Venstre freder kontantstøtten

av | 28. april 2009 kl. 06.00 | 10 kommentarer

Selv om Venstres wannabe-integreringstalsperson Abid Q. Raja forsøkte å få landsmøtedelegantene med seg på å si nei til kontantstøtteordningen, valgte et stort flertall å beholde programformuleringen. Dessverre.


Abid Q. Raja mener kontantstøtten hemmer integreringen, og det kan han naturligvis ha rett i. Barn født av foreldre som ikke har norsk som opprinnelig morsmål har godt av å leke med barn som snakker norsk, i god tid før skolealder. Da er slett ikke barnehave den dummeste løsningen. Men barneparker, ulike barnepassløsninger etc kan også være alternativer.

Plasseres barnet utenfor hjemmet noen timer, får mor mulighet til å lære norsk, eventuelt ta utdannelse og/eller jobbe. Alt sammen er bra for integreringen, og for selvutviklingen og -realiseringen av dette individets potensiale.

Å fjerne kontantstøtten er altså bra både for integrering av mødre og barn, for skoleforberedelsene til barnene, og for selvrealisering for og likestilling av mødrene.

Narrespillet om valgfrihet
Venstres nestleder Trine Skei Grande uttaler om Venstres fortsatte ja til kontantstøtte at «– Vi kan ikke ta fra folk valgfriheten som ligger i å leve ulike liv».
Dette er ikke en argumentasjon som imponerer, all den tid kontantstøtten er ca. 3500,- kr måneden pr. barn. Valgfriheten er i beste fall illusorisk. Ingen overlever på bare 3500 kr. Muligheten for å få kontantstøtte for flere barn samtidig er liten. Det er grenser for hvor mange barn mellom 1 og 3 år man har samtidig.

Selv medregnet barnetrygd er beløpet lavt, som tilskudd til husholdningens samlede inntekt, sammenlignet med inntekten til en toinntektsfamilie.

Slik kontantstøtten fungerer idag, bidrar den ikke til det som var hensikten; at travle, yrkesaktive foreldre skulle tilbringe mer tid med sine barn. Isteden blir den en betaling til dem som ikke benytter seg av et velferdstilbud (barnehave), og samtidig understøtter det den sorte økonomien; dagmammaer som passer barn uten å innberette inntekten.

Skulle valgfriheten være reell, burde kontantstøtte, barnetrygd og subsidier til barnehaver slåes sammen i én pott, og fordeles pr barn. Da ville foreldrene ha reell valgfrihet. Men da ville de rødeste feministene kanskje oppleve at mange mødre (og fedre!) ville velge å være hjemme med barn de første 1 – 3 årene.

Samfunnsøkonomene og myndighetene ville rive seg i håret over at så mye av det såkalte «arbeidskraftpotensialet» ikke realiseres. Det vil si at færre enn de som kan jobbe, faktisk jobber.

Slik kontantstøtten er idag, er den et narrespill med flere ulemper enn fordeler. Det er synd at Venstre denne gangen ikke hørte på Abid Q. Raja. Vi får satse på at Venstre har en integreringspolitikk som reduserer de verste utslagene kontantstøtten har når det gjelder å hemme integreringen.

Allerede i juli 2007 tok Liberaleren til orde for å avvikle kontantstøtten i sin nåværende form.


Kommentarer

 1. Jonas Stein Eilertsen | 28. april 2009 kl 14.09

  Bra innlegg Pleym! Kontantstøtten er noe herk og det er utrolig at velferdsstaten er blitt så stor at man skal ha betalt for å ikke bruke et offentlig finansiert tjenestetilbud

 2. Beate | 28. april 2009 kl 14.43

  Du skriver:

  «Slik kontantstøtten fungerer idag, bidrar den ikke til det som var hensikten; at travle, yrkesaktive foreldre skulle tilbringe mer tid med sine barn.»

  At dette var hensikten med støtten en en myte som ser ut til å ha satt seg svært godt fast. Men går en tilbake og leser så er det ikke derfor man inførte støtten – den var, som den har fungert – en betaling til de som ikke bruker barnehage, uansett årsak eller intensjonen bak et slikt valg.

  En ting som var viktig i diskusjonen var blant annet støtte til de som ville ha plass, men ikke fikk. Det gjorde blant annet at prisen på hvite dagmammaer gikk opp – de fikk bedre lønn, uten at foreldrene fikk større utgifter til dette enn tidligere.

 3. Sentrumskonservativ | 28. april 2009 kl 18.09

  Pleym skriver:
  «Isteden blir den en betaling til dem som ikke benytter seg av et velferdstilbud (barnehave), og samtidig understøtter det den sorte økonomien; dagmammaer som passer barn uten å innberette inntekten.»

  Man skulle ikke tro at en klassisk liberalist som Pleym Christensen hadde noe imot at den svarte økonomi ble understøttet, all den tid han er motstander av enhver beskatning.

 4. pleym | 28. april 2009 kl 21.50

  Neida, svart økonomi er helt OK.

  Men en slik artikkel har (forsøksvis) flere lag med argumentasjon.

  For myndigheten bør svart arbeid-argumentet telle, samt argumentet om å betale noen for ikke å benytte en offentlig tjeneste (barnehaver).

  For oss alle bør effekten på integrering telle.

  Liberalister vil ikke subsidiere noe som helst, heller ikke barneproduksjon. Fjerner man barnetrygd, kontantstøtte og barnehavesubsider kan skattebetalerne beholde mer av egen inntekt. Sannsynligvis vil politikerne bruke pengene på noe annet..

 5. pleym | 28. april 2009 kl 21.52

  Beate, sjekk med dem som i utgangspunktet var for kontantstøtten. Hva var deres premisser for å gå inn for ordningen?

  Bl.a at foreldre skulle bruke mer tid med barn.

  Dengang var det ikke full barnehavedekning. Man kunne ikke betale folk for å bruke et tilbud som ikke fantes.

  Istedenfor å bygge ut tilbudet ytterligere, betalte man folk en kompensasjon – som kunne benyttes til barnepass isteden. Merkelig logikk.

 6. Nettavisens partitest - veiledning | Liberaleren | 25. juni 2009 kl 17.23

  […] Kontantstøtte på dagens nivå innebærer ingen reell valgfrihet. Idag fungerer ordningen ikke slik at folk tilbringer mer tid med sine barn. Isteden betaler man for […]

 7. Valgtest fra Stavanger Aftenblad | Liberaleren | 19. juli 2009 kl 16.37

  […] Kontantstøtte på dagens nivå innebærer ingen reell valgfrihet. Idag fungerer ordningen ikke slik at folk tilbringer mer tid med sine barn. Isteden betaler man for […]

 8. Partitest på TV2nyhetene - guide til liberalistiske svar | Liberaleren | 22. juli 2009 kl 23.47

  […] svar: Enig. Begrunnelse: Kontantstøtte på dagens nivå innebærer ingen reell valgfrihet. Idag fungerer ordningen ikke slik at folk tilbringer mer tid med sine barn. Isteden betaler man […]

 9. Beate | 3. august 2009 kl 11.05

  Dette er utrolig gammelt nå, men oppdaget ikke svaret før nå. (Hva med e-postvarsling?)

  Du skriver om de som ført var for kontantstøtten, jeg er litt usikker på hvem du da mener? Vi er mange som har vært for kontantstøtte fra før det ble innført, og grunnene var mange. Når KrF gikk ut og frontet det så sa de først at det skulle føre til at foreldrene skulle tilbringe mer tid med barna sine, men det var de ganske alene om. Det var en rekke andre argumenter, og de kom også raskt på banen, også fra KrF sin side.

  Og å si at «i stedet for å bygge ut barnehagene» faller på sin egen urimelighet, all en tid barnehageutbyggingen ble trappet opp samtidig.

 10. Fjern kontantstøtten : Iskwews hjørne på www | 19. august 2009 kl 23.18

  […] ordning som dypest sett er overføringer over statsbudsjettet for tjenester man ikke bruker, blir altså opprettholdt år etter år, selv om vi nå har full barnehagedekning noe så nær.  […]

 • Dagens sitat

  It is not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages.

  — Henry Ford
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter