Streik skal fjerne konkurransen

av | 14. april 2010 kl. 00.05 | 3 kommentarer

19 000 bygningsarbeidere streiker. Offisielt for å heve minstelønnen. Imøtekommes kravet vil utenlandsk arbeidskraft bli presset ut av det norske arbeidsmarkedet.

Våren er en tid for lønnsforhandlinger, og trusler om streik. Noen ganger ender det også med streik, som nå. Bygningsarbeiderne streiker. Målet er å få opp minstelønnen i bransjen. Hvem er det som oftest går på minstelønn? Det kunne NRK Dagsrevyen fortelle ikveld; det er utenlandske bygningsarbeidere på oppdrag i Norge.

Det er jo nettopp derfor arbeidsgiverne hyrer inn fagfolk utenfor Norges grenser; de er billigere i drift. De bidrar til holde lønnsutgiftene nede, og dermed utgiftene. Byggebedriftene overlever. Kundene deres sparer penger på bygg som blir reist.

Norske bygningsarbeidere er misfornøyde. Ikke fordi de får noen minstelønn. Det er godt over. Men at det blir konkurranse om jobbene presser ikke lønnsnivået nok opp.

Fagforeningene (Fellesforbundet) vet å bruke venstresideretorikk. De kaller streiken for kamp mot sosial dumping. Det klinger liksom så godt. Bedre enn proteksjonisme. Men er egentlig fagorganisertes proteksjonisme noe bedre enn bøndenes?

Efter min mening er svaret nei. Konkurranse om arbeidsplasser holder lønnsnivået nede. Det gjør at konkurranseutsatt industri slipper å eksportere unødvendig dyre produkter. Det betyr at det fortsatt kan finnes industri i Norge. Takket være utenlandsk arbeidskraft.

Da jeg begynte å følge med i politikken var uttrykket «det særnorske lønns- og prisnivået» fast gjenganger i debatter om økonomisk politikk. Store lønnsøkninger førte til prisstigning. Inflasjon. Og nye lønnskrav.

Lønnsdannelsen i Norge er et merkelig fenomen. Ofte blir forhandlinger «smurt» av regjeringen (uansett farve), i det som kalles «kombinerte oppgjør». Staten gir litt glidemiddel over statsbudsjettet – for å unngå streik og tapte inntekter for AS Norge.

Alle sammenligner seg med alle, og alle skal ha mer. Uten blikk for lønnsomhet og efterspørsel.

Å kalle proteksjonisme mot konkurranse om jobbene for «kamp mot sosial dumping» er ganske frekt. Det handler om å fjerne konkurranse. Om å gjøre varer og tjenester dyrere enn nødvendig. om å gjøre Norges mulighet til å konkurre med andre land verre.

Denne streiken handler om alt annet enn hva fagbevegelsen har brukt å markedsføre seg med; solidaritet. For noen stanser solidariteten ved landegrensene. Det gjelder såvel fagorganiserte som bønder.

Og de som ikke deler denne originale formen for solidaritet blir naturligvis mobbet.


Kommentarer

 1. gei | 14. april 2010 kl 12.46

  De utlendingene kommer hit fordi de har tapt kampen mot eiermakten i hjemlandet. Resultatet er vi får underbud også i Norge.

 2. Nils Harald Aase | 14. april 2010 kl 19.36

  Mange fine og velvalgte ord i artikkelen for de som vet å sette pris på det….
  Er enig i at konkuranse er sunt, men noen tjener mere på det enn andre, og det er ikke vi på grasrota med yrkesstolthet og moderate krav som henter mest uansett.
  Det som må fram i lyset er all den billige arbeidskraften, som kynisk blir utnyttet av «cowboyer»som ser kortsiktige og høye gevinster,til egen fordel uten å ønske om å gjøre opp for seg hvis det «smeller»(Da er det greit at fellesskapet overtar byrden???)
  Frykten for at det sikre og tradisjonelle skal bli redusert/forsvinne må vi få lov å streike for.
  Virkemidlene og de ofisielle grunnene kan vel altids diskuteres.(Særlig av såkalte «forståsegpåere»), men målet må jo være å trygge arbeidsplassene som Norge trenger, på en sikker og forsvarlig måte med grunnlag i det vi har kjempet for frem til i dag.
  Det handler om «den gyldne middelvei» etter min mening, og da må vi se lengre enn akkurat rundt der vi står!

 3. jan banan | 15. april 2010 kl 20.49

  Det er mye hykleri i samfunnet, og på hyklertoppen befinner fagbevegelsen seg. Historien vil levne dem liten ære som har kjempet og streiket seg frem til tiltak som bidrar til å holde våre fattige fettere i sørøst nede i fattigdom og arbeidsløshet. Økt minstelønn er, ved siden av allmenngjøring av tariffavtaler, det skarpeste våpenet de kan trekke for å hugge håpet vekk fra våre arbeidsvillige venner fra Polen, Baltikum etc.

 • Dagens sitat

  It shouldn’t be too much of a surprise that the Internet has evolved into a force strong enough to reflect the greatest hopes and fears of those who use it. After all, it was designed to withstand nuclear war, not just the puny huffs and puffs of politicians and religious fanatics.

  — Denise Caruso
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter