Høring om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester

av | 4. juli 2007 kl. 18.27 | 20 kommentarer

Forslaget fra regjeringen kan sammenlignes med overtredelse av saltvannfiskeloven, legemsfornærmelse, mildeste former for voldsutøvelse, bæring av kniv på offentlig sted eller naskeri som defineres som en mild type av tyveri.

I dag presenterte justisminister Knut Storberget regjeringens forslag for kriminalisering av sexkjøp. Det er veldig vanskelig å spå hva forslaget vil bety i praksis, ettersom det vil bli lagt mange føringer på veien til målet for regjeringen. Jurister som skribenten har snakket med i dag sammenlignet forslaget med kjent kriminalitet som legemsfornærmelse og naskeri. Mange er dømt for slike handlinger, men med bøter, betinget fengsel eller korte fengselsstraffer. Fengsel inntil seks måneder er kun en grense eller et statlig slagord for å understreke at politikerne ser alvorlig på at parter inngår frivillige avtaler om seksuelle tjenester.

–Norge skal ikke bli en frisone for halliker og menneskehandlere. Vi ønsker å stanse prostitusjonen i Norge og sender nå forslaget om kriminalisering av sexkjøp på høring, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding.

Liberalister er ikke imot målsetningen til regjeringen. Liberalister forsvarer ikke tvang gjennom påtvungne halliker eller menneskehandel. Problemet er at hallikvirksomhet og menneskehandel allerede er ulovlig. Politiet bør få ressurser til å avdekke det som allerede er ulovlig og det som de aller fleste av oss tar avstand fra. Flere arbeidsoppgaver, spesielt uten at politikerne følger opp med tilstrekkelig med ressurser, gjør ikke jobben til politiet enklere. Taperne kan bli de som dessverre lever et liv i tvang.

Skribenten har i dag snakket med representanter i Vestfinnmark politidistrikt. Ingen der tør å spå hva lovforslaget vil ha å si for etaten. Min konklusjon på samtalene er at politiet er spent på hva det endelige resultatet blir, og hvor mye ressurser politiet skal legge på å etterforske parter som helt frivillig inngår avtaler om seksuelle tjenester.

I området til Vestfinnmark politidistrikt er prostitusjon, slik mange politikere tolker prostitusjon, ikke utbredt. Det skjer, men ikke på samme måte som i store byer som for eksempel Oslo. Skribentens inntrykk er at politiet frykter at det som i dag er skjult, vil bli skjult bedre når regjeringen får igjennom hovedpunktene i sitt lovforslag. Det kan bety vanskeligere arbeidsforhold for å få fatt i de virkelige kriminelle, de som står bak hallikvirksomhet og menneskehandel.

Det positive med dagens fremleggelse var at justisministeren lovte å evaluere virkningene. Hvis konklusjonen på evalueringen blir mer frihet for mange, vil loven være meningsfylt. Hvis resultatet blir det motsatte, vil dette være nok et bevis på dårlig politisk håndverk.

Høringsfristen er satt til 10. oktober 2007.


Kommentarer

 1. Bulle | 5. juli 2007 kl 11.08

  Tror nok at denne loven er på en måte bare en soveputelov, altså at det ikke er det politiet vil bruke mest ressurser på og se hvem som kjøper sex. Og hva blir boten da, 3000 kr i forelegg? Det er nok av andre uoppklarte saker som politiet heller vil prioritere. Tenk dere hvor mange som nasker og stjeler i butikkene, bruker og selger narkotika, kjører pirat taxi, bryter fartsgrenser på veiene, kjører i alkoholpåvirka tilstand, blir voldtatt eller misbrukt eller blir utsatt på vold uten at politiet har ressurser til å¨gripe inn i slike saker. Nei, jeg tror denne loven med forby sexkjøp blir vel fjerna raskt etter at den blir tredd i kraft fra 2009. FRP, H og V vil få flertall sammen og fjerne denne dumme loven her.

 2. Anonym | 5. juli 2007 kl 11.30

  Det er ganske drøyt å kriminalisere sexkjøpt, det blir som å si at prostituerte ikke kan tenke selv, og det er faktisk en ganske kynisk diskriminering mot menn. Forsåvidt ikke noe nytt i Norge, som har en «likestilling» som kun er for kvinner, men ikke for menn.

  De to beste løsningene på problemet er å gi oppholdstillatelse til utenlandske prostituerte og dele ut heroin til narkomane. Dette vil umiddelbart ødelegge inntektsgrunnlaget for menneskehandlere og halliker, og gjøre at kvinner som er avhengige av heroin slipper å prostituere seg. Men dette er for radikalt for Norge.

  Og hva med de frivillige luksusprostituerte? Den nye loven er diskriminering både mot kvinner og menn, en slags nykristen puritansime.

 3. MariaMariaOslo_2 | 5. juli 2007 kl 12.42

  Hvilken likestilling tenker du på, anonym? som er for kvinner og ikke menn?

 4. Eivind Knudsen | 5. juli 2007 kl 22.36

  Anonym – som har et meget godt poeng, og dessuten er tøff som tør å si noe så politisk ukorrekt – tenker kan hende på følgende forhold:
  1 Kvinner slipper å avtjene verneplikten, det gjør ikke menn. Det er altså fullt mulig for kvinner å stemme for at deres menn skal ut og invadere et fremmed land, men selv slipper å ta risikoen, med at de bare kan sitte hjemme og la sine menn dø for sine ideer. Verneplikten er således et forhold der kvinner bare har rettigheter, men ingen plikter.
  2 Dersom en mann ønsker å få fastslått om han er far til sitt eget barn – hvis han f.eks. ønsker omsorg for en unge som ei jente ikke vil tilkjenne ham farskapet til – har han ingen rett til å kreve fastsatt farskap, dersom ikke kvinnen og/eller barnet samtykker til det. På den annen side; dersom en gift kvinne får barn, blir ektemannen automatisk erklært som bidragspliktig barnefar, selv om dette skulle være fysisk umulig på grunn av sterilitet.
  3 Dersom jeg urettmessig anmelder en kvinne for å ha forsøkt å drepe meg, vil jeg kunne risikere å måtte betale erstatning til henne. Dersom en kvinne urettmessig anmelder meg for seksuell trakassering, slipper hun å betale erstatning selv om det skulle bli bevist at anmeldelsen er falsk – ja, selv om hun selv skulle innrømme at anmeldelsen var det.
  4 Dersom en mann og en kvinne deler omsorgen for et barn og forholdet går i vasken og faren overtar omsorgen, er det fortsatt moren som får tildelt såvel evt. kontantstøtte som barnetrygden. Kvinner som ikke har barn boende fast hos seg har heller ikke de samme bidragsplikter som menn i samme situasjon.
  Trenger Maria fler eksempler?
  Med hensyn til det fremlagte lovforslaget går det bare inn i rekken av forslag som vil lage mindre frihet og mer sosialisme. Leve tvangen, puritanismen, hykleriet og ensrettinga – leve sosialdemokratiet, hild Stoltenberg, Halvorsen og Haga – ecce homo!

 5. MariaMariaOslo_2 | 5. juli 2007 kl 23.35

  1. Det er ikka akkurat kvinner som har formet de gamle vernepliktsreglene vi har i dag. De fleste partier, inkl Høyre ønsker å gjøre verneplikten pliktig for kvinner også. Jeg personlig synes det bør være frivillig for begge kjønn. Nå er det slik at kvinner etter fylte 30 år, og som ikke har barn – kan bli tvangsinnhentet til å tjene verneplikt. Det skjer ofte ved loddtrekning, noe som er meget urettferdig. Også urettferdig fordi mange som er ufrivillig barnløs blir tvunget til verneplikt. Dette er å diskriminere kvinner som ikke har barn. Så så vanvittig lite likestilt er det ikke som man gjerne tror… to av mine venninner ble trekt ut, og heldigvis ikke jeg :o) (melder meg gjerne i sanitet og annet om landet trenger det i krise, kan til og med morse…)
  2. Jeg tror at man kan få fastsatt farskapet nå, om man vil? Selv om mor ikke vil? Er ikke den loven endret? Hvis ikke er jeg enig med deg i at det er urettferdig.
  3. Get real…
  4. Det kan umulig stemme. Den forelderen som har foreldreansvaret får tildelt disse statlige subsidiene du nevner,fordi de har formert seg og fått omsorgsansvaret for avkommet. Har far hele foreldreansvaret betaler mor barnebidrag. Sånn er det.

  At du ikke nevnte kvinnekvotering er meg en stor gåte… Det er «likestilling» for kvinner og ikke menn, men det var kanskje det Anonym tenkte på?

 6. VamPus | 6. juli 2007 kl 11.54

  Menn er så søte. Når enkelte av dem tar til orde for likestilling og valgfrihet så er det selvsagt alltid prostitusjon det handler om. Kvinner må da ha rett til å selge kroppen sin etc. Hører sjeldent fra dem når det viser seg at sjefer kaster søknader fra kvinner i søpla, utsetter dem for seksuell trakassering på jobben og gir dem lavere lønn for samme arbeid som deres mannlige kollegaer. Eller er det kanskje mannens valgfrihet til å oppføre seg som en steinaldersk tulling?

  Nuvel. Støtter Liberaleren mot lover mot kjøp og salg av sex. Så mange menn som er så dårlige i senga så burde jo faktisk flere kvinner vurdere å ta betalt for skuffelsen. Sex-bot 🙂

 7. andyq | 6. juli 2007 kl 14.25

  Ai, Vampus har blitt man-hater?
  Tror nok både verneplikt og kvotering er likestillingssaker som har blitt diskutert mye mer av liberale menn enn det prostitusjon har. Siden vi ligger an til å få et forbud mot prostitusjon er det bare litt mer aktuelt akkurat nå.

  Kvinner er forresten også søte 🙂

  sexbot:
  http://wiki.kotelett.no/sexbot.jpg

  andyq,
  som tror enkelte kvinner hadde vært mer fornøyd med menns evner i sengen hvis de var noe mer kritiske til hvem de gikk til sengs med 😛

 8. MariaMariaOslo_2 | 6. juli 2007 kl 16.29

  …snakk om likestilling; burde det ikke for lengst ha vært kvotert inn mannlige sex-selgere, for kvinner? Hvor har Liberaleren vært, mon tro? Nå er det jo for seint å reagere…

  Ellers enig med Vampus,- når Liberaleren skal snakke om likestilling så går de i «se-hvordan-kvinnene-overtar-barna-og-får-bidrag-og-tar-jobbene-våre-og-ikke-får-prostituere-seg-lenger-stakkars-oss-menn-hvis-en-kvinne-vil-drepe-meg-så-får-hun-ikke-straff» -grøfta.

  Det burde tas mye mer avstand fra hallikvirksomhet, det å tjene penger på at andre utøver sex for en, og mot tvangsprostitusjon, og deretter fremhevet frivilligheten og gått for den. Her har man stadig satt prostitusjon i en sekk, som omfavner all slags prostitusjon, noe som blir helt feil etter mitt syn.

  Likestillingspolitikk er ikke akkurat Liberalerens beste side, etter min erfaring så langt, og den er ikke lang :o)

 9. ngo | 7. juli 2007 kl 02.01

  Det er viktig å definere begrepene man diskuterer. Hva betyr hallikvirksomhet? I den’s mest negative form er det vel egentlig en utpresser som «lover» en viss beskyttelse mot tvangsoverlevering av penger fra en prostituert.
  Det er viktig å se at det som er galt her er utpressingen med trussel om vold, det at offeret er prostituert er egentlig uvesentlig.

  Hvis prostitusjon var lovlig, og noen startet et agentfirma som tok telefoner og ordnet med betaling og sikkerhet for prostituerte, og tok 10% av fortjenesten, hadde dette vært noe å ta avstand fra?

  Hva med staten som faktisk krever at prostituerte betaler skatt?
  Det er noe de prostituerte (teoretisk) er tvunget til å betale, mot å få en svært dårlig «beskyttelse» av politiet.
  Burte ikke Stoltenberg kjøre rund i en rosa Cadillac?

  Jeg vil tro ulovligheten rundt prostitusjon, enten for kjøp eller salg er det som fremmer tvungen hallikvirksomhet.

 10. trude | 7. juli 2007 kl 03.39

  når folk her ikke har mer IQ enn å diskutere en penis-likestlilling, og ikke skjønner hva TVANGSprostitusjon er, så er det ikke noe poeng. At liberalister derfor indirekte støtter TVANG sier seg selv, dobbelmoral, det er det man finner her.

 11. Anonym | 7. juli 2007 kl 15.54

  MariaMariaOslo_2

  Det er utallige eksempler på at norsk «likestilling» kun er for kvinner, og ikke for menn. Verneplikten som kun er for kvinner, kriminalisering av sexkjøp, er bare to ting. Menn har ikke automatisk 50% rett til barna etter samlivsbrudd: kvinnen har automatisk rett til 100% med mindre det er noe galt med henne.

  Bortsett fra det.. Listen er lang.

  Etter porno ble delvis legalisert i Høyesterett er det BARE feministisk porno som har kommet igjennom filmtilsynes sensur…

  Menn blir hetset i media hele tiden, og gjort narr av…

  Det er akseptert at kvinner slår menn, men ikke omvendt (hva gjorde han som fikk henne til å gjøre det, er det første folk tenker i Norge)

  REFORM ressurssenter for menn er et organ som «skal ivareta menns rettigheter» – i virkeligheten er det et statsfeministisk organ som er politisk korrekt oppnevnt og holder kurs i «aggressjonsmestring» og andre nedverdigende behandliger av maskulinitet og mannen.

  Feministene er IKKE de som skal artikulere menns rettigheter. Det bør de gjøre selv. Vi har to små grupperinger i Norge, Ole Texmo’s mannedag, og Sosialliberal Pappagruppe ved Stig Breistein i Venstre. Disse er de eneste som ivaretar norske menns rettigheter overfor det statsfascistiske feministiske redsselsmonopolet.

  Man nekter i norsk skole for at det finnes maskuline og feminine egenskaper. Man rett og slett NEKTER.. Dette er usunt, og strider mot naturen. Man bør kunne la folk uttrykke sin femininitet og maskulinitet fritt…

  Man lærer i norsk skole at man ikke skal gjøre naturlige ting som å be om sex hver dag eller kikke på bryster… Latterlig

 12. Anonym | 7. juli 2007 kl 15.57

  For ikke å snakke om omskjæring av menn !!

  Det er ikke en del av debatten en gang, selv om Ayan Hirsi Ali mener at det burde være forbudt. Jeg mener det burde være forbudt til man er fyllt 18 år og kan velge selv.

  Det er vitenskaplig bevist at omskjæring av menn reduserer nytelsesopplevelsen med ca. 40% og ødelegger den naturlige smøre-glide-funksjonen…

  Hvorfor i helvete skal det være lovlig å tvinge dette på barna sine?

  Greit, det er litt mindre alvorlige enn å kutte av klitoris og kjønnslepper, men ikke mye. Å kutte av noesomhelst nedentil er en dårlig idé.

  I tillegg er det de tvekjønnede eller de med intersex, som blir tvunget på «korrigerende» operasjoner når man bør la organene deres være i fred… Alt for at folk skal passe inn i en «normal» mal…

 13. Anonym | 7. juli 2007 kl 16.11

  VamPus,

  Det er ikke alle som er like tøffe som deg og står frem. Det kan fort føles at man nærmest ses på som en nazist dersom man står fram med meninger om likestilling for menn.

  Jeg hadde sagt ifra hvis en sjef behandlet en kvinne dårlig, og det tror jeg veldig mange andre norske menn hadde gjort også, så jeg tror du tar feil der. Ser ikke at du har noen grunn til å følge etter all den aksepterte mannehetsen og mannediskrimineringen i media og kalle menn «steinalderske tullinger» .. Synes det er feil, og dårlig gjort – og lite produktivt for en nytenkende debatt. For øvrig er sextrakassering noe veldig negativt, samtidig som jeg synes vi er litt hysteriske på det i Norge også. Det må være lov å i det minste be en jente ut eller flørte litt på jobben uten å være redd for å bli anklaget for trakassering.

  Men det å ta for mye på medansatte eller kunder på en liksom «hyggelig» måte og støtende kommentarer er uakseptabelt. Undertegnede har blitt slått ned av en kvinne på byen i Norge etter å ha bedt henne fjerne hånden hun la rundt ham, og også opplevd at servitrisen på restaurant holdt hånden på skulderen sin altfor lenge og funnet dette uakseptabelt i en sånn situasjon. Mye tyder på at jenter driver med sextrakassesring også…

  Ang. din site kommentar, Sex-Bot.. hehe
  Mye av det har en naturvitenskaplig forklaring, tror jeg, samme hvor mye feminister (og kvinner, og menn også for den saks skyld) vil mislike den forklaringen. Kanskje dere bør vurdere å handle hos en gigolo, dersom dere ikke er fornøyde. 🙂

 14. Anonym | 7. juli 2007 kl 16.28

  Jeg tror forøvrig at vi er litt for fikserte på vellykket sexliv i Norge. Ofte er psykologisk tilfredshet og nærhet viktigere synes jeg, og det er vel naturlig at alle, eller mange, eller i hvert fall de som har levd livet(les:usunt) blir en del dårligere i senga med årene. Tror det er bra for mange å stille mindre krav til sexlivet. For andre igjen, så er det nok omvendt, fordi de er i en livssituasjon der behovet er det motsatte, eller de velger å fokusere på det.

 15. MariaMariaOslo | 7. juli 2007 kl 21.20

  Anonym – det er ikke allment akseptert at kvinner får slå menn… jeg skjønner ikke hvor du tar det fra… Og at agressive menn får hjelp til å mestre sin agressivitet er vel bra, uten å måtte kalle det er statsfeministisk organ av et ressurssenter..?
  Statistikkene viser vel at det er problemer i samfunnet knyttet til dette, og kan ikke kalles å gjøre narr av menn. Jeg prøver så godt jeg kan å ikke lese kvinnehat mellom linjene dine… Du har sikkert noe rett i det du skriver og det du mener.

  At skolen nekter det er forskjeller på kvinnelighet og mannlighet det mener jeg ikke er riktig. Likestilling handler jo nettopp om at kvinner skal få være feminine og kvinnelige, og få de samme rettigheter som menn, likevel. Likestilling betyr ikke at kjønnene skal bli mest mulig like.
  Det kan til tider virke som om de anti-feministiske ikke takler kvinner i næringslivet, arbeidslivet, politikken – så lenge de ikke ter seg som en mann, oppfører seg som en mann og nærmest ligner en mann… Men samtidig går ut og mener at «Man bør kunne la folk uttrykke sin femininitet og maskulinitet fritt…» (… og tankene går som regel rett til pornoen?)

  Jeg er enig med deg i at det ikke er feministene som skal artikulere menns rettigheter.

  Jeg tror også at ordet «feminisme» har fått et ufortjent negativ ladning, og at man gjerne misforstår begrepet. Til og med jeg er fed up av uttrykket til tider, og lurer på om det er kvinnegruppa Ottar som står rundt hjørnet når det nevnes… Slik er det ikke alltid.
  Svært mange menn har opp gjennom tiden vært de størtste feministene. Og jeg er iallefall glad for at vi kvinner endelig har stemmerett, og får lov til å ta samme utdannelse som menn for eksempel… Menn har ikke hatt de store saker å kjempe for, slik som kvinner har hatt opp gjennom historien, og det bør man gjerne være glad for i stedet for å sutre. Å hindre kvinner i å få samme rettigheter er en dårlig strategi for å fremme menns rettigheter.

  At barnefordelingssaker bør likestilles mer enn i dag, til menns fordel, det har du sikkert rett i. For eksempel mener jeg at hvis en mann betaler barnebidrag på 2000,- kr pr mnd, så bør han slippe å betale for den tiden han har barnet selv. Jeg skjønner ikke at det ikke ordnes opp i. Og visa verca hvis det er mor som betaler…

  At du tror at skolen og storsamfunnet» mener det er galt å se på pupper, så aner jeg ikke hvor du har det fra. Det er vel gjerne tid og sted det er snakk om… Hvis du ikke fikk lov å sitte å titte i pornoblad i skoletimen, så forstår jeg det.

  Det er mannedag den 7. oktober, du bør reise fanene dine kanskje?

 16. Anonym | 7. juli 2007 kl 22.29

  MariaMariaOslo

  At kvinner slår menn regelmessig eller på en voldelig måte er ikke allment akseptert, men å klapse til mannen er i grenselandet og mange godtar det.

  Å få hjelp til å mestre agressivitet er bra, men at dette arrangeres av REFORM synes jeg er veldig nedverdigende. Det ligger mye implisitt i at dette er det tilbudet menn får i likestillte Norge – det er uakseptabelt.

  La oss si at et tilsvarende ressurssenter oppnevnt av staten for kvinner, holdt kurs i å hjelpe kvinner i å mestre sin aggressjon. Hvorfor gjør de ikke det? Det er en fornærmelse at disse kursene ikke tilbys til begge kjønn, eller kjønnsnøytralt. Kvinner er like aggressive som menn, men de har det mer i kjeften. Psykologisk vold kan føles veldig vondt for en mann.

  Jeg sier som Ronald Reagan «Statistics are for stupid people» Statestikk har en fullstendig mangel på kreativitet, og et veldig snevert fokus. Min livserfaring tilsier at statestikken er tull, og det er provoserende å lære at det man lærte på den politisk korrekte norske sosialdemokratiske feministiske skolen er tull så sent i livet. Føler meg tråkket på som mann, og har mistet all respekt for norsk «likestilling» som ikke har noe positivt rom for menn og maskulinitet og utviser en total mangel på humor. Det er lite rom for å uttrykke feminitet også, forøvrig. Til slutt kan vi vel dele oss, som sjøstjerner, og ingen trenger hverandre, når alle har blitt helt like.

  Jeg hater ikke kvinner i det hele tatt: jeg hater den måten Norge ikke lar oss være i fred på, men skal komme med det evige politiske korrekte maset. Etter å ha bodd flere år i Frankrike, der folk står langt friere til å uttrykke sin femininitet og maskulinitet, og der mannen og kvinnen har sluppet hele likestillingen, men allikevel er veldig frigjorte, er alt mye mer avslappet. Jeg skulle ønske vi var mer avslappet i Norge.

  Jeg er enige med deg i at «Likestilling handler jo nettopp om at kvinner skal få være feminine og kvinnelige, og få de samme rettigheter som menn, likevel. Likestilling betyr ikke at kjønnene skal bli mest mulig like.» Men de facto effekt er allikevel det sistnevnte tror jeg… Noen syspunkter på dette?

  Det er ikke snakk om å sutre, men å passe på at de ekstreme elementene i kvinnesaken som hater menn eller har ønske om tvungne kunstige tiltak ikke skal få slippe til. Det er snakk om at hvis man ignorerer menn eller gjør det til tabu å snakke om mannesak, så blir det fort slik at «the tables turn», hvis du skjønner hva jeg mener.. Slik mener jeg det er blitt på mange måter i Sverige. Selvsagt er det ikke samme situasjon der det er store saker å kjempe for, men det er noen saker å kjempe for, og det er viktig å være bevisst og ikke godta hva som helst som mann.

  Barnebidrag er jeg kritisk til, det er en veldig vanskelig problemstilling.

  Det var ikke noe pornoblad i skoletimen 🙂
  Jeg er for full frigivelse av porno, for øvrig, men det var absolutt ikke det.

  Det var når vi lærte om seksualliv eller likestilling, husker ikke hvilken, så sa læreren at menn ikke skulle kikke på damers bryster, men se dem i øynene, og at man ikke skulle utøve sexpress, dvs. å be partneren om sex hver dag. Dette er jo puritanisme, politisk korrekt vås, som de ville ledd av i Frankrike… Det er jo mange kvinner som ber om sex, og det å kikke på et par fine pupper er det vel ikke noe galt i, det er jo bare naturlig. Selv om en person skulle finne på å bli paralysert og sikle, mener jeg at det ikke er uhøflig eller uakseptablet. Det er bare å le og si hei din dust hva ser du på og le. Det ville jeg gjort i hvertfall.

  Uansett følte jeg meg skyldiggjort som mann i en ganske ung og sårbar alder da jeg lærte dette, og utviklet en skyldfølelse overfor kvinner som jeg synes er helt uberettiget. Det er ikke sikkert alle norske gutter reagerer med denne utiltenkte skyldfølelsen, men jeg tror det er et større skjult problem enn vi er klar over. I en moderne opplyst tid, bør seksualitet være såpass naturlig at vi menn skal slippe å ha skyldfølelse for å like jenter. Der må jeg si de er kommet lenger enn oss i Frankrike, selv om de kanskje ligger bak på noen områder…

  Ja, jeg tror jeg kommer til å delta, hvis jeg gidder, på mannedag. Håper bare ikke bevegelsen eller deler av den blir ekstreme og gammeldagse sånn som Kvinnefronten og Ottar, jeg ønsker å være med på noe opplyst og moderne.

 17. Anonym | 7. juli 2007 kl 22.33

  I tillegg til skyldfølelse, også redsel for å ikke opptre korrekt. Det er jo bare naturlig også da, men det blir litt modifikasjoner mht. politisk korrekthet. Det blir ofte til at kvinnen har større frihet til å ta initiativ, og de gjør jo også det i Norge. Det er litt fint egentlig, men hvis grunnen er skremte menn, så er ikke det bra i det hele tatt.

 18. Anonym | 7. juli 2007 kl 22.40

  Forøvrig, da jeg prøvde å hinte til at det er kjemiske forskjeller bla bla. Så insisterte lærerne på skolen i over en time på at menn og kvinner er helt like…Det var helt firkantet.

 19. Anonym | 8. juli 2007 kl 13.18

  Her står det om mannlig kjønnslemlestelse

  http://www.mgmbill.org/

  Jeg synes det er dumt at mange er gammeldagse og sier at dette er tull.

 20. Jens Voltersvik | 11. juli 2007 kl 11.40

  Har nu pløyd meg gjennom alle innleggene her, Det jeg finner svært så påfallende er dette at den fremdeles dødelige styggedommen AIDS ikke er nevnt
  i det hele taget i debatten.
  Nu er jeg selv en sexliberalist, men skal det først legges forbud og restriksjoner på «verdens eldste yrke» – ja, da får man kjøre løpet ut – mao forby både kjøp og salg og da med et så vektig argument som det å hindre spredning av nettopp noe så fatalt – som AIDS.

 • Dagens sitat

  One owes respect to the living, but to the dead, one owes nothing but the truth.

  — Voltaire
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter