Medlemmene fikk bestemme

av | 30. september 2014 kl. 23.32 | Ingen kommentarer

Mange politiske parti kan lære av Senterpartiet, et parti som gjennomførte uravstemning blant medlemmene om Oslo2022.

Avstemningsresultatet viser klart og tydelig at senterpartimedlemmene er motstandere av OL i Oslo i 2022. Det ble avgitt 8 835 stemmer. 29,7 prosent har svart ja, mens 65,4 prosent har svart nei. 4,9 prosent vet ikke, ifølge tallene partiet har publisert på eget nettsted.

Senterpartiet kommer dermed til å stemme imot den skattefinansierte statsgarantien når saken kommer til Stortinget.

Årsaken til at medlemsavstemning er bra i OL-saken, er at saken har dukket opp midt i valgperioden. Saken har ikke vært grundig behandlet i partiene. Dermed er heller ikke ja eller nei til OL programfestet i valgprogrammene som er politikernes kontrakt med velgerne.

FrP har behandlet saken
FrP behandlet OL-saken på landsmøtet og landsmøtet bestemte naturlig nok at partiet skal være motstander av et skattefinansiert OL i Oslo.


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.