FpUer overbevist

av | 26. oktober 2011 kl. 00.37 | 6 kommentarer

–Etter å ha konstituert fylkestinget, inntatt komité, satt meg inn i budsjettet og deltatt på folkevalgtopplæring, er jeg sikrere enn noen sinne på at fylkestinget burde vært avskaffet, sier sentralstyremedlem Sivert Bjørnstad til Fpu.no.

Å redusere antall forvaltningsnivå gir ikke gigantisk innsparing, men det er effektivisering i praksis. Skal politikerne klare å kutte skatter og avgifter må utgifter reduseres.


Kommentarer

 1. Konrad | 26. oktober 2011 kl 01.12

  Vel, fylkestinget er ikke et forvaltningsnivå, men et (folkevalgt) politisk nivå. Du kan godt legge ned fylkestinget, men fylket forsvinner ikke av den grunn. Heller ikke statens forskjellige regionale administrasjoner (Vegvesenet, sykehusene, politiet, domstolene). Alternativet er naturligvis å styre alt som ikke er kommunalt direkte fra et direktorat eller departement i Oslo. Joda.

 2. Bjørn Magne Solvik | 26. oktober 2011 kl 01.34

  Konrad, dersom du leser artikkelen på nettstedet til FpU vil du forstå at Sivert Bjørnstad mener fylkeskommunen. Jeg tok ingressen i artikkelen.

  Det går fint an å legge ned fylkeskommunen. Oppgaver kan overføres til andre. Ettersom Høyre og FrP i stor grad vil overføre mange av oppgavene til kommunene, er ikke besparelsen så stor. Men det er besparelse.

  Båtsfjord kommune drev forresten den videregående skolen i Båtsfjord som et prøveprosjekt med veldig gode resultat. I 2009 ble skolen igjen fylkeskommunal, rett og slett fordi fylkespolitikerne var redde for å miste oppgaver.

 3. Haakon | 26. oktober 2011 kl 20.44

  Hei Liberaleren.
  Kan ikke du forklare meg… Hva gjør egentlig fylkene?

  Jeg vet de har noen veier – men de kan jo fordeles til kommunene. Og så er det noe med vg. skoler. Eier de dem nå, eller er de kommunens, men med fylket som ett eller annet ansvar ?

  Kan du fortelle litt? Og evt hvor mange som jobber i ditt fylke?

 4. Bjørn Magne Solvik | 26. oktober 2011 kl 22.20

  Haakon, du spør egentlig et grisegodt spørsmål. Det er mange som er helt uviten om hva en fylkeskommune driver med. Kort fortalt; videregående skole, samferdsel, tannhelse og litt kultur. I tillegg er det mange støtteordninger i fylkene, spesielt til næringslivet.

  Jeg kan faktisk ikke svare nøyaktig på hvor mange som jobber i Finnmark fylkeskommune, men omtrent tusen personer. En stor andel av stillingene er knyttet til videregående skole. Budsjettet til finnmark fylkeskommune er cirka 1,3 milliarder kroner.

  Nå er det ikke 1,3 milliarder skattefinansierte kroner å spare på å legge ned Finnmark fylkeskommune. Mye av pengene vil følge oppgavene. Eksempel: Dersom kommunene overtar de videregående skolene, vil skolepengene gå til kommuner som driver skoler.

  Fordelen med å legge ned fylkeskommunene, selv om pengene følger oppgavene, er besparelser i administrasjon. Besparelsen er ikke veldig stor, men sterk reduksjon i offentlige utgifter blir sjeldent/aldri nevnt i debattene om fylkeskommunens framtid.

 5. Konrad | 26. oktober 2011 kl 23.49

  Administrasjon må man uansett ha, selv om den muligens kan forenkles litt dersom ansvaret flyttes fra fylkeskommunene til et annet organ. Det er også verdt å huske at halvparten av «fylket» ikke er fylkeskommune, men statlige etater (hovedsakelig fylkesmannen som utøver viktige kontrolloppgaver bl.a.).

  Så evt besparelse er hovedsakelig politikerne (fylkestinget).

  Mange kommuner er i dag for små til å overta de videregående skolene (som er mer spesialisert enn grunnskolene). Så en eller annen form for regional administrasjon er vanskelig å unngå (tilsvarende sykehusene eller vegvesenet).

  Men det er jo et tankekors at dersom fylkestinget forsvinner blir det bare statlige kontorer (ingen folkevalgte) igjen mellom Staten og kommunene. Embetsmennen tar over igjen?

 6. Bjørn Magne Solvik | 27. oktober 2011 kl 00.16

  Konrad, tror nok partiene som ønsker å legge ned fylkeskommunen ønsker å bli kvitt hele nivået. Høyre og FrP har sagt lite om dette i forslagene som har blitt fremmet. Det som er klart er at de ønsker å flytte oppgaver til kommunene. Det er også rimelig klart at FrP ønsker privatisering av enkelte tjenester, samt kutt i støtteordninger.

  Mange kommuner er i stand til å organisere videregående skole uten et utdanningskontor på fylket. Kommunene administrerer grunnskolen og barnehagesektoren i dag, og videregående utdanning kan, sett med mine Høyre-øyner, styrke den helhetlige tenkingen.

  Båtsfjord administrerte den videregående skolen på en utmerket måte og lokalsamfunnet ville videreføre ordningen, men fikk nei hos regionale og nasjonale myndigheter.

 • Dagens sitat

  American Football is a mistake. It combines the two worst elements of American life: Violence and committee meetings.

  — George Will
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter