Nina Karin Monsen

av | 24. april 2009 kl. 11.24 | 23 kommentarer

har fått Fritt Ords ærespris. For «gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt». Ordbruken hennes i debatten om legningsnøytral ekteskapslov kan oppfattes som desperat, frenetisk – og angstbitersk.


Det er ikke sikkert hennes stigmatisering av homofile som personer med krav på trygd som «medfødt ufør» føles som noe bidrag til en «friere offentlig debatt». Hun skal i sin siste bok ha ment at homofile kan sammenlignes med psykisk utviklingshemmede. Derfor kan de ha krav på trygd.

Nina Karin Monsen er såvisst «fri i ordet». Så fritt bruker hun ordene at hun stiller i en helt egen klasse hva angår stempling og stigmatisering av sine meningsmotstandere. Hennes sammenstilling og bruk av ord sammenstiller begreper og invektiver på en slik måte at det skal godt gjøres for motstanderne å se argumentene hennes i skogen av skjellsord.

Monsen er filosof, og en produktiv forfatter. De siste årene har hennes virke (utad) vært viet kampen mot en legningsnøytral ekteskapslov. Den kampen tapte hun, og mener derfor at ekteskap mellom heterofile har mistet sitt innhold. Fordi lovgiverne har redefinert hva ekteskapet er.

I 1978 mottok homo-aktivisten Kim Friele den samme prisen. Dengang kostet det å sloss for at mennesker med homofil legning skulle betraktes som likeverdige borgere i samfunnet. Nå fremstiller Monsen og hennes meningsfeller seg som de forfulgte. Nå vil Friele returnere prisen. Monsen på sin side mener Friele ikke er pålitelig i gjengivelsen av hennes standpunkter.

Nina Karin Monsen og hennes meningsfeller forsøker med sin motstand mot den legningsnøytrale ekteskapsloven å hindre at samfunnet går i mer verdiliberal retning.

Det er fullt forståelig at Kim Friele og andre som har arbeidet hardt – og tålt mye ukvemsord – for at homofile skal bli betraktet som likeverdige mennesker og borgere, reagerer på at en ærespris for bruken av det frie ord går til en person som symboliserer kampen for å skru tiden tilbake, og som gjør sitt beste for å opprettholde stigmatiseringen av mennesker med homofil legning.

Vi er heller ikke særlig imponerte over denne tildelingen fra Fritt Ord. I andre sammenhenger i samfunnsdebatten er det nettopp den religiøse intoleransen som hindrer det frie ordet og den frie debatten, jfr. de tildels voldelige protestene mot publiseringen av Muhammedkarikaturene, og årets debatt om ny blasfemiparagraf.

Kristnes intoleranse og ønske om sensur av religionskritiske ytringer har møtt mye motbør de siste årene, og sjansen for å få gjennomført slike sensurønsker gjennom lovverket er svært små, kommer utfordringen å primært fra annet hold. Toleransen overfor intoleransen som er representert i muslimske miljøer er foreløbig stor hos myndighetene. Samfunnet forventer at den kristne statskirken endrer seg, og fjerner seg så langt fra egen troslære at dens prester skal akseptere å vie homofile par. Islamsk råd i Norge kan ikke engang ta avstand fra dødsstraff for homofile. Uten at det fører til særlig sterke reaksjoner eller fordømmelse.

Det vil ikke være spesielt overraskende om religiøse miljøer generelt vil bli sterkt oppmuntret av at Fritt Ords ærespris går til Nina Karin Monsen. Kampen for å gjøre Norge mindre verdiliberalt, og sende mennesker med homofil legning tilbake i skapet vil nå få fornyet kraft og intensitet.

Jeg må legge til et dessverre.

Liberaleren kjemper både for det frie ordet, og for et mer verdiliberalt samfunn. Vi sloss for individets ukrenkelighet, og for at folk skal få leve sine liv slik de selv vil, så lenge de ikke skader andres rett til samme frihet.

At mennesker med homofil legning med homofil legning er å anse som like gode samfunnsborgere som heterofile og bifile, burde være en selvfølge. Ekteskapet er en lovbeskyttet institusjon, en «juridisk pakke» fra staten, som beskytter to menneskers samliv. At denne beskyttelsen burde være uavhengig av seksulle legning, burde også være uproblematisk. Noen velger å få denne pakken, ved å gifte seg. Noen velger å ikke ha denne lovbeskyttelsen, ved å leve sammen uten å gifte seg.

Som nevnt over nøyer ikke Monsen seg med å angripe Ekteskapsloven med bakgrunn i hennes eget filosofiske syn (og evt. religiøse syn), men angriper også mennesker med homofil legning, for å være «medfødt ufør» nettopp på grunn av deres seksuelle legning.

«Årets prisvinner er et eksempel på at det kan medføre omkostninger ved å delta med selvstendige meninger i en offentlighet som er preget av selvsensur og berøringsangst om brennbare temaer» skriver Fritt Ord i begrunnelsen.

Det er mulig mediene i hovedstaden er dominert av mer verdiliberale holdninger, og at Monsen og hennes meningsfeller føler seg fortrengt og stigmatisert. Men slik er det slett ikke overalt. Den organiserte motstanden mot ekteskapsloven er definitivt markant og systematisk. Det er bare å spørre stortingsrepesentantene – som ble nedrent av brev, sms’er og eposter med både argumenter mot loven, og sjikane. At Monsen møter motbør for sine meninger er en selvfølge i et fritt samfunn. Det vil alltid «koste» å være politisk ukorrekt. Også Liberaleren er politisk ukorrekt. Vi har få med oss i vårt standpunkt om at ekteskapsloven bør oppheves, og folk bør kunne leve med så mange de vil av motsatt, samme eller begge kjønn. Uten at vi føler oss hverken stigmatisert eller at vi betaler noen høy pris for dette og andre standpunkter.

Nina Karin Monsen slår til lyd for en tilbakevendelse til en mer konservativt orientert ekteskapslovgivning, nærmest basert på bibelske oppfatninger av hva ekteskapet er. Noen har av denne grunn kalt henne for en «moralist». Men det går an å ha en annen moral enn Monsen, og likvel ville verne om ekteskapet som en frivillig kjernecelle i oppbyggingen av et fritt sivilt samfunn.

Fritt Ord har fått mye, og velfortjent kritikk for å tildele Nina Karin Monsen æresprisen. Listen over tidligere prisvinnere viser en viss politisk slagside til venstre. Når Fritt Ord først velger en på høyresiden, ble det dessverre den verdikonservative for ikke å si reaksjonære høyresiden.

Liberaleren minner om at det også finnes en verdiliberal høyreside, som overhodet ikke deler Monsens syn på ekteskapet som en ordning utelukkende forbeholdt heterofile.

Liberaleren vil anbefale Fritt Ord å se til en person som holder et skarpt oppsyn med medias manglende evne til kildekritikk. En slik virksomhet kan bidra til at den offentlige debatten blir mer sannferdig, og at kilder brukes kritisk. Kanskje en virksomhet Fritt Ord burde honnere, fremfor å velge noen som med frenetiske angrep på mennesker med en annen legning og angstbitersk argumentasjon forsøker å gjøre samfunnet mindre verdiliberalt.

Vi minner også om at Sejersted (lederen for Fritt Ord) mener at ytringsfrihet ikke er medfødt, men at ytringenes nytteverdig rettferdiggjør den enkelte ytring. Sammenholdt med innholdet i ytringene til Monsen blir hans allerede merkverdige syn ennå merkeligere.


Kommentarer

 1. Thomas Dahl | 24. april 2009 kl 13.42

  Med valg av monsen som prisvinner er tiden inne for en debatt om Yttringsfrihet og Fritt-Ords formål.

  Grensen mellom mot og dumhet er som kjent syltynn, og kanskje bør man spørre seg om det ikke er på sin plass å vurdere kandidatens debatt form (ikke nødvendigvis standpunkt) – like mye som hans/hennes mot.

  I dette fall har jeg under flere dagers gjennomgang av monsens artikler funnet så mange feilaktigheter, absurde påstander, feige insinueringer, lange rader med vikarierende argumentasjonog særdeles ærekrengende uttalelser.

  Spørsmålet blir da om Fritt-Ord hvor dypt krenkende det er å presentere Monsen som reflektert. Det er HER konflikten ligger – og ikke i Monsens uttalelser – som vi alle har hørt utallige ganger før.

  Spesielt trist er det når det fantes utallige kandidater som med fare for sitt eget liv har gått ut imot konservative krefter i sin muslimske kultur. DET er mot OG særdeles etterlengtet!

 2. Weedar | 24. april 2009 kl 13.49

  Din artikkel er ensidig, urettferdig og ignorerer som vanlig alle argumenter som har vært brukt mot loven. Til de som kunne ha interesse av å lese noe av hva Nina Karin Monsen faktisk har skrevet i sammenheng med denne loven kan lese her:

  http://www.bevarekteskapet.no/bevarekteskapet/kronikker_/

  Les også gjerne den følgende kronikken hvor Monsen bruker begrepet rugekasse og se om Frieles kritikk er rettferdig:

  http://www.bevarekteskapet.no/bevarekteskapet/kronikker_/nina_karin1/

  Hvorfor du kaller å tre en definisjon av ekteskapet ned halsen på mennesker som ikke kan akseptere den, for verdiliberalt må Gud vite. Det er ikke liberalt å påtvinge de som mener at ekteskapet er en unik institusjon mellom mann og kvinne preget av kjønnspolaritet og fruktbarhet sin mening.

  Ideen om at homofile diskrimineres ved at ekteskapet beholder sin historiske betydning som samlivsform er tåpelig. Ingen spør en mann som vil gifte seg med en kvinne om hva legningen hans er før han gjør det! At homofile ikke et TILTRUKKET av en spesifikk samlivsform kalt ekteskap betyr ikke at de diskrimineres når de velger seg andre samlivsformer! Jeg er ikke tiltrukket av å spise torsk. Det betyr ikke at jeg diskrimineres før vi kaller indrefilet for torsk også.

  Den ekte liberalistiske løsningen, som jeg er for, er å PRIVATISERE ekteskapet og la definisjonen være opp til individer som inngår avtaler og private institusjoner som Human Etisk forbund eller Den norske kirke. La definisjonene sameksistere og konkurrere i det frie samfunn, så ser vi hvilke definisjoner som er levedyktige. Hint: både homoseksualitet og ekteskapet er svært mye eldre enn staten…

  Det er heller ikke liberalisme å la et barn miste retten til å kjenne sitt biologiske opphav. Monsen argumenterer UTMERKET for de etiske problemstillingene ved dette og hele «medmor» – galskapen, hvor lovverket er utydelig og medmors rettsvern svakt. Hvorfor er det ingen som svarer henne? Hvorfor kommer det ikke saklige motargumenter?

  Fordi Norge er blitt et anti-intellektuelt land. I større land som Tyskland og Frankrike er det utenkelig å innføre en lov som dette uten en stor debatt og konsekvensanalyse preget av saklighet. I det hele tatt en grundig utredning hvor folk deltar i debatten.

  I Norge ble alt dette forbigått av stortinget og debatten erstattet med billige slagord og hersketeknikker, og det med Liberalerens velsignelse. Hvorfor? Fordi dere slumper til å være enige med makthaverne.

  En typisk norsk debatteknikk som tydeligvis fungerer bra er å ta et ord eller begrep ut av sin sammenheng fra en artikkel en ikke liker, finne en masse negative denotasjoner knyttet til ordet og anklage skribenten for å bruke disse fæle denotasjonene om sin motpart.

  Bruk ytringsfriheten din til å gjendrive Monsens argumenter i stedet for å angripe hennes ”trangsynthet”. Gå løs på hennes kronikker og demonstrer saklig hvorfor de er feilaktige. Deretter kan du gå løs på Frankrike, som er alt annet enn «kristenfundamentalistisk» og lese hvorfor de sa NEI til kjønnsnøytral ekteskap.

  Hint: kanskje de faktisk hadde noen saklige argumenter? Du vet, slike som vi ikke finner i det norske offentlige rom om denne saken?

 3. Gravskrift over tamilenes død « Goredom breathes | 24. april 2009 kl 15.02

  […] også i lille Norge. Det er blitt helt stuerent å snakke om innvandrere som kriminell gruppe. Homser som psykisk utviklingshemmede. Det hele støttet av Fritt Ord og den gode gamle aktivisten Steinar Lem. Så jeg utstyrer meg med […]

 4. Anno 2009? | 24. april 2009 kl 15.22

  Har Francis Sejersted latt seg overtale av forstokkede komitémedlemmer med en agenda for eget syn? Dette er skuffende av Sejersted som har hatt en høy stjerne og med dyp innsikt har utvist medmenneskelighet i god humanistisk tradisjon. Her har han ikke bare snublet, det er mye verre enn som så. Alle som nå har en fanesak de vil fremme, og som mangler mikrofonstativ, kan stole på hjelp fra den «uredde» komité i Fritt Ord. Nå er det fritt frem både for hel- og halvstuderte eller meningskåte personer som trenger hjelp til å vise hvor modige de er.

  Virkelig mot har ofte en pris. Jeg lurer på hva menneskesynet til Monsen har kostet henne? Selv har jeg kjent mennesker det har kostet livet fordi de er blitt møtt med holdninger og meninger som de denne filosofen forfekter. Mot? Fyttekatta! Dette burde ha en bitter bismak Sejersted!

  Jeg har dyp respekt for Karen Christine Friele som nå har hengt bjella på katta og peker på hva dette er. Til syvende og sist; Judaspenger og et gufs fra en fortid vi trodde skulle forbli historie. Hun vil returnere en pris som er skitnet til. Hun er fortsatt uredd, og hun er neppe særlig rik. Men det er en mindre viktig post i det store regnskapet.

 5. IvarE | 24. april 2009 kl 15.24

  «Gjennomreflekterte» bidrag er vel ikke akkurat det man forbinder med Monsen, nei!

 6. Martin | 24. april 2009 kl 15.51

  «Kristnes intoleranse og ønske om sensur av religionskritiske ytringer har møtt mye motbør de siste årene».

  Jeg antar du mente ENKELTE kristne.

 7. Pleym | 24. april 2009 kl 16.09

  Martin, enkelte er en helt grei presisering, ja.

 8. Ole H. Johansen | 24. april 2009 kl 20.10

  Hele artikkelen er et godt eksempel på de sekulære liberaleres svake argumenter.
  Tomme tønner rambler best.
  Hr.Pleym,det fremgår at du ikke har lest hennes siste bok.Har du lest noen av hennes bøker?

 9. Pleym | 24. april 2009 kl 20.38

  Jada, jeg har to av dem i min boksamling. Men man trenger ikke lese bøkene for å få med seg hva hun mener om ekteskapsloven..

 10. Djevelens Advokat | 24. april 2009 kl 22.56

  Dere skal se Fritt Ord har gjort dette for å tekkes muslimske fundamentalister, hvis anti homo-argumentasjon unnskyldes med kulturrelativistisk venstrumsvrøvl om farverikt fellesskap.

 11. Tor Fagerhaug | 25. april 2009 kl 14.14

  Det er vel ingen hemmelighet at Nina Karin Monsen har et religiøst ståsted, det sier vel det meste.

 12. pleym | 25. april 2009 kl 15.24

  Jeg synes Dagbladet har en god lederartikkel idag. Der står det: «Monsens bidrag til den offetnlige debatten er på ingen måte så viktig at det bør belønnes med en prestisjetung pris. «

 13. Snoen verdsetter kjetteriet | Liberaleren | 28. april 2009 kl 11.41

  […] som Fritt Ords pris til Nina Karin Monsen signaliserer, og satser heller på å vente 20 år på sin egen pris. […]

 14. Cat | 28. april 2009 kl 18.38

  Mange feil her.

  Monsen mener at et menneske uten far eller mor starter livet med et handikap, og siden dette skjer med statens velsignelse, så må dem også ha krav på uføretrygd om det skulle bli problemer.

  Hun sier i Søndagens dagbladet at de selvsagt kan fungere bra, men er det nødvendig å planlegge far og morløse barn?

  Prøv å gå i dybden av hva hun sier fremfor å ha forutintatte meninger. Da ser man det man vil se.

  På redaksjon21 i går kom Friele med en rekke påstander, og som Monsen reagerte sterkt på. Hun sa at dette mdu komme med dokumentasjon på, for dette har du ikke funnet i mine bøker.

  Frieles dokumentasjon viste seg å være en ikke navngitt religionsforsker, og uten kilde.

  Det samme gjentar seg rundt på bloggene. En rekke påstander uten dokumentasjon, og setninger trukket ut av sin sammenheng. Det var dette også Seierstad hevdet. De misstolket henne.

  Hun bruker et sterkt og direkte språk, men dette med avl og melkemaskiner er da ikke så galt. Vi er i ferd med å få ”Supermarkeder” hvor man kan velge kjønn, rase og diverese ferdigheter. Akkurat slik man driver dyreavl for å dyrke frem spesielle egenskaper for arten.

  Jeg synes det er viktig at noen tar opp dette, og hovedpoenget hennes er den nye loven som ble tvunget igjennom uten diskusjon og av et mindretall. Udemokratisk og kontroversielt.

  Donor, prøverørsbarn og surrogatmødre satt opp mot et så følsomt tema som punkt 1 i loven. sleipt!

 15. Cat | 28. april 2009 kl 18.46

  PS.

  Monsen fikk prisen i en helhetlig vurdering av hennes 40 år som forfatter og skribent. Hun har skrevet 17-18 bøker.

  Monsen ble tildelt Fritt Ord-prisen for 2009. «Årets prisvinner er et eksempel på at det kan medføre omkostninger ved å delta med selvstendige meninger i en offentlighet som er preget av selvsensur og berøringsangst i forhold til brennbare temaer», sto det i juryens begrunnelse. Tildelingen ble positivt mottatt av de tidligere prisvinnerne Unni Wikan og Aslam Ahsan. Derimot fikk tildelingen kritikk fra kjente homofile politikere og helsepersonell, og mottaker av prisen i 1978, homoaktivisten Kim Friele, hevdet at hun vil levere tilbake sin pris i protest. Hennes oppfordring til andre prisvinnere om å gjøre det samme ble avvist, og Unni Wikan mente at reaksjonene mot Monsen fra bl.a. Friele «er et tegn på at Monsen var et godt valg».

 16. pleym | 28. april 2009 kl 21.53

  Liberaleren anmelder gjerne Monsens siste bok, bare så det er nevnt..

 17. Paal | 2. mai 2009 kl 19.08

  God artikkel, det er alltid vanskelig å sette verdien av ytringsfrihet opp mot følgene av den.

 18. - Drit i Monsen! | Liberaleren | 4. mai 2009 kl 21.51

  […] Liberalerens kommentar til pristildelingen finner du her. […]

 19. Gunnar W | 5. mai 2009 kl 17.14

  Les Aftenposten i dag 05.05.09: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3059999.ece

  Der står det klart at: «Heterofile norske kvinner har født flere tusen barn ved hjelp av sæd ukjente menn. Nå får alle donorbarn vite hvem som er deres biologiske far. Det er underlig at Nina Karin Monsen angriper loven først nå som lesbiske par har fått rett til assistert befruktning, mener LLH.»

  Dette sier egentlig det meste om at Nina Karin Monsen IKKE har hensynet til barna som sin egentlige agenda her. Her er det motstand mot homofili og homofil pardannelse som ligger under, og hva er da bedre enn å skyve det såkalte hensynet til barna foran seg.

  Assistert befruktning med ukjent donor er ingen enkel problemstilling. Det var imidlertid institusjonalisert også før lesbiske fikk retten. Og nå har altså disse barna fått retten til å gjøre seg kjent med opphavet sitt når de blir myndige. Så hva er det egentlig Nina Karin Monsen bygger argumentene sine på?

  Jeg er selv kristen, deltaker i kristent organisasjonsliv, og far til tre. Jeg har i tillegg vært gift i tjue år og har tre barn. Jeg setter derfor stabile parforhold og ekteskapet høyt. MEN det gjelder også homofile/lesbiske parforhold og ekteskap.

  Jeg har stått fram i media og forsvart den nye ekteskapsloven, og fått kraftig pepper fra trosfeller for dette. Det er jeg stolt av. Og reaksjonære verdikonservative som Nina Karin Monsen bare styrker meg i troen på at dette er en viktig kamp som vi bare må fortsette å kjempe.

 20. Nina Karin Monsen | 15. mai 2009 kl 21.25

  Jeg skrev en kronikk i Aftenposten mot anonyme sædgivere og donorer generelt 20.02.1987. Har også skrevet artikler i andre sammenhenger om tema. La meg sitere meg selv fra kronikken: » Å gi bort egg eller sæd er derfor å sammenligne med slaveri. Slaveriet var galt, ikke fordi slavene var dyr, eller hadde det ondt, men fordi selve tanken om at mennesker kunne selges var etisk galt. Menneskehandel blir ikke mer etisk om en gir bort eller får halve mennesker gratis, mens de ennå er ufødte eller påtenkte.» Den gangen var det gratis, nå er det en egen andel. Nå skal barnet konstrueres slik at det ligner medmor, kvinnen som har rollen som steril ektemann i norsk lovgivning. Hun vil ikke selv få assistert befruktning, bare hun som er mor, får det. Mønsteret det lesbiske paret må følge er grunnlagt i det heterofile paret med steril ektemann.

 21. piris | 16. mai 2009 kl 00.05

  Lesbiske må få assistert befruktning, så kan de konservative si hva de vil. For barnet vil ALLTID ha en far UANSETT on faren vil være anonym…

 22. Fioricet. | 5. mai 2010 kl 05.45

  Generic fioricet online….

  Generic fioricet low prices amp fast delivery. Fioricet….

 23. » Monsen, Friele og frimodige ytringer | 10. september 2012 kl 11.27

  […] enig med Friele i sak, og uenig med Monsen. Ja, jeg er uenig med Monsen i nesten alt hun står for. Liberaleren mener at Fritt Ord burde ha funnet en annen prisvinner, og foreslår sjenerøst nok undertegnede. […]

 • Dagens sitat

  Money is better than poverty, if only for financial reasons.

  — Woody Allen
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter