Ikke bygg store og unødvendige klosser

av | 7. mars 2014 kl. 12.44 | 2 kommentarer

Fylkeskommunen bør ikke bli erstattet av regioner. Nye store klosser i forvaltningen betyr at den økonomiske gevinsten blir borte.

Venstre har fremmet forslag i Stortinget om en utredning med større og færre regioner. Forslaget kommer i forbindelse med kommunereformen.

Et nivå mellom staten og kommunene er unødvendig, og det er å sløse med skattefinansierte penger. Dagens fylkeskommunale oppgaver kan kommunene og staten overta, samt at oppgaver kan privatiseres.

En region kan bli en verre konstruksjon enn dagens fylkeskommune.


Kommentarer

 1. andy | 7. mars 2014 kl 16.52

  Fullstendig enig i at det er en lite farbar vei å erstatte fylkene med nye «regioner».

  Men for å gjenta meg selv til det kjedsommelige, slik du/dere også her gjentar deg/dere i denne saken:

  Problemet er at vi både har for mange administrasjonsnivåer og for mange små administrasjoner. Det er de mange små administrasjonene som virkelig koster og som ikke bør tilføres enda flere oppgaver. Det er også de mange små administrasjonene som egentlig utgjør et demokratisk problem etterhvert som samfunnet utvikler seg til å forutsett mere og mere samarbeide om større oppgaver. Små enheter blir da både økonomisk og praktisk til skade både for egne innbyggere og omkringliggende samfunn.

  Løsningen er ikke å fjerne fylkene og replisere fylkenes oppgaver ned på kommunenivå (selv om man samtidig også reduserer antall kommuner marginalt) og opp på statlig nivå.

  Løsningen ligger i å fjerne kommunene, og la fylkene overta / samordne kommunenes oppgaver!

 2. Konrad | 7. mars 2014 kl 19.53

  Poenget er som Solvik sier ikke fylkeskommunene, men om man skal ha et nivå mellom stat og kommune. Oppgavene som fylkesmann og fylkeskommune utfører i dag må uansett ivaretas, noen oppgaver er stå store at de ikke kan overføres til kommunene – alternativet blir da større regioner (som vi ALLEREDE har innenfor sykehus- og vegforvaltning) eller at oppgavene samles i et statlig direktorat.

  Fylkesmannens tilsynsoppgaver kan f.eks. samles i et kommunaldirektorat, sivil beredskap kan overføres til det tilsvarende direktoratet eller til politiet, miljøvern ditto. Men nå er det jo på grunn av reiseavstand praktisk å ha en stedlig representasjon for å slippe lang reise og sikre lokalkunnskap etc, da må man uansett ha regionale kontorer for mange av direktoratene.

  For de store byene er jo fylkeskommunen irrelevant, Bergen kommune er f.eks. 5 ganger større enn Finnmark i folketall og kan fint håndtere fylkeskommunale oppgaver. Det som gjenstår er da videregående skoler og fylkeskommunale veier utenfor byene. Jeg tror nok at mange fylkeskommunale veier (de som går gjennom mange kommuner) kan og bør flyttes tilbake til staten, mens mindre lokalveier kan overføres til kommunene. Det er mulig at de videregående skolene også bør overtas av staten, gitt at fylkeskommunene legges ned.

 • Dagens sitat

  Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

  — Albert Einstein
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter