Milliarder i eiendomsskatt

av | 25. juni 2009 kl. 10.45 | 10 kommentarer

Eiendomsskatten har blitt en viktig inntektskilde for mange kommuner. I 2008 ble det betalt inn 6,2 milliarder kroner i eiendomsskatt.

Det er Statistisk sentralbyrå som har offentliggjort en eiendomsskattstatistikk. 293 kommuner hadde eiendomsskatt i 2008.

For mange i Norge er eiendomsskatt husleie på eget hus eller hytte. Det er en forkastelig skatt som kun er med på å sinke effektiviseringen i kommunesektoren.


Kommentarer

 1. jørgen | 25. juni 2009 kl 11.40

  Eiendomskatt bør fjernes!
  Innfør istedet gevinst ved salg av bolig/hytte.
  Skattlegg reelle inntekter og kroner – ikke imaginære verdier !!!

 2. Konrad | 25. juni 2009 kl 11.44

  Eiendomsskatt er en utmerket skatteform. Den er enkel, den fører ikke til store vridningseffekter og den er rettferdig (de som nyter godt av kommunens vertskap/kollektivgoder betaler for det).

  Den er gunstig for bykommuner der fellesgoder som parker, offentlig utsmykking, fortau, gatelykter og brannvesen er særlig viktig. Den er gunstig for kommuner med mange hytter der hytteeierne har inntektsskatt i en annen kommune.

 3. Konrad | 25. juni 2009 kl 11.45

  I tillegg må selvsagt kapitalinntekt på eiendom beskattes, slik Jørgen fremhever.

 4. TerjeB | 25. juni 2009 kl 12.01

  Det hjelper ikke å betale inn mer og mer skatter og avgifter til staten.
  Det dunster bare bort i byråkrati og innefektivitet.
  Sløsingen stiger i takt med avgiftene.

 5. JILL WHITE FANEBUST | 25. juni 2009 kl 15.42

  Eiendomskatten må bort snarest.Vi betaler nok
  skatter og avgifter i Norge.

  JILL

 6. IvarE | 25. juni 2009 kl 16.21

  Konstaterer at Konrad tydeligvis er livredd for at det skal innføres ekstraskatt for alle med rødt hår!

  Hvilket er en like håpløs beskatning som eiendomsskatten og bil/veibeskatningen.

  Det er ingen mening i at enkeltgrupperinger skal pålegges å betale for alle mere eller mindre gode forslag som udugelige politikere finner det for godt å kaste penger etter, slik at de kan kjøpe seg stemmer til neste valg på enkeltgrupperingers bekostning.

 7. Konrad | 25. juni 2009 kl 16.53

  Eiendomsskatt er ikke rettet mot «enkeltgrupper». Det forholder seg faktisk slik at de aller fleste i Norge bor i hus (rundt regnet 99,9 %). Leietakere betaler eiendomsskatt via husleien og huseieren. Derfor er eiendomsskatt en enkel og rettferdig skatt.

  I Norge er det fritt frem å bruke veier og fortau som stat og kommune stiller til rådighet. Bygging og drift av disse må dekkes gjennom skatt, avgift eller bompenger. Så enkelt er det.

  Du får heller ikke gratis øl på pubben.

 8. IvarE | 26. juni 2009 kl 10.36

  Nei, det er ikke så enkelt.

  Og ditt svada om gratis øl på pub’en illustrerer nettopp poenget mitt. Det jeg forbruker, det har jeg intet problem med å akseptere at jeg selv skal betale for.

  Jeg har heller intet problem med at en del felleskostnader må dekkes inn av skatter. Eller at en evt eiendomsskatt vil «dryppe ned» på leietagere via leien slik at de også til slutt er med på å betale den.

  Problemet ligger i at skatteinntektene rammer vilkårlige grupper ujevnt og ikke på noe vis er knyttet mot de goder de skal finansiere. Inntektene blir sekkeposter som skal finansiere absolutt alt som de ikke er relatert til. Sekkeposter som, nettopp fordi de betales av enkeltgrupperinger, er «usynlige» for store grupperinger av velgere, og etterhvert kan økes nesten ubegrenset (ref bilavgifter) så lenge andre grupper kan kjøpes ved at disse lures til å tro at de får noe gratis.

  Eiendomsskatt blir, akkurat som bilavgiftene, en sareptas krukke for avgiftskåte politikere som trenger penger for å «kjøpe seg» nye velgere.

 9. Konrad | 26. juni 2009 kl 13.25

  IvarE:
  Jeg er enig i at doseringen av bilavgiftene antaklig ikke er optimal. Men f.eks. avgift på drivstoff er jo en avgift på forbruk av vei, denne avgiften er temmelig treffsikker: Drivstoffforbruket er omtrent proporsjonalt med forbruk av vei. Traktorer og gravemaskiner er fritatt for avgift fordi de i svært liten grad forbruker offentlig vei.

  Eiendomsskatt er ikke utpreget urettferdig fordi den i hovedsak er knyttet til kvadratmeter og verdi av eiendommen. I motsetning til inntektsskatt er det ikke noe fiksfakseri med fradrag og ditt og datt. Derfor er eiendomsskatt enkel og effektiv. Videre: Den som har en stor eiendom i byen skaper tilsvarende stort behov for gatelykter, fortau, brøyting og brannvesen. Jo flere kvadratmeter eiendom du har, desto mer bør du bidra til å dekke kostnadene ved byens brannvesen.

 10. IvarE | 26. juni 2009 kl 23.50

  Konrad:
  Avgift på drivstoff er en ting. Greit nok. Det følger forbruket lineært, og er således i mine øyne nogenlunde akseptabelt. Og i den grad drivstoffet benyttes til å frakte varer så vil også alle som nyter godt av tilgangen til disse varene (i neste ledd) oppleve å betale for drivstoffet. Så langt stiller de i samme klasse som en eiendomsskatt. Jeg tar forbehold om «nogenlunde» fordi pengene erfaringsmessig også benyttes til nær sagt alt mulig av ikke-relaterte «gode formål».

  Bilavgifter er imidlertid mye mere enn drivstoffavgifter. De rammer urettferdig, de rammer skjevt, og de er feilproposjornert.

  Og både eiendomsskatt og bilavgifter har de store negative effektene at de
  1) ikke reflekterer den nytte de tilfører (at du har et større hus enn naboen betyr ikke at du «forbruker» 200 m mere fortau enn naboen),
  2) skal rent fysisk betales av særgrupper, ikke av alle de som faktisk har nytte av tjenesten(e) som finansieres, og derved usynliggjøres for store velgergrupper,
  3) er sekkeposter som ikke øremerkes noe som helst, men som kan økes hvilkårlig (hvor lenge tror du dagens begrensning i kommunens rett til innkreving av eiendomsskatt blir stående dersom eiendomsskatt kan innføres vilkårlig?)
  og 4) betyr «rede penger i lomma» hos enhver politiker som kommer med nye «gode forslag» eller som vil unnskylde at «vi får jo ikke nok penger fra staten til alt vi er pålagt å finansiere».

  At eiendomsskatt er enkel (men slett ikke effektiv) er ingen unnskyldning for å innføre den. Da kan man like gjerne beskatte mennesker med rødt hår (ref over). Eller for å gjøre skatten mere treffsikker (siden folk kan farge håret): Hvorfor ikke innføre en ekstraskatt for alle som er født i løpet av januar, februar og mars???

 • Dagens sitat

  If anything is certain, it is that change is certain. The world we are planning for today will not exist in this form tomorrow.

  — Philip Crosby
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter