Kriminalitet, Personer

Hoksrud er motstander av sexkjøpforbudet

TV2 har laget en snakkis, men det er ingen sensasjon.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud har kjøpt sex i Riga. Han innrømmer det og han har brutt en latterlig lov som mange gir blaffen i. Forbudet mot kjøp av sex er heller ikke noe politiet prioriterer i stor grad og slik bør det forbli.

Da justisminister Knut Storberget kom med regjeringens forslag i juli 2007, ble det tidlig klart at liberale politikere var imot et forbud mot kjøp av sex. Da forslaget ble behandlet på Stortinget, var politikerne fra Fremskrittspartiet de største skeptikerne til forbudet. FrP har fått rett. Forbudet er mislykket, så mislykket at til og med stortingsrepresentanter gir blaffen i den meningsløse reguleringen som trådte i kraft 1. januar 2009. Bård Hoksrud er ingen hykler fordi han aldri har vært for forbudet. Det er annerledes med rødgrønne politikere som er for sexkjøploven, men som likevel gir blaffen i forbudet. Og ja; det finnes noen av dem også!

Politikere bør i et ideelt samfunn være gode rollemodeller. De bør leve etter lovene som Stortinget har vedtatt. Det er dessverre umulig å leve hundreprosent lovlydig i Norge på grunn av mange lover og forskrifter som regulerer livet til hver enkelt borger. Det er betenkelig at en del politikere vedtar reguleringer som de forventer folket skal etterkomme, mens de gir blaffen i egne vedtak. Dette poenget gjelder ikke i saken mot Bård Hoksrud ettersom Fremskrittspartiet fra dag én har ment at dette omtalte forbudet er totalt mislykket.

Hoksruds handling bør ikke få noen konsekvenser, bortsett fra et forelegg. Med maksimal flaks kan turen til Riga gi økt fokus på eiendomsretten til egen kropp og avtalefriheten.

At norsk lov skal gjelde i utlandet, er fullstendig meningsløst. Etter det Liberaleren erfarer er ikke prostitusjon kriminalisert i Latvia. Hallikvirksomhet er derimot ulovlig.

22 Comments

 1. Det var det jeg følte men ikke klarte å formulere for meg selv. Godt sagt.

  Da jeg leste artikkelen, så bler jeg rett og slett forbannet på TV2 som kan rett og slett forfølge en mann som er på ferie! Stalkers kalles det.. Og det er faktisk et angrep på privatlivet synes jeg!

  Skammelig av Tv2. Dette var faktisk nyheter jeg ikke har noen grunn til å høre.

 2. Kan ikke si at menneskerettighetene er tullete å følge i utlandet selv om et land ikke skulle ha de i sitt lovverk. Argumentet om at en lov ikke bør gjelde i utlandet er rimelig svakt, hvis det er substansen i argumentet.

  Men, det er ikke en sexkjøpslov, det er en renovasjonslov. En god gammaldags tullete lov.

 3. Det er dumt å beklage seg hvis man virkelig mener at det er en tullete lov. Synd å se at FrP ikke kan være annerledes enn de andre partiene på dette. Leder i FpU hadde dog en god replikk.

 4. @norskgoy

  Og hvor står det noe om salg av seksuelle tjenester i menneskerettighetene (som det forøvrig er bred enighet om i det _overnasjonale_ organet FN)? Selvfølgelig gjelder ikke norsk lov i utlandet, våre politikere har ingen jurisdiksjon der, med mindre de EIER innbyggerne sine og derved har lov til å bestemme over hva de gjør, selv om de skulle befinne seg på månen. I så fall gjør de seg til GUD og ikke til folkevalgte politikere.

  Personlig synes jeg kjøp og salg av seksuelle tjenester er moralsk forkastelig, men jeg vil ikke forby andre å gjøre noe bare fordi jeg misliker det.

 5. @weedar

  Har ikke sagt at sexkjøp er å finne der, men argumentet er at det er «tullete» at norsk lov ikke bør gjelde i utlandet. Isåfall bør man altså ikke ta opp omskjæring av jenter fra Afrikas horn f.eks, som er ulovlig for norske statsborgere uansett hvor man måtte befinne seg.

  Straffeloven §12 viser enkelt hvilke lover som man kan dømmes for om man utfører handlingen i utlandet.

 6. @norskgoy

  Kjønnslemlestelse er et brudd på menneskerettighetene:

  «Artikkel 5. Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.»

  Det er bred enighet blant verdens nasjoner om at disse skal gjelde over alt. Det er like ulovlig å bryte menneskerettighetene i Latvia som det er i Norge. Hvis en nordmann gjør det i Latvia eller på Afrikas horn kan han straffes for det.

  Det er ikke bred enighet blant verdens nasjoner om at frivillig kjøp og salg av seksuelle tjenester er et brudd på menneskerettighetene. Da står vi tilbake med nasjonal lovgivning.

  Kanskje du kan forklare meg hvorfor det er «tullete» at norske politikere, som er valgt av norges folk til å styre over den geografiske regionen som kalles Norge ikke kan lage lover som gjelder utenfor det landet de er valgt til å regjere over? Synes du det er uproblematisk at politikere tror de eier DEG, og det er derfor de kan lage påbud om hva du skal gjøre eller ikke gjøre samme hvor du befinner deg?

 7. Så menneskerettighetene er en inkludert del i f.eks Somalia?

  Ellers synes jeg det er helt greit at pedofile voldtektssvin blir dømt for pedofili selv om de voldtar indiske unger f.eks. I så måte føler jeg meg veldig eid.

 8. @norskgoy

  Jeg mener ikke at hver eneste røvernasjon på jorden skal behøve å skrive under på menneskerettighetene for at de skal gjelde over hele planeten. Likeledes mener jeg heller ikke at hvert eneste menneske i Norge må stemme på et parti for at det skal kunne regjere.

  Du trekker frem eksempler på grove brudd mot barnekonvensjonen og menneskerettighetene. En samlet verden er enige i at slikt skal straffes samme hvor det forekommer. Det finnes ingen slik konsensus når det gjelder to voksne mennesker som frivillig avtaler betingelser for et samleie.

  Dette for meg noe av det mest avskyelige norsk presse har prestert på lang tid. Å rasere en politikers liv og utsette hans familie for en forferdelig belastning for hva?!

  Jeg har lenge vært stolt av at Norge er et land som IKKE fokuserer på hvem som ligger med hvem på stortinget. Hvor en Clinton – skandale aldri hadde fått den ringeste betydning. Men nå skal de altså begynne med dette jælva hykleriet her også! Skal vedde for at halvparten av journalistene i TV2 har gjort tilsvarende ting på ferie i utlandet!

 9. Det kan så være, men hvis røvernasjonen ikke godkjenner en lov eller en rettighet, så kan altså Norge etter §12 i straffeloven dømme norske statsborgere. Slik er det i fleste land at om man er statsborger er det faktisk noe en ikke kan gjøre noen sted.

  Hoksrud må som lovgiver selvsagt følge lovene, selv om han er uenig i dem. Det krever han selv, og partiet han tilhører. Skulle bare mangle at han blir målt på samme moralske lest. At loven er tullete, kontraproduktiv og direkte farlig for de prostituerte er en annen bit av det, som forsåvidt ikke er vedkommende for det Hoksrud har gjort.

  Norge ikke hatt interesse av hvem som ligger med hvem? Javel, der er jeg er uenig med deg. Norge er et pietistisk land fremdeles. Om man ikke knuller i misjonæren så blir man hivd ut av det gode selskap. Slik det også skjedde i Frp da en politiker for Frp for en god del år siden stod frem som lærhomse (tror det var vg).

  At mang en journalist i tv2 og andre har bedrevet det samme, selvsagt, men det er faktisk et argument som domstolene ikke bryr seg om.

 10. @norskgoy

  Jeg kikket litt på §12 etter at du nevnte den. Den tar opp ting som forbrytelser begått mot Norge i utlandet, pengeforfalskning, dokumentforfalskning og andre handlinger som får store konsekvenser for Norge selv om en selv befinner seg i utlandet på det aktuelle tidspunktet hvor forbrytelsen begås.

  Det vi her diskuterer er en lov som forbyr en frivillig avtale mellom to voksne mennesker som ikke oppholder seg i Norge. En som ikke forvolder noen skade mot Norge og som er lovlig i det landet hvor den ble inngått. En avtale som IKKE bryter mot menneskerettighetene og barnekonvensjonen slik kjønnslemlestelse og barneprositutsjon gjør.

  Hvis staten faktisk har myndighet til å lage lover som regulerer slikt når det skjer på utenlandsk grunn, så betyr det at de eier innbyggerne sine. Og hvorfor da ikke gjøre alle norske lover til slike? Er ikke alle våre lover fortreffelige? Hvorfor ikke straffe dem som røyker hasj der det er lovlig eller som handler i en søndagsåpen butikk som er større enn 100 kvadratmeter i Sverige? Kanskje vi må straffe dem som sender opp fyrverkeri på nyttårsaften i utlandet?

 11. Nå har Storting definert prostitusjon som en alvorlig handling, og at i det øyeblikk du selger en seksuell tjeneste så er du et offer. Det er en del av det artige i norske rettsvesen der angrep på stat straffes ofte hardere enn et angrep på et individ. Slik er det nå i Norge.

  Men, for Hoksrud, så er det altså en del av den norske rettsfundementet. Da kreves det av Hoksrud litt mer enn den jevne borger, siden Hoksrud selv er en av de som stemmer over lovene. Selv om han skulle være dundrende uenig. Ellers får han kjempe mot de lovene, og aktivt stå for at han er villig til å bryte de. Det har han selvsagt ikke gjort nå, fordi straffen han får og som virkelig svir, er den forklaring han må komme med når han står ovenfor sin kone.

  Ellers er ditt argument egentlig litt underlig, da du godtar lover som er i følge deg alvorlige kan være «overnasjonale». Mens du med renovasjonsloven mener at staten eier deg. Vel, vi snakker da altså kun om hvor store fraksjoner staten eier en. Men den eier deg altså fremdeles.

 12. @norskgoy

  Det er ingen selvmotsigelse i argumentet mitt. Når de fleste nasjoner i verden har kommet sammen og skrevet under på at visse grunnleggende rettigheter skal gjelde for alle mennesker, så betyr dette at de faktisk har jurisdiksjon over hele kloden.

  Norge har ingen global jurisdiksjon og kan følgelig ikke lage lover som gjelder over hele kloden, med mindre handlingen som begås i utlandet direkte eller indirekte er til skade for landet.

  Stortinget har lov til å definere kvinner som selger kroppen sin som ofre om de ønsker det. Men det strider dypt i mot den selvråderetten over kroppen som de ellers forfekter. En merker at religion har mistet grepet om Norge. Siden kirka ikke lenger fungerer som noe moralsk kompass for folk flest, så påberoper staten seg oppgaven å være moralsk lovgiver. Dette er svært problematisk.

 13. Jeg håper at denne personen som tipset TV2 blir avslørt og at h*n blir utstøtt av samfunnet hvor h*n enn oppholder seg. Dette er noe med det mest sjofle jeg har lest. Hvis det er politiske grunner som ligger bak, kan kan man begynne å fortvile over landet vi bor i. TV2 og deres journalister er en stor skam for mediene og journalistyrket. Jeg mener ikke at hva denne mannen har gjort er riktig, men det er en sak mellom han og hans kone og ingen andre.

 14. Reaksjonene på Hoksrud-saken, både i og utenfor dette nettstedet, er interessant. Jeg registrerer at Per Sandberg hevder at mediene er ute etter Frp. La oss følge den tråden.

  Aftenposten hevder idag at det i mars i år ble «avslørt» at en viss ordførerkandidat for FrP har begått seksuelle overgrep. Dette er faktisk galt. Den aktuelle ordførerkandidaten er siktet, men ikke hverken tiltalt eller dømt for forholdet. Han er således å betrakte som uskyldig inntil en rettskraftig dom sier det motsatte. Likevel er angjeldende forhåndsdømt av mediene.

  I 2001 ble det en kjempesak av at en annen FrP’er hadde hatt et seksuelt forhold til en jente på 16 år. Idag, som i 2001, er den seksuelle lavalder i Norge seksten år. Det politikeren hadde «gjort seg skyldig i» var altså til nød utroskap mot sin kone eller kjæreste (hvis han har noe), hvilket ikke er ulovlig i Norge.

  Og så kommer altså Hoksrud.

  Men se, både i VG og Aftenposten, som slår Hoksrud-saken stort opp, kan vi lese en annen interessant artikkel.

  En ordfører, kan vi lese, er anmeldt for seksuell omgang med mindreårig. Det står ikke navnet på ordføreren, heller ikke hvilket parti han tilhører. Man har anonymisert dette i den grad at man tilmed ikke opplyser hvilket politidistrikt saken hører inn under.

  Dette er interessant. Jeg våger den påstand at hvis ordføreren hadde tilhørt et borgerlig parti, hadde dette fremkommet i artiklene. At partitilhørighet ikke nevnes, overbeviser meg således om at det dreier seg om en ordfører tilhørende venstresiden. Hvorfor? Fordi sosialister ligger med mindreårige? Nei, sikkert ikke mer enn andre. Men fordi mediene, når det er snakk om borgerlige politikere, aldri unnlater å nevne parti- eller ideologitilhørighet når det dreier seg om politikere til høyre på skalaen. Den øredøvende taushet om ideologi og partitilhørighet i den siste ordfører-saken, bør få noen og en hver av oss til å lure på hva som foregår.

  Jeg kan heller ikke unnlate å kommentere et par trekk ved Hoksrud-saken. Det er sikker rett i Norge at ulovlig innsamlede bevis ikke kan brukes i norsk rett. Her er det altså snakk om et «avhør», foretatt av en journalist, og et bilde tatt ved skjult kamera. Hvis ikke Hoksrud hadde tilstått, kunne man aldri i verden ha dømt ham for noe som helst. Det å komme ut fra et bordell – hvilket også er «bevist» ved ulovlig bevisopptak – er ikke i seg selv et bevis for at et lovbrudd har funnet sted. Er jeg en raner hvis jeg har forlatt en bank hvor det har blitt begått ran?

  På den annen side: Hoksrud har selv innrømmet å ha brutt loven. Det må han holdes ansvarlig for. La gå at loven er nok et eksempel på sosialistiske formyndermenneskers kuing av mennesker som er født frie og selvstendige. Dette får vi rette opp i ved å erstatte sosialisme med folkeskikk, fornuft og respekt og oppheve de kuende formynderlovene. Men før fornuften og friheten har seiret over fåkunne og dirigisme, må vi dessverre alle følge lovgivningen, uansett hvor dypt det krenker vår frihet.

 15. Pingback: Kampen om makt: Hvem varslet TV2? « Norske forhold

 16. Eivind Knudsen:
  Siden du er opptatt av «fornuft og respekt», her er noen spørsmål til tankevirksomheten din:

  – Hvilke levekår lever den aktuelle prostituerte i Riga under? (Eller: Hvilke forhold er det *sannsynlig* at prostituerte i et land som Latvia befinner seg i.
  – Hvor stor av andelen av den prosituertes «lønn» var det som gikk til virksomheten bak, såkalt «hallik»? (Fordi du tror vel ikke at massasjeinsituttet er kooperativt eid av de prostituerte alene..?)

  Og la oss si at frihet er greit, så lenge den ikke krenker noen andres frihet. Det er en lite kontroversiell påstand.

  Videre: Hoksrud er både ektemann og småbarnsfar. Jeg vil påstå at denne saken i aller høyeste grad har en part som blir krenket av Hoksruds praktisering av «frihet».

 17. @Weedar | 22. september 2011 kl 13.44

  At den norske stat ikke er noen verdenspoliti er opplagt. Derfor den heller ikke dømmer andre lands statsborgere i Norge for kjøp av sex alle andre steder enn Norge. Men den har altså juridikasjon ovenfor norske statsborgere.

  Kvinner? Joda, nå gjelder renovasjonsloven alle kjønn og legninger dog. Dvs kvinner, menn og transpersoner. Og kirken trenges ikke da det samlede kvinnekorps er på linje med kirkens linje og dets syn på seksualitet. Et av paradoksene når de mer ekstreme feminister klapper når Krf går på talerstolen.

 18. @Sindre KA

  Så du mener å kriminalisere kunden er å støtte den prostituerte sin livssituasjon? Spenstig påstand om du faktisk står for noe slikt.

  Tallene for 2010, over antall personer som selger sex i Norge (kvinner,menn og transpersoner) er omtrent like høyt som for 2008. 1 januar 2009 kom loven, og 2008 var «all time high».

 19. @Sindre KA,

  I Berlin er visst lønnen på et bordell god nok til at 1/3 av studentene vurderer å prostituere seg. Er det noen grunn til å tro at det er så mye verre i Latvia, sett i forhold til det generelle inntektsnivået?

  http://e24.no/jobb/hver-tredje-berlin-student-vurderer-aa-selge-sex/20059307

  Og i følge denne artikkelen er det visst litt av hvert annet enn fattigdom og elendighet som motiverer jenter til å prostituere seg i Danmark…

  http://www.dagbladet.no/2011/06/09/nyheter/prostitusjon/forskning/16855473/

  @norskgoy

  Selvfølgelig opptrer staten som et verdipoliti. Hvorfor skulle den ellers blande seg bort i frie avtaler mellom frie mennesker? Ellers var det ikke noe forsvar av KrF jeg kom med (jeg ville aldri drømme om å forsvare det partiet). Poenget var at kirken i tidligere tider hadde en rolle som verdiformidler. En hørte fra talerstolen til presten at prostitusjon var noe djevelskap. Nå som den ikke er der lenger føler sosialistene at de skal tilrane seg makten som moralske lovgivere også. Men i motsetning til kirken så har de mer enn moralsk påvirkningskraft…

  Din påstand om at staten har jurisdiksjon over nordmenn når de ikke er i norge er det samme som å si at de er regenter over mennesker fremfor et landområde. Det aksepterer jeg ikke.

 20. Verdi? Leste verden, og responderte slik. Sorry for den. Men ja, staten er også et verdipoliti. Verdier er som regel en basis for det meste forsåvidt. Så det i seg selv ser jeg ikke noe galt med.

 21. Norge er på ville veier, nå er det på tide å ta drastiske grep, jeg foreslår dødsstraff for skattefinansiert politisk aktivitet. Det er også viktig at retten til å bære våpen er grundlovsfestet slik at en har en liten forsikring mot at statelige overgrep ikke finner sted. Staten har ingen rett til å se på innbyggerne som sin eiendom. I utlandet er det ikke norsk lov som skal gjelde.