Rikingenes kronerulling

av | 17. juni 2009 kl. 11.15 | 14 kommentarer

Klassekampen og Ap’eren Fredrik Mellem henger seg opp i at diverse personer med større inntekt og formue enn de fleste av oss har startet en kronerulling til FrP. Kanskje dette fører til at FrP blir mindre avhengig av mine skattepenger?


Klassekampen fokuserer på hvor mye mer de såkalte rikingene får beholde av egen inntekt, med FrPs skattepolitikk. Naturligvis oppgis gevinsten av FrPs skattepolitikk i kroner og øre for de rikeste – slik at vi alle skal bli misunnelige. De får jo beholde like mye mer av egen inntekt som vi andre tjener på en måned eller et år! Men Klassekampen fremstiller det naturligvis dithen at de rike får gaver fra staten. Ikke at de får beholde egne penger, noe som vitterlig er sannheten.

For Klassekampen er naturligvis skattelette «i toppen» – dvs. til de rikeste, en vederstyggelighet. For meg og andre liberalister er dette et tegn på at vi har et skattesystem som ikke bygger på misunnelse. Det er ikke noe galt i å tjene penger og bli rik. Dét er tvert imot et tegn på at man legger ned stor innsats i form av arbeidskraft og at man har og bruker kunnskap på en måte som gir større inntekter enn vanlig lønnsarbeid gir. Skattelette til de rikeste kalles «dynamisk skattepolitikk», og var et kjennetegn på de årene Ronald Reagan og Margaret Thatcher dominerte politikkskapingen i verden.

For meg er det gledelig, og overraskende, at FrPs skattepolitikk gir seg så gunstige utslag for de rikeste. At FrP, påvirket av Fridtjof Frank Gundersen, forlot den dynamiske skattepolitikken rundt 1993/94 var én av grunnene til at jeg forlot partiet. FrP erstattet sine gamle standpunkter med et frieri til «folk flest»; skattelettelser skulle komme «i bunn», ved høyere bunnfradrag.

Lafferkurven
så ut som en iglo, og symboliserte skatteinntekter til staten som følge av skattetrykket. Det fantes et «smertepunkt» der skatteinntektene ville falle hvis skattetrykket ble for høyt. Altså en teori i strid med hva Aps gamle finansminister Erik Brofoss hevdet; at det var utrolig hva folk ville betale i skatt, bare de ble vant til det (litt efter litt). Lafferkurven var en del av teoriene som skapte grunnlag for «tilbudssideøkonomien». Økonomien skulle stimuleres ikke ved subsidier og reguleringer, men ved dereguleringer og skattereduksjoner.

Her kommer poenget de fleste sosialister fra de rosa til de mørkerøde ikke vil erkjenne, i forlengelsen av teoriene rundt Lafferkurven: Ved å la de rike beholde mer av egen inntekt og formue vil pengene gå til investeringer (og sikkert forbruk), som vil skape arbeidsplasser. Jo flere personer i jobb, jo mer utvides det såkalte skattegrunnlaget (personer som betaler skatt/inntekt det kan beregnes skatt av). Jo flere i arbeid betyr mer inntekter. Du kan senke skattetrykket men likevel få økede skatteinntekter. Reduserte skatter for de rikeste er altså god samfunnsøkonomi. Det vil si, hvis man ønsker flere jobber i privat sektor. Dét er det ikke sikkert at Klassekampen gjør.

Aps hundrelapp
Ap-bloggeren Fredrik Mellem skriver at hjelpepleier Kristin Sæter oppfordrer folk til å gi 100 kroner til de rød-grønne partiene, som en motvekt til Frps titusenkronersrulling.

Aps partisekretær Raymond Johansen er naturligvis glad for hundrelappen: «- Jeg synes det er helt greit at Norges rikeste gir 10.000 kroner til Fremskrittspartiet, men det er viktig at velgerne får vite hvem som virkelig står bak pengestøtten før valgdagen 14. september,..».

Det er naturligvis ingen hemmelighet at det er LO som gir Arbeiderpartiet støtte i millionklassen. Det skal mange rikinger til for å oppveie de beløpene Ap får fra sin politiske tvilling LO. Forskjellen er at der rikingene gir av egen lommebok, efter at skatt er betalt på jobben som er gjort i bedriftene, så er det medlemmenes penger LO sentralt og medlemsforbundene gir til Ap. En ikke ubetydelig andel av disse medlemmene stemmer forøvrig på nettopp FrP. LO gir naturligvis ingenting til dét partiet. I LO er det bestemt at det er én type politikk som er til fordel for deres medlemmer, og det er den politikken den rødgrønne regjeringen fører. Mange av deres egne medlemmer er åpenbart uenig i dette, men de blir ikke hørt.

At mange LO-medlemmer føler at de får mye igjen med de rødgrønne er ikke rart å forstå. Under dekke av kamp mot «sosial dumping» beskyttes norske arbeidstagere mot konkurransen fra utenlandsk arbeidskraft. Norske bønder beskyttes mot konkurransen fra utenlandsk mat. Adam Smith beskrev disse mekanismene godt. Man beskytter sine egne interesser. Sånn sett er det ingen forskjell mellom Stray-Spetalen og et hvilket som helst medlem av LO.

La oss heller ikke glemme at et av tiltakene den rødgrønne regjeringen har gjort for å tekkes sine medlemmer, er å øke andelen som kan føres til fradrag på skatten, av medlemskontingenten til fagforeningene. Med andre ord betaler du og jeg for at naboen vår er medlem av en av LOs fagforeninger. Fiffig, ikke sant?

Siv Jensen og co. trenger sikkert ingen gode råd av meg, men FrP kan besvare angrepet på skattepolitikken overfor de rikeste ved å peke på utvidelsen av skattegrunnlaget (se over), kan hennes finansminister Tor Mikkel Wara påpeke at når de rike får beholde mer av egen inntekt, og bruker pengene til å investere i arbeidsplasser, og dermed skaffer staten flere skattekroner, kan disse ekstrainntektene i sin tur gi FrP-regjeringen en mulighet til å øke bunnfradraget. Med andre ord gi skattelettelser til «folk flest».

Oppsummert: Jeg foretrekker at folk gir bort egne penger til formål de synes er gode, fremfor at en eller annen organisasjon – eller i verste fall staten – gir bort mine penger til formål som ikke jeg er enig i at er godt.

Naturligvis bør vanlige folk svare på denne hjelpepleierens aksjon med å åpne lommeboken til fordel for partiet de støtter, enten det er FrP eller noen andre.

I sin tur kan kanskje all denne giverviljen føre til at partiene blir mer uavhengig av subsidier fra staten. Kanskje du og jeg kan få beholde mer av egen inntekt, fordi Stray-Spetalen med flere gir FrP penger?

Oppdatert: Mellem forsøker i debatten på sin blogg å få det til å høres ut som om de rike gir penger fra sine bedrifter. Jeg har ikke hørt noe slikt, derimot at de gir av egen lomme. I motsetning til hva LO gjør.

Mellom misforstår muligens med vilje. Jeg er slett ikke motstander av at organisasjoner og bedrifter gir av egen lomme til formål de selv finner prisverdige. Hvordan dette gjøres, avklares internt hos den enkelte. Men å sammenligne dét forholdet at Stray-Spetalen åpner egen lommebok og at LO gir bort medlemmenes kontingentpenger er å sammenligne epler og pærer.

I motsetning til LO sentralt bevilger ikke NHO sentralt sine medlemmers penger til politiske partier, og sier heller ikke noe om hvilken regjering man ønsker – bare hvilken politikk man ønsker.


Kommentarer

 1. Fredrik Mellem | 17. juni 2009 kl 16.27

  Tøv, tøv og atter tøv.

  Du har aldri hørt om bedrifter som bevilger penger til Høyre og FrP? Vel, vel, vel. Du har vært med lenge nok til at du har hørt om det flere titallsganger. I disse tilfellene er det ingen som spør om alle aksjonærene er enig i denne disposisjonen – og det er helt greit.

  På samme måte er det helt greit at LO og fagforbundene tar beslutninger – uten at det er fullstendig konsensus om beslutningene der heller. Slik er det i demokratiske organisasjoner. La meg likevel minne om at over 50% av LOs medlemmer stemte på Ap ved forrige valg, og 70% stemte på de rødgrønne partiene. Naturlig nok!

  Det vi kan føle oss helt sikre på er at hjelpepleier Kristin Sæter har betalt skatten sin, før hun nå gir 100 kroner til Ap av det hun har igjen.

  Jeg tror du skal være litt forsiktig med å være alt for skråsikker på at de som nå gir 10.000,- til FrP gjør det av det beløpet de sitter igjen med etter å ha betalt sin personskatt.

 2. Mauren | 17. juni 2009 kl 16.32

  ….er så lei den arrogante holdningen sosialistene har overfor vanlige folk. Hva betyr en hjelpepleier? Svært lite for den kvasiintellektuelle eliten SV og AP består av. De som betyr noe der er sykepleieren og læreren – ikke hjelpepleieren, pleiemedhjelperen eller kassadama for den saks skyld.
  Vet du hva – jeg sparer hundringsen min. Lo med sitt pampevelde som heller ikke bryr seg stort om hjelpepleierenes yrkesliv. Det at hjelpepleiere blir presset og tråkket på betyr mindre – jammen litt av et fagforbund som liksom skal stå for solidaritet. De bør iallefall ikke profilere seg som at de står på de svakes side.
  Dumme meg ga stemmen min til de røde sist – det skjer ikke nå. Ikke etter jeg har fått følt politikken de rødgrønne har ført på kroppen. Det har aldri vært lett å være hjelpepleier i sykehus – verre har det blitt med sosialistene og deres styresett. Skammelig å behandle de virkelige sliterne i sykehus på denne måten.

 3. Mauren | 17. juni 2009 kl 16.51

  ….men AP eier ikke skam og tar nok imot hundringsen fra hjelpepleier Kristin Sæter. At det er mulig! Samtidig sitter de og ser på at voksne hjelpepleiere blir sagt opp ved norske sykehus. Voksne damer som har lagt ned hele sitt voksne liv i det tunge yrket!! Sosialistene burde skamme seg!!!!

 4. Leirbag | 17. juni 2009 kl 17.31

  Min godeste Mauren, jeg skjønner deg så inderlig godt, men det jeg vil du skal vite før høstens valg, er at uansett -hvem- som får makten, styresettet vil bestå.

  Først og fremst, om du begynner å se på den faktisk politikken som har vært ført (uansett parti) siden 1980, så ser du klare likhetstegn mellom norske venstre/høyre-side. Faktum er at de som regel finner frem til «brede stortingsforlik» for å forhindre at ting vil bli endret på i fremtiden, ved maktskifter. Dette kan selvsagt være både på godt og vondt, men dette blir først og fremst brukt ondt mot skattebetalerne og forbrukerne når man ser på faktiske resultat av politikken.

  Dessverre har det seg slik at illusjonen de gir oss om at mange partier = større valgfrihet er nettopp det, en illusjon om valgrihet. Når det kommer til de førende linjer i politikken er den så godt som lik for menigmann uansett styrende side.

  Og dette er det inderlig mange av de «gamle» stortingspolitikerne som er klar over (tror jeg)

 5. Eivind Knudsen | 17. juni 2009 kl 22.31

  Istedenfor å bruke tid og krefter på å kritisere FrP for å ville føre en politikk som, slik det er vist i artikkelen, vil skape fler arbeidsplasser i Norge, bør Mellem og hans korryfeer heller svare en enkel, dum velger på et enkelt, klokt spørsmål:
  Under valgkampen i 2005 lovet sosialistene at de, når de kom til makten, ville utrydde fattigdommen i Norge. Trass i at de ikke hadde flertall av de avgitte stemmer, fikk sosialistene det nødvendige stortingsflertall til å gjennomføre sin politikk uavkortet.
  Når historiens dom nå skal felles over sosialistregjeringen, står vi igjen med følgende dystre resultat: All uavhengig forskning, best representert ved tall fra SSB, viser at Norge pr nå har 400.000 – firehundretusen – mennesker som lever under den fattigdomsgrense sosialistene selv har ivret for å innføre. Dette er langt fler enn da de borgerlige styrte.
  Mitt spørsmål er følgende: Mente sosialistene at fattigdommen skulle utryddes, eller var det de fattige som skulle utryddes? Hvis det siste var tilfellet, er det bare å fortsette. Dere er på god vei.

 6. Mauren | 17. juni 2009 kl 22.37

  Jeg forstår jo galskapen. den vises jo tydelig da Kristin Halvorsen kan smykke seg med verdens mektigste kvinne!!! Forstå det den som kan….

 7. Mauren | 18. juni 2009 kl 00.25

  Ja herr Knudsen – du vet de fattige er egentlige ikke intressante for de rødgrønne. De fattige har jo ingen makt denne eliten kan smykke seg med. Det blir bare fraser som tar seg godt ut på tv.
  AP og SV er bare slik jeg ser det en gjeng arrogante forståsegpåere for folks vanlige liv og utfordringer.

 8. Hjelpepleier | 18. juni 2009 kl 07.42

  Helt enig med Mauren, de rødgrønne har gitt blaffen i hjelpepleierene. Under de rødgrønne er hjelpepleierstillinger omgjort til sykepleierstillinger i fleng. Hjelpepleierne er uønsket i det meste av helsevesenet. Utdannelsen er blitt svekket, dette skjer mens vi har en SVer som undervisningsminister!!Dette skjer i et samfunn som krever stadig mer kompetanse.. De nye hjelpepleierne får knapt jobbe i eldreomsorgen..
  SV ville gi sykepleierne «likelønnspott»- ikke hjelpepleierne! De rødgrønne støtter i realiteten den årelange og vellykkede profesjonskampen Sykepleierforbundet har ført mot hjelpepleieren.
  Har gitt opp de rødgrønne, for første gang får de ikke min stemme.
  De har sviktet hjelpepleierne på alle måter.

 9. IvarE | 18. juni 2009 kl 10.00

  Nok en gang er Mellem bevisst uredelig i sin argumentasjon. Det er en sykdom som har fått bre seg særlig innen Ap og SV, det å tillegge motdebattanter uttalelser og synspunkter de ikke har eller ikke har gitt uttrykk for, for så å argumentere mot disse fiktive standpunktene. Å holde seg til sak er derimot ikke deres sterkeste side.

  Ingen har hevdet at Sæter ikke har betalt skatt av pengene hun vil gi. Pleym har derimot sagt rett ut at han synes det er flott at folk gir penger til formål de synes er gode. Det er det faktum at en organisasjon (LO) skalter og valter med medlemmenes (enkelte endog tvangsinnmeldt eller ”kollektivt innmeldt” som det så fint heter) penger som om det var deres egen lommebok han kritiserer. Samt at ikke-medlemmer via skattesystemet som gir fradrag for kontingent også dermed tvinges til å forære Ap millioner hvert år. Dette er intet annet enn en fordekt korrupsjon, der både LO og Ap direkte stjeler fra alle landets innbyggere.

  Videre insinuerer Mellem på finurlig vis at personer som velger å gi sine penger til Frp (eller H) ikke har betalt skatt av pengene. Det er en grov tilsnikelse og nok en helt bevisst uredelighet fra den gode Mellem.

  Og til sist gjentar han påstanden om at bedrifter forærer penger til Frp og H, nok en gang uten noen form for forsøk på dokumentasjon. Alle må selvfølgelig forstå at det holder lenge at han vet. Til Mellems opplysning vil/ville slike eventuelle gaver måtte fremkomme av regnskapet. De ville ikke være fradragsberettigede, og i de fleste bedrifter (med mulig unntak av enkelte familiebedrifter) ville en aksjonærstorm med stor sannsynlighet ha ført til at ledelsen måtte gå. Rent bortsett fra at saken garantert hadde fått store oppslag i avisene. Når LO og Ap forsyner seg er derimot alt i sin skjønneste orden. Forstå det den som kan.

 10. Pleym | 18. juni 2009 kl 10.38

  Det er også slik at mens LO er et medlemsdemokrati er bedriftene eiet av private. Det er korrekt aksjeeierne som på generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å gi penger, evt. refs for å ha gitt penger uten fullmakt.

  Er bedriften 100% eiet av en person, står denne fritt til å gi bort penger til de formål han/hun måtte ønske.

 11. Fredrik Mellem | 18. juni 2009 kl 10.43

  Denne debatten begynner å bli litt søkt, så la meg derfor bare understreke hovedpoenget mitt, ettersom det notorisk oversees – eller blir tillagt andre motiver:

  Vi synes det er helt greit at Spetalen % Co bevilger penger til FrP. Vi synes det er helt greit – helt generelt – at folk og organisasjoner bevilger/gir gaver til de politiske partiene. Det bør imidlertid ikke være noe hemmelighetskremmeri rundt dette, men derimot åpenhet. Det ser det også ut til å være.

 12. bigboyen | 18. juni 2009 kl 11.45

  Da kan man lure på hvorfor Mellem startet debatten, siden han nå er enig med de han debatterte mot. Er det det som kalles å ta en Brustad?;)

 13. Pleym | 18. juni 2009 kl 12.07

  Flott! Da er vi enige så langt.

  Jeg tror imidlertid det må mange gaver fra Spetalen og co til for å oppveie LO-millionene. Tillat meg derfor å smile litt av hundrelappen som det er satt igang aksjon for, som motvekt mot Spetalen og co. Det blir litt som at her har man et solid forsprang fra før av, og så skal man sørge for at «vanlige folk» gir litt til, slik at rikingene ikke skal gi FrP mulighet for å ta igjen Aps forsprang så fort.

 14. Mauren | 18. juni 2009 kl 12.12

  Jeg synes det IKKE er greit at LO betaler til APs valgkamp!! Hvorfor skal jeg med mitt medlemsskap finansiere eliten i AP som vil ta fra meg stillingen som hjelpepleier i sykehus?? Hvorfor skal jeg finansiere eliten i AP og SV som vil sette i gang helsefagarbeideren. Fremtidens pariakaste i helsevesenet – som lover og lyver disse ungdommene rett opp i ansiktet hvilke muligheter de vil få i sitt yrke.
  De kvasiintellektuelle er uredelige i sin politikk – det har jeg følt på kroppen.
  De fortjener ingen ny sjanse til å føre sin ødeleggende politikk. De eneste profesjonene som betyr noe for eliten er sykepleieren og læreren. Sammtidig er det disse profesjonene som har det best lønns – og arbeidsmessig i disse tider.
  Likevel får de fortsatt symmpati for sin offerrolle i dagens samfunn.
  Alle andre samfunnsslitere ofres uten at eliten i AP eller SV hever på øyenbrynene.
  Når valgkampen begynner står nok læreren og sykepleieren i første linje som ofre som må få mer og mer…..
  Man hører aldri om de andre tusen som tar et ansvar ved en sykeseng eller som tar ansvar for barnehagebarn eller som sørger for det er mat i hyllene på Rimi. Neida det eneste de får høre er at de mangler kunnskaper og egentlig ikke bør ha uttalelsesrett i det hele tatt. At det er direkte uansvarlig å lytte til dem. Kunnskapsløse idioter som de er…..
  Kanskje kommentaren min er litt på siden – men jeg benytter sjansen til å fortelle om min oppfatning av de kvasiintellektuelle som styrer landet!!

 • Dagens sitat

  The great question — which I have not been able to answer — is, «What does a woman want?»

  — Sigmund Freud
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter