NTB frir til politikerne

av | 30. juni 2009 kl. 11.56 | 3 kommentarer

Norsk Telegrambyrå, NTB, ønsker skattefinansiert finansiering. I dag mottar byrået ingen skattefinansiert støtte, men nå snuser selskapet på statsstøtte i en eller annen form.

Det er Journalisten.no som bringer den triste nyheten om at NTB ønsker å la seg kjøpe av politikere og byråkrater.

NTB ser for seg tre muligheter for skattefinansierte bidrag, nemlig innkjøp, pressestøtte og prosjektbidrag.

Det er forståelig, men beklagelig, at NTB ønsker økonomisk støtte over statsbudsjettet. Staten deler ut mange millioner kroner til andre aktører som konkurrerer med NTB, og det gir ulike konkurransevilkår som NTB naturlig nok merker. Det beste og mest naturlige er en sterkt begrenset statsmakt som kun skal sørge for kjerneoppgaver. Næringsvirksomhet og subsidier inngår ikke blant disse oppgavene.

Norsk Telegrambyrå ble etablert i 1867.


Kommentarer

 1. Sentrumskonservativ | 30. juni 2009 kl 22.05

  Det ville vært interessant om Liberaleren redaksjonelt kunne spesifisere litt nærmere disse «kjerneoppgavene». Om man hadde et mer realistisk (dvs. (liberal)konservativt) utgangspunkt her, dvs. ikke i for stor grad gikk inn for endringer av den bestående samfunnsorden, tror jeg man kunne finne støtte for et slikt syn i flere norske partier, også i deler av Kystpartiet (selv om dette partiets sentrale ledelse på populistisk vis ofte ønsker å øke offentlig engasjement og pengebruk; partiets snevre ideologiske program kan imidlertid tolkes på en noe annen måte…).

 2. Bjørn Magne Solvik | 1. juli 2009 kl 01.48

  Sentrumskonservativ, også i Liberalerens redaksjon vil du få ulike svar på spørsmålet fordi vi som skriver er forskjellige og har ulike ønsker for hva staten skal være. Det finnes skribenter som mener staten ikke skal drive med noe og det finnes skribenter som vil ha et forsvar, politi- og rettsvesen, folkevalgte organ osv. Uansett hvor få oppgaver som tillegges staten, vil vi, alle skribentene, helt sikkert være talsmenn for færre oppgaver.

  Fellesønsket er likevel at når staten både gir lover og pålegger skatter, som begge deler bidrar til å regulere markedet, er det uheldig at staten også er aktør gjennom subsidier og/eller ulike former for eierskap. Det er uheldig på alt fra bibliotek, sykehus til pressestøtte.

  For egen del er det ikke noe mål i seg selv å få oppslutning for tanker som mange deler. Liberaleren kunne på en enkel måte lansert tanker og ideer som har stor oppslutning i mange av partiene, men det ville gjort dette nettstedet like inkonsekvent som partiene er. Det er greit å være en aktør som taler med en stemme som ikke jobber for økt oppslutning eller velgere.

 3. NTB-kunde | 2. juli 2009 kl 11.53

  Som betalende kunde hos NTB kommer vi til å kreve prisreduksjon som følge av evt. statsstøtte.

 • Dagens sitat

  Overalt hvor det frie marked har fått lov til å utfolde seg, overalt hvor noe i retning av sjanselikhet har eksistert, har det vanlige menneske klart å nå en levestandard man aldri har drømt om før. Ingen steder er kløften mellom rik og fattig større, ingen steder er de rike rikere og de fattige fattigere, enn i de samfunnene som ikke tillater det frie marked å operere.

  — Milton Friedman
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter