Nettips: Nok er nok!

av | 3. august 2007 kl. 17.48 | 3 kommentarer

Frode Rydningen vil ha så mange som mulig med på et opprop mot Direktoratet for naturforvaltning sitt forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Direktoratet for naturforvaltning har sendt sitt forslag ut på høring der høringsfristen er satt til 15. oktober. I seg selv betenkelig ettersom mange kommuner og fylkeskommuner ikke kan sette seg inn i forslaget på grunn av kommunestyre – og fylkestingsvalget, og på grunn av at valgperioden nærmer seg slutten. Det hadde ikke vært unaturlig med en høringsfrist i 2008, for eksempel 1. mars neste år.

Målsetningen til direktoratet er å forby ferdsel i utmark og i vassdrag. I denne omgangen er Finnmark og Nord-Troms holdt utenfor, men Direktoratet for naturforvaltning ønsker å starte en prosess for å avvikle snøscooterløyper i den nordligste landsdelen. Direktoratet åpner for det som blir definert som samfunnsnyttig ferdsel, men mange mener det er for materiell og utstyr, altså formålet skal være så samfunnsnyttig at fordelene oppveier ulempene.

Som liberalist mener skribenten at ingen har en naturgitt rett til å ødelegge miljøet, men det må være mulig å sette saker og problemstillinger i perspektiv. Direktoratet for naturforvaltning tar blant annet for seg utslipp av CO2. Det er vanskelig å sette opp forurensningsregnestykke, men en snøscooter slipper ut mye mindre CO2 per år enn en middels stor fritidsbåt, et regnestykke som Frode Rydningen skisserer på sitt opprop.

Det skinner igjennom at Direktoratet for naturforvaltning ikke forstår at bruk av snøscooter eller bruk av båt på innsjøer er trivselstiltak som betyr svært mye for en stor del av befolkningen. For mange betyr denne aktiviteten like mye som båtkjøring med cabincruisere langs kysten betyr for andre. Et forbud på noe, smitter ofte over på andre. Neste gang kan Direktoratet for naturforvaltning være ute etter å ta båtfolket.
Besøk kampanjen til Frode Rydningen . Si din mening om forslaget her.


Kommentarer

 1. Igorrrr | 3. august 2007 kl 18.14

  øøøøøhh…
  Ka me STØY-forureininga da, bønnulf ?!?!?!?

 2. igorr | 3. august 2007 kl 18.15

  ka me STØY-forurensinga da??

  HÆH ???

 3. Bjørn Magne Solvik | 3. august 2007 kl 21.26

  Igorrrr/igorr, du forutsetter at et forbud sørger for at snøscootere/båter forsvinner? Det er for å uttrykke det mildt en tvilsom antakelse. Det finnes få eksempel på at forbud virker.

  Byrder på andre kan være problematisk, også når det skjer på et privat område. Liberaleren er som kjent forsvarer av den private eiendomsretten. En av hyttenaboene, en trivelig kar, bruker å tenne bål og han synger ofte lokale sanger. Når det er en spesiell vindretning kjenner jeg røyken fra bålet og hører sangstemmen hans. Det lukter ikke godt og det er ikke pent å høre på, men det er ulempen med det offentlige rom og at den private eiendomsretten ikke er hellig for alle på områdene som har private eiere.

 • Dagens sitat

  I think sex between a man and woman is beautiful. Of course, a lot depends on the man and woman you are between.

  — Woody Allen
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter