Nei til skattefinansiert bistand

av | 25. august 2011 kl. 19.05 | 4 kommentarer

Karl-Eirik Kval ønsker turisme som bistand og han redegjør for standpunktet i portalen til VG Ideen er dårlig fordi Kval vil bruke skattefinansierte penger.

Kval mener staten bør chartre inn fly og la nordmenn reise subsidiert til land som er fattige. Ham mener denne bistanden kan erstatte nåværende u-hjelp som i flere tiår år har vist seg å være dårlig fundert og dårlig gjennomført.

Dersom nordmenn reiser mer til fattige land, vil det uten tvil være med på å øke velstanden til borgere som bor i land som har mye verre levevilkår enn vi har. Politikerne kan stimulere til flotte ferier gjennom skatte- og avgiftslettelser. Får innbyggerne beholde mer av egne penger, vil mange oss bruke mer penger på ferieturer.

Ett av problemene med skattefinansiert bistand, er at borgerne må bidra til noe de ikke ønsker å støtte økonomisk. Det er ikke rettferdig for liberalister at politikerne bevilger penger til u-hjelp, penger som bygger opp diktatoriske ledere. Det er ikke rettferdig for miljøforkjempere som er imot flytrafikk, at politikerne bevilger penger som blir brukt til flytrafikk. Ingen bør betale for noe de er imot.

Ekte solidaritet vil være å la borgerne beholde egne penger. Ekte solidaritet er frihandel på tvers av landegrensene.


Kommentarer

 1. Anonym | 25. august 2011 kl 20.35

  Innen akademia er de fleste på venstresiden motstandere av u-hjelp. De mener u-hjelp opprettholder korrupte eliter som gir fordeler til vestlige økonomiske aktører i de respektive landene, og at u-hjelpen hindrer landene i å utvikle egen industri og infrastruktur. Ofte kaller de u-hjelp for imperialisme.

  Hvorfor er det slik at det er FrP som sier det samme her hjemme? Burde ikke strengt talt SV også være motstandere av u-hjelp, når marxistiske akademikere stort sett er det på internasjonal basis?

  Norge er et rimelig spesielt land i forhold til u-hjelp. Vi har et veldig selvgodt bilde av det, som ikke stemmer med virkeligheten. Og kritiserer man u-hjelpen, blir man stemplet som usolidarisk. Selv om de på venstresiden internasjonalt mener u-hjelp er imperialisme.

 2. Pleym | 25. august 2011 kl 20.40

  Men hva vil disse venstrevridde akademikerne erstatte uhjelp med? Handel – eller selvberging?

 3. Anonym | 25. august 2011 kl 21.33

  Har ikke satt meg så dypt inn i det at jeg kan si akkurat hva som er vanlig å ønske som alternativ. Den første kritikken mot u-hjelp fra venstresiden var Teresa Hayter sin Aid as imperialism i 1971, og jeg har sett det veldig mange andre steder fra venstresiden.

  Det er nok antakelig begge deler som ønskes, både handel og selvberging. Det er nok en skepsis i forhold til utenlandsk kapital – lån fra WTO med betingelser som gir utenlandske firma innpass samt u-hjelp som gjør eliten både mer vestvennlig, korrupt og lat. Det de ønsker å se er nok handel og industri på folket i de respektive landene sine betingelser. Og det er jo ikke til å stikke under en stol at både lån og u-hjelp ofte kan forbindes med korrupsjon i Afrika.

  Det er ikke helt urimelig heller, sett i lys av kolonifortiden i enkelte av disse landene. At et privat firma som driver gruvedrift i Kongo, som er grunnlagt på slaveri og vold mot et helt folk, bare skal kunne drive videre med samme eiere mot bestikkelser til maktpersoner bør jo anses som urimelig, også fra et liberalistisk ståsted.

  Problemene i Afrika skyldes jo mange ting – at kartet ble delt opp i 1860 i Berlin uten tanke for folkegruppene som levde der. De fikk tvunget på seg Westphalia-systemet utenfra. Stammetilhørigheten er sterkere enn noen nasjonal identitet, så politikken dreier seg om stamme og ikke ideologi. Og når en stamme kommer til makten, er det «deres tur til å spise». Det er også få mennesker i Afrika, og masse ressursser. Og de var ikke like avanserte som oss, så det er naturlig at de har blitt et offer. De har heller ikke vært vant med demokrati… Litt som å gi en fiolin til en unge og løpe sin vei… Det finnes knapt et fungerende demokrati i Afrika. Chinua Achebe bruker analogien et hus i regnvær. Alle skal løpe inn i huset før det begynner å regne, og det fører til at huset kollapser…. Afrika er vanskelig…

  Norsk uhjelp er uansett altfor preget av selvskryt. Det er rom for å ta venstresiden på hjemmebane med deres egne akademikere. Terje Tvedt er vel den fremste kritikeren av uhjelp i Norge.. Er ikke han på venstresiden?

 4. Anonym | 25. august 2011 kl 21.35

  1884 var Berlinkoferansen..

 • Dagens sitat

  America is the only nation which miraculously has gone directly from barbarism to degeneration without the usual interval of civilization.

  — Georges Clemenceau
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter