Høyrepolitikere, skjerp dere!

av | 29. januar 2008 kl. 12.17 | 1 kommentar

I valgkampen skrev Kragerø Høyre på eget nettsted, at Høyre arbeider for lavest mulig eiendomsskatt i første omgang, og har som mål å fjerne denne usosiale skatten på sikt. Nå, noen måneder etter valget, kan Kragerø Høyre sørge for økte kommunale inntekter gjennom eiendomsskatt.

Det er NRK som har dekket saken om økt eiendomsskatt i Kragerø. Arbeiderpartiet mener skattesaken er et vannvittig løftebrudd fra Høyre og det er enkelt å være enig med tidligere ordfører, Erling Laland.

Høyre begrunner sitt standpunkt med at de som tidligere har betalt eiendomsskatt, får lavere kommunale regninger nå enn i forrige periode. Årsaken er at eiendomsskattområdet er utvidet til også å gjelde hytteeiere og de som bor i utkanten. Gjennom utvidelse av området skal Høyre sørge for økte kommunale inntekter. Det er et løftebrudd ettersom Høyre gikk til valg på å la borgerne betale så lav eiendomsskatt som mulig, og på sikt avskaffe eiendomsskatten.

Robert Gærnæ, Finnmark Høyre sin leder, har i et innlegg på Liberaleren lovt å fortsette kampen mot eiendomsskatt, en skatt som han døpte om til hytteskatt. Likevel har høyrepolitikere i Finnmark gjort det samme som høyrepolitikere i Kragerø dessverre kommer til å gjøre, nemlig å utvide ordningen med eiendomsskatt. Nordkapp er et eksempel fra Finnmark.

Liberaleren mener eiendomsskatt er urimelig. Vi kan bruke en begrunnelse som alle forstår, nemlig at pengene som er i eiendom allerede er beskattet.


Kommentarer

 1. Andreas | 31. januar 2008 kl 01.59

  Det er i grunnen feil å bruke ordet skatt i sammenheng med «eiendomskatten».
  Skatt er noe man betaler etter evnen, altså inntekt og formue. Her blir boligen allerede regnet med.
  I tillegg kan det ofentlige ta gebyrer for tjenester eller avgifter for noe man disponerer, t.eks. merverdiavgift for varer man kjøper, kringkastningsafgift, veiavgift.
  Eiendoms-«skatten» er altså en eiendomsavgift som man betaler for den bolig man disponerer, uavhengig av inntekt og formue, uavhengig om boligen er avbetalt eller 100% belånt.
  Den bør heller kalles «boligavgift».

 • Dagens sitat

  Millions long for immortality who don’t know what to do on a Sunday afternoon

  — Susan Ertz
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter