Morsom valgomat i Altaposten

av | 22. august 2007 kl. 20.20 | 3 kommentarer

Altaposten har en morsom valgtest. De fleste av punktene er konkrete spørsmål om saker som er aktuelle i Alta-samfunnet.

På testens førsteside, eller i reklamen for valgomaten, skryter Altaposten av at testen kan gi en pekepinne på hva en bør stemme ved kommunestyre – og fylkestingsvalget. Pekepinne er det rette ordet. Høyrepartiene i Finnmark er langt mer moderate enn det befolkningen i store deler av Norge er vant til. I Finnmark kan en typisk arbeiderpartimann passe godt i Fremskrittspartiet.

1. Offentlig skole må prioriteres foran private løsninger. Mitt svar: Uenig, helt i tråd med ønsket om private utdanningsinstitusjoner. Dessverre vil en stor del av befolkningen svare enig på spørsmålet.

2. Det må gis garanti for full barnehagedekning. Mitt svar: Uenig. Barnehager er bare et av mange alternativ for barnefamilier. Dessverre har Stortinget vedtatt en linje som gir barnehager sterke konkurransefortrinn. Skribenten antar at mange velgere i Alta tenker annerledes, og krysser av for enig på spørsmålet.

3. Byråkratiet i Alta kommune må reduseres gjennom oppsigelser. Mitt svar: Enig. Dette er en av måtene for å redusere utgiftene for Alta kommune. Dessverre betyr det ikke tiltaket så mye for verken budsjettet eller regnskapet. Det er ikke ufatterlig mange byråkrater ansatt i kommunen.

4. Vi må beholde eiendomsskatten for å finansiere kommunal velferd. Mitt svar: Uenig. Beklagelivis kommer Alta, uansett valgresultat, til å øke eiendomsskatten fordi politikerne, uansett parti, ikke klarer å sette grenser for politikk.

5. Velferd kan betales med kommunale avgifter. Mitt svar: Uenig. Samtidig er ikke skribenten negativ til å følge dagens lovverk, der kommunale avgifter skal finansiere kommunale tjenester som renovasjon, vann og avløp. Det er viktig at politikerne ikke krever inn mer penger fra brukerne enn det som er kostnadene på tjenestene.

6. Festeavgiften må markedspris-reguleres. Mitt svar: Enig, men altfor lite av områdene i Finnmark er eid av private aktører.

7. Badeland må bygges. Mitt svar: Uenig. Dessverre kommer politikerne til å vedta det motsatte av skribentens ønske. Det er grunnen til at blant annet eiendomsskatten økes i Alta, noe Liberaleren kommenterte i juli 2007.

8. Katedralen må bygges. Mitt svar: Uenig, med samme argumentasjon som i artikkelen Skrekkeksempel fra juli 2007.

9. Mer kommunal virksomhet må privatiseres. Mitt svar: Enig. I teorien kan alt i Alta kommune privatiseres, selv om Stortinget har satt mange begrensninger. Hos Liberaleren er privatisering at det offentlige ikke har ansvaret for å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.

10. Snøscooter-regelverket må bli mer restriktivt. Mitt svar: Uenig. Skribenten er ikke en miljøfanatiker, men mener at ingen har en naturgitt rett til å ødelegge miljøet, men det må være mulig å sette saker i perspektiv. Snøscooterkjøring gir mindre CO2-utslipp per år enn cruise med en middels fritidsbåt.

11. Enda sterkere satsing på kommunale boligtomter. Mitt svar: Uenig. Utbygginger av boliger skal være en naturlig oppgave for private aktører som må konkurrere om å overta de offentlige områdene gjennom konkurranse på like vilkår. Privat aktører kan være alt fra enkeltpersoner, via små aksjeselskap til store konsern.

12. Økt satsing på distrikt og nærområder. Mitt svar: Uenig. Det er ikke rettferdig at innbyggerne i Bossekop må betale skatt, for eksempel eiendomsskatt, for at Alta kommune skal bygge opp skattefinansierte tilbud i for eksempel Tverrelvdalen.

13. Mer penger til vei – og byggvedlikehold på bekostning av kultursatsing. Et av spørsmålene skribenten ikke hadde lyst å svare på. Brukerne bør betale, så lenge det er i regi av kommunen/staten. Gjennom valgets kval ble det krysset av for enig på dette spørsmålet.

14. Alta IF-stadionet må få mer enn 15 prosent kommunale midler. Mitt svar: Uenig, men politikerne bør ikke bruke skattefinansierte penger til å støtte Alta IF. Det betyr i praksis at skattepengene til Bossekop-spillerne brukes til å styrke konkurrenten. For skribenten er det umulig å forstå at politikerne, fra samtidlige parti, ikke ser dette dilemmaet.

15. Grønne lunger (Komsa og Sandfallet) må totalfredes. Mitt svar: Uenig, uten at skribenten er helt sikkert på hvordan debatten om dette spørsmålet er i Alta.

16. Alta bør få fullverdig sykehus. Mitt svar: Enig, men forutsetningen til skribenten er annerledes enn det Altaposten legger i spørsmålet. Ja til sykehus, så lenge det ikke er skattefinansiert. I Alta håper politikerne på at et eventuelt nytt skattefinansiert sykehus i Finnmark skal etableres i Alta, istedenfor Hammerfest som i dag har dette tilbudet i Vest-Finnmark. Skattefinansierte institusjoner skaper ulike konkurransevilkår mellom kommunene. Nok et argument for full privatisering.

17. Den kommunale betalparkeringen i Alta sentrum må utvides. Mitt svar: Uenig. Politikerne vil bruke inntektene til å utvide kommunal sektor. Uten grenser vil offentlig sektor fortsette veksten, noe som kolliderer med et klassisk liberalistisk grunnsyn.

Konklusjonen på valgomaten ble:
94.7% FrP
73.5% Høyre
55.9% Kristen samling
40.9% KrF
-18.6% Kystpartiet
-40.0% Venstre
-58.8% NKP
-60.0% Senterpartiet
-70.9% Arbeiderpartiet
-87.2% RV
-87.3% SV

I Alta kommune ville skribenten ha stemt Høyre. Fremskrittspartiets lokallag i Alta har nemlig raslet med sabelen om å radiomerke asylsøkere. Et slikt standpunkt kommer aldri en av skribentene i Liberaleren til å støtte. Derfor ville Høyre ha vært et godt alternativ i Finnmarks største by.


Kommentarer

 1. Øyvind Strømmen | 22. august 2007 kl 20.43

  Hvem er Kristen Samling?

 2. Bjørn Magne Solvik | 22. august 2007 kl 22.50

  Hei Øyvind, det er Kristent Samlingsparti, et miniputtparti som stiller til valg en del plasser i Norge. Blant annet i Alta og i Finnmark fylkeskommune. Jeg antar partiet er dårlig representert i folkevalgte organ i dag, uten at jeg sitter på nøyaktige tall.
  Kristent Samlingsparti får Kjell Magne Bondevik til å fremstå som en verdiliberal superhelt på en del felt. Det sier ganske mye.

  Kristent Samlingsparti skal være for å redusere skatter, blant annet eiendomsskatten.

 3. Øyvind Strømmen | 27. september 2007 kl 02.26

  Ah. Det var dem jeg trodde du mente, men takk for presiseringen. Jeg har vært nok borte i de gutta, faktisk.

 • Dagens sitat

  You can never underestimate the stupidity of the general public.

  — Scott Adams
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter