Alt er farlig!

av | 6. mars 2014 kl. 11.37 | 3 kommentarer

Staten advarer mot ditt og datt. Det siste stuntet fra en skattefinansiert instans, er å advare mot stillesitting.

Det er første gang Helsedirektoratet advarer mot stillesitting i nye norske anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, ifølge direktoratets eget nettsted.

Heldigvis er alle menneskene forskjellige. Hvis ikke hadde det vært farlig å leve. Sammenlagt mener statlige instanser at alt er farlig. Det er advarsler mot stillesitting, salt, sukker, tobakk, alkohol…… Ja, til og med brunost har vært en del debatten denne vinteren.

Hvert menneske er unikt, og de fleste av oss kan ta ansvar for eget liv!


Kommentarer

 1. Larz | 6. mars 2014 kl 21.14

  «Jeg tror vi må gå gradvis frem», uttaler helseminister Hent Bøie i en reaksjon på Helsedirektoratets utspill. «I første omgang ser vi for oss at stoler og annet sittemøblement utstyres med advarsler om at overdreven sitting kan være helsefarlig. Etter hvert kan det bli aktuelt med krav om at disse advarslene dekker minst en tredel av stolens overflate. På sikt må målsettingen være å få gjennomslag for et generelt sitteforbud i arbeidslivet og på steder der offentligheten har adgang. Dette er ikke minst viktig av hensyn til den oppvoksende slekt», sier Bøie og legger til at voksne er naturlige rollemodeller for sine barn. Når det gjelder spørsmålet om sitteforbud på restauranter og andre serveringssteder, mener helseministeren at dette må vurderes fortløpende og i lys av utviklingen i land det er naturlig å sammenlikne oss med.

  Et allment forbud mot sitting vil imidlertid helseministeren ikke høre snakk om. «Det er holdningene vi må gjøre noe med», sier Bøie, og legger til at regjeringen foreløpig ikke har planer om å innføre tiltak mot sitting i private hjem.

 2. Eivind Knudsen | 7. mars 2014 kl 11.01

  Tatt i betraktning at 200.000 nordmenn lider av alvorlige spiseforstyrrelser, samt at 100.000 av disse befinner seg i høyrisikogruppen for selvmord, burde kanskje skattefinansierte og andre ernæringsfascister tenke litt på hva de gjør når de ensidig fokuserer på overvektens forbannelse?

 3. Unvalidate | 11. mars 2014 kl 13.10

  Har ikke staten noe bedre å finne på ?

 • Dagens sitat

  Subtlety is the art of saying what you think and getting out of the way before it is understood.

  — Unknown
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter