Klipp håret og få deg en jobb!

av | 16. juli 2008 kl. 06.29 | 14 kommentarer

Haakon Lie, Aps partisekretær 1965 – 69 bruker stadig fortidens løsninger på dagens utfordringer. Han vil jage og utvise tiggere fra Oslo sentrum. Ja, helst fra landet.

De narkomane har Lie vondt av, men tiggerne må vekk. Til Dagsavisen sier han: «– Norge skal ikke være noe arbeidsmarked for profesjonelle tiggere og tyver fra Øst-Europa.»

La oss ta det positive i intervjuet først: Lie ønsker at saksbehandlingstiden for å gi narkomane metadon må ned. Og prostituerte må gies en annen jobb når forbudet mot prostitusjon innføres (han må ha glemt at det ikke er salg av sex som skal forbys, men kjøp).

Haakon Lie var partisekretær dengang Ap bygget opp igjen landet efter krigen. Ja, 2.verdenskrig, om du skulle være i tvil. Da alle skulle løfte i flokk, og det ikke var rom for avvik. Og avviker var du om du var same, homofil, tater, sigøyner eller barnehjemsbarn. Ja, også kommunistene selvsagt. De andre kunne undertrykkes, steriliseres, misbrukes – men kommunistene måtte overvåkes. At noen skulle ønske å bruke tiden på annet enn Fram-fylkingen, bygdeungdomslaget, musikkorpset, Speidern eller lignende aktiviteter, var helt uhørt. Tvilen var det ikke rom for. Parolen «klipp håret og få deg en jobb» må stamme fra denne tiden. Eller kanskje nærmere slutten av 60-tallet. For på bilder og film fra 1950-tallet er vel ikke hårlengden særlig lang. Eller for å si det på en annen måte; Like kort som toleransegrensen til en viss partisekretær.

Mange tiggere kommer nå til Norge fra regimer som var rødere enn sosialdemokratiet i store deler av efterkrigstiden. Uten at de klarte å utrydde fattigdommen av den grunn.

Å sende utenlandske tiggere til grensen er imidlertid en enkel og hjerteløs løsning. Lie har muligens glemt EØS-avtalen; den avtalen som Gros 3.regjering fikk Norge med i, og som sier at det skal være fri bevegelse av arbeidskraft i Europa. Og det skal være passfrihet mellom medlemslandene.

Enkelte av Lies like nostalgiske og tilbakeskuende partifeller mener man kan bruke loven mot tiggerne. Det er nemlig ikke lov å komme på turistvisum og jobbe. Å kalle tigging jobb er noe spesielt. Det er svikt i selve premisset.

Lies partifelle justisminister Knut Storberget mener politiet har hjemlene som skal til, men mener at å rydde gatene for det flertallet anser som uønsket ikke skal være noen prioritert oppgave for politiet.

Hvem som helst kan sette seg ned med en kopp på Karl Johan. Å kalle det en jobb er en fornærmelse både mot vanlige arbeidsfolk og mot dem som tigger. Tiggerne er en påminnelse om at hverken skatter, politiske vedtak eller en stor velferdsstat klarer å løse alle utfordringer i samfunnet.

Da gjør Haakon Lie som han alltid har gjort; roper på politiet. I hans velmaktsdager var det kommunistene, sigøynerne, taterne og andre utdefinerte. Idag er det utenlandske tiggere.

Statsministeren sier at mottoet for regjeringens politikk er at «alle skal med».

Haakon Lie har ingen sans for dét.


Kommentarer

 1. Konrad | 16. juli 2008 kl 13.24

  Sigøynertiggerne fortjener overhode ikke vår sympati, de har jo tross alt begått den dumhet å bli født i et av Europas fattigste og mest vanstyrte land, dertil har de latt seg føde inn i Europas fattigste og mest diskriminerte minoritet. De narkomane derimot fortjener all vår sympati: De har valgt å gå til grunne i rusmiddelmisbruk i Europas rikeste land med et velutviklet helsevesen, dertil har myndighetene opphevet tiggeforbudet slik at de kan bomme småsjpenn hele veien fra Flytoget til Kirkeristen.

  La oss heller ikke glemme: EU har vært så generøse å gi fri adgang for rumenere slik at de narkomane endelig har noen under seg på rangstigen, dermed kan til og med Frp vise sympati med de narkomane.

 2. Konrad | 16. juli 2008 kl 14.03

  Jødeproblem, sigøynerproblem, tiggerproblem.
  Verden er full av problemer som krever en endelig løsning.

 3. Piris | 16. juli 2008 kl 16.20

  Hva med å starte et nytt parti ?
  DUPP – Det Ukorrekte Politiske Parti ?

 4. Konrad | 16. juli 2008 kl 16.42

  Tiltredes! Det er politisk ukorrekt å arbeide for en endelig løsning på jødeproblemet. Helt klart en sak for DUPP.

  Sigøynerproblemet derimot er det blitt politisk korrekt å finne en løsning på.

 5. Øyvind | 17. juli 2008 kl 01.05

  Sigøynerne har en kultur for å tigge. Bl.a. nekter de barna sine å gå på skole og sender dem istedet på gata for å lære å tigge og stjele. Sigøynerne vi ser på gata i Norge er voksne mennesker uten rusproblemer, som fint kunne ha klart å innordne seg i samfunnet hvis de hadde villet. Men det vil de ikke. De er selv skyldige i sin situasjon, og fortjener ingen sympati.

 6. Pleym | 17. juli 2008 kl 07.18

  Det er enhver fritt å gi en tigger penger, eller la være. Ethvert individ er ansvarlig for selv å gjøre noe med sin situasjon.

  Spørsmålet er om flertallet skal ha rett til å bortvise og utvise mennesker som gjør ting flertallet ikke liker. Narkomane, uteliggere, tiggere. De minner oss om at ikke alt er perfekt i dette samfunnet.

  Ikke alle liker den påminnelsen.

 7. ul E. Nissen | 17. juli 2008 kl 20.47

  Når artikkelforfatteren skjærer tiggere, sigøynere, tatere, homser og kommunister over en kam, er det visse vesentlige ting han forsettlig fortier:
  1 Tatere, sigøynere og homser skader absolutt ingen ved sin fremferd. De bare lever ut sin legning, og det må vi bare godta, selv om ingen kan tvinges til å like det.
  2. Kommunistiske grupperinger har hatt væpnet revolusjon programfestet i større eller mindre grad. Dette vil altså si at noen av dem ville bruke vold – en integritetskrenkelse jeg går utifra at Liberaleren er imot – til å styre samfunnet i ønsket retning. Hertil kommer at NKP i perioden 1917-91 mottok tildels store summer fra Moskva – se Svenn G. Holtsmarks «Gullet fra Moskva», Institutt for Forsvarsstudier 1999. Og hvorfor gjorde Sovjet dette? Jo, fordi de tok det for gitt at kommunister i det frie Europa ville opptre som femtekollonne når bjørnen ville ut på rov. Det er sannelig ikke norske kommunister skyld at vi ikke snakker russisk idag! Det er også – ifølge danske Bent Jensens arbeider om emnet – avdekket eksport av våpen fra Sovjet til Skandinavia, samt økonomiske overføringer til skandinaviske streikekasser sammesteds fra. De «overgrep» som fant sted overfor kommunister, bør således ikke betegnes som annet enn skadedyrkontroll. Jeg lar være å videreføre denne argumentasjon til visse grupperinger som også idag vil bruke vold og andre integritetskrenkelser til å omstyrte samfunnet.
  3. Tigging er også sammensatt. Den som bruker tvang for å få noen til å gi seg penger, bør straffes for dette. Det er jeg sikker på at liberalistene også er enige i – på en god dag. Når det gjelder de som ikke bruker tvang, kan en gi til dem eller la være. Det er den enkeltes valg. Men at svært mange av dem kunne funnet seg noe mer fornuftig å ta seg til – all den stund det også er mangel på ufaglært arbeidskraft i Norge – er jeg enig med Lie i. «Gjør din plikt, krev din rett» er et sosialdemokratisk valgsprog også liberalister bør støtte, fordi det vel ligger i liberalismen at det er galt å leve på andre dersom den andre ikke vil.
  Påstanden om at de østeuropeiske tiggerne er synlige ofre for sosialismens mislykkethet, er jeg imidlertid helt enig i. Derfor blir det galt når artikkelforfatteren skjærer bødlene (jfr. punkt 2) over samme kam som deres ofre. Skjerpings, og god sommer fortsatt!

 8. Konrad | 17. juli 2008 kl 22.52

  Jeg klarer fortsatt ikke å forstå hvorfor det er bedre å gi penger til narkomane slik at de kan få seg skudd enn å gi penger til lutfattige sigøynere fra Romania. Man kan like godt hevde at narkomane er skyldige i sin situasjon, fattige nordmenn trenger jo ikke å tigge, de kan gå på sosialen. Sigøynere i Romania (eller hvor de nå kommer fra) er ikke skyldige i sin situasjon, de er jo bare født inn i fattigdom.

  Jeg er for min del er glad jeg ikke er født i fattigstrøk i Romania, i Darfur eller på Gaza. Jeg er født i Norge og har dermed vunnet i livets store og ytterst tilfeldige lotteri.

 9. Jul E. Nissen | 18. juli 2008 kl 09.11

  Alle som oppholder seg i Norge har rett til et minstemål av sosiale ytelser. Dette er ikke avhengig av statsborgerskap. Dette følger av trygdelovgivningen. Dette gjør at ingen som oppholder seg i Norge «trenger å tigge,» som Konrad noe sleivete hevder. De har rett til ytelser, men ikke ytelser som de blir feite av. Det skulle da også bare mangle. Det er noe som heter ytelse mot ytelse, og det å gi politi og rettsvesen arbeid er neppe en ytelse som bør medføre goder…

 10. Konrad | 18. juli 2008 kl 17.21

  Narkomane tigger fordi narkoen er dyr, sos & trygd strekker ikke til, det er poenget. Julenissen synes kanskje det er sleivete, men poenget er at ingen i Norge trenger å tigge for å slippe å sulte og fryse.

 11. jan banan | 19. juli 2008 kl 09.59

  Først et par presiseringer: EØS-avtalen sikrer ikke passfrihet, men det gjør Schengen-avtalen. Romania er fremdeles utenfor Schengen, og må søke visum for å komme hit. EØS-avtalen sikrer fri flyt av arbeidskraft, men når det gjelder Romania og Bulgaria er det fremdeles overgangsordninger, som gjør at disse fremdeles må søke arbeidstillatelse etter snevre regler.

  Dette er kjepper i hjulene på menneskers frihet, og heldigvis er en liberalisering på gang. Ingen skal fortelle meg at rumenerne heller ønsker å tigge enn å jobbe. Det er faktisk ganske hardt «arbeid» å sitte på et fortau dagen lang, syte og prøve å oppnå empati hos forbipasserende. Selvsagt vil de heller gjøre et klassisk arbeidsslag for tidobbel lønn. I det norske arbeidsmarkedet er det nok jobber for disse, men problemet er at de ikke får arbeidstillatelse. Nok en gang ser vi at årsaken til det vonde ikke ligger i individet, men i det sosialdemokratiske statssystemet som Håkon Lie har kjempet fram. Velferdsstaten er nemlig avhengig av at vi holder godene for oss selv, og ikke deler med våre naboer i sør/øst. Det er behagelig slik, men neppe særlig moralsk.

  Vi er ett folk på én klode. La oss derfor rive ned murene som skiller folk og som hindrer individet i å søke lykken i fredelig samkvem med andre.

 12. Konrad | 19. juli 2008 kl 16.10

  Hurra for nasjonalisten Håkon Lie!

 13. Anna | 19. august 2008 kl 12.44

  WOW.
  Dette var mye bra på en side.
  Hvem starter DUPP.
  Det trengs:-)

 14. Ambien. | 5. mai 2010 kl 01.32

  Wellbutrin together with ambien suicide….

  Ambien during pregnancy. Ambien latest side effects. Ambien. Buy ambien online cod. Ambien online viagra….

 • Dagens sitat

  A politician is an animal which can sit on a fence and yet keep both ears to the ground.

  — H. L. Mencken
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter