Statlige purregebyrer

av | 23. juli 2008 kl. 11.24 | 20 kommentarer

Politikerne er i harnisk over at NRK har sendt ut giro for TV-lisensen midt i fellesferien, med 10 dagers betalingsfrist. Politikerne burde imidlertid reagere mer prinsipielt – på statens forskjellsbehandling til fordel for egen virksomhet.

Saken er omtalt av E24, Dagbladet, Aftenposten, og Nettavisen/Na24.

Kulturminister Trond Giske er handlekraftig, og pålegger NRK ikke å ta purregebyr ved for sen inbetaling. Politikerne mente NRK spekulerte i at de ville få purregebyr på 165 kr på en større andel av lisensgiroene enn vanlig. Det er nemlig første gang NRK sender ut giroer på 2.halvdel av TV-lisensen i juli. Midt i fellesferien er det tydeligvis stor sjanse for at mange ikke rekker å betale giroen innen forfall 01.august.

Det er jo alltid positivt når politikerne tar sin rolle som ombud for den lille mann og kvinne på alvor. Men de burde løfte blikket til det mer prinsipielle: At staten forskjellsbehandler til fordel for egne virksomheter.

Vilkårene for purring i privat næringsvirksomhet
Private virksomheter og inkassoselskaper kan ta 10% av inkassosatsen i Inkassoforskriften når de sender purring. Inkassosatsen er 570 kr, så et purregebyr kan for tiden være på maksimalt 57 kr.

Slik er det ikke hverken når det gjelder avdrag til Statens lånekasse for utdannelse, NRK-lisensen eller årsavgiften for bil.

NRK-lisensen
Purregebyret er på 165 kr Dersom du ikke har betalt regningen på kringkastingsavgiften innen forfall må du betale 15% tilleggsavgift av utestående avgift – se Forskrifter om fjernsynsmottakere § 3, bokstav a. Mer informasjon finner du her.

Lånekassen
Her er purregebyret 280 kr (forfall er som kjent fire ganger i året). Hvis Lånekassen må gå til oppsigelse av lån, koster dette ytterligere 490 kr. Mer informasjon finner du her.

Årsavgiften på bil
er regulert efter vektklasser og efter type drivstoff. Purregebyret er 250 kr. Du kan lese mer her.

Staten blander roller
For Liberaleren er det prinsipielt betenkelig når staten både er premissleverandør for alle typer virksomhet, i kraft av å være lovgiver – og samtidig selv er aktør, ved å eie og drive ulike typer forretningsvirksomhet. Da kan de gi seg selv særbehandling. Av denne lille artikkelen forstår du at det er akkurat hva staten gjør.

Hvorfor er det ingen av de ellers så taleføre politikerne som griper fatt i denne rolleblandingen?


Kommentarer

 1. Gunnar Andreassen | 23. juli 2008 kl 12.54

  Bra Giske tar tak i dette.

 2. Pleym | 23. juli 2008 kl 13.09

  Nei, han gjør ikke det. Han forbyr bare NRK i å ta purregebyr på en giro som er sendt ut i fellesferien. Han tar ikke tak i den problemstillingen vi fokuserer på; at staten forskjellsbehandler til fordel for egen næringsvirksomhet.

 3. Helge Samuelsen | 23. juli 2008 kl 13.21

  Bra at du, Per Aage tar tak i at giske IKKE tar tak i problemstillingen. Staten og dens monopoler utnytter sin særstilling for alt det er verdt, og det er en uting som på en god måte indikerer statsmakten som predator.

 4. Weedar | 23. juli 2008 kl 14.43

  Pleym: Det er også egne regler for hva staten kan gjøre dersom folk ikke betaler. Dersom en nekter å betale lisens kan staten gå rett til arbeidsgiver og få trekt beløpet ut av lønn. Det har ikke private anledning til å gjøre. En er helt rettsløs når staten opptrer som mafia og skal kreve inn urimelige skatter lik NRK-lisensen.

 5. Fredrik Mellem | 23. juli 2008 kl 15.12

  Jeg er for en gangs skyld bortimot 100% enig. Jeg er imidlertid uenig i at staten ikke skal kunneblande roller, men nettopp derfor burde også stat og kommune være pinlig nøyaktig med å holde seg til samme regler for purregebyr som gjelder for andre virksomheter.

 6. Pleym | 23. juli 2008 kl 15.14

  Weedar, jeg er klar over det, men jeg hadde tenkt å gripe fatt i en problemstilling av gangen 🙂

  For å kunne ta utlegg hos en skyldner, må man vanligvis ha et såkalt tvangsgrunnlag. Det kan være dom i forliksråd, signert gjeldsbrev, adkomstdokument til leilighet etc. For noen statlige gebyrer eksisterer det åpenbart tvangsgrunnlag. For andre er jeg mer i tvil.

  Også private kan gå rett til utlegg, med visse forbehold. F.eks at pengekrav ikke er omtvistet.

  Når det gjelder Lånekassen er grunnlaget for kravet signerte gjeldsbrev, og da har fordringshaver det tvangsgrunnlag de trenger for å gå rett til namsfogden.

  Når det gjelder NRK-lisensen er jeg mer usikker på hva tvangsgrunnlaget skulle være – men det er mulig de har sikret seg med en særbestemmelse.

  Jeg har vært i kontakt med Tolletaten idag, for å høre hvilket tvangsgrunnlag som brukes som grunnlag for å sende ubetalt årsavgift rett til utlegg. Uten å få noe klart svar på det. Informasjon fra våre lesere mottas med takk.

 7. Pleym | 23. juli 2008 kl 15.16

  Takk for synspunktet, Fredrik. Som subsidiært standpunkt kan vi være enige om at staten ikke bør tildele seg selv fordeler.

 8. Thor | 23. juli 2008 kl 15.16

  Bortsett fra det med purregebyret og statens evne til å gjøre ting private ikke kan gjøre (ferskt eksempel: Statskogs råkjør når det gjelder festeavgift for hyttetomter, er det lov for en vanlig V-medlem å gå inn for at NRK-lisensen blir beholdt…?

 9. Fredrik Mellem | 23. juli 2008 kl 15.20

  Hyggelig å kunne være enig. Jeg har selv skrevet om saken, og argumenterer for å eliminere hele NRK-lisensen. Det er en kostbar og irrasjonell form for skatteinnkreving, og det er dessuten en usosial og usosialdemokratisk skatt.

 10. Pleym | 23. juli 2008 kl 15.25

  Nettopp lest den 🙂

 11. Pleym | 23. juli 2008 kl 15.31

  Thor, i Venstre er det stor takhøyde og stort spenn i meningene, så det kan du sikkert 🙂

  Du må bare være klar over at V vil avskaffe lisensen.

 12. Thor | 23. juli 2008 kl 19.18

  Pleym, ja, jeg er klar over det, men denne gangen tror jeg faktisk «de andre» har rett. Når NRK skal konkurrere med helse og skole og samferdsel, er jeg redd det ikke tar lang tid før man må ty til den samme fordummende rekalamen som i de andre kanalene. Og selv er jeg villig til å betale for å slippe. Så får det heller være at ei slik holdning ikke er «liberal» nok for flertallet(?) i partiet.

 13. Pleym | 23. juli 2008 kl 23.01

  Joda, liberalismen er slik at det er få liberalister som er enige om alt. Jeg kjenner bare en eneste som jeg ikke trenger å diskutere saker med men når vi presenterer synspunkter for hverandre så er vi forbausende enige.

  Jeg forstår dine betenkeligheter ved å finansiere NRK over statsbudsjettet, men det er faktisk konsekvensen hvis man skal opprettholde NRK som statlig selskap, ikke lisensfinansiere og ikke reklamefinansiere.

  Men jeg mener jo at NRK ikke skal være et statlig selskap..

 14. Larry | 24. juli 2008 kl 18.51

  Thor liker reklamefritt fjernsyn. Jeg liker bil. Men jeg forlanger ikke at andre skal betale for bilen min.

 15. uk-expat | 26. juli 2008 kl 16.50

  Aapningspoenget om ulike regler for offentlig og privat innkreving var interessant og betimelig.
  Men da jeg hadde lest meg ned til Pleyms innlegg (nummer 11.), ble jeg enda mer overrasket: Venstre ville avskaffe TV-lisensen! Dum som jeg var hoppet jeg over paa venstres sider for aa lese mer om denne knallsaken…bare for aa bli skuffet.

  ‘Liberale’ Venstre sitt svar er aa dytte regningen for tv-eieres NRK glaning over paa de som ogsaa ikke eier TV. Det skal visst vaere en ‘beloenning’ til alle som allerede bidrar med skatt til staten. Ikke mye liberalt og samsvarer desverre med ‘venstreliberalismen’ jeg trodde jeg kjente. Nei da er den absurde tv-lisensen hakket bedre.

 16. Pleym | 26. juli 2008 kl 20.16

  Jeg har skrevet om TV-lisensen tidligere, og påpekt at de fire ikke-sosialistiske partiene har ulike modeller for NRK – med eller uten lisens.

  Det kan ikke være overraskende at et parti som ønsker å beholde NRK i offentlig eie, og ser det som et poeng med en reklamefri kanal, vil finansiere den på en eller annen måte – og når de ikke vil ha reklame eller lisens velger de å gjøre det over statsbudsjettet. Det finnes mange alternativer.

  La meg gjøre det helt klart: Liberaleren ønsker ikke offentlig forretningsdrift overhodet, heller ikke når det gjelder medier. NRK bør derfor ikke være i statlig eie.

  Men dette var et sidepoeng til artikkelens hovedpoeng, som altså handlet om hvordan staten tildeler seg selv fordeler gjennom særregler.

 17. uk-expat | 28. juli 2008 kl 18.26

  Pleym,
  Joda, Liberalerens standpunkt (og ditt) er klart, det var heller jeg som stoppet aa lese innleggende for tidlig i ren forbauselse.

  Nei det er ikke overraskende at et parti som oensker at NRK fortsatt er i offentlig eie ser paa skatt som mulig finansieringsmodell, men det er overraskende at et parti som visstnok skal vaere liberalt ender paa skatt heller brukerbetaling (dekoderkort) som sitt standpunkt. Beklager ‘sidesporingen’ det var ikke meningen, jeg haaper du faar dine partifeller paa bedre tanker :-).

 18. Liberaleren » DN oppdager purregebyrene | 29. juli 2008 kl 12.25

  […] tall I vår artikkel “Statlige purregebyrer” viste vi til hva NRK, Lånekassen og Vegvesenet tar i […]

 19. Staten som aktor, jury, bøddel - og ankeinstans? | Liberaleren | 27. juli 2009 kl 17.05

  […] jo ikke vært iår. La oss derfor vende tilbake til 2008. Liberaleren benyttet anledningen til å sette søkelys på hvordan staten gir sine egne virksomheter fordeler, både når det gjelder størrelsen på gebyrene […]

 20. NRK: Purregebyr på 15% av kravet : Liberaleren | 4. mai 2011 kl 08.16

  […] 23.juli 2008 skrev Liberaleren om statlige purregebyrer. […]

 • Dagens sitat

  I think sex between a man and woman is beautiful. Of course, a lot depends on the man and woman you are between.

  — Woody Allen
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter