Åpent brev til Den Polytekniske Forening

av | 23. mars 2009 kl. 18.50 | 4 kommentarer

J.K. Baltzersen kritiserer i dette innlegget et møte i Den polytekniske forening 16.mars. Hovedinnleder på møtet var dr. James Hansen fra NASA. Møtet handlet om global oppvarming.


Kjære president!

Først kom Kongen. Så gikk Gud på scenen. Og da døde all debatt før den var født.

Slik kan dessverre PFs plenumsmøte i samarbeide med Videnskapsakademiet i Christiania Teater mandag 16. mars 2009 kort oppsummeres.

«Gud» i denne sammenheng var dr. James Hansen fra NASA, også kjent som «Mr. Global Warming».

Møtet var det verste møtet i regi av PF undertegnede har vært med på. PF har en «undertitel», nemlig «forum for samfunnsdebatt». Det er svært vanskelig å se hvordan ikke dette møtet var parodi på samfunnsdebatt. Propagandamøte er en passende betegnelse. Misjoneringsmøte for en av vår tids sekulære erstatningsreligioner en annen passende betegnelse. Slikt er ikke i tråd med PFs ånd.

Da hovedinnleder, dr. Hansen, hadde holdt sitt foredrag, ble 3 øvrige deltagere i et såkalt debattpanel invitert opp på scenen. Støttereplikkpanel eller fanklubbpanel ville vært en langt bedre betegnelse på dette «debattpanelet». Den ene efter den andre uttalte enten at vedkommende var fan av dr. Hansen eller at dr. Hansen var vedkommendes helt.

Det var ikke anledning til å komme med kommentarer, eller i det minste stille spørsmål, fra salen, slik det er tradisjon for i Den Polytekniske Forening. Dette ville vært forståelig og tilgivelig som avvik, i og med den store mengden i salen, men bare dersom det var nevneverdig kritisk motstand blant øvrige paneldeltagere eller møteleder. Dét var det dessverre ikke. Riktignok kalte møteleder frem to av «sine venner» for å stille spørsmål før panelet slapp til fordi han anså at panelet ikke var istand til å sette spørsmålstegn ved foredraget. Dette var dagens underdrivelse. Spørsmålsstillerne slo nok paneldeltagerne i å vise kritisk sans, men akkurat dét skulle ikke så mye til – for å si det pent og forsiktig. «Møteleders venner» kunne ikke sies virkelig å være kritiske. Det var snarere oppfølgingsspørsmål.

Dr. Hansen trakk frem sine barnebarn som et argument for at han ville ikke «stilles til ansvar for dem» for å ha «visst» hva som var i ferd med å skje uten å ha gjort noe. Dette «barnebarnsargumentet» er velkjent, og det kan faktisk enkelt snus på hodet. Eksempler på spørsmål man kan tenke seg at «våre barnebarn» stiller er:

• Du så at det ble svidd mange ressurser på å bekjempe klimaendringer. Hvorfor gjorde du ingenting for at man isteden skulle tilpasse seg endringene, hvilket ville kostet langt færre ressurser?
• Du så at dere brukte mange ressurser på karbondioksyd. Hvorfor gjorde du ingenting for at det heller ble satset på kreftforskning, slik at jeg, som nå er kreftsyk, kanskje kunne vært reddet?
• Du så at det ble mange reguleringer og høye skatter, problemer vi sliter med den dag idag. Hvorfor gjorde du ingenting for å forhindre den innskrenkning av friheten som vår generasjon nå må slite med?

Spørsmålene man kan tenke seg er mange. Poenget er ikke hvem som har rett, eller – for den saks skyld – at akkurat disse spørsmålene burde stilles, men at kritiske røster burde slippe til. Det er møtearrangør som velger hvem som inviteres til panelet, og det burde absolutt ikke være vanskelig å finne folk som ville vært nevneverdig mer kritiske enn de paneldeltagere som var på dette møtet.

Møtet ble avsluttet med at små barn kom frem for å overrekke gaver til deltagerne på scenen. Budskapet som kom frem her var tydelig: Vi må «gjøre noe» for «våre barns skyld». Under møtet ble det sagt at vi ikke har råd til å la være å handle, for dersom dr. Hansen har rett, vil mangel på handling få store konsekvenser for unge og ufødte generasjoner. Å gå til tiltak som har liten effekt, men store kostnader på forskjellige måter, vil også kunne ha store konsekvenser for unge og ufødte generasjoner. Igjen er ikke poenget hvem som har rett, men at flere syn burde slippe til.

Dersom det faktisk er slik at menneskets teknologiske aktivitet fører til at vi får det varmere enn det ellers ville blitt, bør man tenke over at det nok er et verre problem med en ny istid enn at det blir vesentlig varmere.

Statsråd Solheim, en av «debattpanelets» deltagere, sa blant annet at «alle verdensledere» nå støtter opp om at «vi alle må gjøre noe». Han nevnte så mange statsoverhoder og statsministre, deriblant Jens Stoltenberg. Václav Klaus, som er skeptisk til det hele, ble derimot ikke nevnt. Stoltenberg, statsminister i Norge, nevnes. Klaus, president i Tsjekkia, som har formannskapet i inneværende halvår for EU, er ikke blant «alle verdensledere». Hva statsråd Solheim her farer med, skal jeg la ligge. Det interessante spørsmålet er: Hvor er møtelederen som skulle stille spørsmålet: «Hva med Václav Klaus, Solheim?» Spesielt når salen ikke slipper til, og – ifølge møteleder selv – panelet ikke er istand til å være kritisk, har nemlig møteleder et særlig ansvar for å få oppklart vesentlig fakta. Undertegnede mener ikke at møteleder på PF-møter skal bryte inn i «beste» Holmgang-stil ved at deltagerne ikke får fullføre, men det er ikke forbudt på PF-møter for møteleder å komme med spørsmål når en paneldeltager har gjort seg ferdig.

Statsråd Solheim oppfordret også pressen til å støtte opp om «klimasaken». Her har vi altså en politiker som ser pressens rolle som å støtte opp om makthaverne istedenfor å utøve sin tradisjonelle kritiske rolle. Nok et eksempel på en ganske så kontroversiell uttalelse som får stå uimotsagt.

Det kan være at PF blir fortalt at dr. Hansen og andre ikke vil stille på møter dersom de må møte skeptikere. Isåfall er det betimelig å spørre om det ikke er på tide at PF stiller seg opp med rak rygg og sier at PF er en forening hvor voksne mennesker møtes til debatt. Voksne mennesker er – for dem som ikke skulle være klar over det – istand til å snakke sammen og møte også motforestillinger på en voksen måte. Hvis man mener at opposisjonen ikke har noe å fare med, hva er det man da har å frykte?

Jeg håper vi slipper tilsvarende hendelser fra PFs side for fremtiden.

Med vennlig hilsen
J.K. Baltzersen
medlem i Den Polytekniske Forening

Se også forfatterens hjemmeside.


Kommentarer

 1. Gullstandard | 24. mars 2009 kl 14.56

  Utmerket tiltak ! Jeg slutter meg fullstendig til brevet.
  Jeg hadde tenkt meg på samme møte, for å bivåne fadesen, men rakk det ikke. Godt for blodtrykket, med andre ord.

  Jeg har også i lengre tid har betydelig skepsis til PFs linje i slike saker. Etter at Rita Westvik ble leder i PF ble det raskt verre, så det ut for. Hennes verdenssyn fra venstresiden fikk innpass i PF i beklagelig grad.

  Inge Simon Thorbjørnsen
  – også PF-medlem.

 2. tord askvig | 24. mars 2009 kl 19.10

  Hei flott innlegg og meget betimlig

  Utrolig hvilken servilitet som vises av det «offisielle» Norge vis a vis klima yppersteprestene.

  Skriver selv et innlegg i dag til Aftenposten som reaksjon på den utstrakte mangelen på objektivitet avisen viser i sine reportasjer om klima spørsmål
  vedlegges her:

  DEBATTEN ER OVER I VERDEN,S KLIMADEBATT-ELLER ER DEN DET?

  Hvor er den kritiske sansen og den objektive informasjonsrollen hos Aftenpostens journalister?

  Leser Ola Storengs kommentar 24.mars, og konstaterer igjen at den kritiske sansen synes svært begrenset.
  Artikkelen beskriver vedtak og tiltak med vidtgående konsekvenser med basis i en premiss «den påståtte klimakrisen»
  Aftenposten har brukt mye spalteplass på å fortelle oss avislesere at denne avisen gir «god bakgrunn for egne meninger», men ikke en setning brukes til å informere leserne om at debatten om klimakrisen ikke på noen måte er over og at den tvertimot øker i styrke i de miljøer og i den presse der en slik debatt tillates.

  Med god grunn øker denne «undergrunnsdebatten», for IPCC er ikke alene om sin «science». En stadig økende skare av andre relevante meningsberettigede kommer nå frem med høyst relevante spørsmål til de «etablerte klimasannheter», slik gutten i eventyret om keiserens nye klær gjorde det.

  Alle snakker om klimakrise,men Hvor er det klimakrise? Hvorfor har den globale gjennomsnittstemeraturen gått nedover fra og med 1998 samtidig med at CO2 øker i atmosfæren? Hvorfor stilles ikke IPCC til ansvar for åpenbar feilaktig informasjon slik som den berømte «hockeysticken», leads og lags i korrelasjonen mellom temperatur og co2 utvikling gjennom årtusener, klimamodellenes totalt manglende utsagnskraft hittil og det forhold at temperaturutvikling er en sterkt degressiv funksjon av økende CO2 utslipp, osv

  Som nevnt øker skaren av kvalifiserte «skeptikere» dag for dag. Dette er skeptikere som først og fremst frustreres av den totalt manglende vilje til debatt som IPCC, s tilhørerskare viser, hensyn tatt til at det «energi regimet» det legges opp til vil ha vidtgående konsekvenser for samtlige mennesker på denne kloden.
  Skeptikerne har et arsenal av empiri fra historisk tid og fra nåtiden og teoretiske betraktninger rundt andre «klimadrivere» som gjør det ikke bare riktig ,men maktpåliggende å åpne for debatt og ny science- ikke bare forutinntatte meninger.
  Det er et faktum at denne klodens klima har endret seg mer eller mindre dramatisk og kontinuerlig uavhengig av menneskelig aktivitet gjennom millioner av år. Det er betimlig å minne om at våre forfedre dyrket korn på Grønnland for ikke mer enn 600 år siden, og meg bekjent forsvant ikke eksempelvis arten isbjørn fra jordens overflate verken dengang eller gjennom de mange andre varme perioder som har funnet sted. Hva er annerledes nå?
  Hvorfor er Aftenposten totalt «lukket» for informasjon om kontrære synspunkter. Betyr dogmatiske øvelser fra «klimaekspertene» Al Gore,Tony Blair,Gro harlem Brundtland, IPCC,s «stab» av 52 vitenskapsmenn, byråkrater, lobbyister og «frelste» politikere at den endelige sannhet i klimaspørsmål er funnet og at all annen saklig debatt må forstumme?

  I USA alene har et panel på mer enn 700 forskere relevant til klimaspørsmål skrevet under en petition til senatet om en fornyet debatt og en utsettelse av kostbare og meningsløse klimatiltak, og mer enn 3000 forskere har skrevet under på et opprop der IPCC,s konklusjoner ikke støttes.
  Er dette ukjent for journalistmiljøet i Aftenposten eller passer det bare ikke inn i den «politisk korrekte klimareligionen» som nå er påtvunget den vestlige verden?

  Jeg har alltid trodd at Aftenposten stod for objektivitet og romslighet i jounalistikken. Har jeg rett eller ikke?

 3. Gullstandard | 27. mars 2009 kl 01.19

  Du har IKKE rett i at Aftenposten STÅR for objektivitet og romslighet i jounalistikken. De STOD riktignok for dette engang, men det er en god stund siden.

 4. Baltzersen | 3. mai 2009 kl 13.05

  Teknisk Ukeblad har – med “rettelser” av mitt riksmål – publisert en kortversjon av brevet denne uken. [TU nr. 16. 156. årgang.]

  PFs president har også svart (26.3) følgende:

  Takk for brev. Jeg har merket meg dine synspunkter.

 • Dagens sitat

  The great question — which I have not been able to answer — is, «What does a woman want?»

  — Sigmund Freud
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter