Ja til rushtidsavgift

av | 5. september 2007 kl. 21.52 | 5 kommentarer

Spørsmålet om ekstra bilavgift i rushtiden har dukket opp i valgkampen, og for en gangs skyld er det sosialistene som viser økonomisk forståelse.

Det er vanskelig å komme med noen god fasit på hvordan offentlig infrastruktur skal utformes. Det er umulig å fjerne alle problemer knyttet til offentlig drift så lenge det anses som et offentlig ansvar å bygge veier. Det er således absolutt legitimt med uenighet rundt dette spørsmålet blant liberalister.

Det finnes imidlertid grenser for dumskap. Å bruke 2 milliarder kroner på bygge en bro til et sted der det bare bor snaue 9000 innbyggere er et eksempel. Et annet eksempel er å la 100 000 mennesker sitte to timer om dagen i kø i 20 km/t.

Jeg har forståelse for at borgerlige politikere synes bilistene samlet sett betaler for mye i avgifter. Jeg har imidlertid mindre forståelse for at de vender motstanden mot de avgiftene som faktisk kan forsvares istedenfor de som bare er dumme. De fokuserer på bompenger istedenfor importavgiften.

Grunnen er enkel. Importavgiften er en skjult avgift som bare betales av og til. Bompenger er derimot synlige og betales hver dag. Det er således mest populistisk hensiktsmessig å vende sinnet mot bompenger. Kanskje også fordi det er snakk om nye avgifter som innføres knyttet til konkrete prosjekter, mens importavgiften er evig. Har alltid vært der og kommer alltid til å være der.

Rettferdighetsmessig og effektivitetsmessig er imidlertid fokuset helt malplassert. Det å eie en bil er ingen belastning på hverken veier eller for miljøet. En avgift på å eie en bil er håpløst, den eneste begrunnelsen er sannsynligvis å skaffe store inntekter til statskassen, og det er ingen legitim grunn.

Det er imidlertid naturlig at den som kjører på en vei skal betale for den. Bilister som kjører mellom Oslo og Drammen skal betale for den veien og bilister som kjører mellom Tromsø og Alta skal betale for den veien. Hvorfor er mennesker med forståelse for markedsøkonomi så imot at den som bruker en tjeneste skal betale for den.

Dersom det er få som ønsker en vare i forhold til kapasiteten, så er det naturlig at prisen senkes. Dersom det er alt for mange som ønsker et produkt, så er det naturlig at prisen økes. Vi kjenner resultatet av tjenester som prises alt for lavt. Hva tror du blir resultatet dersom El-kjøp på Carl Berner begynte å selge 28 tommers flatskjerm-tver til 500 kr pr stykk, Rimi begynner i Sannergata begynner å selge Grandiosa til 2 kr pr stykk eller en bensinstasjon begynner å selge bensin til 3 kr pr liter.

Køer!

For lav pris fører til køer. Køer er ofte også et resultat av for lav pris. Det koster ingenting ekstra å kjøre inn og ut av storbyer i rushtiden, og resultatet er kø.

Her er det på tide å komme med to forbehold. Det er selvsagt på sin plass å nevne at det at trafikken går sakte og at turen således også tar lengre tid, er en kostnad. Men tydeligvis ikke stor nok. Det er like selvsagt grunn til å påpeke at køer kan skyldes for liten kapasitet på veiene. Dersom man stengte alle andre veier inn til Oslo, bortsett et felt fra Drammen, ville det bli kø, selv med høy rushtidsavgift.

Nå er imidlertid situasjonen at veiene inn til de store byene er tilnærmet tomme store deler av dagen, mens det er kostbare og irriterende køer morgen og ettermiddag. Dette er tåpelig og prisdiffersiering er en naturlig prismessig løsning på dette problemet.

Sosialistene har skjønt dette, selv om vi ikke skal underslå at ønsket om ekstra inntekter kan være en ekstra gulrot, men de argumenterer langt på vei med markedsøkonomisk logikk. De borgerlige nekter imidlertid å ta dette inn over seg, og det er trist.

Det er rettferdig at de som kjører i rushtiden betaler mer.


Kommentarer

 1. Knut Johannessen - Vox populi | 6. september 2007 kl 01.22

  «Nå er imidlertid situasjonen at veiene inn til de store byene er tilnærmet tomme store deler av dagen, mens det er kostbare og irriterende køer morgen og ettermiddag. Dette er tåpelig og prisdiffersiering er en naturlig prismessig løsning på dette problemet.»

  Det har sikkert slått deg at grunnen til at veien er mindre belastet utenom rushtiden, er at folk bruker den for å komme seg til og fra jobb og at de fleste begynner å jobbe mellom 0700 og 0900.

  For å få ned køen må du derfor prise kjøringen så høyt at det gir en vesentlig økning i kostnaden med å komme seg til og fra arbeidssted. Siden vi allerede i dag betaler en rushtidsavgift i form av bompenger på høyde med Stockholms uten at det reduserer køer, så må prisen dramatisk opp.

  Men siden antall mennesker som skal på jobb innen dette tidspunktet er relativt konstant, så må de da finne andre alternativer. (På Drammensveien f. eks. er det kø fra kl. 0700 til ca. 0930, så fleksitidsargumentet er ikke særlig gangbart) Det vil da sørge for at det blir et større press på tog og buss (som er dårlige alternativ for de fleste i dag). For å følge resonnementet ditt fullt ut, så vil overforbruket av kollektivløsninger tilsi at dette er en for lavt priset vare også, slik at man må øke prisen på denne varen, ikke sant. Da vil man balansere tilbud og etterspørsel. Jeg går ut fra at du er prinsipiell i ditt syn. Når vi så har fått en balanse mellom prisen på veikjøring og kollektivbruk, så mangler vi bare de 20-30 000 menneskene som ikke har råd til å reise til og fra jobben. Da har vi flyttet kostnadene et annet sted.

  Jeg håper du ser at en markedsliberalisme brukt på en tjeneste som nesten ikke har likeverdige alternativer ikke er spesielt smart. De eneste som vil omfavne deg, er de som har rike nok til ikke å bry seg om hva dette koster. Dersom tidsprising av veibruk skulle være fornuftig måtte hele skatte og avgiftssystemet endres, slik at folk disponerer mer av sin inntekt selv.

  Forøvrig kan jo argumentet ditt om å senke kostbare og irriterende køer flyttes over til helsevesenet. Det er jo bare å prise de helsetjenestene som har de lengste køene, høyt nok, så vil køene forsvinne av seg selv. Eller dø sakte hen.

 2. jaa9 | 6. september 2007 kl 11.21

  Hva er definisjonen på monopol? En eneste selger – det er kun en E6! Siden det frie market er det motsatte av monopol, er argumentet om at market selv skal løse problemet litt på siden av tema.

 3. b | 6. september 2007 kl 15.25

  Hva med å heller bygge ut veinettet rundt Oslo? Bileiere betaler i dag mye mer i avgifter enn det som brukes til vei likevel… Dessuten, som jaa9 sier, dette er et statsmonopol uten reelle alternativer, så hvordan skal «markedet» klare å finne riktig pris?

  Det beste hadde vært om alle faste og engangsavgifter (årsavgift, osv) fjernes. Så kunne man heller tatt betalt for bruk av vei gjennom bompenger og evt miljøskatt gjennom bensinavgifter. Selvfølgelig burde dette være penger som øremerkes, slik at de ikke bare havner i statskassa for og så omfordeles…

 4. Singulair oral granules prescribing information. | 22. februar 2010 kl 14.24

  Singulair….

  Norweco singulair aerator….

 5. Phentermine and prozac. | 8. april 2010 kl 01.04

  Prozac….

  Prozac nation quotes. Safely weaning off prozac. Prozac withdrawal. Prozac. Prozac and pregnancy. Negative effects of prozac. Prozac nation movie….

 • Dagens sitat

  Let everyone sweep in front of his own door, and the whole world will be clean.

  — Johann Wolfgang von Goethe
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter