Når skal vi si stopp?

av | 15. mars 2013 kl. 15.18 | 2 kommentarer

For hver person som er ansatt i offentlig sektor, blir betydelig med skattefinansierte penger bundet opp i lønn og sosiale utgifter.

Offentlig sektor har mange ansatte. I dag lanserte Statistisk sentralbyrå foreløpige tall for kommuner og fylkeskommuner; tallene skremmer og SSB har publisert en tabell på eget nettsted.

Så lenge kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for en rekke tjenester og ordninger, vil det være mange sysselsatte og avtalte årsverk i denne forvaltningen. Det må like være en grense for hvor stor kommunal sektor kan bli, og vi bør nærme oss grensen. Tiden er inne for en storstilt effektivisering i kommunene og fylkeskommunene. Dersom effektivisering uteblir kommer utgiftene til å overstige vår evne til å betale regningen. Det er ingen advarsel, men en realitet!


Kommentarer

 1. Konrad | 15. mars 2013 kl 17.14

  Her blander du som vanlig sammen to ulike spørsmål: 1) Hvor effektiv er offentlig sektor?
  2) Hvor stor bør offentlig sektor være?

  Delvise svar:
  1) Oppgavene kan bli mer effektivt utført av private, men ikke nødvendigvis.
  2) Oppgavene blir ikke borte om de blir utført av private. Veien må brøytes hver gang det snør enten dette utføres av privat eller offentlig ansatte.

 2. Bjørn Magne Solvik | 15. mars 2013 kl 18.15

  Konrad, kommunesektoren kan effektiviseres uansett om konkurranseutsetting blir brukt eller ikke. Poenget for liberalister er klare grenser for politikk, altså færre oppgaver for kommunene. Ordninger og tjenester må ut av skattefinansierte budsjett og klarer vi å sette slike grenser vil det trolig bety færre ansatte i offentlig sektor.

 • Dagens sitat

  Overalt hvor det frie marked har fått lov til å utfolde seg, overalt hvor noe i retning av sjanselikhet har eksistert, har det vanlige menneske klart å nå en levestandard man aldri har drømt om før. Ingen steder er kløften mellom rik og fattig større, ingen steder er de rike rikere og de fattige fattigere, enn i de samfunnene som ikke tillater det frie marked å operere.

  — Milton Friedman
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter