Utfordrende ja! Det skal være utfordrende!

av | 20. januar 2014 kl. 14.08 | Ingen kommentarer

Det skal være vanskelig for myndighetene å gripe inn i private hjem, selv om det gir utfordringer og problemstillinger.

Kommuner har i dag som oppgave å føre tilsyn med ildsted, pipe og elektrisk anlegg. Utover faste kontroller, ofte organisert av brannvesen og feiervesen, er det vanskelig å gripe inn i private hjem. Begrensningene vanskeliggjør helt sikkert det brannforebyggende arbeidet, men private hjem er og blir private hjem.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har etter Lærdal-brannen, foreslått å nedsette et uavhengig utvalg som skal gjennomgå hele hendelsen i Lærdal. Gjennomgangen vil blant annet inkludere forebyggende arbeid, håndtering og koordinering.

Det blir helt sikkert en debatt med forslag om at ulike myndigheter kan gripe mer inn i private hjem enn lovverket tillater i dag. I den debatten bør politikerne være prinsipielle og tenke på den private eiendomsretten. Private hjem er og blir private hjem!

Og ja, avgjørelsen er politisk.


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.