Venstre støtter Borgerinitiativet

av | 5. oktober 2009 kl. 07.15 | 1 kommentar

Venstres landsstyre vedtok i helgen en resolusjon med tittelen «Kontroll over personlig informasjon». Der fremgår det at Venstre støtter Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv, «og ber regjeringen hindre at direktivet blir en del av norsk lov og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.»

Her er hele uttalelsen fra Venstres landsstyremøte:

«Kontroll over personlig informasjon

Personopplysninger er den enkeltes eiendom, og skal i størst mulig grad være under den enkeltes kontroll. Personvern er en grunnleggende liberal verdi, og det er et liberalt partis oppgave å være en prinsipiell røst for personvernet.

EUs datalagringsdirektiv er et angrep på den retten hver og en av oss har til å beskytte vårt privatliv. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Med en implementering av Datalagringsdirektivet, som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste. Venstre støtter borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv, og ber regjeringen hindre at direktivet blir en del av norsk lov og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Venstre har stått fremst i kampen for personvernet. Det er på tide å følge dette opp med å gjennomgå lovverket, gi Norges borgere mest mulig kontroll over sine egne personopplysninger, og tilgang på hvem som benytter seg av informasjon. Det er på tide å bruke teknologien vi har til noe positivt, i stedet for å gjøre det enklere å spre personopplysninger og forenkle overvåkning.

De siste ukenes storm rundt nettstedet iam.no og tidligere Eniros telefonkatalogen.no, som begge publiserte lett tilgjengelig personlig informasjon, viser et sterkt engasjement for personvern i befolkningen. Samtidig som dette er toppen av isfjellet når det gjelder for stor spredning av personopplysninger, beviser det en ting: Norges borgere ønsker å vite hva informasjon brukes til, og vil ha mulighet til å reservere seg mot det man mener er unødvendig bruk av deres informasjon.

Venstre vil:
– Grunnlovsfeste retten til privatliv og personvern.
– Be regjeringen hindre at Datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov, om nødvendig ved å bruke reservasjonsretten.
– Skattelistene skal kun være tilgjengelige i offentlige databaser.
– Gjennomgå all fysisk overvåkning som kameraovervåkning, og gi kommunene plikt til å samle informasjon om hvor det skjer overvåkning, og til hvilket formål, samt å publisere denne informasjonen.
– Gjennomgå personopplysningsloven med sikte på å styrke og håndheve den, spesielt å styrke muligheten til å reservere seg mot bruk av personopplysninger til ulike formål og innskrenke hva som defineres som samfunnets interesse.
– Holde fast ved taushetsplikten for ansatte på asylmottak og gå imot regjeringens forslag om å innføre en informasjonsplikt overfor UDI.
– Be regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av alle unntak fra taushetsplikten for helsepersonell med sikte på å redusere antall unntak.
– Gi pasienten kontroll på omfanget og distribusjonen av registerte opplysninger, og tilby utskrift av journalloggen til alle pasienter.»

NTB har sendt ut en melding, som bl.a er gjengitt i Adresseavisen.

Sjekk hvem som er tilsluttet Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv her.


Kommentarer

 1. Kommentator | 5. oktober 2009 kl 16.15

  Norge har pr. i dag aldri sagt nei til et EU-direktiv, og har implementer rundt 7000 slike i norsk lov…. Hva er poenget med å være utenfor EU, hvis man ikke har tenkt å bruke noen av mulighetene dette gir?

  Det begynner å bli mange år siden terrorhysteriet var på sitt verste, og dette direktivet ble vedtatt i denne perioden. Det er absolutt på sin plass for Norge å reservere seg, og det er ikke usannsynlig at EU vil gå med på det. Det er allerede fornyet motstand mot direktivet i EU.

  I tillegg vil Norge ved å gjøre dette sende et viktig signal til EU, et signal for borgerrettigheter og mot demokratisk underskudd og byråkratisk elitisme.

  De eneste som har noe å tape er Telenor, som kan bli straffet av EU hvis man ser på reservasjon mot direktivet som et konkurransefortrinn. I så fall får man ta den kampen da, og det er verdt mediaoppmerksomheten. Vi må ikke la Telenor være viktigere enn borgernes ønsker.

  Datalagringsdirektivet, som alle andre overvåkningslover, kommer ikke til å bekjempe terrorister. Det er statistisk bevist at man ikke fanger dem opp ved hjelp av slik overvåkning. Tvert i mot, det som *er* bevist, er at alle slike lover blir utsatt for formålsglidning, og at overvåkningen rammer vanligere borgere og gjør at vi nærmer oss å bli en politistat.

  I Norge er det flere slike kritikkverdige politistattendenser på gang: internettsensur som trumfes gjennom med barneporno som spydspiss, som er umulig å motsi, sentralisering av pasientjournaler som allerede opplever formålsglidning ved at de misbrukes av NAV, samt oppfordring til angiveri og mobbing i offentligheten fra PST sin side. I tillegg er man uklare mht. fildeling og IP-adresser, og tillater en hel del integritetskrenkende og potensiellt grunnlovsstridige politimetoder.

 • Dagens sitat

  In explaining any puzzling Washington phenomenon, always choose stupidity over conspiracy, incompetence over cunning. Anything else gives them too much credit.

  — Charles Krauthammer
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter