Elden, en ny Høyre-topp?

av | 15. januar 2009 kl. 18.34 | 2 kommentarer

Mange liberalister har sans for John Christian Elden. Først og fremst har den kjente advokaten sanket stjerner fordi han har ført vernepliktssaker for Høyesterett med gode resultat.

Den siste tiden har Elden markert seg med politikk. Like før jul kom artikkelen Hvis jeg var justisminister…, publisert hos Minerva. I dag ble det kjent at Elden skal innlede til debatt hos Akershus Høyre. John Christian Elden i full blomst hos Høyre vil bety et godt Høyre.

John Christian Elden har tidligere vært aktiv i Unge Høyre og Høyre. Han har ikke posisjonert seg i forhold til en plass på Stortinget ved høstens valg, men det er mulig å være klar og tydelig uten å være innvalgt representant på Stortinget.


Kommentarer

 1. Eivind Knudsen | 15. januar 2009 kl 21.49

  Selv om Elden har sin laudable embetseksamen i orden, er det neppe hans fortjeneste at Høyesterett gjennom dommene i Rt. 2006 side 710 og side 1699, har gjort sitt aller ytterste for å undergrave den norske lovlydighet generelt og landets forsvar spesielt. Ser en på premissene i de to høyesterettsdommer, er det mer et spørsmål om forsvarsskepsis enn Eldens prosedyre som har medført at unnasluntrerne, de som bevisst unndrar seg sine lovpålagte samfunnsplikter til å forsvare landet mot ytre fiender, nå bare blir idømt lovens minstestraff. Jeg vet jeg er på kollisjonskurs med Liberaleren her, og til forskjell fra venstrepøbelen vil jeg ikke forsøke å hindre Liberalerens ytringsfrihet ved å hive brannbomber og forbudt fyrverkeri med styrepinne. Men jeg tillater meg likevel å si at en ideologi, som i alle fall sier at den er opptatt av borgernes beste, ikke bør sitte rolig å se på at rikets øverste dommere uvegerlig pulveriserer landets evne til å forsvare borgerne mot ytre fiender. Det var neppe særlig illiberalt ved militær makt og motstand å hive ut tyskerne i 1945. Det vil heller ikke være særlig illiberalt med våpen i hånd å måtte forsvare landet mot de indre og ytre pøbler som, uvisst når, men likevel sikkert, vil omgjøre Norge til en slagmark.

 2. Pleym | 16. januar 2009 kl 08.00

  Det er neppe eksistensen av verneplikt som avgjør landets forsvarsevne – noe som ble grundig bevist i 1940.

  Det er snarere viljen og evnen til å forsvare landet sitt, og ikke minst det politiske systemet og prinsippene det bygger på.

  Og forsvarsviljen og kampviljen var det lite å si på blant landets borgere i 1940. Landets evne til forsvar var det derimot verre med.

 • Dagens sitat

  In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable

  — Dwight D. Eisenhower
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter