Sjokkmåling fra Sverige

av | 3. juni 2009 kl. 17.02 | 7 kommentarer

73 prosent av de svenske borgerne er positive til å innføre røykfrie uteserveringer. Hvis dette blir gjeldende politikk betyr det verre kår for eiendomsrettigheter.

Det er Svenske Dagbladet som skriver om undersøkelsen.

Det er fire år siden Sverige gjorde utestedene røykfrie. De tok etter Norge, nå er det lov å frykte at norske politikere ønsker å kopiere holdningen som mange svenske borgere har.

Den svenske Riksdagen har som mål at innen 2014 skal ingen utsettes for andres tobakksrøyk i sine omgivelser, melder TV2.

Så lenge det ikke går utover andre, bør en ha muligheten til å gjøre det en vil. Siden det å oppholde seg et sted hvor det røykes er en frivillig handling, kan man ikke påstå at røyk på privat eiendom er et overgrep. En rett på et røykfritt miljø slutter ved inngangen til en annens eiendom. Det er sørgelig at den private eiendomsretten får verre og verre kår!


Kommentarer

 1. Jonas | 3. juni 2009 kl 22.24

  gud forby å sette folkevilje mot privat eiendomsrett!

 2. Unknownrebel | 3. juni 2009 kl 22.35

  Jonas, «folkevilje» er ikke noe annet enn kode for bøllestyre. Den som samler den største gjengen kan bestemme hva som helst.

  I et sivilisert samfunn bestemmes ikke hva som er rett og galt gjennom flertallsbeslutninger.

 3. Jonas | 3. juni 2009 kl 22.39

  Er det ikke nettopp det som kjennetegner et såkalt sivilisert samfunn? I motsetning til despotiske samfunn.

 4. Unknownrebel | 4. juni 2009 kl 00.29

  Siviliserte samfunn anerkjenner individuelle rettigheter, deriblant eiendomsrett. Om disse rettighetene krenkes, spiller det liten trille hvorvidt krenkeren er en person eller mange personer.

  Benjamin Franklin sa det best;

  «Democracy is two wolfes and a lamb voting on what to have for dinner.»

 5. Anonym | 4. juni 2009 kl 00.33

  I et liberalt demokrati skal individet ha beskyttelser mot flertallets tyranni. Det er det som er forskjellen på et demokrati og et liberalt demokrati.

  Bare å ta en kikk på all den hysteriske moralismen norske politikere forfekter og å lese Privacy International sin rapport om hvilken tilstand tingene har, så skjønner man fort hvilken retning det beveger seg i. Retning Singapore. Sverige og Singapore har faktsik veldig mye til felles.

 6. Sentrumskonservativ | 4. juni 2009 kl 11.48

  Hva med å avskaffe parlamentarismen og gå tilbake til maktfordelingsprinsippet, slik også Liberalerens redaktør tidligere har tatt til ordet for?

  Dagens flertallsregjering reiser en rekke konstitusjonelle og demokratiske problemer. Noen av disse går Olav Gunnar Ballo fra Sosialistisk Venstreparti ut mot i dagens Vårt Land. F.eks. er Datatilsynet overkjørt på en rekke områder i denne stortingsperioden fordi regjeringen ikke har lyttet til stortingsrepresentantene som har kommet med forbedringsforslag – da disse representerer andre partier. Det riktige ville være å avskaffe partisystemet med selvstendig tenkende individer på Stortinget.

  Den eneste måten å fjerne dette demokratiske problemet på, er å avskaffe parlamentarismen – evt. oppfordre folk til å stemme på små partier for at landet skal få mindretallsregjering (men ikke for mye, selvsagt, for da blir det kanskje flertallregjering av “småpartiene”)… Etter mitt syn var det også grunnlovsstridig å skrive parlamentarismen inn i Grunnloven i 2007, se f.eks. http://www.smp.no/article/20090516/MENINGER01/442334475, http://www.smp.no/article/20090519/MENINGER05/551237566, http://www.smp.no/article/20090529/MENINGER05/556007113, http://www.liberaleren.no/2007/02/20/parlamentarismen-inn-i-grunnloven/.

  At det eksisterer en konstitusjonell sedvanerett, kan betraktes som legitimt da det politiske element som Lagtingets venstremedlemmer representerte i riksrett i den aktuelle riksrettssaken mot ministeriet Selmer i 1884, pr. definisjon var legitimt. Å skrive den samme rett inn i Grunnloven, må derimot være i strid med Grunnlovens ånd og dreie seg om mer enn rene modifikasjoner (§ 112), og således må Høyesterett kjenne endringen i 2007 ugyldig. Dette burde da kvalifisere til riksrett for stortingspresident Torbjørn Jagland, men det ville med dagens (og fremtidens) ordning forutsette at Stortinget fulgte Høyesterett i det aktuelle scenario.

  Alternativt må Norge få en forfatningsdomstol til hvilken borgerne kan innklage stortingsvedtak de anser i strid med konstitusjonen (slik f.eks. Lisboa-traktaten er blitt i Tyskland).

  Hadde ikke parlamentarismen blitt innført, ville Arbeiderpartiet og Venstres avkristning av landet blitt svært mye vanskeligere å gjennomføre. Det ser man godt på land som USA og Russland, som ikke har parlamentarisme, og der kristendommen står mye sterkere (selv om USA i stor grad er preget av alvorlig umoral).

 7. Sentrumskonservativ | 4. juni 2009 kl 11.49

  Hva med å avskaffe parlamentarismen og gå tilbake til maktfordelingsprinsippet, slik også Liberalerens redaktør tidligere har tatt til ordet for?

  Dagens flertallsregjering reiser en rekke konstitusjonelle og demokratiske problemer. Noen av disse går Olav Gunnar Ballo fra Sosialistisk Venstreparti ut mot i dagens Vårt Land. F.eks. er Datatilsynet overkjørt på en rekke områder i denne stortingsperioden fordi regjeringen ikke har lyttet til stortingsrepresentantene som har kommet med forbedringsforslag – da disse representerer andre partier. Det riktige ville være å avskaffe partisystemet med selvstendig tenkende individer på Stortinget.

  Den eneste måten å fjerne dette demokratiske problemet på, er å avskaffe parlamentarismen – evt. oppfordre folk til å stemme på små partier for at landet skal få mindretallsregjering (men ikke for mye, selvsagt, for da blir det kanskje flertallregjering av “småpartiene”)… Etter mitt syn var det også grunnlovsstridig å skrive parlamentarismen inn i Grunnloven i 2007, se f.eks. smp.no/article/20090516/MENINGER01/442334475, smp.no/article/20090519/MENINGER05/551237566, smp.no/article/20090529/MENINGER05/556007113, liberaleren.no/2007/02/20/parlamentarismen-inn-i-grunnloven/.

  At det eksisterer en konstitusjonell sedvanerett, kan betraktes som legitimt da det politiske element som Lagtingets venstremedlemmer representerte i riksrett i den aktuelle riksrettssaken mot ministeriet Selmer i 1884, pr. definisjon var legitimt. Å skrive den samme rett inn i Grunnloven, må derimot være i strid med Grunnlovens ånd og dreie seg om mer enn rene modifikasjoner (§ 112), og således må Høyesterett kjenne endringen i 2007 ugyldig. Dette burde da kvalifisere til riksrett for stortingspresident Torbjørn Jagland, men det ville med dagens (og fremtidens) ordning forutsette at Stortinget fulgte Høyesterett i det aktuelle scenario.

  Alternativt må Norge få en forfatningsdomstol til hvilken borgerne kan innklage stortingsvedtak de anser i strid med konstitusjonen (slik f.eks. Lisboa-traktaten er blitt i Tyskland).

  Hadde ikke parlamentarismen blitt innført, ville Arbeiderpartiet og Venstres avkristning av landet blitt svært mye vanskeligere å gjennomføre. Det ser man godt på land som USA og Russland, som ikke har parlamentarisme, og der kristendommen står mye sterkere (selv om USA i stor grad er preget av alvorlig umoral).

 • Dagens sitat

  I have always thought the actions of men the best interpreters of their thoughts.

  — John Locke
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter