Stang forsvarer sexkjøpsloven

av | 16. januar 2014 kl. 11.45 | 1 kommentar

Høyre-politikere kan godt mislike sex, men de bør forsvare helt frivillige avtaler mellom voksne mennesker.

Oslo-ordfører Fabian Stang (H) var motstander av sexkjøpsloven, men nå advarer han Stortinget gjennom Klassekampen å oppheve forbudet. Han mener liberalisering kan bli oppfattet som et signal om at det er greit å kjøpe sex.

Og ja, frivillig sex mellom voksne mennesker bør være helt greit!

Liberalerens Bent Johan Mosfjell har skrevet litt om sexkjøpsloven på Facebook.com den siste tiden. Oslo-ordfører Fabian Stang har en del å lære av Mosfjell:

«Et forbud mot kjøp eller salg av sex innebærer at det enkelte menneske ikke selv kan velge hvem det ønsker å ha sex med, hva slags sex og på hvilke vilkår. Det innebærer at mennesker ikke lenger får lov til å bestemme over sin egen seksualitet. Det innebærer en aksept av at andre mennesker har større rett til å fatte personlige beslutninger på andre sin vegne enn det enkelte mennesket har selv. Det fratar mennesker råderetten over sin egen kropp. Sexkjøpsloven er således noe av det mest forkastelige som finnes og bør avskaffes med øyeblikkelig virkning.»


Kommentarer

 1. Anne Johnsen | 21. januar 2014 kl 14.06

  I disse dager pågår det en voldsom og ensidig debatt i media,spesielt Aftenposten, der det i all hovedsak dreier seg om å beholde
  sexkjøpsloven. Debatten der er utrolig lite nyansert og tegner etsvart-hvittbilde av sexkjøpsloven: enten beholdes den eller så blir det fullt frislipp…

  Det startet med at Tanja Rahm sitt blogginnlegg ble slått stortopp. Dette er én persons fortelling, men den har blitt tatt til
  generell inntekt for lovens forkjempere og disse har vært med på å hausse opp debatten. Etter hvert har det strømmet på med oppslag
  fra folk på venstresiden, fra KrF og Ottar, som argumenterer med henholdsvis moral, religion og følelser, i stedet for empiri og
  nøytrale forskningsrapporter.

  Det å spille på følelser hos folk setter igjen i gang en svært farlig massesuggesjon, og dette gjenspeiler seg i det folk svarer
  når de blir spurt i galluper. Det som forgår nå er utrolig skremmende, og snur all kritikk mot sexkjøpsloven på hodet.Følelser, ikke logikk får styre, og det moralske korstoget er
  graverende og hjelper ingen.

  Det er hevet over en hver tvil at sexkjøpsloven har gjort hverdagen til sexarbeidere mye verre. Dette ser vi også i land der
  kriminalisering av sexarbeid er blitt satt i verk. Økende vold mot sexarbeidere, forsterket stigma,utkasting fra leiligheter, uverdig
  umyndiggjøring og en oppblomstring av undergrunnsmiljøer er bare
  noen brutale følger. I tillegg er politiet blitt en fiende i stedet for en trygghetsfaktor. Loven skaper en heftig betennelse;
  innbyggerne fordømmer og trakasserer sexarbeiderne mer enn før og staten diskriminerer. Dette er ikke nasjonen Norge verdig. Ikke i det hele tatt. Det er ingen tvil om at loven er en sterk byrde, og
  har grusomme ringvirkninger. Skal vi bare ignorere dette? Hvorfor blir ikke sexarbeiderne hørt?

  Når det nå ser ut til at noen i Høyre advarer mot enreversering, skyldes det muligens at man er redd for en økning i prostitusjon. Det virker som man vil bruke loven til å demme opp
  for sexarbeidere i gaten. En oppheving av sexkjøpsloven er ikke
  nødvendigvis synonymt med en økning: Tall fra New Zealand viser at
  gateprostitusjon gikk noe ned med avkriminalisering og regulering.
  Her er myndighetenes egen rapport: http://goo.gl/ZD2ItP.
  (Se side 40, siste avnitt i seksjonen kalt «Claims that numbers
  have increased».)

  Hvis økning i gateprostitusjon er til bekymring for politikerne, må man kunne tillate regulert, innendørs sexarbeid der arbeiderne kan
  jobbe under sikrere forhold, og la kunder oppsøke dem der. Et annet alternativ er å forby sexsalg i visse soner. Det er kort sagt et vell av
  muligheter for regulering, og man trenger ikke å legalisere, menheller avkriminalisere sexkjøp. Å beholde sexkjøpsloven er å
  spille fallitt og tjener absolutt ingen, bortsett fra de som synes sexarbeid og kjøp av seksuelle tjenester er umoralsk eller
  ubehagelig å tenke på. Da beveger man seg ut i farlig terreng.

  Det neste argumentet som blir brukt for å beholde loven er at den sender ut signaler om at det ikke er OK å kjøpe sex. Dette er å
  endevende problemstillingen:Det vil alltid foregå kjøp og salg av sex, og det er svært uklokt (og ulikt Høyre og Fremskrittspartiet)
  å bruke en lov som «moralsk pekefinger». Det man må tenke på er å gjøre situasjonen tryggere for de som selger, og denne loven gjør
  det rakt motsatte. Jeg vil henvise til lenkene jeg har nederst. Det er meget informativ lesning.

  Den andre siden ved loven som er svært betenkelig er at mennesker blir gjort til kriminelle ved å kjøpe en seksuell tjeneste. Staten
  skaper kriminelle av voksne mennesker som inngår en frivillig, avtale med et annen voksen. Det er også surrealistisk at loven
  gjelder i utlandet.

  Kriminalisering av sexarbeid blir nevnt som brudd på menneskerettighetene av Human Rights Watch.

  Jeg vil bare minne om at det er store internasjonale organer som
  formaner politikere om avkriminalisering – både kjøp og salg:

  WHO:
  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77744/1/WHO_HIV_2012.19_eng
  .pdf (se «Good practice recommendations»)

  UNWOMEN:
  http://goo.gl/m108vr (se side 2, pkt.2)

  UNAIDS: http://www.snap-undp.org/elibrary/Publications/HIV-2012-
  SexWorkAndLaw.pdf
  (Se side 28-29, gjelder dekriminalisering og 193-201, gjelder New
  Zealand og Australia.
  Dette er et stort dokument og tar litt tid å laste ned).

  Human Rights Watch:
  http://www.jiasociety.org/index.php/jias/article/view/18626/3006

  (Se avsnitt 8, 9, 10, 11 og 12)

  Amnesty International:
  http://www.newstatesman.com/voices/2013/06/amnesty-human-rights-and-
  criminalisation-sex-work (Se uttalelse fra Amnesty midt på siden)

  Ellers er følgende også meget gode artikler som belyser farene med
  kriminalisering:

  Foreingnpolicy.com http://goo.gl/qy64dc (se avsnitt 12, 13, og 14)

  Hiv-law comission – to artikler:

  http://goo.gl/SdkCzI (se avsnitt 5 og 6)

  http://goo.gl/1OLAkk (se avsnitt 4)

  Å fjerne sexkjøpsloven vil være til det beste for sexarbeiderne, og ved å ta dem og faginstanser med på råd kan en fornuftsbasert
  politikk utformes.Ved å fjerne sexkjøpsloven (jo før jo heller) vil man også slippe å bruke ressurser på å jage klienter og
  diskriminere sexarbeidere, men i stedet intensivere arbeidet der
  det trenges; der det faktisk er vold og tvang innblandet.

  Jeg er svært oppgitt over det ensidige mediekjøret som nå pågår og
  tydelig er ment å påvirke regjeringen. Det er å håpe at politikerne klarer å behandle denne saken med et nøkternt syn og respekt for
  hva den voksende globale forskningen viser. I motsatt fall mister regjeringen all troverdighet, og Høyre svikter sitt partiprogram. Dette er en graverende og eksperimentell lov som er
  farlig og meget ulogisk.

  Jeg håper at Høyre og Fremskrittspartiet klarer å beholde roen i alt mediapresset og at de reverserer loven, som jeg mener er
  pinlig for nasjonen.

 • Dagens sitat

  God must have had a sense of humor. He gave men a brain and a penis, but only enough blood to operate one of them at a time.

  — Scott Barker
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter