Krav fra NORMAL

av | 10. juni 2009 kl. 17.30 | 6 kommentarer

NORMAL kommer med to konkrete krav til justisminister Knut Storberget etter at Maria Eliassen ble oppsøkt av politiet dagen etter at FEM sendte intervjuet med Eliassen.

NORMAL krever rett til å debattere cannabisforbudet uten frykt for represalier. Alt vi ønsker å fremme høyt og tydelig er en ærligere og sunnere cannabisregulering. «Bruk, men hold munn»-praksisen er skadelig i seg selv, og kan bare bedres med lovlig regulert bruk – den bruk som under totalforbud bare har økt i 45 år nå, skriver Ole Ullern på nettstedet som organisasjonen har.

NORMAL krever også at justisminister Storberget instruerer politiet om ikke å særforfølge cannabisbrukere som er ærlige om sin bruk, og påser at ytringsfriheten gjelder også her – som for ham selv omkring hans lignende lovbrudd. Likhet for loven må gjelde også cannabisbrukere.

Hadde ytringsfriheten hatt gode rammevilkår, ville kravene fra NORMAL vært unødvendige. Dessverre har politikerne mye å rette på også på dette området.


Kommentarer

 1. Konrad | 10. juni 2009 kl 22.32

  Ja dette er meningsløst. I praksis straffer altså politiet de som ytrer seg om cannabis, vanlige stillferdige småbrukere blir jo i praksis ignorert av politiet.

 2. Emil | 11. juni 2009 kl 09.04

  Enig i at det er meningsløst, men det er jo samtidig kjent at det er slik. I tillegg er det jo vanskelig å si at politiet gjorde noe feil når de tross alt fant det de var ute etter.

  Jeg er enig i det du skriver, men hvor mye bedre for både saken og får rammevilkårene til debatten ville det ikke være om man kunne avkledd politiet ved at de dro på denne typen aksjoner uten å finne noe?

  Med slike saker uten funn, ville jo selv folk som ikke sympatiserer med legaliseringssiden måtte se at det er ren trakassering, men når de finner noe, vel… Da tror jeg neppe det kommer noe positivt svar fra juvente-mannen Storberget

 3. Eivind Knudsen | 12. juni 2009 kl 10.33

  Det er ingen som vil hindre Eliassens ytringsfrihet. Eliassen blir heller ikke utsatt for represalier fordi hun brukte sin ytringsfrihet. Politiets oppgave er å etterforske lovbrudd, og når en person åpent og ærlig innrømmer alvorlige lovbrudd, er det politiets plikt å ta affære for å etterforske saken nærmere, ettersom disse tingene kommer inn under bestemmelsene om offentlig påtale. Dersom politiet ikke hadde reagert, hadde en slik forsømmelse vanskelig blitt karakterisert som annet enn tjenestefeil.
  Et illustrerende eksempel: Dersom jeg påstår at det var meg som drepte Olof Palme, så forutsetter jeg at jeg blir kontaktet av politiet. Dette er ingen represalie, og heller intet brudd på min rett til å uttale meg om Palme-mordet, men en konsekvens av politiets plikt til å finne ut hvem som drepte Palme, samt en konsekvens av egen innrømmelse av lovbrudd.
  Det er ingen grunn til å fremstille knarkere som politiske martyrer, tvert imot. De har selv med velberådd hug brutt norske lovbestemmelser, og når de går ut og nærmest skryter av det, må de selv bære ansvaret. Veien til å forandre lovverket består ikke i å bryte det, men å prøve å forandre det ad politisk vei – slik Liberaleren blant annet gjør. Det er visse kostnader ved å bryte loven i demokratiske samfunn, og dersom Eliassen ikke er modig nok til å ta disse kostnadene hun ved egen opptreden har påført seg, fortjener hun ikke støtte men tvert imot et støt for baugen.
  Hvorfor er det så mye om å gjøre for Liberaleren å forsvare folk som putter kroppen sin full av giftstoffer? Når mange av dem på grunn av eget rusforbruk får problemer med helsa, så er det jo vi som til syvende og sist må betale for å gjøre dem friske. Bør de ikke heller kritiseres for å ha påført skattebetalerne unødvendige ekstrautgifter på grunn av eget ønske om å rømme vekk fra en komplisert verden ved å bruke dop?
  Eg berre spyr…

 4. Pleym | 12. juni 2009 kl 11.30

  Knudsen skriver: «Hvorfor er det så mye om å gjøre for Liberaleren å forsvare folk som putter kroppen sin full av giftstoffer?»

  Fordi det er deres rett å gjøre nettopp dette. Formynderne tror visst at fordi noen har rusproblemer så har alle det.

  «Når mange av dem på grunn av eget rusforbruk får problemer med helsa, så er det jo vi som til syvende og sist må betale for å gjøre dem friske. Bør de ikke heller kritiseres for å ha påført skattebetalerne unødvendige ekstrautgifter på grunn av eget ønske om å rømme vekk fra en komplisert verden ved å bruke dop?»

  Helt enig med deg her. Men dette kan man gjøre noe med ved å omorganisere helsevesent fra å være finansiert kun over skatteseddelen, til å bli et personlig ansvar, ved risikofylt adferd.

 5. Eivind Knudsen | 13. juni 2009 kl 13.18

  Jo, dere er i alle fall konsekvente. 1-0 til Pleym – som vanlig…

 6. Anonym | 17. juni 2009 kl 08.55

  Noe av problemet er Sveriges innflytelse på Norge og Sverige’s ekstremt diskriminerende holdning til cannabis.

  I Sverige har de har rett til å teste og tiltale alle de mistenkter bruker ulovlige rusmidler. Politiet har tilstedeværelse med eget «legekontor» på musikkbransjetreff, der de narkotester og tiltaler deltakere, for eksempel. Og NORMAL i Sverige ble utsatt for så mye politihets at de måtte legge ned og flytte fra landet.

  Sverige ses på som et «foregangsland» av FN, og Norge henter mye idiotisk inspirasjon derfra. Som f.eks. loven mot sexkjøp.

  I Frankrike er debatten ulovlig, fordi det er ulovlig å «fremstille cannabis i et positivt lys». Det er ulovlig å ha cannabissymboler på klesplagg, og forsøk på å starte cannabisrelaterte magasiner som På Høy Tid her i Norge har blitt stoppet av myndighetene flere ganger.

  Det er paradoksalt at Danmark har en helt motsatt holdning til cannabis. Der er det nærmest helt akseptert, og 60% av danskene støtter legalisering. Byrådet i Kjøbenhavn har satt ned en komite for å vurdere coffeeshops, for å få slutt på bandekrigene.

 • Dagens sitat

  Courage is the resistance to fear, mastery of fear – not the absence of fear.

  — Mark Twain
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter