Liberaleren på Tabloid i kveld

av | 8. oktober 2007 kl. 14.55 | 77 kommentarer

Per Aage Pleym Christensen skal på Tabloid på TV2 kl. 18.55 i kveld. Temaet er knyttet til politiets aksjoner mot narkotikabruk i kjendismiljøer.

Her er noen tidligere artikler på Liberaleren om temaet:
Avkriminalisering – eller legalisering?
Mislykket narkotikaforbud
Brenning av hekser


Kommentarer

 1. Anonym | 9. oktober 2007 kl 17.34

  Dersom kokain var lovlig kunne man regulert vekk de cocaproduktene som har så høy styrkegrad at de er farlige, og hatt vin og te tilsatt uttrekk av cocablader, slik man hadde på 1800-tallet.

  Det hadde også vært lettere å unngå overdoser, siden brukeren ville være mer istand til å bedømme riktig dose istedetfor å motta et ulovlig produkt som ikke er markert etter styrkegrad, noe som er hovedårsaken til heroinoverdoser idag i Norge.

  En mer åpen og liberal lovgivning mht. rusmidler hadde gjort at folk ble mindre troende til å bruke de aller farligste styrkegradene og variantene, fordi mindre farlige varianter hadde vært tilgjengelige og lettere å velge.

 2. Preben Deichmann | 9. oktober 2007 kl 18.23

  Som sagt så er jeg får legalisering av cannabis, og det er ikke bare glass som har blitt brukt i sammenheng med marihuana. Man har også funnet rester av betong for å gjøre planten tyngre, og sukker for å imitere THC krystaller. Det er imidlertid ikke ofte marihuana blir smuglet inn i landet, da det er for stort vekt/volum forhold som gjør det upraktisk å smugle. For ikke å snakke om odøren. Hasj derimot er kompakt og lettere å smugle.
  La meg presisere; enhver bruk av narkotika er helseskadelig. Følger av kokain har jeg nevnt over. Piller ødelegger levra, MDMA (hovedingrediensen i ecstasy) kan føre til hallusinogenpersistent persepsjonsforstyrrelse, amfetamin kan føre til impotens, angst, depresjoner osv.
  Det er derfor jeg ikke skjønner hvorfor dere skal bruke krefter på å overbevise andre om hvorfor det bør være lovlig? Argumenter om kontroll og eliminering av urent stoff er ikke gode nok argumenter. Utdannelse, informasjon og forebygging i tidlig alder forhindrer at folk blir hekta i det hele tatt. Da er det fornuftig skadekontroll å ta seg av de få som til slutt handler på skråplanet. En heroinmisbruker får det ikke bedre med rent stoff og sprøyterom. Han får det bedre uten heroin.

 3. Bent Johan Mosfjell | 9. oktober 2007 kl 23.03

  Til Preben: Mine metaforer og sammenligninger er absolutt holdbare. De går rett til kjernen i ditt argument. At det er legitimt å forby ting som mangler nytteverdi. De er eksempler på handlinger med klare negative konsekvenser som var ditt argument for et narkotikaforbud.

  En sammenligning mellom nytte og kostnad er noe som må gjøres på individnivå og det som er av positiv verdi for en, er ikke nødvendig av samme nytte for en annen.

  Du avdekker imidlertid selv styrken i min argumentasjon når du ærlig nok innrømmer at tobakk og alkohol ville vært forbdut dersom de var nye produkter.

  Og her har dine ideer et alvorlig problem som går langt videre enn narkotikaspørsmålet. Konservatisme av den typen hindrer utvikling, eksperimentering og menneskers evne til å prøve seg frem i forhold til fremtiden. Noe som er helt nødvendig for å sikre innovasjon og utvikling og for å beskytte verden all utvikling går kollektivt i gal retning.

  Du plasserer deg idemessig på kommunismens side i kampen oim hvordan utvikling skal skje. I et fritt samfunn er den enkelte produsent og forbruker istand til å eksperimentere fritt på individnivå. Noen handler feil og andre lykkes. Positive erfaringer videreføres.

  Alterntivet er at myndighetene gjennom forbud og felles handling avgjør hav som er nyttig og riktig for hele samfunnet. Dette betyr for det første at individet mister muligheten til å selv fatte valg for egen fremtid. Det betyr dernest at mange fremskritt aldri får det nødvendige politiske flertallet. For det tredje innebærer det en alvorlig risiko for at et kollektivt feilsteg skal få ekstremt negative konskevenser. «Det store spranget» er kanskej det verste eksempelet på en slikt grunnsyn knyttet til utvikling.

  Du fortsetter din naive og totalitære tro på politikk når du rett ut slår fast at det ikke kan være et politisk overgrep når man arresterer ham i tråd med loven. Dette gir mange interessante konsekvenser, men jeg skal for å være hyggelig begrense meg til eksempler fra demokratisk valgte regimer:
  – Sterilisering av folkegrupper er ikke et politisk overgrep
  – Domfelling av forfattere for å ha skrevet utuktige bøker er ikke politiske overgrep.
  – Fengsling av mennesker for å selge brød på søndager er ikke politiske overgrep
  – fengsling av vernepliktsnektere er ikke politiske overgrep

  Alle eksempler hentet fra nyere norsk historie. Men det kan også utvides slik at enhver lov vedtatt av Stortinget pr definisjon ikke kan være et politisk overgrep.

  Her skiller dine meninger seg radikalt fra liberalismen. Vi mener f.eks. at det at staten henretter alle rødhårete er et politisk overgrep. For oss er det irrelevant uansett om det vedtas av et overvendende flertall. utifra ditt syn er det ikke et politisk overgrep dersom det vedtas på en formelt korrekt måte.

  Liberalismen står her for faste rettigheter, men du står for en nihilisme der alt myndighetene vedtar er greit.

  Noen vil sikkert hevde at jeg nå er skikkelig frekk og kanskje paroderer dine synspunkter. Og jeg vil absolutt legge til at det rent menneskelig vil være et formildende trekk at du er mot denne typen overgrep. Rent ideologisk er det ingen tvil om at de grunnleggende ideer du presenterer som et argument for et narkotikaforbud er helt grunnleggende totalitære.

  Sorry. Du er sikkert en hyggelig mann. Mitt råd – og her vil sikkert noen anklage meg for å være arrogant – er at du rett og slett setter deg ned og tenker gjennom hva du egentlig mener. Det er mulig å ta avstand fra både leaglisering av narkotika og liberalisme uten å presentere denslags argumentasjon som du fører.

 4. Preben Deichmann | 10. oktober 2007 kl 09.04

  «Du avdekker imidlertid selv styrken i min argumentasjon når du ærlig nok innrømmer at tobakk og alkohol ville vært forbdut dersom de var nye produkter.»
  Jeg ville kjempet imot legalisering av tobakk og alkohol den dag i dag, akkurat på samme måte som jeg kjemper imot avkriminalisering og legalisering av harde narkotika i dag. Jeg har selv vært røker, men så aldri noe positivt komme ut av det, så jeg sluttet. Har du noen gode argumenter for hvorfor tobakk og alkohol burde vært legalisert i dag?

  «Konservatisme av den typen hindrer utvikling, eksperimentering og menneskers evne til å prøve seg frem i forhold til fremtiden. Noe som er helt nødvendig for å sikre innovasjon og utvikling og for å beskytte verden all utvikling går kollektivt i gal retning.»
  Dette handler ikke om å være konservativ, dette handler om den generelle folkehelsa. Vi har for lengst funnet alternativer for kokain og heroin som bedøvelse, og derfor trenger vi ikke å forske noe mer på nytteverdien av dem. Man kan derimot bruke penger på forskning vedrørende avrusing.
  Hvis alle narkotika var fritt tilgjengelig for alle, så mener du at det hadde bidratt til at verden utvikler seg? Det er det samme å si at psykologer på seksti og syttitallet hadde rett da de brukte LSD i psykoterapi. Funket bra der og da, helt til en hel generasjon slet med flashbacks og psykotiske anfall.

  «Du plasserer deg idemessig på kommunismens side i kampen oim hvordan utvikling skal skje. I et fritt samfunn er den enkelte produsent og forbruker istand til å eksperimentere fritt på individnivå. Noen handler feil og andre lykkes. Positive erfaringer videreføres.»
  Så organisasjoner som Ungdom Mot Narkotika er en kommunistisk organisasjon ideologisk sett, fordi de er i mot narkotika? Dessuten vet vi nok om hva stoffer som kokain bringer med seg, og de negative konsekvensene overstiger alltid de positive, ergo trenger vi ikke 4,5 millioner forsøkskaniner for å finne ut akkurat dét. Dette handler ikke om utvikling av samfunnet, snarere tvert imot, dette handler om legalisere et farlig, vanedannende stoff. Det er en form for retardering og ikke utvikling.
  Politiske overgrep har funnet sted i alle samfunnsformer, og det er jo ikke til å legge skjul på at tatere ble steriliserte og lobotomerte i Norge. Men det er nå snart seksti år siden, og jeg mener og tror at samfunnet har utviklet seg mye siden gang.
  Militærnekt er i dag pr. definisjon ulovlig. De som ikke vil avtjene sin verneplikt får søke seg til siviltjeneste eller selv sørge for å slippe unna når de er på sesjon.

  «Vi mener f.eks. at det at staten henretter alle rødhårete er et politisk overgrep. For oss er det irrelevant uansett om det vedtas av et overvendende flertall. utifra ditt syn er det ikke et politisk overgrep dersom det vedtas på en formelt korrekt måte.»
  Et veldig voksent argument å bruke massemord av mennesker med en viss hårfarge. Det er en så uaktuell problemstilling, og rødhårete (og blonde, og brunhårete og folk med sort hår) mennesker er beskyttet av norske lover mot diskriminering.
  Du må dessuten slutte å distansere deg så langt fra myndighetene. De fleste nordmenn stemmer ved valg, og de som sitter på Stortinget er valgt inn i dit av mannen i gata. Jeg får si til deg som sånne som deg sier til kommunistene: Våkne! Det er bare ønsketenkning!
  Misforstå meg riktig; jeg tilhører ingen politiske partier eller spesifikke ideologier, jeg mener bare at dere drar tråden ekstremt langt i å gå ut i offentlig debatt og forsvare legaliseringen av skadelige, narkotiske stoffer. Jeg er for at enhver sak som blir diskutert skal ha opposisjon, for å fremheve alle aspekter av den. Mine meninger om narkotika er derfor ikke politikk og ideologi, men fakta.

  «Sorry. Du er sikkert en hyggelig mann. Mitt råd – og her vil sikkert noen anklage meg for å være arrogant – er at du rett og slett setter deg ned og tenker gjennom hva du egentlig mener.»

  Jeg ér en hyggelig mann. Jeg gir penger til junkier på gata, jeg reiser meg for gamle på trikken og jeg vanner blomstene til naboen, dersom det skulle trengs. I dine øyne har mest sannsynlig junkien driti seg ut, gamla får stå til det blir noen ledige seter og naboen får kjøpe nye blomster hvis han skal på ferie. Livet handler jo for deg om å være individuell og mele sin egen kake. Du fremstår som ikke bare som arrogant, men som totalt ignorant og likegyldig overfor dine medmennesker. Hadde jeg ikke tenkt over hva jeg mener og sier hadde jeg ikke tilbrakt så mye tid på å sitte her og krangle med deg.

  «Det er mulig å ta avstand fra både leaglisering av narkotika og liberalisme uten å presentere denslags argumentasjon som du fører.»

  Så fortell meg, kjære Mosfjell, hvilke argumenter som jeg bruker er ikke holdbare? At kokain er skadelig? At ungdommer stort sett ikke selv kan bedømme hva som er farlig og ikke? At bruk og oppbevaring av kokain er ulovlig?
  Jeg har, tro det eller ei, respekt for Pleym, for han tenker før han skriver. Du derimot er verre til å argumentere enn Kristin Halvorsen. Vi diskuterer legalisering av kokain, og du drar inn sterilisering av tatere, militærnekt og alle mulige andre argumenter. Kan ikke du med bare en paragraf fortelle oss hvorfor kokain bør legaliseres? Kutt ut alt det andre tullet og hold deg til temaet.

 5. Tommy K. | 10. oktober 2007 kl 09.37

  «Jeg gir penger til junkier på gata»

  Så hjelpsom du er. Du vet hva disse pengene brukes til,ikke sant? Vil du virkelig være med på å finansiere det som kan bli en annen persons overdose?

 6. Preben Deichmann | 10. oktober 2007 kl 09.48

  Tommy K.:

  Jeg vet akkurat hva de kommer til å bruke pengene på. Det er opptil flere alternativer. Selv om junkier stort sett ruser seg hele dagen trenger de også mat for å overleve. Det er selvfølgelig bedre å gi ham pengene til dop enn at han stjeler fra noen andre. Jeg har dessverre ikke mulighet til å sende ham på avrusing og heller ikke betale for et tak over hans hode.
  Klarer vi å overbevise unge om aldri å prøve stoff, slipper vi dermed at folk setter overdoser. Eller rettere sagt, vi kan forhindre overdoser i den grad at det blir færre aktuelle overdoser med færre misbrukere.

 7. Tommy K. | 10. oktober 2007 kl 10.26

  Preben: Hva med å gi mat isteden?

  Å finansiere narkotika er en dårlig investering – for både deg og ham. Du kan ikke stikke under stol at du (indirekte) er med på å opprettholde en ulovlig narkotikaomsetning. De som gir sjenerøst til tiggere, bør reflektere litt over dette før de moraliserer over andres egoisme og kyniskhet.

 8. Preben Deichmann | 10. oktober 2007 kl 10.45

  Selvfølgelig er det en dårlig investering, men jeg vet jo at han ikke skal på avrusing den samme kvelden uansett. Og ja, i de fleste tilfeller gir jeg dem mat. Blant annet de som sitter ved Nationaltheatret. Dessuten spør jeg en gang i blant om de ikke vil være med å kjøpe noe å spise, men da takker de fleste nei fordi de ikke vil gå bort fra sitteplassen sin. Hadde vi legalisert narkotika så hadde vi mangedoblet antallet tiggere allikevel. Liberalistene mener at prisen ville sunket ved legalisering, og derfor også kriminaliteten. Men de som er hekta på dop, er hekta på dop, og da trenger de ikke billigere stoff, men rehabiliteringsmuligheter, hvilket det i dag skorter ekstremt på. Heroinister står tidvis flere år på venteliste for komme seg til behandling, og ofte er det da allerede for sent når det endelig er deres tur.
  Dessuten vil en eventuell forhandler ved legalisering av kokain (som denne tråden handler om), måtte kjøpe dette fra et sted. Kokainproduksjonen slik den er i dag, domineres av colombianske narkotikasyndikater, i hvis øyne menneskeliv er uten betydning.
  Tommy, skuddet vil han sette i kveld uansett, det kan jeg garantere deg. Så da gir jeg ham heller en tier på veien, enn at han må rane deg for at han skal få satt det skuddet.

 9. Bent Johan Mosfjell | 10. oktober 2007 kl 16.42

  Først vil jeg anbefale denne artikkelen som er både god og gammel: http://www.ideeromfrihet.no/1989-8-sommerfelt.php

  Så til Preben:

  Når det gjelder alkohol, er det tilstrekkelig å vise til de faktiske erfaringene med forbud i USA og Norge for snart hundre år siden for å påvise hhvilke enorme negative skadevirkninger et forbud har.

  Det er også på sin plass å påpeke at mennesker bør ha eiendomsrett til sin egen kropp og derigjennom rett til å bygge eller mishandle denne slik de vil.

  Din konservatisme opererer med en naiv oppfatning om at 1) det som er bra/dårlig for et menneske nødvendigvis må være godt/dårlig for andre mennesker, 2) at staten på en faktaorientert og nøytral måte kan finne ut hva dette er og 3) er villig til å påtvinge dette på mennesker med voldelig maktbruk.

  Historien viser at veien til helvete er stappfull av slike velmenende, gode hensikter.

  Når du mener at myndighetene skal vurdere hva som er nyttig for samfunnet og forby det som ikke faller inn under den kategorien, så følger planøkonomien og dets politiske system i kjølvannet.

  Jeg vil ikke kalle UMN kommunistisk, men når man ser på deres holdninger, så er det ikke langt unna: «UMN mener at man i lengden ikke er tjent med en verden der profitt står over menneskeverd.»

  Oversatt til realiteter: De politiske myndigheter må forby det de ikke liker, og sørge for at produksjonen går i den retningen som politikerne ønsker.

  Spørsmålet er ikke om massemord på rødhårete er aktuelt eller uaktuelt. Spørsmålet er om det følger av ditt prinsipp at dette ikke er et politisk overgrep dersom det er demokratisk vedtatt gjennom lover og deretter gjennomført. Og svaret på det spørsmålet er et rungende ja, det kan man ikke snike seg unna uten å avfeie problemstillingen som uaktuell politikk nå.

  Man har altså prinsipper som leder rakt til helvete, men følger dem (heldigvis) ikke ut i sin konsekvens. Forrige århundre var fullt av mennesker som mente at sosialisme var en god og rettferdig ide som ikke kunne fungere i praksis. Disse menneskene bakket synspunktene til de som faktisk forsøkte å gjennomføre det i praksis.

  Når du trekker inn at de som stiter på Stortinget er valgt inn av mannen på gata og jeg derfor ikke bør distansere meg så fra dem, er det på sin plass å gjenta Mencken-sitatet: “Democracy is a pathetic belief in the collective wisdom of individual ignorance.”

  For å være helt ærlig: Det er fullstendig irrelevant om et overgrep vedtas av et flertallsdiktatur eller et mindretallsdiktatur.

  Du skriver: «Mine meninger om narkotika er derfor ikke politikk og ideologi, men fakta.» Nei, det er en blanding. Du tar fakta (som dog kan diskuteres for seg selv) og blander det med dine prinsipper (som er de jeg kritisere). Resultatet er således ikke fakta, men en syntese av dine faktaoppfatninger og dine meninger.

  Jeg hopper over en diskusjon om hvem av oss som er snille og går over på mer saklige deler av problemstillingen:

  «Så fortell meg, kjære Mosfjell, hvilke argumenter som jeg bruker er ikke holdbare? At kokain er skadelig? At ungdommer stort sett ikke selv kan bedømme hva som er farlig og ikke? At bruk og oppbevaring av kokain er ulovlig?

  – Det er for enkelt å si at kokain er skadelig. Kokain er potensielt skadelig ved visse typer anvendelse. Hvordan man bruker kokain påvirker risikoen for skade. Det kan argumenteres med at forbudet øker risikoen ved ulike typer narkotika.
  – Ungdom kan stort sett selv bedømme hva som er farlig. Alle vet at det er risiko forbundet med å bruke narkotika. Det er på sin plass å sitere Thomas Jefferson: «Sometimes it is said that man cannot be trusted with the government of himself. Can he, then, be trusted with the government of others?»
  – Du har rett i at kokain er ulovlig, men det er ikke et argument for at det bør være lov.

  Hvorfor bør kokain legaliseres?
  1) Ethvert mennesker bør selv få bestemme hva vedkommende vil putte i kroppen sin.
  2) Forbudet skader brukeren gjennom at det
  a) hever prisen på narkotikaen
  b) tvinger ham til å kjøpe narkotika av kriminelle
  c) øker risikoen for overdose
  d) stigmatiserer ham i forhold til andre mennesker
  e) utsetter vedkommende for mulige og reelle overgrep fra politiet
  f) gjør at mange brukere må prostituere seg eller stjele for å skaffe penger til stoff
  3) Forbudet skader samfunnet gjennom at det
  a) fører til mer vinningskriminalitet
  b) gir økt profitt til organsierte kriminelle miljøer
  c) politiet må bruke ressurser på narkotikaforbrytelser som kunne vøært brukt på andre ting
  d) fører til mer overvåkning og andre brudd på personvernet
  e) oppfordrer til angiveri

 10. ole michael | 10. oktober 2007 kl 16.52

  Heia Bent Johan!!!!!!!!!Dritbra!

 11. Preben Deichmann | 10. oktober 2007 kl 18.17

  Du må helt seriøst slutte å kalle meg en sosialist.

  På dine punkter ang. legalisering ser jeg at punkt 2. a-f bekrefter min mening om at stoffet ikke bør legaliseres. Hvis et menneske er nødt til å stille sin kropp til salgs eller stjele fra ærlige mennesker for å få tak i penger til denne substansen, så er det jo helt hinsides. At prisen er høy er fint, for da er det færre som har råd til å kjøpe det. Hvis ingen kjøper, så er det ingen kriminelle å kjøpe det av. Overdose er også uaktuelt dersom ingen bruker stoffet. Dersom han ikke gjør noe ulovlig, så vil han ikke bli plaget av ordensmakta heller. Det samme gjelder punkt 3 a-e. Kokain produseres som jeg tidligere har nevnt i Sør-Amerika, så hvor skal man da få denne «lovlige» kokainen fra? Narkobaroner i Colombia? Det vil alltid være noen som ikke har tilgang på selv lovlige stoffer. De fleste av oss har vel på et eller annet tidspunkt «hjulpet» noen under 18 med øl eller sigaretter. Det samme vil skje med kokain, og da vil de som ikke får det lovlig måtte bruke mer penger. Akkurat på samme måte som junkier står og selger piller de får av legen på Jernbanetorget. De betaler 60kr for en pakke på apoteket, og selger pillene for 50kr stykket til hvem som helst.
  Det er dessuten sjokkerende at du mener at profitt går over menneskeverd.
  Men greit, Pleym har jo to barn, så hvis han vil at folk på 18 som lovlig skal kunne kjøpe kokain videreselger eller gir det til barna hans når de er 14 eller 15, så er jo ting i orden. Det er jo tross alt deres kropp og den kan de gjøre hva de vil med. Ved å holde forbudet oppe vil automatisk en mengde bli skremt bort fra å prøve. De som gjør det motsatte vet at konsekvensene kan bli store og at eventuell straff eller bot vil komme på rullebladet, som mange arbeidsgivere i dag sjekker. Man kan skylde mye på ungdommelig dumskap, men ved en streng forbudslinje vet alle om konsekvenser, skadevirkninger og ringvirkninger. Da er dt ingen unnskyldning for å begynne eller prøve.
  Og ja, kokain er skadelig selv i små mengder.

 12. Bent Johan Mosfjell | 10. oktober 2007 kl 20.55

  Hvilken verden lever du i?

  Alle de negative virkningene av 2a-f er realiteter med dagens forbud.

  Folk må prostituere seg og stjele på grunn av forbudet.
  Folk kjøper det til tross for den høye prisen.
  Folk kjøper det av kriminelle.
  Folk bruker stoff og pådrar seg overdose.
  Folk blir plaget av ordensmakten.

  En legalisering vil motvirke dette. En legalisering vil hindre en rekke negative konsekvenser som finens i dag.

  Det virker som om du lever i en drømmeverden der du tror at alternativet til legalisering er en verden der det er forbudt og at folk derfor ikke bruker stoff. Nei, alternativet til legalisering er dagens mislykkede forbud.

  Det er forresten illustrerende når du tror at jeg mener at profitt går over menneskeverd. Folk tror at det er en motsetning mellom disse to tingene. Du må enten velge mellom profitt eller menneskeverd.

  Willoch sa det en gang på følgende måte: Er du ikke sosialist når du er ung, har du ikke hjerte. Er du ikke konservativ når du blir eldre, har du ikke hjerne.

  I en debatt utdypet jeg det gjennom å påpeke at liberalister har både hjerte og hjerne. Det er et menneskelig samfunn når mennesker sivilt menneskeverd og markedsøkonomisk profitt lever side om side uten innblanding fra staten.

 13. Maria | 10. oktober 2007 kl 21.20

  Under forbudstiden på 1930-tallet hadde man samme problemene som man har med narkotika i dag:

  – Folk foretrakk sterkere og farligere varianter, fordi de tok mindre plass og var lettere å smugle (96% sprit, moonshine)

  – Det var mye tresprit og forurenset alkohol. Unødvendige dødsfall

  – Vanskelig å få legehjelp, og tabubelagt emne

  – Mafiaen bygget seg opp i USA på grunn av forbudet og tjente enorme summer, og deltok i voldelige mafiaoppgjør.

  – Alle gjorde det, men måtte skjule det

  – Det ble brukt mer som et rusmiddel enn et stimuli, mer usunn bruk, «Speakeasies»

  Alt dette er noe vi ser tendenser til i Norge i dag med alkohol også med den restriktive linjen og minkede tilgjengeligheten. Men med narkotika er det værre.

  La folk gjøre som de vil !!

 14. Maria | 10. oktober 2007 kl 21.26

  .. og seriøst .. Skolebøkene forteller bare bullshit.

  – Amfetamin er sannsynligvis det værste dopet. Kanskje heroin også. Tærer veldig på kroppen. Men skal man forby det helt ??

  – Kokain er litt mindre ille. Faren for avhengighet og overdose er nok sterkt overdrevet. Hele Søramerika drikker coca-te, og det er ingen grunn til at svake cocapreparater ikke skal være tillatt i hele verden.

  – Cannabis er mindre farlig enn alkohol og burde vært lovlig igår.

  – LSD og sopp er litt skummelt for psyken, for å si det mildt, men langt i fra for alle. Det er en åndelig greie, og burde være tillatt dersom folk virkelig ønsker det. I Japan var sopp tillatt inntil nylig for religiøs bruk uten problemer, f.eks.

  – Khat og andre milde rusmidler bør være helt lov, noe annet er diskriminering mot andre folkegrupper.

 15. Maria | 10. oktober 2007 kl 21.30

  … og dette bringer oss over til noe annet. Monopolvirksomhet.

  Statens monopol på alkoholskatter.

  Legens monopol på «riktig medisin» (konflikten med alternativmiljøet skal ikke underdrives og mange av deres medisiner virker bedre enn monopol-industriens mastodontiske firmaer vil ha det til)

  Ibogaine – en effektiv men ulovlig behandling av opiatavhengighet…Ulovlig…

  Sterke vitaminer… Ulovlig…

  Cannabis som medisin… Ulovlig…

 16. Maria | 10. oktober 2007 kl 21.32

  Og hamp som industriplante.. Ulovlig…

  Alt dette basert på latterlig dårlig forskning og rasistiske og etnosentriske antakelser fra 1930- og 1960-tallet

 17. Maria | 10. oktober 2007 kl 21.35

  I denne saken har vi idag to sider som hater hverandre og blir mer og mer fanatiske og produserer mer og mer forskning som passer dem selv. Hvem har noengang sagt at forskning er objektivt? Ikke i narkotikasaken, i hvert fall…. Dette hindrer reell takling av «problemet»

 18. Maria | 10. oktober 2007 kl 21.37

  Det beste eksemplet vi har er fra Nederland og Sveits – to land der narkotika er lett tilgjengelig, og også to veldig produktive land som har mindre problemer enn andre land med slike ting !!! Dette gjelder også kokain – Nederland har veldig god kvalitet på kokain og det er lett tilgjengelig. Du kan sende det til et laboratorium for å få testet renheten etc.

 19. Maria | 10. oktober 2007 kl 21.45

  Noe er galt når man sitter igjen med følgende etter å ha gått i norsk skole:

  – Man tror at narkotika er noe onde mennesker står utenfor skoler og lurer folk til å prøve for så å gjøre dem avhengige, at de kaster bort alle pengene sine

  – Man vet ikke at det gir en følelse av velvære eller rus, men tror det bare gir avhengighet og fysiske skader

  – Man lærer ingen ting om forbudets historie eller hva libertarianere mener om de økonomiske konsekvensene av forbudet

  – Man lærer ingen ting om cocaplantens historie som kulturplante

  – En mer etnosentrisk «utdannelse» skal du faenmeg lete lenge etter. En seirende vestlig sivilisasjon vet hva som er best for hele verden, og alt ukjent skal demoniseres, må vite.

 20. Maria | 10. oktober 2007 kl 21.46

  … og denne fanatiske holdningen skaper igjen selvoppfyllende statlige profetier som mange av brukerne selv tror på, og da kan de igjen lage statestikk som underbygger de latterlige løgnene. Men funker det i lengden? Sannsynligvis ikke. Narkotikaforbudet og den kvalmende politiske korrektheten er noe av det værste med FN og USA sin monopolvirksomhet.

 21. Kåre | 10. oktober 2007 kl 21.48

  Heroin er fysisk sett faktisk ikke så farlig, men faren for avhengighet er ekstremt stor. Det er vel strengt tatt ikke mange som bruker heroin rekreasjonelt? Uten å stigmatisere en større minoritetsgruppe, så vet vi jo godt hva khat gjør med folk. Dere husker jo alle trikkedrapet i Oslo, hvor en mann drepte en 23åring og skadet fem andre med en Rambokniv!
  Cocate er på langt nær det samme som kokain.

  Jeg tror jeg må si meg enig at økte ressurser for politiet har mye større effekt enn legalisering. At et forbud, slik det utføres i dag, kanskje ikke fungerer slik det bør, betyr ikke at den eneste måte å bukte med problemene på er legalisering.
  Jeg vil i hvert fall ikke at mine barn skal ha kokain fritt tilgjengelig. Jeg prøver så godt jeg kan å oppdra dem med moral og gi dem valgfrihet, men jeg har sett altfor mange skjebner gjennom min karrière i næringslivet.

 22. Helmert | 10. oktober 2007 kl 22.04

  Du må huske på at mannen som var involvert i trikkedrapet kommer fra et land belastet med krig og elendighet. Det blir latterlig å skylde på khat her – og khat er lovlig i Strobritannia.

  Cocate det samme som kokain?
  Veldig rart å si. Har du noengang prøvd det? Det er veldig svakt, omtrent som kaffe, og drikkes av hele søramerika uten problemer.

  En del bruker opium rekreasjonellt, og heroin brukes av noen rekreasjonellt i USA – dog i røkt form.

  Du bør prøve å åpne deg ennå mer, Kåre. Du tror for mye på sammfunnsløgnene og det virkelighetsgrunnlaget alle andre tror på.

 23. Kåre | 10. oktober 2007 kl 23.21

  Jeg trenger ikke å åpne meg mer. Jeg har vært i nærkontakt med alle mulige rusmidler, men har selv bare brukt cannabis. De som har brukt noe annet en cannabis har som regel store vanskeligheter med å slutte.
  Dessuten skrev jeg at cocate IKKE er det samme som kokain.

 24. Helmert | 11. oktober 2007 kl 02.40

  Hvordan kan det stemme?
  De fleste jeg kjenner som har prøvd eller brukt ecstasy, kokain eller amfetamin en periode bruker det ikke lenger, eller bruker det kun en gang iblandt. Det er høyst uvanlig å bli avhengig av disse stoffene blandt de som prøver, er min påstand.
  Såkalte «skjebner» du har sett. Hvor mange av disse hadde vært annerledes dersom det ikke var tabu og ikke var en undergrunnsaktivitet som førte til utstøting osv.?

 25. Kåre | 11. oktober 2007 kl 12.31

  Tro du meg, dette var ingen undergrunnsaktiviteter. Det ble snortet overalt. På kontorer, åpenlyst på diverse utesteder i Oslo. You name it. Vi har nok av rusmidler som det er i dag, og derfor trenger vi ikke å lovliggjøre og forherlige noen fler. Rus er jo i sin helhet en virkelighetsflukt, om det er å være kanon dritings på julebord, eller om det er spastisk på ecstacy. Dersom folk ikke kan nøye seg med alkohol, medikamenter eller evt. cannabis (i fremtiden), så har de hatt uflaks. Da er ikke Norge det rette landet å bosette seg i.

 26. Rune | 16. oktober 2007 kl 05.05

  Kokain gir ikke rus – i likhet med kaffe gir det bare en følelse av nytelse og våkenhet.

  Jeg respekterer ikke Norge uansett, jeg anser at staten ikke har noe med meg å gjøre, og at den i sin forfatning er kriminell, dominerende, moralistisk, og har altfor mye mandat.
  Norge er et moraliserende sosialistisk land som gjør ondskapsfulle ting under en fane av påstått godhet.
  Individet har liten frihet og lite spillerom i det forbannede dugnads-tvangs-jantelandet Norge.

  Jeg ber til gud eller hva faen som er der ute for at Norges befolkning skal fortsette å bryte loven. Det er det eneste lyspunktet der ute, at vi ikke er like firkanta som svenskene.

 27. FDR om konservative « Katolikken | 16. desember 2009 kl 23.12

  […] is a man with one perfectly good brain who, however, has never learned to think.” Eller som Kåre Willoch sa det i si tid: “Er du ikke sosialist når du er ung, har du ikke hjerte. Er du ikke konservativ […]

 • Dagens sitat

  The most dangerous man, to any government, is the man who is able to think things out for himself, without regard to the prevailing superstitions and taboos. Almost invariably he comes to the conclusion that the government he lives under is dishonest, insane and intolerable, and so, if he is romantic, he tries to change it. And if he is not romantic personally, he is apt to spread discontent among those who are.

  — Henry L. Mencken
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter