en hissig klient (stemmer ikke helt med vitneutsagnene). Trond Volden hadde hjelp av tre andre kraftige politifolk. Obiora var ubevæpnet. Rått parti kaller vi slikt. Dersom disse politimennen ikke klarer et slikt oppdrag uten å ta livet av arrestantene, er de ikke skikket til å jobbe i politiet. Luk vekk ugresset.

 14. Mr Justice | 15. juni 2007 kl 14.01

  Trond Volden, Vold by Name Vold by Nature, Killer Killer, Norwegian Police Brutality, Killing for a corrupt and racist ideology, Old men afraid of reality, Killing immigrant people in the name of Democrazy……………

 15. Arild Holta | 11. juli 2007 kl 15.07

  Sannhet er ikke subjektivt, som skribenten later som i debatten. Om jeg svelger lighteren min, så er ikke det alt etter hvordan man ser det. Har noen andre en annen «sannhet» om dette, så lider vedkommende av vrangforestillinger.

  Kan det dokumenteres at folk lyver om andre, så kan det straffes.

  Mht politimannen, så kan det ikke dokumenteres at mannen ikke er en morder. Da må folk få lov å mene hva de vil om det, og skrive det.

  At jeg ikke har banket noen nå, i Mosjøen sentrum, kan ingen beskylde meg for. Av den enkle årsak at det er vitner i mengder og tekniske bevis på PCer om hvor jeg var.

  Ytringsfriheten er ikke til for løgner. Men så lenge løgn ikke kan bevises, skal ingen hindres i påstander.

  Oppfordring til vold, er derimot ikke innenfor ytringsfriheten. Slikt anmelder jeg, og politiet henlegger omtrent like raskt.

  Merkelig land. 🙂

 • Dagens sitat

  No statement should be believed because it is made by an authority.

  — Robert A. Heinlein
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter