Min kommentar til Abid Q. Raja

av | 11. juni 2009 kl. 11.28 | 3 kommentarer

Akershus Venstres 2.kandidat stiller til nettmøte på Dagbladet, og har lovet å «døgne» for å svare på så mange spørsmål som mulig. Jeg er derfor optimistisk med tanke på å få svar fra Raja.


Han har i en artikkel i dagens Dagbladet foreslått følgende troskapsed: «Fra dette øyeblikk og fremover, sverger jeg min lojalitet til Norge og dets folk, til dets demokratiske syn som jeg deler, til de rettigheter og friheter som jeg respekterer, og til dets enhver tid gjeldende lovverk som jeg erklærer å etterleve.»

Min kommentar til ham på nettmøtet har tittelen «Helt uaktuelt» og lyder:

«Jeg kan ikke sverge lojalitet til et geografisk område eller en såvidt vanskelig definerbar enhet som et land er. Ikke kan jeg sverge lojalitet til et folk der jeg er er uenig med 95% av (dem), og jeg kan heller ikke love lojalitet til de til enhver tid gjeldende lover. Jeg anerkjenner ikke politikernes rett til å innskrenke min personlige frihet til å leve mitt liv så lenge jeg ikke skader andres samme frihet. At noe er ulovlig betyr ikke at det er kriminelt. Det finnes moralsk riktige lover, og det motsatte.

Formuleringen «til de rettigheter og friheter jeg respekterer» kan tolkes dithen at de man ikke respekterer har man ikke sverget lojalitet til.

Dette var et sammensurium, Abid, og er helt umulig å avgi som ed, også for meg som født nodmann.

Du bør legge bort ideen om en troskapsed en gang for alle.»


Kommentarer

 1. bigboyen | 11. juni 2009 kl 15.17

  Han imponerer ikke akkurat i svarene sine, se på det her som eksempel:

  » Om jeg hadde søkt statsborgerskap til Norge med dine regler hadde jeg blitt nektet adgang. Jeg mener Norge skulle hatt en ny grunnlov, og er heller ikke særlig glad i flagget. Jeg er imot det parlamentariske styresettet og kapitalismen som ligger i bunnen for vår styreform. Jeg ønsker et reelt folkedemokrati, uten at jeg skal gå videre innpå det akkurat her. Poenget er: Jeg syns dette er helt legitime ideologiske synspunkter som ikke skal avgjøre hvorvidt en person skal få flykte til Norge, fra krig og elendighet. Du fremmer et totalitært forslag som skal indoktrinere folk i et bestemt styresett. Hvorfor er du imot mangfold Abid?»
  Innsendt av: Thomas

  «Hei «anarkisten» Thomas; du sier du er «IMOT det parlamentariske styresettet»….vel; da tror jeg vi er milevis unna hverandre Thomas. Kanskje derfor du heller ikke ser at jeg faktisk er for mangfoldet….»

  Hvordan kan man svare noe sånt? Hvor totalitært samfunn er det han egentlig ønsker? Må man være for parlametarismen for å være norsk? Innlegget fra Thomas setter endel viktige spørsmål, som også er tatt opp på denne siden, og så blir han avspist med noe sånt. Jeg finner det provoserende.

 2. Pleym | 11. juni 2009 kl 23.47

  Raja gav meg følgende svar:

  «Pleym, du har rett i at det har sneket seg inn en feil i teksten; de skal ikke være de men dets;

  altså
  Fra dette øyeblikk og fremover,
  sverger jeg min lojalitet til Norge og dets folk, til dets demokratiske syn som jeg deler, til DETS rettigheter og friheter som jeg respekterer, og til dets enhver tid gjeldende lovverk som jeg erklærer å etterleve!

  Håper du kan etterleve denne da. Du gjør det jo alt!

  Jeg mener en bør kun kreve av de som ønsker å bli norske borgere at de vil være lojale mot Norge! kanskje jeg virker litt nasjonalistisk; men jeg mener det ikke er noe galt i å være patriot, og iallfall ikke noe galt i å kreve lojalitet til Norge om du ønsker å bli norsk. Det er jo ingen tvang å skifte statsborgerskap til norsk!

  Abid Q. Raja»

 3. Pleym | 11. juni 2009 kl 23.51

  Raja tar feil i at jeg etterlever Norges lover. Jeg er for sivil ulydighet, og anerkjenner ikke Stortingets rett til å bestemme hva jeg skal ta med inn i landet av mat, alkohol, osv osv. Blant annet.

 • Dagens sitat

  I never make the mistake of arguing with people for whose opinions I have no respect.

  — Edward Gibbon
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter