Misforståelse om skatt

av | 18. juli 2008 kl. 07.00 | 9 kommentarer

Flertallet i en undersøkelse mener at de rike skal betale mer skatt, slik at de med minst inntekt skal kunne betale mindre skatt. En typisk feilslutning, som følge av den sosialdemokratiske samfunnsorden som har herjet med Norge i altfor mange tiår.

Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag for AUF.

Feilslutningen er at når skatten reduseres for noen så må den økes for andre.

Det finnes tre modeller som kan brukes for å unngå å omsette feilslutningen (også kalt AUFs politikk) til politiske vedtak.

Laffer-kurven (i Norge kalt Sponheim-modellen)
Når skatten reduseres, øker syselsettingen og kjøpekraften. Resultatet er øket skatteinngang, selv med lavere skattenivå. Eksempel: Bondevik II-regjeringen, som fikk igjen to tredjedeler av de reduserte skattene i økede skatteinntekter.

Klassisk liberalisme
Reduser de offentlige utgiftene tilsvarende skattereduksjonen. Dette er den liberalistiske modellen. Folks frihet øker jo større andel av inntekten man får beholde selv. Men da må også statens utgifter reduseres, ved at statlige oppgaver reduseres i antall og omfang. Dermed øker folks frihet en gang til. Se for øvrig modell I.

FrP-modellen
Oljeinntektene betaler oss ut av alle problemer. Det er derfor ikke nødvendig å øke skattene for noen, heller ikke å redusere statens utgifter, antallet eller omfanget av statlige oppgaver. Kalles også kuwaitifisering av økonomien.

Bestilt undersøkelse?
At AUF er begeistret for konklusjonen i undersøkelsen er vel ikke så rart, for den er som skreddersydd for deres egen politikk.

Slike undersøkelser, der konklusjonen passer godt med oppdragsgivers på forhånd kjente meninger, kan bli oppfattet som bestilte. Det skal vi ikke påstå, men nøyer oss med å påstå at det ligger en feilslutning i konklusjonen. Det viser at folk har behov for alternative impulser – efter så mange år med sosialdemokratisk tenkemåte.

Vi minner om at Kristin Clemet efterlyste journalister som ikke følger mainstream når det gjelder vinkling av stoffet.


Kommentarer

 1. Weedar | 18. juli 2008 kl 10.55

  Det er nok dessverre ikke bestilt. Den sørgelige sannheten er at vi nordmenn er vokst opp i en fascistisk stat og er på de statlige skolene opplært til at det er ok for staten å stjele enkeltindividets penger så lenge det brukes til et formål som flertallet synes er nyttig. Det er en mentalitet og et tankemønster som må brytes.

  En kan tydelig se denne mentaliteten i VGs leder om avskaffelse av NRK-lisensen. De vil ikke avkaffe lisensen fordi de ser negative konsekvenser ved å bevilge penger til NRK over statsbudsjettet. Å privatisere NRK helt er utenkelig for dem og drøftes knapt nok i lederen. Skulle de ha uttalt seg om dette ville argumentet at vært slikt: «Vi vil ikke ha en kanal som er X, og den blir X dersom den finansieres privat».

  De er selvsagt hjertelig velkomnetil å arbeide for at NRK skal være en kanal etter deres eget hjerte. Men de er ikke velkomne til å stjele andres penger for å gjøre det, og det har de ikke forstått.

 2. Konrad | 18. juli 2008 kl 17.26

  Her var det mange usakligheter om fascistisk etc.

  Norge har nå svært høy sysselsettingsgrad og lite arbeidsledighet, i en slik situasjon vil ikke arbeidstilbudet økes noe særlig bare ved å redusere skattenivået.

 3. Erik M | 18. juli 2008 kl 18.36

  Konrad, det du er nødt til å ta med i beregningen er arbeidsinnvandring, noe liberalister i stor grad er positive til (ja, mange av oss ønsker jo også å åpne grensene fullstendig, i takt med at velfersstaten avvikles). Du trenger bare se til historien, hvor USA i sin mest liberalistiske periode ble kjent som «the land of opportunity», hvor fattige mennesker fra hele verden immigrerte til for å søke lykken gjennom hardt arbeid. Det er dette som er hovedgrunnen til at USA i løpet av under 150 år gikk fra å være nærmest villmark, til å bli verdens største og mest innflytelsesfulle supermakt.

 4. Konrad | 19. juli 2008 kl 16.13

  Vel, polakkene har dempet det verste presset i byggbransjen, men Norge har nå et svært godt arbeidsmarked og likevel er det ingen masseinnvandring fra EU-land med stor arbeidsledighet (Tyskland f.eks.). Tyskerne kan jo bare komme uten noen formelle hindringer. Derfor er ikke alt så enkelt likevel.

 5. Erik M | 20. juli 2008 kl 00.36

  Jeg ser ikke poenget ditt, for dette er virkelig såre enkelt. Dersom en reduserer skattenivået, vil folk flest ha mer penger til å kjøpe varer og tjenester med. Dette vil altså skape økt etterspørsel på markedet, slik at forretningsmenn (som også beholder mer av sine egne verdier ved redusert skatt) vil være i stand til å utvide sine foretak. Når de gjør dette, skaper de flere arbeidsplasser og øker produktiviteten. De vil altså ha behov for mer arbeidskraft, og vil derfor nyte godt av fri arbeidsinnvandring. Dess lavere skatt, dess høyere blir produksjon og verdiskapning, og velstand blant folk flest.

  Selvsagt er det ingen masseinnvandring til Norge under dagens situasjon — vi har høye skatter, og et svært regulert næringsliv.

 6. Weedar | 21. juli 2008 kl 09.48

  Konrad:

  Jeg synes slett ikke det er noe usaklig ved å kalle Den norske stat for fascistisk. Det er det vi kaller autoritære nasjonale politiske systmer som fratar enkeltindividet friheten til å være herre over sitt eget liv. Staten vet best hva dine penger bør brukes til ikke du. Derfor tas 75% av pengene du tjener inn igjen i form av skatter og avgifter. Dette medfører at du 4 dager i uka jobber som slave for staten. Den femte får du beholde pengene dine.

  Det typiske sosialistsvaret er «se hva du får igjen for pengene», eller med andre ord «se så mye fint du får for pengene som mamma og pappa tok fra deg». Staten er Mor, og staten er Far. Den vet best. Den har sin egen TV kanal og sin egen kirke. Den vet hvilke kunstnere som er de flinkeste, og hvilke aviser som fortjener støtte. Den hvilken oppdragelsesform som er best for dine barn, hva slags skole de skal gå på. Ikke tenk selv, bare overgi din frihet til Jens Stoltenberg, så får du det så trygt og godt!

  Og fy skam deg dersom du vil bestemme selv!! Tenk for et samfunn det ville bli dersom folk fikk tilbake friheten og ansvaret for egne liv! Tenk hvor mange tiggere som ville vandre rundt i Oslos gater uten velferdstaten! Tenk hvor mange som ville bli avhengige av narkotika dersom man fritt kunne kjøpe det si… ved en liten spasertur langs akerselva? Nei, «sosialdemokratiet» (les: «rundfirkanten») er nok den beste løsningen…

  Du ser ikke at det ville gitt økt sysselsetting med et lavere skatte og avgiftsnivå. Mulig at du har rett i det, men HVA SÅ? Det er den enkeltes penger, ikke statens!

 7. Konrad | 21. juli 2008 kl 14.22

  Både Weedar og Erik M bør lære seg litt mer samfunnsøkonomi.

 8. Erik M | 21. juli 2008 kl 18.04

  Fin argumentasjon, Konrad. John Maynard Keynes tar jeg forøvrig sterk avstand fra — maken til virkelighetsfjern vranglære skal en lete lenge etter.

 9. Reidar Barstad | 22. juli 2008 kl 14.53

  Vi er nok alle hjernevasket over mange tiår til å akseptere, ja endog applaudere statens tyverier. Folk flest liker for eksempel spesielt avgifter som rammer andre, for eksempel økte tobakksavgifter som nå rammer et lite mindretall.

  Sosialistene driver med «Newspeak» for å selge ideen om stadig høyere skatte-og avgiftspress på befolkningen. Ord som omfordeling brukes for eksempel for a tildekke det faktum at man tar fra noen for å gi til andre i samme operasjon som en masse penger blir sløst i denne byråkratiske prosessen.

 • Dagens sitat

  After a revolution, of course, the successful revolutionists always try to convince doubters that they have achieved great things, and usually they hang any man who denies it.

  — H. L. Mencken
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter